ขออโหสิกรรม ลดกรรมชีวิตดีขึ้นทันตา อานิสงส์แรงกล้า สวดทุกวัน

สำหรับเราชาวพุทธ มีความเชื่อกันว่ามีภพชาติหน้า ชาติที่แล้ว และในภพชาติที่ผ่านไปแล้วนั้นเราได้ทำกรรมกับใครไว้บ้างมาถึงปัจจุบันนี้ไม่สามารถจำได้ ทำให้ทุกวันนี้เราเจออุปสรรคต่าง ๆ หลาย ๆ ท่าน ใช้วิธีการสวดมนต์บทต่าง ๆ เพื่อเสริมกำลังใจ ยิ่งหลังสวดมนต์แล้ว ต่อด้วยการสวดบท ขออโหสิกรรม จะยิ่งช่วยให้จิตใจมีความสบายใจเพิ่มขึ้น พร้อมสู้กับทุกปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิต

หลาย ๆ ที่ในตอนนี้พบเจอแต่อุปสรรคต่าง ๆ ที่ฉุดรั้งชีวิตให้ตกต่ำลงเรื่อย ๆ มีแต่อุปสรรค ก็มีความเชื่อกันว่า อาจจะเป็นวิบากกรรมที่ได้เคยทำไว้แต่ชาติปางก่อนส่งผล หลายคนอาจจะใช้วิธีการสวดมนต์บทต่าง ๆ เพื่อเสริมดวง

ดอกบัว

นอกจากนี้แล้วยังได้ ช่วยเพิ่มสติ ทำให้จิตมีสมาธิ เมื่อมีสติสัมปชัญญะ จึงเกิดปัญญาทำให้สามารถมีมุมมองแก้ไขปัญหาชีวิต Ruay ขอแนะนำเพิ่มอีกสักนิดหลังสวดมนต์เจริญภาวนาแล้ว ต่อด้วยการสวด บทนขออโหสิกรรม กับสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเป็นการแก้ไขเคราะห์กรรม ตัดเวรตัดกรรมได้อย่างถูกวิธี

การขออโหสิกรรม คือ

อโหสิกรรม คือ กรรมเลิกให้ผล ไม่มีผลอีก ได้แก่ กรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล ที่เลิกให้ผล เหมือนพืชที่หมดยาง เพาะปลูกไม่ขึ้นอีก

คำว่า อโหสิกรรม มาจากคำ 2 คำ คือ

  • อโหสิ เป็นคำภาษาบาลีแปลว่า “ได้มีแล้ว” หมายความว่า ได้ให้ผลเสร็จสิ้นแล้ว
  • กรฺม ซึ่งเป็นคำภาษาสันสกฤต แปลว่า การกระทำ หมายถึง การกระทำที่มีเจตนา

แปลรวมกันว่า กรรมที่ไม่ส่งผลแก่ผู้กระทำกรรมอีกต่อไป

สำหรับภาษาไทยคำว่า อโหสิกรรม มีความหมายว่า การเลิกแล้วต่อกัน การไม่เอาโทษกัน การเลิกจองเวรกัน

ข้อดีของการ ขออโหสิกรรม

ซึ่งตามหลักของพระพุทธศาสนา เชื่อกันว่า

กรรมเบาบาง อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น สำเร็จในชีวิตนี้ และส่งผลชีวิตหน้า

หากผู้ใดได้ทำกรรมชั่วโดยเจตนาไว้นั้น ผลกรรมจะส่งผลต่อคนผู้นั้นตามสมควรหากไม่ส่งผลในชาตินี้ ก็จะติดตามไปส่งผลในชาติหน้า แต่กรรมที่ทำไว้นั้นถ้าเป็นกรรมเบา อาจจะไม่ส่งผลก็ได้ หากทำให้กรรมนั้นเป็นการ อโหสิกรรม

อานิสงส์สูง เพราะละการยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ยกระดับก้าวสู่มรรคผลนิพพาน

การอโหสิกรรมหรืออภัยทาน ถือได้เป็นทานอันสูงสุด มีอานิสงส์สูง เพราะเป็นการตัดอัตตา-ตัวตน การยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ซึ่งจะช่วยให้เราและผู้อื่นที่เรายกโทษให้เขา ได้ไปสู่อริยมรรค-อริยผล-และพระนิพพานในอนาคตได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น

คนพนมมือ

วิธีการ ขออโหสิกรรม

ในการขออโหสิกรรมนั้น ต้องมีความจริงใจในการที่จะทำนั้นด้วย ซึ่งโดยมากมักจะเป็นการขออโหสิแบบมีมานะ หรือเจือด้วยโทสะแฝงในใจลึก ๆ หรือ ขออภัย/ขออโหสิจริง ๆ แต่แล้วในวันหนึ่ง เกิดคิดเล็กคิดน้อยขึ้นมาอีกแบบอดไม่ได้ตามประสาปุถุชน

จึงมีผลให้การอโหสิกรรมนั้นให้ผลไม่เต็มที่ ดังนั้นหากตั้งใจที่จะขออโหสิกรรมกับผู้ที่เราไปล่วงเกินทั้งกาย วาจา ใจ ก็ขอให้ทำด้วยความจริงใจสำนึกถึงความผิดที่ได้ทำลงไปจริง ๆ

การขอโหสิร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างเอ่ยให้อีกฝ่ายรับรู้ด้วยใจ

หากการขออโหสิกรรมนั้น ทั้งสองฝ่ายมีความหนักแน่น จิตใจคิดอโหสิอย่างบริสุทธิ์ใจเท่าไหร่ ก็ยิ่งขาดจากเวรได้เด็ดขาดเท่านั้น

การอาศัยสัจจวาจาในการทำบุญร่วมกัน

ตัวอย่างเช่น เมื่อทำบุญใหญ่ร่วมกันแล้วอ้างบุญใหญ่ที่ทำร่วมกันว่า ทำด้วยใจมีไมตรีต่อกัน ขอให้อานิสงส์ จงช่วยล้างเวรภัยระหว่างกัน

ด้วยการขอโทษ และมีการยกโทษให้จากใจจริง

หากเคยประพฤติล่วงเกินผู้อื่นด้วยกาย วาจา หรือใจ แล้วไปขอให้ผู้ที่เราเคยประพฤติล่วงเกินยกโทษให้ เมื่อท่านยกโทษให้แล้วก็ถือว่ากรรมนั้นเป็นอโหสิกรรม ไม่ส่งผลอีกต่อไปทั้งในชาตินี้และชาติหน้า

พนมมือ
การขอโทษเพื่อนทำยังไง?

ควรขอโทษจากใจจริงถ้าหากเรารู้สึกผิด ไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะมีสาเหตุจากอะไร จะด้วยคำพูดที่ไม่ดี หรือด้วยการกระทำแย่ ๆ ของเรา ถ้าหากเราขอโทษด้วยใจ เพื่อนก็จะต้องให้อภัยเราอย่างแน่นอน

วิธีขอขมาพ่อแม่ที่ถูกต้อง คือ

สิ่งที่ควรทำในทุก ๆ ปีในช่วงวันสงกรานต์ หรือช่วงวันพ่อวันแม่ โดยสามารถทำได้ด้วยการเตรียม ธูปเทียนแพ 1 ชุด
พวงมาลัยดอกมะลิทั้งพวง 1 พวง จากนั้นให้ทำการเอ่ยบท ขอขมาพ่อแม่ ซึ่งหลังจากนั้นเราต้องนำน้ำมาล้างเท้าท่านด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคล

วิธีขอขมาครูอาจารย์ คือ

พิธีกรรมที่นิยมทำใน “วันครูแห่งชาติ” หรือ “วันไหว้ครู” ซึ่งจะตรงกับวันที่ 16 มกราคมของทุกปี โดยพิธีกรรมสามารถนำ ดอกไม้ไหว้ครู ที่เป็นมงคลทั้ง 4 ดอกไปไหว้ขอขมาคุณครูได้ เพื่อให้ท่านให้อภัยและอวยพรให้กับเรา

ถ้าหากขออโหสิกรรมแล้ว เขาไม่อโหสิให้ ต้องทำอย่างไร??

หากเราได้ยกโทษให้หมดทุกอย่างแบบจริงใจบริสุทธิ์ใจ ไม่มีเงื่อนไขสิ่งใดแล้ว แต่เขายังมีจิตพยาบาท คิดอาฆาตต่อก็จะเหมือนกับเขาจองเวรกับความว่างเปล่า เพราะขั้วที่จะทำให้วงจรจองเวรนั้นได้ขาดไปแล้ว อย่าไปได้กังวลกับเรื่องของเขา

บทขออโหสิกรรม และ การอธิษฐานจิต

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต

(เชื่อว่า มาจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี))

จุดประสงค์การสวด เพื่อให้จิตใจมีสติ มีสมาธิตั้งมั่น สบายใจขึ้น และมีกำลังใจเข้มแข็ง นำมาซึ่งปัญญาในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่ค้างคาใจ ขอแนะนำให้สวด และขอขมาลาโทษกับเจ้ากรรมนายเวร คนที่สัญญากับคน ๆ นั้นไว้ จะได้หลุดจากบ่วงพรรณการณ์ที่ค้างคา และเดินหน้าต่อไปอย่างราบรื่น มั่นคงและมั่นใจ

บทอธิษฐานขออโหสิกรรม บทแรก

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.”

กรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย

แม้แต่กรรมใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้

ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ

คำอธิษฐานอโหสิกรรม บทสอง

ข้าพเจ้า…..(บอกชื่อ)… ขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใด ในชาติใด ๆ ก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมและนายเวร จงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย แม้แต่กรรมที่ใคร ๆ ได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น และขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงมีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ.

ผู้หญิงไหว้พระ

คำขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)

กรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้า…..(บอกชื่อ)… ทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ เพราะความหลง เพราะความงมงาย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอจงโปรดยกโทษ ให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบากเข็ญใจ อันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสูญสิ้นไป ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดี ขอให้สมปรารถนา

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ. (อธิษฐานตามที่ปรารถนา)

คำขอขมาและอธิษฐานจิต

(สำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ

ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา (ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป) ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โรคภัยใด ๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี) หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้

ขอถอนความอาฆาต ความพยาบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรม ขอให้พ้นจากนรกภูมิ และพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม

สรุป

สำหรับช่วงนี้หลาย ๆ ท่านคงจะได้ทำงานอยู่ที่บ้านกันส่วนใหญ่ทำให้มีเวลามากขึ้น แอดมินก็ขอแนะนำให้สวดมนต์ เจริญภาวนา และสวดบท ขออโหสิกรรม กันเพื่อจะเสริมดวงให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง หากจะอโหสิกรรม หรือขออโหสิกรรมกับใครก็สามารถทำได้และขอให้ทำทันที ทำอย่างบริสุทธิ์ใจ และจริงใจ เชื่อว่าผลกรรมดีนี้จะส่งผลที่ดีกลับมาหาทุกท่านอย่างแน่นอน

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก shopee.co.th

บทความแนะนำ

Facebook
Twitter
Email