ruay365

สวดมนต์ตามวันเกิด ช่วยสะเดาะเคราะห์ เสริมโชคลาภ พาถูกหวยรัฐบาล

ใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้กำลังดวงตก ทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ลอง สวดมนต์ตามวันเกิด ดู มาลองสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ตามวันเกิดกัน

การสวดมนต์ตามวันเกิดเพื่อสเดาะห์เคราะห์นี้ เป็นกิจปฏิบัติของ อ.หมอนัน อนันตะนาคะ หมอดูชื่อดัง ที่มีบทสวดมนต์ และจำนวนการสวดของแต่ละวันให้ได้สวดกันในทุกวัน เพื่อช่วยในการเสริมดวง ให้โชคดีพาถูกหวย รวยลอตเตอรี่ขึ้นได้

บทคาถา สวดมนต์ตามวันเกิด

บทสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ คนเกิดวันอาทิตย์

ruay365

คนที่เกิดวันอาทิตย์ หากจะสวดมนต์เพื่อสะเดาะเคราะห์ เสริมบารมีเพิ่มโชคให้ตัวเอง ต้องสวดบท คาถากระทู้เจ็ดแบก ดังนี้

อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา อิ

โดยบทสวดมนต์นี้ต้องสวดให้ครบ 6 จบ ตามกำลังวันด้วยกัน เพื่อให้พระอาทิตย์ โคจร มาเสวยอายุ หรือพระอาทิตย์แทรก ซึ่งวันอาทิตย์ มีกำลัง 6 ต้องสวด 6 จบ หรือ 9 อนึ่งบทสวดนี้ในโบราณใช้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ใช้เสก เป่า กันพิษร้อน พิษไฟ น้ำร้อนลวก ไฟไหม้ได้ด้วย

บทสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ วันจันทร์

ruay365

คนที่เกิดวันจันทร์ ต้องสวดบท คาถาฝนแสนห่า เพื่อให้เป็นสิริมงคล แก้เคล็ด สะเดาะเคราะห์ให้เรื่องร้ายๆ กลายเป็นดี หากดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งคาถาฝนแสนห่า มีบทสวดดังนี้

ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง ติ

การสวดมนต์สะเดาะเคราะห์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ ต้องสวดให้ครบ 15 จบ ตามกำลังวัน เพื่อพระจันทร์ โคจร มาเสวยอายุ คืออายุตั้งแต่ 37-51 ปี หรือพระจันทร์แทรกนั่นเอง ทั้งนี้ คาถาฝนแสนห่า ครูอาจารย์ในสมัยโบราณ ยังจัดให้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ในการทำน้ำมนต์รด-แก้-ถอน-พ่น พิษร้อน พิษไฟ น้ำร้อนลวก และพิษต่างๆ ได้เช่นกัน

บทสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ วันอังคาร

ruay365

คนที่เกิดวันอังคาร ต้องสวดบท คาถานารายณ์เกลื่อนสมุทร เพื่อสะเดาะเคราะห์เสริมโชคลาภให้กับตัวเอง โดยมีคำสวดดังนี้

ปิ สัม ระ โล ปู สัต พุท ปิ

สำหรับคนที่เกิดวันอังคาร การสวดมนต์เพื่อสะเดาะเคราะห์ เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวติต้องสวดให้ครบ 8 จบ ตามกำลังวัน เพื่อที่พระอังคาร โคจร มาเสวยอายุ หรือพระอังคารแทรก คาถานารายณ์เกลื่อนสมุทร นี้ยังเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ใช้เสก เป่า พ่น แผล ฝี หนอง ทุกชนิดในสมัยโบราณด้วย

บทสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ วันพุธ

ruay365

สำหรับบทสวดมนสำหรับคนที่เกิดวันพุธ เพื่อเป็นสิริมงคล เรียกว่า คาถานารายณ์คลายจักร พระพุธ โคจร มาเสวยอายุ หรือพระพุธแทรก โดยมีคำสวด คือ

โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ โส

ซึ่งการสวดนี้ต้องสวดให้ครบ 17 จบ ตามกำลังวัน วันพุธ ที่มีกำลัง 17 ชีวิตจะได้มีสุขไร้ทุกข์ ไร้โศก และมีโชคลาภตลอดไป พร้อมกันนี้ คาถานารายณ์คลายจักร ยังจัดให้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ใช้ในการทำน้ำมนต์ โดยสวด 108จบ เพื่อสะเดาะเคราะห์ หรือให้หญิงที่จะคลอดบุตรกิน เพื่อคลอดง่ายด้วย

บทสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ วันพุธ กลางคืน

ruay365

คนที่เกิดวันพุธกลางคืน (เกิดตั้งแต่เวลา 18.00-05.59 น.) สวดเพื่อสะเดาะเคราะห์ เป็นบทสวดที่มีชื่อว่า คาถาตวาดป่าหิมพานต์ ดังนี้

วา โธ โน อะ มะ มะ วา วา

การสวดมนต์ตามวัเกิดสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนี้ ต้องสวดให้ได้ 12 จบ ตามกำลังวัน เพื่อให้พระราหู โคจร มาเสวยอายุ หรือพระราหูแทรก จะเกิดความเป็นสิริมงคล เพิ่มโชคลาภให้กับตัวเองมากขึ้น คาถาตวาดป่าหิมพานต์ ยังเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ใช้ในการสวด-ภาวนา-ปลุกเสก เครื่องใช้ของขลังต่างๆ เช่น มีดหมอ ข้าวสารเสก ในการขับไล่ภูตผีที่เข้าสิงคนได้เป็นอย่างดี

บทสวดมนต์สะเดาะเคราะห์พฤหัสบดี

ruay365

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี หากต้องการสวดมนต์ตามวันเกิดเพื่อสะเดาะเคราะห์ บทสวดที่ใช้คือ คาถานารายณ์พลิกแผ่นดิน โดยมีบทสวด คือ

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ คะ

คาถานี้หากจะให้สัมฤทธิ์ผล ต้องสวดให้ครบ 19 จบ ตามกำลังวัน เพื่อพระพฤหัส โคจร มาเสวยอายุ หรือพระพฤหัสแทรก ช่วยสร้างความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต ไล่เสนียดจัญไรออกไป ไม่ให้เข้ามาใกล้ นอกจากนี้ ครูอาจารย์ในสมัยโบราณ ท่านยังจัดให้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ใช้สวดคุ้มครองรักษา อยู่รอดปลอดภัย กันอุบัติเหตุ ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากภัย อันตรายได้อีกด้วย

บทสวดมนต์สะเดาะเคราะห์วันศุกร์

ruay365

คนที่เกิดวันศุกร์ บทสวดมนต์ตามวันเกิดที่ช่วยสะเดาะเคราะห์ สร้างความสุขให้ชีวิต ได้แก่ คาถานารายณ์แปลงรูป มีคำสวดดังนี้

อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ อะ

โดยผู้ที่เกิดวันศุกร์ ต้องสวดคาถานารายณ์แปลงรูป ให้ได้ครบ 21 จบ ตามกำลังวัน เพื่อพระศุกร์ โคจร มาเสวยอายุ หรือพระศุกร์แทรก สร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง คาถานารายณ์แปลงรูป นอกจากสวดเพื่อสะเดาะเคราะห์แล้ว ยังเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ใช้สวด-ภาวนา-บูชา เพิ่มเสน่ห์ เมตตามหานิยม เปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตร มีคนรักใคร่เมตตา ทั้งยังกันคุณไสย เดียรัจฉานวิชาได้ด้วย

บทสวดมนต์สะเดาะเคราะห์วันเสาร์

ruay365

คาถานารายณ์ขว้างจักร คือบทสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ โดยมีคำสวดคือ

ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ ภะ

โดยคนที่เกิดวันเสาร์ ต้องสวด คาถานารายณ์ขว้างจักร ให้ครบ 10 จบ ตามกำลังวัน เพื่อที่พระเสาร์ โคจร มาเสวยอายุ หรือพระเสาร์แทรก สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตสำหรับคนที่เกิดวันนี้ คาถานารายณ์ขว้างจักร นอกจากเป็นการสวดเพื่อเพิ่มลาภ สร้างโชคให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์แล้ว ยังเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ใช้สวด-ภาวนา-บูชา เพิ่มเสน่ห์ เมตตามหานิยม เปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตร มีคนรักใคร่เมตตา ทั้งยังกันคุณไสย โดยการทำเป็นน้ำมนต์อาบและกินได้ด้วยเช่นกัน

สรุป

การสะเดาห์เคราะห์ สร้างความเป็นสิริมงคล เพื่อให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งที่ดี อันเป็นที่มาของโชคลาภบารมี นอกจากการหมั่นทำบุญ ทำทานแล้ว การสวดมนต์ก็ถือเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้จิตใจสงบ ผ่องใส ชีวิตมีความสุขได้ ยิ่งเป็นการสวดมนต์ตามวันเกิดด้วยแล้ว จะช่วยให้ทุกข์โศก เคราะห์ร้ายที่กำลังผจญอยู่ หายไปด้วยเวลาอันรวดเร็ว

เพราะบทสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ตามวันนี้ เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณใช้สวดขับไล่ รักษา โรคภัยต่างๆ แถมบางบทยังช่วยเพิ่มเสน่ห์ เมตตามหานิยม หากอยากพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ประจำวันเกิดนั้นจะช่วยสะเดาะเคราะห์ เสริมโชคลาภ พาถูกหวย รวยลอตเตอรี่ได้หรือไม่ ก็ต้องลองสวดดู หากได้ผลดี Ruay 365 ก็ขอให้บอกต่อๆ กันไปด้วยนะ

ข้อมูลบางส่วนจาก : ดวงไลฟ์ (ดวงLive) ทาง horoscope.trueid.net

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

สวดมนต์ตามวันเกิด ช่วยสะเดาะเคราะห์ เสริมโชคลาภ พาถูกหวยรัฐบาล - 8056

สวดมนต์ตามวันเกิด ช่วยสะเดาะเคราะห์ เสริมโชคลาภ พาถูกหวยรัฐบาล - 5531 Post