วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา วิธีทําบุญเสริมดวง เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

“วันมาฆบูชา” ปุจฉา : ทำบุญวันพระใหญ่ ได้บุญมากกว่า ทำบุญวันธรรมดา จริงหรือ? วิสัชนา : จะทำบุญวันไหนก็ได้บุญเหมือนกัน หากเราไปทําบุญด้วยความตั้งใจดี โดยไม่ลืมที่จะนึกถึงความสําคัญว่า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในแต่ละวันนั้นมีความสำคัญอย่างไร

เนื่องใน “วันมาฆบูชา” 26 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง “วันพระใหญ่” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนเราจะได้เข้าวัดทำบุญ ทำจิตใจให้สงบ สร้างสติให้แก่ตนเอง บทความของ Ruay 365 ในวันนี้จึงขอถือโอกาสเล่าถึง ความสำคัญวันมาฆบูชา และ วิธีทําบุญเสริมดวง เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน

ประวัติวันมาฆบูชา ความสำคัญของวันมาฆบูชา

ความสำคัญของวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” (คำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา) แก่พระสงฆ์ครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญจะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” โดยในวันดังกล่าวนั้น มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ

 • วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
 • พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยัง “วัดเวฬุวัน” โดยมิได้นัดหมาย
 • พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
 • พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้ วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” มีความหมายตามการแยกศัพท์ คือ

 • จาตุร แปลว่า 4
 • องค์ แปลว่า ส่วน
 • สันนิบาต แปลว่า ประชุม

ดังนั้น “จาตุรงคสันนิบาต” จึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4” นั่นเอง ทั้งนี้วันมาฆบูชา ถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะที่ วันวิสาขบูชา ถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วน วันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์

วิธีทําบุญเสริมดวง “วันมาฆบูชา”

ทําบุญเสริมดวง วันมาฆบูชา

ถึงแม้พิธีทำบุญวันมาฆบูชานี้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีมาในสมัยใด แต่ประเทศไทยของเรา เริ่มกำหนดพิธีปฏิบัติในวันมาฆบูชาเป็นครั้งแรกในช่วงรัชสมัย “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” (รัชกาลที่ 4) ต่อมาการประกอบพิธีได้แพร่หลายออกไปภายนอกพระบรมมหาราชวัง และประกอบพิธีกันทั่วราชอาณาจักร ทางรัฐบาลจึงประกาศให้เป็น วันหยุดทางราชการ เพื่อให้ประชาชนจากทุกสาขาอาชีพได้ไปวัด เพื่อทำบุญกุศลและประกอบกิจกรรมทางศาสนา

ซึ่ง สิ่งที่ควรทำในวันมาฆบูชา หรือ ทำบุญวันพระใหญ่ ก็คือ การทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน โดย Ruay มี ข้อปฏิบัติ และ เคล็ดลับการทำบุญในวันมาฆบูชา ทําบุญแบบไหนดี ทําบุญแบบไหนได้บุญเยอะสุด มาฝากกัน ดังนี้

สิ่งที่ชาวพุทธควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา

 • จัดเตรียมเครื่องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน มาพร้อมกันที่วัด ตามเวลานัดหมาย เพื่อฟังโอวาทหรือพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน
 • คาถาก่อนออกจากบ้าน เสริมดวง และควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
 • เมื่อถึงวัดแล้ว ควรอยู่ในอาการสำรวม ไม่พูดคุยหยอกล้อ วิ่งเล่น หรือกระทำภารกิจอื่นอันไม่ควร เช่น เคาะระฆังเล่น จุดดอกไม้ไฟ ฯลฯ
 • เมื่อถึงเวลาประกอบพิธี ให้ทุกคนไปเข้าแถวหรือเข้าไปในสถานที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
 • ก่อนเริ่มพิธีเวียนเทียน พระสงฆ์ผู้เป็นประธาน จะกล่าวให้โอวาท ทุกคนต้องพนมมือถือดอกไม้ธูปเทียนตั้งใจฟังด้วยความสงบ กล่าวคำสาธุ เมื่อพระสงฆ์ให้โอวาทจบ
 • ในพิธีสวดมนต์ จะมีผู้กล่าวนำคำบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา และคำบูชาพระรัตนตรัย ให้ทุกคนจุดธูปเทียนประนมมือ กล่าวตามด้วยความเคารพ มีจิตใจยึดมั่น
 • หลังจากสวดมนต์เสร็จ ประธานในพิธีจะนำเวียนเทียน โดยเริ่มจากพระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเวียนไปทางขวา พร้อมระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

นอกจากนี้หากใครมีเวลา ควรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ และรักษาศีล เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้

เคล็ดลับการทำบุญในวันมาฆบูชา

ไหว้พระอรหันต์ 

หากมีโอกาสไปไหว้พระอรหันต์ในวันมาฆบูชา จะถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง 

 • เน้นเรื่องการงาน ให้ไปขอพรกับ พระโมคคัลลานะ หรือพระสารีบุตร (พระหนุนดวง พระค้ำดวง) แนะนำ สถานที่ทำบุญวันพระใหญ่ เช่น วัดบางจาก จังหวัดนนทบุรี จะได้ไหว้ 2 องค์เลย
 • เน้นเรื่องเงิน เรืองขอพรเรื่องโชคลาภ ให้มุ่งไปสักการะ พระสีวลี เพราะท่านเป็นพระอรหันต์ผู้มีลาภมาก เช่น วัดสามง่าม กรุงเทพมหานคร

การทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาให้ดี

 • หากต้องการเสริมดวงการงานให้ดี ขอแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง จะได้มีแสงนำทางชีวิต
 • หากใครอยากมีโชคลาภ มีโอกาสดีในเรื่องการเงินเข้ามาในชีวิต ขอแนะนำให้ไปทำบุญด้วยน้ำ อาหาร หรือจะทำบุญด้วยปัจจัย (เงิน) ก็ได้

ทั้งนี้เนื่องในวันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเราจึงขอนำคติธรรมของ “สมเด็จพระสังฆราช” เพื่อเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติตามและอวยพรให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน โดยเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่คติธรรม ความว่า..

คติธรรมของ สมเด็จพระสังฆราช

สรุป

วันมาฆบูชา ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง “วันพระใหญ่” และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 สิ่งที่ควรทำในฐานะพุทธศาสนิกชนก็คือ การทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน หากใครมีโอกาสทำบุญหนุนดวงในวันพระใหญ่ ตามที่ Ruay ได้แนะนำไปดวงก็จะยิ่งปัง เพราะวันพระใหญ่แบบนี้นาน ๆ ทีถึงจะเวียนมาสักครั้ง

นอกจากจะศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้ว ยังต้องช่วยกันปกป้องธำรงรักษาพระพุทธศาสนาไม่ให้มัวหมอง เพื่อให้ดำรงอยู่สืบไปด้วย สุดท้ายนี้ต้องไม่ลืมว่า บุญที่ดีไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหน เพราะบุญที่ดีอยู่ที่ตัวเรานี่แหละ ทำดีเมื่อไหร่ ได้ดีทันที ขณะที่คิดดี ทำดี พูดดี ผลที่เกิดขึ้นก็จะถือเป็นพร 

บทความแนะนำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Facebook
Twitter
Email