สวดมนต์ก่อนนอน

หลับง่าย ผีไม่มากวน ด้วยการ สวดมนต์ แผ่เมตตา และทำสมาธิก่อนนอน

“ช่วงนี้นอนไม่ค่อยหลับ ทำอย่างไรดี?” แม่โลมาเชื่อว่า ณ ตอนนี้หลาย ๆ ท่านคงจะมีอาการแบบนี้กันแน่นอน อาจจะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อาชีพการงาน และอีกหลาย ๆ เหตุการณ์ ที่ชวนให้เกิดความเครียด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นอนไม่หลับ แม่โลมาขอแนะนำวิธีที่จะช่วยให้นอนหลับสบาย แถมยังช่วยเสริมดวงด้วยคือการ สวดมนต์ก่อนนอน

การสวดมนต์ก่อนนอน เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้จิตใจสงบเย็นลง ผ่องใส และทำให้เรามีสมาธิ เมื่อจิตใจสงบลงก็จะช่วยให้เรานอนหลับสบาย หลับสนิท ตื่นเช้ามาเราก็จะรู้สึกสดชื่น มีแรงพร้อมที่จะไปทำงานได้อย่างมีความสุข

ผู้หญิงกราบพระ

ปัจจุบันนี้การสวดมนต์กลุ่มวัยรุ่นหรือเด็ก ๆ ก็ยังหันมาสนใจในการสวดมนต์กันมากขึ้นอีกด้วย วันนี้ Ruay จะมารวบรวมบทสวดมนต์ก่อนนอนที่นิยมสวดกันมาให้กับทุกท่าน เมื่อเตรียมตัวกันพร้อมแล้วพนมมือและกล่าวบทสวดมนต์ไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

อานิสงส์ของการสวดมนต์

การสวดมนต์ถือว่าเป็นการทำบุญวิธีหนึ่ง เมื่อสวดมนต์แล้วอานิสงส์ที่ได้จะทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใส ทำให้มีสติเมื่อเกิดปัญหาก็จะสามารถแก้ไขผ่านพ้นไปได้ด้วยสติ บุญจะได้เมื่อเราแผ่เมตตาหลังจากที่สวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

บูชาพระอะไรแล้วรวย

ตามความเชื่อแล้วมี 5 อันดับพระบูชาแล้วรวยมีดังนี้
– พระสมเด็จวัดระฆัง หนึ่งในพระเบญจภาคีที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นผู้สร้างขึ้น
– พระสีวลี เชื่อกันว่าเป็นแห่งโชคลาภใครได้บูชาจะมีแต่โชคลาภเข้ามา
– พระอุปคุต พระอรหันต์ที่ขึ้นชื่อว่าให้ผลเรื่องของโชคลาภ เงินทอง
– พระกัจจายนะ หนึ่งใน 80 พระอรหันต์ที่มีชื่อในเรื่องของโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์
– พระปิดตา พระเครื่องที่มีพุทธคุณเด่นในเรื่องของโชคลาภ เมตตามหานิยม

ฝันเห็นพระเครื่อง

สำหรับผู้ที่ฝันเห็นพระเครื่อง มีคำทำนายว่าการงานในช่วงนี้จะประสบปัญหาต้องใช้ความอดทนอย่างมาก หากจะแก้ปัญหาให้เข้าหาผู้ใหญ่ที่รู้จักจะช่วยได้ มีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากคนรัก เลขเด็ดนำโชคจากความฝัน 88, 27, 78, 287, 288, 289

บทสวดมนต์ก่อนนอน

บท สวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

บูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทสวดมนต์ กราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวัณตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สะวาคะโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นมัสสามิ (กราบ)
สุปฏิปัณโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังณะมามิ (กราบ)

บทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสวดอาราธนาศีล 5

มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนะธายะ ติสะระเน นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ

**หมายเหตุ : ถ้าคนเดียวเปลี่ยนจากคำว่า “มะยัง” เป็น “อะหัง” และ “ยาจามะ” เป็น “ยาจามิ”**

บทสวดสมาทานศีล 5

ปาณา ติปาตา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
อทินนา ทาณา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
กาเม สุมิฉา จารา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
มุสา วาทา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ
สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สมาธิยามิ

** อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาธิยามิ (3 ครั้ง)

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา (สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น)
อะเวรา โหนตุ (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย)
อัพะยาปัชฌา โหนตุ (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย)
อะนีฆา โหนตุ (จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย)
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ (จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด)

บท สวดมนต์ก่อนนอน เสริมดวง เสริมสิริมงคล

ผู้หญิงนอนหลับ

บท สวดมนต์ ชินบัญชร (หลวงปู่โต พรหมรังสี)

ตั้งนะโม 3 จบ

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

บทสวด พาหุงมหากา

ตั้งนะโม 3 จบ สวดระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระรัตนตรัย และพุทธชัยมงคลคาถา

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

บทมหาการุณิโก

มหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา
ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง
นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ
พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง

สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ
จารีสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง
มโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัดเถ ปะทักขิเณฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต*

**ถ้าสวดให้คนอื่นใช้คำว่า เต สวดให้ตัวเองใช้คำว่า เม (เต แปลว่าท่าน – เม แปลว่าข้าพเจ้า)

เมื่อสวดครบตามที่ต้องการแล้ว จึงตั้งจิตแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล

ขอบคุณรูปจาก freepik

สรุป

จะเห็นกันได้ว่าการ สวดมนต์ก่อนนอน นั้นได้อานิสงค์ ประโยชน์มากมาย ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ความหมายของบทสวดมนต์ในบางบท แต่ผลจากการสวดมนต์เป็นประจำสม่ำเสมอในเบื้องต้นจะช่วยให้จิตใจสงบ นอนหลับสบายแถมยังเป็นบทสวดเสริมดวงเสริมสิริมงคลอีกด้วย

นอกจากนี้การ สวดมนต์ก่อนนอน นั้นไม่จำเป็นต้องสวดทุกบทก็ได้เพราะบางท่านอาจจะมีเวลาจำกัด สามารถที่จะเลือกสวดเฉพาะบางบทก็ได้เช่นกัน แต่ขอให้เราทำสมาธิและจิตใจให้แน่วแน่ อยู่กับบทสวดมนต์ ไม่วอกแวกกับสิ่งรอบข้าง หรือใครมีเวลามากพอก็ลองสวดบทสวดโพชฌงคปริตร เป็นบทสวดช่วยป้องกันโรคภัย ช่วยให้หายป่วย

บทความที่น่าสนใจ

Facebook
Twitter
Email