คาถาสอบผ่าน ท่องเพิ่มความมั่นใจ ทำข้อสอบผ่านทุกสนาม

คิดอะไรไม่ออก ให้ลองท่อง คาถาสอบผ่าน เผื่อจะช่วยให้อะไรดีขึ้น กับ ข่าวที่มี เด็กนักเรียนชาย กำลังนั่งทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์อยู่หลังห้อง แต่ดูยังไงก็ไม่เหมือนกำลังทำข้อสอบ เพราะเด็กนักเรียนชายได้พนมมือขึ้น เหมือนกำลังร่ายมนต์ ท่องคาถาอะไรบางอย่าง หลังจากนั้นก็ทำการหมุนดินสอ แล้วทำข้อสอบ ซึ่งหากใครได้เห็นคลิปนี้ เชื่อได้เลยว่า เป็นการเพิ่มความขลังให้กับการทำข้อสอบอย่างแน่นอน

ส่วนใครที่กำลังจะมีสอบ หรือต้องเข้าสอบ แต่กลัวสอบไม่ผ่าน แนะนำให้ลองท่อง คาถาสอบก่อนสอบ หรือ คาถาเข้าห้องสอบ เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับปลายปากกาหรือดินสอของเราให้ไปกาข้อที่ถูกต้อง จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น เยอะขึ้น เรื่องแบบนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ถ้าทำแล้วอุ่นใจ ก็ทำเลยดีกว่า

ทำข้อสอบ

คาถาสอบผ่าน เพิ่มความมั่นใจ ผ่านฉลุยทุกสนามสอบ

คาถาพระอินทร์

คาถาสอบผ่านคาถาแรกที่นำมาแนะนำวันนี้ เป็นคาถาของ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้มาจาก ท้าวสักกะเทวราช ใช้สำหรับ ท่องก่อนอ่านหนังสือสอบ ช่วยให้ความจำดีขึ้น เวลาท่อง ให้นึกถึง ‘พระอินทร์’ โดยให้ท่องก่อนเริ่มอ่านหนังสือ 1 จบ และ หลังอ่านหนังสือเสร็จอีก 1 จบ เมื่อเริ่มจำบทสวดได้แล้ว ให้ท่องเพิ่มอย่างละ 5 จบ ก่อนและหลังอ่านหนังสือ เชื่อว่าช่วยให้เรื่องความจำและการทำข้อสอบให้ถูกต้องแม่นยำ

พระอินทร์ทรงช้าง

สหัสสเนตโต เทวินโต ทิพพจักขุง วิโสทายิ อิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกะวิทู

คาถาพระสุนทรีวาณี

พระสุนทรีวาณี เป็น เทวีแห่งความรู้แจ้ง มีความเป็นเลิศทางด้านปัญญาและการเข้าถึงพระธรรม เป็นเทพที่เหมาะแก่การขอประทานพรในเรื่องสติปัญญา มีความจำเป็นเลิศ สามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ ได้ สามารถแก้ไขปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรม

ใครอยากบูชาพระสุนทรีวาณี ควรถวายผลไม้ที่มีกลิ่นหอม ยกเว้นส้ม คาถานี้ สามารถท่องได้ 3, 5 หรือ 7 จบ  เป็นคาถาที่พระอาจารย์ที่วัดสุทัศน์ให้สวด ช่วยทำให้ความจำแม่นยำ ส่วนมากจะใช้สวดเวลาพระสงฆ์จะสวดพระไตรปิฎก

พระสุนทรีวาณี เทพนารีจากสมาธินิมิต
ขอบคุณภาพจาก พลังจิต

(ตั้ง นะโม 3 จบ)
มุนินทะ   วะทะนัมพุชะ   คัพภะสัมภะวะ   สุนทะรี
ปานีนัง   สะระณัง   วาณี   มัยหังปิณะยะตัง   มะนังฯ

  • คำแปล

 ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนานางฟ้า คือ พระไตรปิฎก ผู้มีรูปอันงาม เกิดแต่ท้องประทุมชาติ คือ พระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นใหญ่กว่านักปราชญ์ทั้งหลาย มะนัง ขอจงมาสู่มโนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติละเสียซึ่งอาสวะกิเลสที่ดองอยู่ในสันดานของข้าพเจ้า ทั้งอย่างหยาบ อย่างกลาง และอย่างละเอียดให้สิ้นไปเสื่อมไป  ข้าพเจ้าจะไม่ทำให้เป็นอัตตกิลมถานุโยค ไม่ทำให้ลำบากแก่สังขาร

คาถาก่อนสอบ

คาถานี้ ต้องท่องก่อนที่เราจะทำการเปิดข้อสอบออกมาดู โดยขณะที่เรากำลังสวดมนต์ ให้ท่องไว้ในใจเสมอว่า เราต้องทำได้ เราต้องสอบได้ ให้กำจัดความคิดที่ว่า เราทำไม่ได้ ออกไปให้หมด จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น

อ่านหนังสือสอบ

(ตั้ง นะโม 3 จบ)
พานังทา โส สัตถานัง มิโคมัง มิโคมา

คาถาเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ

คาถานี้ให้ทำการท่องก่อน แล้วค่อยเปิดดูข้อสอบขึ้นมา หากอ่านโจทย์แล้วรู้สึกไม่มั่นใจ ให้คว่ำกระดาษลง หลังจากนั้น ก็ท่องคาถาอีก 7 จบ แล้วเปิดข้อสอบดูอีกที ให้เลือกตัวเลือกที่ตรงกับความรู้สึกไปเลย เชื่อในสัญชาตญาณแรกในการตอบคำถาม

วิธีทำข้อสอบ

(ตั้ง นะโม 3 จบ)
สหัสสเนตโต เทวินโต ทิพพจักขุง วิโสทายิ

คาถาสอบสัมภาษณ์

งานนี้ใครมีสอบสัมภาษณ์ ต้องใช้ศิลปะทางด้านการพูด คาถานี้ถือว่าเหมาะสมมากที่สุด ช่วยเพิ่มเสน่ห์ ทำให้คนอื่นประทับใจในตัวเรา เป็นเหมือนการเรียกขวัญและกำลังใจมาให้สู่ตัวเรา ช่วยทำให้เกิดสมาธิและสามารถจดจ่อกับการสอบสัมภาษณ์ และ ตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์ได้ดี

(ตั้ง นะโม 3 จบ)
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา

คาถาเมตตามหานิยม

อีกหนึ่งคาถาที่แนะนำ สำหรับการสอบสัมภาษณ์ นั่นก็คือ คาถาเมตตามหานิยม ของ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล เวลาที่เราพูดอะไรออกไป ก็จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกเคลิบเคลิ้มและคล้อยตามเราอย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะนำไปท่องที่ไหน สนามสอบ หรือว่า ในชีวิตประจำวัน ก็สามารถใช้ได้ผลเป็นอย่างดี

หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
ขอบคุณภาพจาก Museum Thailand

พุทธะเมตตัง จิตตัง มะมะ พุทธะพุทธา นุภาเวนะ ธัมมะเมตตัง จิตตัง มะมะ ธัมมะธัมมา นุภาเวนะ สังฆะเมตตัง จิตตัง มะมะ สังฆะสังฆา นุภาเวนะ

(ท่องทั้งหมด 9 จบ)

คาถาครอบจักรวาล

คาถาครอบจักรวาล มีคุณสมบัติเหมือนกับชื่อ นั่นก็คือ สามารถช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสอบผ่าน เรื่องสอบอย่างมีสมาธิ โดยเฉพาะที่ใครต้องสอบสัมภาษณ์ คาถานี้ยิ่งช่วยได้ดี เพราะมีลักษณะไปในทางเมตตามหานิยมอีกด้วย ช่วยป้องกันอันตรายทั้งปวง

นั่งสอบ

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะมะนะอะ นอ ออ นอ อะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มาหิสุตัง สุนะพุทธัง อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นอ กอ นอ กะ เอหิจิตตัง มะนุสสานัง ปิยัง มะมะ

สรุป

อยากสอบผ่าน สอบได้คะแนนดี ต้องท่อง คาถาสอบผ่าน คาถาที่จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้คะแนนมากยิ่งขึ้น เสริมความมั่นใจในการทำข้อสอบ ใครที่กำลังจะมีสอบ หรือ ประสบกับปัญหาในการทำข้อสอบ ลองให้คาถาสอบผ่านเข้ามาช่วย อาจทำให้คะแนนสอบครั้งนี้ดีขึ้นก็ได้

ส่วนใครที่ชื่นชอบบทความของเรา ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ขอหวย สถานที่ขอพร ทำนายความฝัน บทสวดคาถา เคล็ดลับสายมู หรือ แนวทางเลขเด็ดต่างๆ สามารถเข้ามาอ่านได้ที่ Ruay 365 เว็บไซต์แหล่งรวมของคอหวยและสายมูเตลู รับรองว่า ถูกใจแน่อน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Facebook
Twitter
Email