กรรมฐานตามวันเกิด

วิธีฝึก กรรมฐานตามวันเกิด สร้างสมาธิเพิ่มพลังปัญญา

ทราบไหมว่า… การฝึกกรรมฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก็คือ การฝึก กรรมฐานตามวันเกิดเพราะแต่ละคนนั้นจะมีข้อดี ข้อเสียในตัวแตกต่างกันไป หรือเรียกว่ามีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขแตกต่างกัน

การปฏิบัติกรรมฐาน… จะช่วยให้จิตใจสงบ มีสติสมาธิ และช่วยแก้ไขปัญหาของเราได้หลาย ๆ เรื่อง ถ้าอยากทราบว่า เราเป็นคนอย่างไร ต้องนั่งกรรมฐานวิธีไหนจึงจะได้ผล ตาม ruay365 มาเลย! เราสรุปวิธีฝึก กรรมฐานตามวันเกิด มาให้แล้ว!

กรรมฐานตามวันเกิด
การนั่งกรรมฐาน ขอบคุณภาพจาก lapita.net

กรรมฐานคืออะไร…

เด็กรุ่นใหม่หลาย ๆ คน อาจไม่ทราบว่า… “กรรมฐาน” คือ เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมจิต หรือวิธีเหนี่ยวนำให้เกิดสมาธิ เพื่อให้จิตสงบ และไม่เที่ยวเตลิดฟุ้งซ่านไปทั่ว

กรรมฐาน… มาจากคำว่า “กรรม” ที่แปลว่า “การงาน”… ส่วนคำว่า “ฐาน” ในที่นี้ก็คือ “ที่ตั้ง”… เมื่อรวมกันแล้ว “กรรมฐาน” จึงแปลได้ว่า “อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งการงาน ทางใจ” หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ การหางานให้ใจมันทำ จะได้ไม่ฟุ้งซ่านแล้วนำความรำคาญ มาสู่จิตใจ…

กรรมฐานแบ่งเป็น 2 ขั้น ด้วยกัน… ขั้นแรก เรียกว่า “ขั้นสมถกรรมฐาน” หรือ “สมาธิ” เป็นการปฏิบัติเพื่อช่วยกวาดล้างอารมณ์ฟุ้งซ่านต่าง ๆ ให้ออกไปจากใจ ทำใจให้สงบ ประณีต… ส่วน ขั้นที่สอง เรียกว่า “วิปัสสนากรรมฐาน” เป็นการปฏิบัติเพื่อมุ่งละทิ้งความทุกข์ทางใจ ให้มลายหายไป มุ่งให้เห็น “อนัตตา” ความจริง ความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต อันเป็นขั้นสูงขึ้นมา ที่เหมาะกับพระสงฆ์ หรือคนที่อยากมุ่งทางธรรม…

กรรมฐานตามวันเกิด
การเตรียมตัวฝึกกรรมฐาน ขอบคุณภาพจาก www.starvision.in.th

การเตรียมตัวฝึกกรรมฐาน

ก่อนที่จะเริ่มฝึกกรรมฐานนั้น… เราควรรู้ก่อนว่า การที่จะเรียนปฏิบัติกรรมฐานมีด้วยกัน 40 วิธี หรือที่เขาเรียกว่า “พระกรรมฐาน 40 กอง” ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่…

 1. กสิณกรรมฐาน 10 อย่าง
 2. อสุภกรรมฐาน 10 อย่าง
 3. อนุสสติกรรมฐาน 10 อย่าง
 4. พรหมวิหารกรรมฐาน 4 อย่าง
 5. อรูปกรรมฐาน 4 อย่าง
 6. อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 อย่าง
 7. จตุธาตุววัฏฐาน 1 อย่าง

ก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติ… เราควรรู้อารมณ์อุปนิสัยของตนเองก่อน ว่าอุปนิสัยของเราถูกจริตกับการฝึกกรรมฐานแบบใด… เพราะเรื่องกรรมฐานกับจริตมีความสำคัญมาก ถ้าปฏิบัติไม่ถูกจริตจะไม่ก้าวหน้าทางธรรม ทำให้ถึงจุดหมายปลายทาง หรือ “พระนิพพาน” ได้ช้า…

เมื่อเราทราบแล้วว่า… กรรมฐานแปลว่าอะไร แบ่งออกเป็นกี่ขั้นและกี่ชนิด เราก็ไปดูกันเลยว่า เราควรฝึกกรรมฐานแบบใดจึงจะเหมาะกับเรา โดยจำแนก กรรมฐานตามวันเกิด ได้ดังนี้…

วิธีฝึกกรรมฐานตามวันเกิด

คนเกิดวันอาทิตย์

กรรมฐานตามวันเกิด
กรรมฐานคนเกิดวันอาทิตย์ ขอบคุณภาพจาก www.dhammathai.org

เป็นคนที่มีนิสัยที่เย่อหยิ่ง ค่อนข้างจะถือตัว เข้าทำนอง ฆ่าได้ แต่หยามไม่ได้ และก็มีนิสัยใจร้อน คล้าย ๆ ลักษณะของดวงอาทิตย์ ชอบอะไรเร็ว ๆ ช้าไม่เป็น ดังนั้นควรฝึกกรรมฐานจึงจะช่วยให้ใจเย็นลงได้…

กรรมฐานคนเกิดวันอาทิตย์ : ควรมุ่งเน้น การฝึกกรรมฐาน 4 ประการ ได้แก่…

 • จตุธาตุววัฏฐาน คือ “การพิจารณาร่างกาย ให้เห็นเป็นแต่เพียงธาตุ 4”
 • มรณัสสติ คือ “การนึกถึงความตายเป็นอารมณ์”
 • พรหมวิหาร คือ “การแผ่ความรักความสงสารไปยังเพื่อนมนุษย์”
 • วิปัสสนากรรมฐาน คือ “การปฏิบัติเพื่อมุ่งละทิ้งความทุกข์ทางใจ”

วิธีการปฏิบัติ : 

ขั้นที่ 1 – การเจริญ “จตุธาตุววัฏฐาน” ต้องพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นแค่เพียงธาตุ 4 เราก็ต้องแยกแยะว่าอะไรเป็นธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ ธาตุดิน ในร่างกาย…. จะทำให้เราได้เห็น ความจริงว่า ร่างกาย ที่เราเคยยึดมั่นถือมั่น โดยความเป็นตัวเราของเรานั้น ที่แท้ก็เป็นแต่เพียงธาตุ 4 อย่าง มาประชุมกันขึ้นเท่านั้น

ขั้นที่ 2 – การเจริญ “มรณัสสติ” ต้องระลึก ถึงความตาย แต่ก็ไม่ใช่ระลึก เพื่อจะให้เราเกิดความหวาดกลัว แต่ระลึก เพื่อไม่ให้ประมาทต่างหากความตาย ทุกคนรู้ ว่าไม่มีใครหลีกพ้น… ดังนั้น การนึกถึงความตายหรือเจริญมรณัสสติบ่อยๆ มันก็ช่วยทำให้การถือตนถือตัวลดน้อยลงไปได้เหมือนกัน

ขั้นที่ 3 – การเจริญ “พรหมวิหาร” ต้องแผ่ความรักและความสงสารไปยังเพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย อาจนึกถึงพ่อแม่ แผ่ความรักให้พวกท่าน มุ่งนึกถึงความรักที่มีต่อคนที่เรารัก… จะช่วยทำให้ใจที่เคยร้อน มีความสงบเย็นลงอย่างไม่น่าเชื่อ ใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนใจร้อน ควรลองทำดู!

ขั้นที่ 4 – การเจริญ “วิปัสสนากรรมฐาน” ต้องฝึกสติเห็นความจริง เพิกถอนสิ่งสมมุติ (คือความเป็นสัตว์บุคคล ตัวตนเราเขา) ให้ออกจากใจ และเข้าไปเห็น ความจริง คือความเป็น “รูป” และ “นาม” เท่านั้น… จะทำให้คลายความติดใจ ( วิราคะ ) และหลุดพ้น ( วิมุตติ ) จากการยึดมั่นถือมั่นในที่สุด

คนเกิดวันจันทร์

กรรมฐานตามวันเกิด
กรรมฐานคนเกิดวันจันทร์ ขอบคุณภาพจาก www.dhammathai.org

เป็นคนมีความอ่อนหวาน อ่อนโยน น่ารัก มีเสน่ห์! เป็นคนช่างคิดจินตนาการไม่แพ้ใคร เรียกได้ว่ามีอารมณ์ศิลปินอยู่ในตัว จึงทำงานได้หลากหลายอาชีพขี้สงสารคน และเป็นคนเกิดความศรัทธา ในสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย… 

กรรมฐานคนเกิดวันจันทร์ : คนที่มีศรัทธาง่าย ควรฝึกเจริญกรรมฐาน “หมวดอนุสติ” คือการระลึกถึงคุณของสิ่งที่ดีงาม แบ่งออกเป็น 6 ประการ ได้แก่…

 • พุทธานุสติ คือ “การนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า”
 • ธัมมานุสติ คือ “นึกถึงคุณของพระธรรม”
 • สังฆานุสติ คือ “การนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์”
 • สีลานุสติ คือ “การนึกถึงคุณของศีล ที่ตนได้รักษา”
 • จาคานุสติ คือ “การนึกถึงคุณ แห่งทานบริจาค ที่ตัวได้กระทำเอาไว้”
 • เทวตานุสติ คือ “การนึกถึงคุณธรรม ที่ทำให้เป็นเทวดา”

วิธีการปฏิบัติ :

ควรฝึกเจริญ “อนุสติทั้ง 6 ประการ” ซึ่งจะช่วยประคองความเชื่อ ให้อยู่ในทางที่ถูกต้อง ทำให้ไม่ลุ่มหลงงมงายได้ง่าย ๆ… การฝึกฝนทำได้โดยการ เรียนรู้ หลักอนุสติทั้ง 6 โดยไล่จากข้อแรก จนถึงข้อสุดท้ายจึงจะเห็นธรรม

 • พุทธานุสติ – พึงระลึกว่าพระพุทธเจ้าไม่ติดในยศฐาบรรดาศักดิ์ และสิ่งสะดวกสบาย เหมือนที่คนทั้งหลายแสวงหากัน 
 • ธัมมานุสติ – พึงระลึกถึงคุณของพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะช่วยทำให้ใจสงบได้อีกทางหนึ่ง
 • สังฆานุสติ – พึงระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์ ทั้ง 4 ประการ อันจะให้เห็นความจริง และละทิ้งความโลภได้เหมือนพระสงฆ์
 • สีลานุสติ – พึงระลึกถึงความบริสุทธิ์แห่งศีล ที่ตนได้รักษาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม จะทำให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจทุกครั้ง และจะช่วยทำให้จิตใจ เกิดความสงบได้
 • จาคานุสติ – พึงระลึกถึงทานบริจาค ที่เราได้บำเพ็ญไว้ดีแล้ว เมื่อนึกถึงจะทำให้สุขใจ อิ่มใจ จึงเป็นเรื่องที่ควรจะนึกถึงให้บ่อย ๆ
 • เทวตานุสติ – พึงระลึกคุณธรรม ที่ทำให้คน เกิดเป็นเทวดา นั่นก็คือ “หิริ” = ความละอาย ต่อบาป และ “โอตตัปปะ” = ความเกรงกลัวต่อบาป

เมื่อเราระลึกสิ่งเหล่านี้ได้แล้ว… เวลาเราจะเชื่อสิ่งใด เราก็จะระลึกได้ว่า สิ่งที่ควรเชื่อที่สุด ก็คือ 6 ประการดังกล่าว… ควรเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม คุณของพระอริยสงฆ์ คุณของทาน คุณของศีลที่มีอยู่ในตน และเชื่อในคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดาเพียงเท่านี้ จึงจะมีสติ!

คนเกิดวันอังคาร

กรรมฐานตามวันเกิด
กรรมฐานคนเกิดวันอังคาร ขอบคุณภาพจาก www.dhammathai.org

เป็นคนมีความกล้า ความขยันขันแข็ง! พูดจาตรงไปตรงมา จนเหมือนขวานผ่าซาก แต่ก็เป็นคนจริงใจ ข้อเสียก็คือ เป็นคนเลือดร้อน หงุดหงิดง่าย และพร้อมที่จะทะเลาะได้ทุกเมื่อ… 

กรรมฐานคนเกิดวันอังคาร : ควรเน้นหมวด “พรหมวิหาร 4” หรือการแผ่ความรู้สึกที่ดี 4 อย่าง ออกไปรอบ ๆ ตัว จนกระทั่งจิตใจเกิดความสงบ โดย 4 ประการดังกล่าวก็คือ…

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา 
 • อุเบกขา 

วิธีการปฏิบัติ : 

ควรเริ่มจากข้อแรก ไล่ไปหาข้อสุดท้าย ค่อย ๆ ฝึกสังเกตและเจริญภาวนาดังนี้… 

 • ฝึกเจริญ “เมตตา” – แผ่ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี และคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า
 • ฝึกเจริญ “กรุณา” – แผ่ความสงสาร คิดช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์
 • ฝึกเจริญ “มุทิตา” –  แผ่ความยินดีให้ผู้อื่น เมื่อเขาอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข 
 • ฝึกเจริญ “อุเบกขา” แผ่ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุผลนั้น ๆ

คนเกิดวันพุธ (กลางวัน & กลางคืน)

กรรมฐานตามวันเกิด
กรรมฐานคนเกิดวันพุธ (กลางวันและกลางคืน) ขอบคุณภาพจาก www.dhammathai.org

เป็นคนที่อ่อนหวาน พูดเก่ง คุยเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี! เป็นคนพิถีพิถัน ในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว ต้องเป็นระเบียบตั้งแต่ศีรษะ จรดเท้าทีเดียว! แต่ข้อเสียของคนที่เกิดวันพุธ ก็คือ มักจะเป็นคนที่อ่อนไหว และเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

กรรมฐานคนเกิดวันพุธ : ควรแก้ไขข้อบกพร่อง 2 ประการ คือ 1.เป็นคนอ่อนไหวง่าย 2ความลุ่มหลงมัวเมาได้ง่าย… อันที่จริงสามารถฝึกได้ทั้ง “พระกรรมฐาน 40 กอง” …แต่ที่ควรเน้น ก็คือการฝึกเจริญ “อานาปานสติ” เพื่อแก้ไขความอ่อนไหวที่มีมากไป และต้องฝึก “วิปัสสนากรรมฐาน” อันจะทำให้ช่วยแก้ความลุ่มหลง

วิธีการปฏิบัติ :

ขั้นที่ 1 – ฝึกเจริญ “อานาปานสติ” ด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ตลอดเวลา หายใจเข้าให้รู้ว่าเข้า หายใจออกให้รู้ว่าออก… เพราะเมื่อไม่รู้ลมหายใจ ก็จะทำให้จิตถูกจูงใจให้ฟุ้งซ่าน และทำให้เกิดความอ่อนไหวไปตามอารมณ์ต่าง ๆ

ขั้นที่ 2 – ฝึกเจริญ “วิปัสสนากรรมฐาน” สร้างปัญญาให้รู้เท่าทัน ความเป็นจริงของโลกและชีวิต อันประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่

 • อนิจจัง ความไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 • ทุกขัง การถูกบีบคั้น จนทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
 • อนัตตา การอยู่นอกเหนือการควบคุม

ถ้ายอมรับ 3 สิ่งนี้ได้ ก็จะทำให้เรา ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ลุ่มหลงไปกับอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้น และจะทำให้มีสติในการใช้ชีวิตยิ่งขึ้น

คนเกิดวันพฤหัสบดี

กรรมฐานตามวันเกิด
กรรมฐานคนเกิดวันพฤหัสบดี ขอบคุณภาพจาก www.dhammathai.org

มีความเป็นครูสูง ชอบใฝ่รู้ใฝ่เรียน และชอบสอน ชอบแนะนำคนอื่น! เป็นคนฉลาด มีเหตุมีผล และเป็นคนที่ตระหนี่ถี่เหนียวอย่างมาก ชอบเก็บ ชอบสะสมเงินในธนาคาร มีแต่นิสัยที่เป็นข้อดีเสียส่วนใหญ่

กรรมฐานคนเกิดวันพฤหัสบดี : ควรมุ่งเน้นฝึกฝน 3 ประการ เพื่อเสริมนิสัยด้านดีได้แก่… “อาหาเรปฏิกูลสัญญา” ( การพิจารณา ความเป็นปฏิกูลในอาหาร )และ “จตุธาตุววัตถาน” ( การพิจารณาร่างกาย โดยความเป็นธาตุ ๔) จะช่วยเสริมเรื่องการเรียนรู้ … ส่วน “มรณัสสติ” ( การนึกถึงความตาย อันจะมาถึงตน ) ช่วยเรื่องการที่เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว

วิธีการปฏิบัติ :

ขั้นที่ 1 – ฝึกเจริญ “อาหาเรปฏิกูลสัญญา” ด้วยการพิจารณา ความเป็นปฏิกูลในอาหาร ระลึกว่าอาหารทุกอย่าง ที่เราทานเข้าไปนั้น ล้วนมีความเป็นปฏิกูลทั้งสิ้น… สิ่งนี้จะช่วยทำให้เสริมสติปัญญาให้คนที่เกิดวันพฤหัสบดี และเห็นความจริงโดยง่าย

ขั้นที่ 2 – ฝึกเจริญ “จตุธาตุววัตถาน” ด้วยการระลึกว่า ร่างกายของเราสร้างขึ้นจากธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ… เมื่อเราระลึกได้ เราจะไม่ยึดถือในการเปลี่ยนแปลง มีสติปัญญารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในร่างกาย ว่าเกิดจากธาตุต่าง ๆ 

ขั้นที่ 3 – ฝึกเจริญ “มรณัสสติ” โดยระลึก ถึงความตาย เพื่อไม่ให้ประมาทให้รู้ว่าไม่มีใครหลีกพ้น… ดังนั้น การที่จะตระหนี่ถี่เหนียวไปก็ไม่ช่วยอะไร เราควรแบ่งปันผู้อื่นบ้าง และใช้เงินแต่พอประมาณให้เกิดผล

คนเกิดวันศุกร์

กรรมฐานตามวันเกิด
กรรมฐานคนเกิดวันศุกร์ ขอบคุณภาพจาก www.dhammathai.org

เป็นคนที่รักสวยรักงาม อารมณ์ร่าเริง ชอบร้องรำทำเพลง! แต่ก็มีจุดอ่อน 2 อย่างคือ เป็นคนค่อนข้างจะห่วงคนอื่น มากกว่าตัวเอง เอาความทุกข์คนอื่นมากอดไว้ จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ และเป็นคนที่มักจะเผลอไผล ในเรื่องของคำพูด พูดไม่คิดและแก้ไม่ทัน

กรรมฐานคนเกิดวันศุกร์ : ควรแก้ในข้อเสีย 3 อย่าง ด้วย 3 ประการดังนี้…

 • ต้องใช้ “อสุภกรรมฐาน” – แก้เรื่องความติดใจ ในกามารมณ์ ความสวยงาม
 • ต้องใช้ “อุเบกขาพรหมวิหาร” – แก้ในเรื่อง ชอบทุกข์กับเรื่องของคนอื่นมากเกินไป
 • ต้องเจริญ “สติปัฏฐาน” – เพื่อแก้นิสัยที่เผลอไผลในคำพูด

วิธีการปฏิบัติ :

ขั้นที่ 2 – ฝึกฝน “อสุภกรรมฐาน” ด้วยการนึกถึงซากศพ ร่างกายของมนุษย์หลังจากที่เน่าเปื่อยแล้ว… จะได้รู้ว่าไม่มีสิ่งที่ที่จะสวยงามตลอดไป จะได้ไม่ติดกับรูป รส ความสวยงามและกามอารมณ์

ขั้นที่ 2 – ฝึกฝน “อุเบกขาพรหมวิหาร” ด้วยการปล่อยวาง รู้จักทำใจวางเฉย ใครทำกรรมอะไรไว้ คนนั้นก็จะต้องเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้น… จะทำให้กลายเป็นคนไม่ทุกข์ร้อน และเอาความทุกข์ผู้อื่นมากอดไว้

ขั้นที่ 3 – ฝึกฝน “สติปัฏฐาน” ด้วยกำหนดรู้ร่างกาย เอาสติ เข้าไประลึกรู้ อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก ทั้งตอนที่อยู่นิ่ง และตอนที่เคลื่อนไหว… เวลาก่อนที่จะพูดอะไร จะทำให้มีสติมากขึ้น เพราะกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจ

คนเกิดวันเสาร์

กรรมฐานตามวันเกิด
กรรมฐานคนเกิดวันเสาร์ ขอบคุณภาพจาก www.dhammathai.org

มักจะคนหงุดหงิดง่าย และใจร้อน และบางคนก็จะมีลักษณะชอบเก็บตัว! ไม่ชอบสุงสิงกับใคร ใครก็ตามที่มีลักษณะชอบเก็บตัว ชอบอยู่คนเดียวเงียบ ๆ พวกนี้ มักจะกลายเป็นคนที่คิดมาก จึงทำให้เป็นคนที่ค่อนข้างเครียดง่าย และช่างจดช่างจำ เจ้าคิด เจ้าแค้น

กรรมฐานคนเกิดวันเสาร์ : สิ่งที่จะแก้ไขข้อเสียเหล่านั้นได้ คือ หลัก “พรหมวิหาร 4” หรือการแผ่ความรู้สึกที่ดี 4 อย่าง ออกไปรอบ ๆ ตัว จนกระทั่งจิตใจเกิดความสงบ โดยหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย…

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา 
 • อุเบกขา 

วิธีการปฏิบัติ : 

ควรเริ่มจากข้อแรก ไล่ไปหาข้อสุดท้าย ค่อย ๆ ฝึกสังเกตและเจริญภาวนาดังนี้… 

 • ฝึกเจริญ “เมตตา” – แผ่ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี และคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า
 • ฝึกเจริญ “กรุณา” – แผ่ความสงสาร คิดช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์
 • ฝึกเจริญ “มุทิตา” –  แผ่ความยินดีให้ผู้อื่น เมื่อเขาอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข 
 • ฝึกเจริญ “อุเบกขา” แผ่ความวางใจเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุผลนั้น ๆ

เพียงเจริญภาวนาด้วยกรรมฐานดังนี้… ก็จะทำให้เราเป็นคนที่ คิดถึงผู้อื่นมากขึ้น เผื่อแผ่ความรัก ความเมตตา ความสงสารให้ผู้อื่น แล้วชีวิตเราจะดีขึ้น มีสมาธิทำงานขึ้น และมีเงินทองเข้ามาด้วย!

กรรมฐานตามวันเกิด
การนั่งกรรมฐาน ขอบคุณภาพจาก pixabay.com/th

สรุปส่งท้าย

กรรมฐานตามวันเกิด …เป็นวิธีการฝึกกรรมฐานที่ได้ผลดีที่สุด เพราะเป็นการฝึกฝนจิต แก้ที่ปัญหาแบบตรงจุด! คนแต่ละวัน จะมีลักษณะนิสัย ข้อบกพร่องที่แตกต่างกันไป บางคนเป็นคนใจร้อน เป็นคนอ่อนไหวง่าย หรือเป็นคนเชื่อคนง่ายเกินไป ก็สามารถแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ๆ ได้ ด้วยกรรมฐาน

ถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้น ทำงานมีสติ มีเงินเข้ามาเยอะ ๆ ควรฝึกกรรมฐานตามวันเกิด! เพราะจะช่วยปรับปรุงบุคลิกนิสัยของเราให้ดีขึ้น อีกทั้งยังทำให้มีสติรู้ตลอดเวลาทำงานอีกด้วย ทำอะไรด้วยสติ ก็จะเกิดผลที่ดีกับเราเสมอ!

Facebook
Twitter
Email