ต้นตาล

ต้นตาล กับความเชื่อในเรื่องการให้โชคลาภ เห็นแล้วต้องกราบไหว้

เคยได้ยินกันไหม เวลาผู้เฒ่าผู้แก่ เปรียบเทียบ ผีเปรต ตัวสูงโย่งเท่า ต้นตาล แล้วทำไมถึงต้องตัวสูงโย่งเท่าต้นตาล ต้นนี้มีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่

อย่างที่เรารู้กันว่า ผีเปรต เป็นหนึ่งใน ผีตามความเชื่อของคนไทย มีลำตัวสูง ผมยาว คอยาว ผอมโซ ผิวดำ ท้องโต มือเท่าใบตาล ปากเท่ารูเข็ม มักหิวอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากกินอะไรไม่ได้ จึงชอบไปขอส่วนบุญในงานบุญต่างๆ เมื่อสะสมบุญได้แล้ว ก็จะสามารถไปเกิดใหม่ในชาติหน้า ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไป

ดูเหมือนว่า ต้นตาล กับความเชื่อของคนไทย จะเป็นของคู่กันมาอย่างยาวนาน และ ไม่ได้มีเรื่องที่เปรีบบเทียบกับผีเปรตเท่านั้น แต่ยังมีความเชื่ออื่นๆ อีก รวมถึงมีการกราบไหว้บูชาต้นตาลกันด้วย เชื่อว่า จะช่วยให้ได้โชค ได้ลาภ สมใจปรารถนากัน แต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น เดี๋ยว Ruay 365 จะบอกให้

พระอาทิตย์ตกดิน

มาทำความรู้จักกับ “ต้นตาล” กันเถอะ

ต้นตาล หรือ ตาลโตนด มีถิ่นกำเนิดมาจากทางประเทศอินเดีย และ กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา สหภาพเมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ประเทศไทย มีการบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถหาดูได้จาก จารึกวัดแดนเมือง จารึกวัดศรีคูณเมือง จารึกวัดศรีเมือง และ จารึกวัดถ้ำสุวรรณคูหา มีการกล่าวถึง ต้นตาล ว่า มีการปลูกมาตั้งแต่ ก่อนสมัยทวาราวดี หรือ พุทธศตวรรษที่ 11 – 16 เพราะได้พบตราประทับรูปคนปีนต้นตาล

ต้นตาลเยอะมาก

จังหวัดที่โดดเด่นในเรื่องของต้นตาล ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม และ ในภาคใต้ อย่าง จังหวัดสงขลา (อำเภอสะทิงพระ และ อำเภอระโนด) มีความเชื่อว่า สัตว์เป็นตัวนำพาไป ไม่ว่าจะเป็น ช้าง วัว ควาย อย่างเช่น ช้าง ที่กลืนเมล็ดตาลโตนดทั้งเมล็ด จะช่วยให้ช้างสามารถเห็นทางในระยะไกลกว่าร้อยกิโลเมตรได้ ทำให้เมล็ดต้นตาลแพร่กระจายจากอีกที่ ไปสู่อีกที่ ที่อยู่ไกลๆ ได้

ลูกตาล

ในขณะที่ วัวและควาย ชอบกินผลตาลสุก ชอบดูดความหวานส่วนของเส้นใยตาล ที่ห่อหุ้มรอบเมล็ด แต่ไม่กินเมล็ด มักจะทิ้งเมล็ดไว้บริเวณที่กินเสร็จ จึงไม่แพร่กระจายไปไกล

ขนมตาล

ความเชื่อเกี่ยวกับต้นตาล จากอินเดีย

ตรงนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยว่า ไม่ใช่แค่ความเชื่อของคนไทยเท่านั้น แต่ชาวอินเดีย ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับต้นตาลอีกด้วย รากศัพท์ของคำว่า ตาลโตนด มาจาก “ตาละ” ในภาษาบาลี เป็นหนึ่งในพรรณไม้ที่ถูกกล่าวถึงในพุทธประวัติ ตอนที่ พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวก เสด็จไปประทับ ณ ลัฏฐิวนอุทยาน (ลัฏฐตาล) กรุงราชคฤห์ ในพรรษที่สอง

หลังจากการตรัสรู้ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ จึงเสด็จไปเฝ้า พร้อมด้วยข้าราชบริพารและประชาชนมากมาย พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสารและประชาชน เมื่อจบพระธรรมเทศนา พระเจ้าพิมพิสารทรงบรรลุโสดาปัตติผล จึงทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะ ทรงดำริว่า ป่าไผ่นั้น ร่มเย็นดีกว่า ป่าตาล จึงได้ถวายพระราชอุทยานเวฬุวันหรือป่าไผ่ ให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา

ต้นตาลกับโบราณสถาน

และหากสังเกตจากประวัติศาสตร์ของอินเดีย เวลามีการอพยพย้ายถิ่นฐาน ตามคติฮินดู ทั้งจากอินเดียในยุคก่อนทวารวดีและเขมรโบราณ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการขยายพันธุ์ของตาลโตนด ไปตามพื้นที่ต่างๆ เราจะพบต้นตาล ตั้งแต่ สกลนคร หนองคาย หนองหาน วัดพู นครพนม ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็น ศาสนสถานแบบปราสาทเขมร ตั้งอยู่

หรือแม้แต่ กรุงสุโขทัย ก็ยังใช้ต้นตาล เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัด เหมือนอย่างกับว่า หากที่ใดมีปราสาทหิน หรือ เคยมีเมืองเขมรโบราณ หรือ ศาสนสถานแบบฮินดู อยู่ ที่นั่นก็จะมีต้นตาลขึ้นอยู่ทุกหนทุกแห่ง

ต้นตาลในประวัติศาสตร์อินเดีย

นอกจากนี้ ในพุทธประวัติ ยังมีช่วงหนึ่งที่กล่าวถึงพระวินัยสำคัญ ที่ห้ามนำลูกตาลและผลไม้อีก 9 ชนิดมา ใช้ทำน้ำอัฐบาน (น้ำผลไม้ – ปานะ) เพราะเป็นผลไม้ต้องห้ามหลังเที่ยงวัน สำหรับชาวฮินดูในอินเดีย นิยมปลูกต้นตาลโตนด เพื่อใช้น้ำตาลเป็นเครื่องบูชาเทพเจ้า อย่างเช่น “ขนมโมทกะ” อีกทั้งยังใช้เป็นอาหารบริโภค และ ใช้ทำน้ำเมา อีกด้วย

ขนมโมทกะ

ความเชื่อของคนไทยกับต้นตาล

ต้นตาล ถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ประจำคนเกิดปีฉลู เชื่อว่า มีเทวดานางฟ้าประจำอยู่ ไม่นิยมปลูกในบ้าน แต่จะปลูกในสวน หรือ ไร่นา หากไม่มีพื้นที่ในการปลูก สามารถใส่บาตรด้วย ขนมตาล ลูกตาล จาวตาล น้ำตาลสด ได้ งานนี้ Ruay 365 ขอยกให้เป็นสุดยอดต้นไม้จริงๆ ทั้งมีความศักดิ์สิทธิ์ และ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของต้นตาลได้อีกด้วย

คนขี่วัว
ความเชื่อต้นตาลกับผีเปรต คือ

ความเชื่อสมัยโบราณที่คนไทยเชื่อกันว่า ผีเปรตนั้นตัวสูงเท่าต้นตาลและมือใหญ่เท่าใบลาน โดยชาวไทยในอดีตตามต่างจังหวัดมักพบเจอผีเปรตในตอนดึก โดยเฉพาะในคืน วันโกน หรือคืนก่อนวันพระนั่นเอง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพวกเขาเห็นต้นตาลและอาจจะจินตนาการว่าเป็นผีเปรตได้เช่นกัน

ผีเปรต คือ

ผีที่มีรูปร่างสูงใหญ่ตัวผอมแห้งแขนขายาว เป็นคนที่ทำกรรมอย่างหนักในอดีตชาติ พอสิ้นบุญจึงต้องกลายเป็นเปรต ไม่ได้ไปผุดไปเกิด มักจะมีบาปกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น ใครที่ตีพ่อตีแม่หรือด่าพ่อด่าแม่ ก็จะมีมือใหญ่เท่าใบลาน รวมทั้งยังปากเล็กเท่าเข็มอีกด้วย

เปรตหัวลำโพง คือ

ผลงานศิลปะของชาวแคนาดาเรียกว่า “Siren Head” มีรูปร่างคล้ายเปรต ตัวสูงใหญ่ตัวยาวแต่แตกต่างกันตรงที่มีหัวเป็นลำโพงและมีความดุร้ายกว่ามาก เปรตหัวลำโพง จะใช้เสียงดัดแปลงหลอกล่อเหยื่อมาหาและฆ่าทิ้ง แต่โชคดีที่เปรตชนิดนี้เป็นเพียงแค่จินตนาการเท่านั้นไม่มีอยู่จริง

ต้นตาล 2 ยอด ให้โชคติด 3 งวดซ้อน พร้อมเรื่องประหลาดอีกเพียบ

ต้นตาล นอกจาก จะมีความเชื่อดั่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ต้นตาลยังมักจะมีเหตุการณ์แปลกๆ เกิดขึ้นได้ด้วย โดยเฉพาะต้นตาล 2 ยอด ที่ จ.นครศรีธรรมราช ที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ทั้งพาให้โชค และเหตุการณ์ประหลาดที่ส่งผลต่อผู้คน ซึ่งต้นตาลที่ว่านี้ …..

บริเวณกลางทุ่งนาบ้านภูมิพัฒนา ม.12 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก​จ.นครราชสีมา​ พบต้นตาลประหลาด มี 2 ยอดในต้นเดียว ตั้งอยู่บริเวณคันนา ห่างจากหมู่บ้านประมาณ​ 3 กิโลเมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าว มีต้นตาลอยู่จำนวนมาก แต่ต้นตาลที่มีสองยอดมีเพียงต้นเดียว ขนาดลำต้นใหญ่ประมาณ 2 คนโอบ สูงประมาณ 20 เมตร เคยมีชาวบ้านพบเรื่องประหลาด และ มองเห็นตัวเลขที่ปรากฏ​บนต้นตาล 2 ยอด นำไปเสี่ยงโชคถูกติดต่อกัน 3 งวดซ้อน

ต้นตาลสองยอด

ผู้ใหญ่ฉอ้อน เล่าว่า ตอนกลางคืน เห็นเปลวไฟเกิดขึ้นจากจอมปลวก พุ่ง​ผ่านบริเวณง่ามที่แยกออกของต้นตาล 2 ยอด เกิดไฟลุกติด คล้ายการจุดตะเกียง ต่อมาไม่นาน มีชาวบ้านนำเชือกไปรัดต้นตาลในช่วงดึก เพราะรู้สึกเหมือนต้นตาลจะเอนมาทับ แต่พอสังเกตอีกครั้ง ต้นตาลก็ตั้งตรงเช่นเดิม พอนำเชือกมารัดอีกรอบต้นตาลก็จะล้มเอนใส่ ชาวบ้านจึงเลิกรัด

คนไหว้ต้นตาล

ล่าสุด วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564 ชาวบ้านได้เดินทางไปชมและกราบไหว้ต้นตาล 2 ยอด ได้สังเกตเห็นตัวเลขปรากฏ​บริเวณยอดต้นตาลด้านซ้ายมือเป็นเลข 41 ชาวบ้านได้ถ่ายภาพเก็บไว้ และ บอกว่า จะนำตัวเลขที่เห็นไปเสี่ยงโชคต่อไป

ต้นตาลในสวน

สรุป

ใครไปเที่ยวทางฝั่ง เพชรบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม หรือ ภาคใต้ ก็ลืม ลองไปชิมอาหารจากลูกตาลอร่อยๆ กัน และถ้าเห็นต้นตาล ต้นใดดูแปลกประหลาดกว่าเพื่อน หรือมีชาวบ้านเล่าลือกันว่า เป็นต้นตาลศักดิ์สิทธิ์ไม่ธรรมดา ก็อยากให้ไปไหว้กัน อย่างที่แอดได้บอกไปว่า ภายในต้นตาล มีเทวดานางฟ้าสิงสถิติอยู่ด้วย เป็นเทพที่ดี คอยช่วยเหลือชาวบ้าน ให้กินดี อยู่ดี กันตลอดทั้งปี งานนี้จะพลาดเลขเด็ดไปได้ยังไงกัน

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก Sanook

บทความแนะนำ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email