คาถาเดินเรือปลอดภัย ท่องแล้วอุ่นใจ ราบรื่นตลาดการเดินทาง ท่องเถอะ

คาถาเดินเรือปลอดภัย แคล้วคลาดจากภัยทางน้ำ

และแล้วเรือบรรทุกสินค้าเอเวอร์ กิฟเวน (Ever Given) ก็กลับไปลอยลำได้อีกครั้ง หลังจากที่เกยตื้นขวางคลองสุเอชมาร่วมสัปดาห์ ทำเอาการจราจรทางน้ำอัมพาต คิดเป็นมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาท ใช่ พันล้านบาท โอ้แม่เจ้า นี่ยังดีที่เป็นเรือบรรทุกสินค้า ถ้าเป็นเรือโดยสารคงแย่สุดๆ ด้วยการณ์นี้นี่ล่ะค่ะทุกคน Ruay ถึงกับต้องจัดเจงหา คาถาเดินเรือปลอดภัย เดินเรือปลอดภัย มาไว้ รวมถึงวิธีปฏิบิติตัวเมื่อต้องเดินทางทางน้ำมาไว้ให้อุ่นใจ พร้อมกับเอามาฝากแฟนคลับทุกคนด้วย

5 คาถาเดินเรือปลอดภัย ท่องแล้วอุ่นใจ ตลอดการเดินทาง

พระคาถาป้องกันภัยสิบทิศ

คาถาเดินเรือปลอดภัยคาถาแรก คือพระคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ เป็นคาถาที่ได้อัญเชิญพลังพุทธคุณให้ช่วยคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัย ป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและอัปมงคลให้ออกไปจากชีวิต บางครั้งจึงมีการนำพระคาถาบทนี้มาสวดแก้เคราะห์ ด้วยนั่นเอง

วิธีสวดมนต์ : ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยพระคาถาด้านล่างนี้ ขณะสวดก็ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณไปด้วย แนะนำให้ท่องก่อนคืนออกเดินทางหรือก่อนออกเดินทาง แล้วอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ปลอดภัยตลอดการเดินทางในท้องทะเล

พระคาถาจักรวาลมงคลทั้ง 8 ทิศ

คาถาถัดมาคือ พระคาถามงคลจักรวาลแปดทิศ (กำแพงมนต์) พระคาถานี้เป็นพระคาถาที่ช่วยปกป้องสิ่งเลวร้าย และสิ่งอัปมงคล ไม่เข้ามาย่ำกรายชีวิตของเราได้ เชื่อว่าถ้าใครได้สวดแล้วจะช่วยให้แคล้วคลาดและคุ้มครองป้องกันภัยได้ทั้งแปดทิศ ยิ่งท่องก่อนออกเดินทางด้วยเรือ ก็จะยิ่งทำให้เรารู้สึกอุ่นใจปและปลอดภัยมากขึ้น

วิธีสวดมนต์ : ตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยพระคาถาด้านล่างนี้ ขณะท่องก็ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณไปด้วย แล้วผลบุญจะช่วยคุ้มครองให้ท่านปลอดภัยในทุก ๆ วัน

พระคาถาจักรวาลมงคลทั้ง 8 ทิศ

คาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

คาถาสุดท้ายคือ คาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา อย่างคาถาชินบัญชร โดยสมเด็จโตค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดี ถ้าใครได้สวดพระคาถานี้สม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย แคว้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง

วิธีสวดมนต์ : ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานแล้วเริ่มสวดปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ชะยาสะนากะตา พุทธา       เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง         เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

ตัณหังกะราทะโย พุทธา      อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง       มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง    โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง       อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก.

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ          อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา        นะลาเต ติละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา            ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ           อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

ระตะนัง ปุระโต อาสิ            ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ         วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ           เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา         สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา          พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เต มะหาปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต            สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ           ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ          ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ          ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต   จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

ความเชื่อ สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติบนเรือ

นอกจากการคาถาป้องกันภัยแล้ว อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การเดินทางดดยเรือของเราปลอดภัย ก็คือการเคารพบูชาแม่ย่านาง ชาวประมงสงขลาเชื่อว่า.. แม่ย่านาง จะช่วยคุ้มครองให้ทุกคนเดินเรืออย่างปลอดภัย และช่วยให้หาปลาและสัตว์ได้เยอะ ๆ ก่อนออกทะเลคนเหล่านี้จะนำผ้าสีมาผูกตรงบริเวณหัวเรือหาปลาหรือเรือนำเที่ยว เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชา และบูชาแม่ย่านางก่อนออกทะเลด้วยการนำอาหารคาวหวาน น้ำชา และผลไม้มาตั้งบูชา นอกจากนี้ยังมีการตั้งกฏข้อห้ามข้อบังคับขึ้น เพื่อไม่ให้มีผู้ใดลบหลู่แม่ย่านางเรือ ดังนี้

ความเชื่อ สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติบนเรือ
 • 1. ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันขณะอยู่บนเรือ หรือเดินเรือในท้องทะเล
 • 2. ไม่ทำเรือสกปรก รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
 • 3. ไม่ดื่มสุราก่อนออกจากเรือ
 • 4. ไม่เหยียบโขนเรือ หรือหัวเรือ
 • 5. ไม่นำผู้หญิงมาร่วมเพศในเรือ
 • 6. ห้ามผู้หญิงมีประจำเดือนขึ้นเรือ
 • 7. ผู้ชายก่อนลงเรือต้องอาบน้ำล้างตัวให้สะอาด

วิธีปฏิบิติตัวเมื่อต้องเดินทางโดยเรือ

สุดท้ายวิธีที่จะช่วยให้การเดินทางของเราปลอดภัยมากขึ้นไปอีกขั้น ก็คือการได้เตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนออกเดินทาง และปฏิบัติตัวขณะอยู่บนเรืออย่างถูกต้อง ดังนี้

 • เช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง เป็นเรื่องเบสิคที่ทุกคนจะต้องทำทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ขนส่งสาธารณะ หรือเรือโดยสารก็ตาม เพื่อที่จะได้เตรียมรับมือกับสิ่งที่ต้องเจอได้ ยิ่งถ้าเดินทางทางเรือ ยิ่งต้องทำอย่างเคร่งครัด เพราะคลื่อนทะเลนั้นมีความผันตรงต่อสภาพอากาศมาก ๆ หากมีมรสุม พายุเข้า คลื่นสูง เสี่ยงต่อการเรือคว่ำหรือติดอยู่กลางทะเล
 • สวมใส่เสื้อที่เหมาะสม เช่น สวมเสื้อผ้าที่ไม่อมน้ำ สวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง โดยเฉพาะคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นหรือไม่แข็ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต
 • อย่ารีบร้อนจนเกินไป ถ้าหากเรือยังไม่เทียบท่า จอดยังไม่สนิท อย่ากระโดดขึ้นโป๊ะเรือหรือขึ้นนฝั่งเด็ดขาด เพราะมีโอกาสที่จะพลัดตกลงน้ำได้
 • ว่ายน้ำหนีออกไปให้ไกลที่สุด ถ้าเรือล่มหรืออับปางกลางทะเล ให้ว่ายน้ำออกกห่างจากเรือมากที่สุด เพราะโอกาสที่เรือจะล่มลงมาทับเรานั้นมีสูงมาก อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

สรุปส่งท้าย

อุบัติเหตุสามารถเกิดกับเราได้ทุกเมื่อ ไม่จำเป็นต้องอยู่บนท้องถนน บนท้องทะเล หรือบนอากาศ บางคนเดินอยู่ดี ๆ ต้นไม้อาจจะล้มลงมาทับเสียชีวิตก็มี อย่างไรก็ตามการรู้จักเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการออกเดินทางทุกครั้ง ก็เป็นอีกส่งหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่อชีวิตเราได้ ดังนั้นฝากถึงใครก็ตามที่มีแพลนท่องเที่ยวโดยเรือ อย่าลืมทำตามข้อแนะนำที่เราได้แนะนำไว้ให้ ไม่ว่าจจะเป็นการสวดพระคาถาป้องกันภัย การเคารพแม่ย่านาง สวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมและเช็คสภาพอากาศอยู่เสมอ จะได้ท่องเที่ยวอย่างสบายใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Facebook
Twitter
Email