รู้ไว้ก่อน!! วันนี้วันพระ รวมปฏิทิน วันพระปี2564

สายบุญทุกท่านฟังทางนี้ เตรียมมาปักหมุด ปฏิทิน วันพระปี2564 มีวันไหนบ้าง จะได้เอาไว้ไปเติมแต้มบุญสร้างความเป็นมงคลให้กับชีวิต จิตใจผ่องใส แถมยังทำให้การงานราบรื่น มีโชคลาภจากบุญบารมีที่ได้สร้างกันในวันพระตลอดกันทั้งปี

บางท่านอาจจะยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของวันพระว่าทำไมถึงได้เป็นวันนี้นะ เมื่อสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ทรงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน ขึ้น ๘ ค่ำ ขึ้น๑๕ ค่ำ และอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าว

โดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่า วันอุโบสถ (วัน ๘ ค่ำ) หรือวันลงอุโบสถ คือวันแรม ๑๔ หรือวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าวันนี้วันพระเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีวันพระใหญ่ ๆ ที่เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาด้วย เนื่องจาก วันพระปี2564 นี้ จะมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองหน ทำให้ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา จะเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ส่วนวันอาสาฬหบูชา จะตรงกับเดือน 8 หลัง

เมื่อพร้อมกันแล้วไปเตรียมตัวเปิดดูปฏิทิน วันพระปี2564 ในปีนี้ ว่าแต่ละเดือน วันพระ ตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้าง และรวมถึงวันพระใหญ่ที่สำคัญที่เป็นวันหยุดราชการ เพื่อเตรียมตัวทำบุญ ฟังเทศก์ฟังธรรมพร้อมกันครอบครัว

วันพระ เดือนมกราคม 2564

วันพระปี2564
ขอบคุณภาพจาก horoscope.trueid

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด
วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีชวด

วันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันพระปี2564
ขอบคุณภาพจาก horoscope.trueid

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีชวด
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีชวด วันมาฆบูชา

วันพระ เดือนมีนาคม 2564

วันพระปี2564
ขอบคุณภาพจาก horoscope.trueid

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีชวด
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีฉลู

วันพระ เดือนเมษายน 2564

วันพระปี2564
ขอบคุณภาพจาก horoscope.trueid

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีฉลู

วันพระ เดือนพฤษภาคม 2564

วันพระปี2564
ขอบคุณภาพจาก horoscope.trueid

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู วันเฉลิมฯ พระราชินี, วันอัฏฐมีบูชา
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีฉลู

วันพระ เดือนกรกฎาคม 2564

วันพระปี2564
ขอบคุณภาพจาก horoscope.trueid

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู วันเข้าพรรษา

วันพระ เดือนสิงหาคม 2564

วันพระปี2564
ขอบคุณภาพจาก horoscope.trueid

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปดหลัง (๘๘) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีฉลู
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีฉลู

วันพระ เดือนกันยายน 2564

วันพระปี2564
ขอบคุณภาพจาก horoscope.trueid

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีฉลู
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีฉลู

วันพระ เดือนตุลาคม 2564

วันพระปี2564
ขอบคุณภาพจาก horoscope.trueid

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู วันออกพรรษา
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู

วันพระ เดือนพฤศจิกายน 2564

วันพระปี2564
ขอบคุณภาพจาก horoscope.trueid

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู วันลอยกระทง
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู

วันพระ เดือนธันวาคม 2564

วันพระปี2564
ขอบคุณภาพจาก horoscope.trueid

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู

ข้อปฏิบัติตนเองในวันพระ

โดยส่วนมากแล้วสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เมื่อถึงวันพระจะงดเว้นการทำชั่วทุกสิ่ง และจะทำการสวดมนต์ภาวนา เพื่อที่จะลดละในกิเลสต่าง ๆ และชำระจิตใจให้บริสุทธิผ่องใส โดยวิธีการปฏิบัติตัวดังนี้

  • ทำวัตรสวดมนต์
  • รับศีล ซึ่งในวันพระโดยทั่วไปจะรับศีล 5 แต่หากเป็นวันพระใหญ่จะสมาทานอุโบสถศีลหรือศีลอุโบสถมี 8 ข้อ
  • ฟังเทศก์ ฟังธรรม
  • ปฏิบัติธรรม ทั้งสมถะและวิปัสสนา
  • ถวายสังฆทานและทำบุญอื่นๆ

สรุป

คงจะทราบกันแล้วว่า ปฏิทิน วันพระปี2564 นี้ มีวันไหนบ้าง รวมถึงแม่โลมาขอย้ำข้อปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนต้องทำในวันพระซึ่งมีดังนี้ ทำวัตรสวดมนต์ รับศีล ซึ่งในวันพระโดยทั่วไปจะรับศีล 5 แต่หากเป็นวันพระใหญ่จะสมาทานอุโบสถศีลหรือศีลอุโบสถมี 8 ข้อ ฟังเทศก์ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม ทั้งสมถะและวิปัสสนา ถวายสังฆทานและทำบุญอื่นๆ

นอกจากนี้แล้วถ้าทุกท่านมีโอกาสมีเวลาก็ให้หมั่นนั่งสมาธิ เพื่อให้จิตใจได้สงบ และเมื่อทำบุญแล้วควรที่จะทำทานคู่กันด้วย เพื่อเป็นการลดละความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ และหากปฏิบัติตามนี้เป็นประจำ ย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบ เยือกเย็น มีสติในการใช้ชีวิต เพราะบุญ คือการสละออกนั่นเอง

Facebook
Twitter
Email