ฆ่าตัวตาย

ไขข้อข้องใจ ฆ่าตัวตาย บาปไหม??

“ฆ่าตัวตายบาปไหม?” คำถามที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าจริง ๆ แล้วเป็นเช่นไร บ้างก็ว่าการฆ่าตัวตายเป็นกรรมหนักที่สุด ฆ่าคนตาย ผิดศีลข้อที่ 1 ต้องตกนรกขุมที่ลึกที่สุดถึง 500 ชาติ บ้างก็ว่าต้อง ฆ่าตัวตาย จนกว่าอายุขัยของตนเองจะหมดจึงจะได้ไปเกิด หลายคนได้ยินได้ฟังแล้วก็คงรู้สึกสับสน วันนี้แอดมินเลยจะพาทุกคนมีหาคำตอบกันทีละประเด็น

ฝันว่าฆ่าตัวตาย หมายความว่าอย่าไร

ทำนายว่า จะได้รับโชคลาภด้านการเงิน เสี่ยงโชค ซื้อหวยออนไลน์ tode การงานเจริญรุ่งเรือง ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีคนให้ความช่วยเหลือ

ฝันว่าฆ่าตัวตาย แต่ไม่ตาย ดีไหม

ไม่ดี เพราะการตายเปรียบเสมือนการหมดเคราะห์ หมดทุกข์ หมดโศก การฝันว่าฆ่าตัวตาย แต่ไม่ตาย เพราะมีคนมาเห็น หรือมาช่วยทัน หมายความว่า จะมีเรื่องเดือดร้อน มีปัญหาในที่ทำงานนั่นเอง

วิธีแก้ฝันร้าย มีอะไรบ้าง

ได้แก่ การไหว้พระสวดมนต์ ทำจิตใจให้สงบ นั่งสมาธิก่อนเข้านอน การห้อยกับดักฝันร้าย ไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาอยู่ในความฝัน หรือจะเป็นการแก้เคล็ดฝันร้ายด้วยการคุยกับน้ำ เป็นต้น

ฆ่าตัวตาย

ฆ่าตัวตาย หมายถึง

กรมสุขภาพจิต ได้ให้ความหมายของการฆ่าตัวตายไว้ว่า ” การกระทำเพื่อทำลายชีวิตของตนเองด้วยความตั้งใจ โดยวิธีการต่าง ๆ มากมาย ไม่เป็นการแขวนคอ การใช้ยาฆ่าแมลง การใช้อาวุธปืน การรมควัน นอกจากนี้การฆ่าตัวตายยังมีความหมายคลอบคลุมไปถึงการความคิดอยากฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตนเองโดยเจตนา”

โดยส่วนมากแล้วการฆ่าตัวตายมักเกิดจากความผิดปกติทางจิต สำหรับสาเหตุในการฆ่าตัวตายของคนในปัจจุบันนั้น ก็มีหลายประการด้วยกัน ดังนี้

  • ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ซึ่งส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า การมีชีวิตอยู่เพื่อวันข้างหน้าโหดร้ายกว่าการตาย จึงเลือกปลิดชีวิตตัวเอง เพื่อเจอความเจ็บปวดที่น้อยกว่า
  • ผู้มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ และสังคมรอบข้าง เช่น ภาระหนี้สิน ตกงาน สูญเสียคนรัก ความรู้สึกสิ้นหวังกับชีวิต รวมไปถึงความแข่งขันอยากได้อยากมีที่ก่อให้เกิดความเครียดตามมา
  • ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น เจ็บป่วยเรื้อรังมานานแรมปี ต้องการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดทางร่างกายด้วยการตาย

การ ฆ่าตัวตาย กับศาสนาต่าง ๆ

ลองมาดูมุมมองการฆ่าตัวตายในศาสนาต่าง ๆ กันก่อนว่าคิดอย่างไร เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย และถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นบาปไหม ดังนี้

ศาสนาอิสลาม

ในคัมภีร์อัลกุรอาน ได้ระบุเอาไว้ว่า “จงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้าเอง แท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงเมตตากับพวกเจ้าเสมอ และผู้ใดที่กระทำเช่นนั้นโดยเจตนา ละเมิด และข่มเหงแล้ว เราจะให้เขาเข้าไฟนรก”

คัมภีร์อัลกุรอาน

ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์เชื่อว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับบาป แต่บาปที่ติดตัวมาแต่เกิดถูกพระเยซูไถ่ให้พระเจ้าแล้ว โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้มนุษย์ขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้า แต่ถ้าหากมนุษย์คนไหนฆ่าตัวตาย ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าแบบที่ควรจะเป็น เพราะเหมือนเป็นการลดทอนธรรมมชาติของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง

พระเยซู

ศาสนาพุทธ

ในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า “พระวักกลิ” ท่านได้ป่วยหนักมาก จึงให้พระสงฆ์ด้วยกัน นิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาเยี่ยมเยือน เมื่อพระพุทธเจ้ามาถึงก็ได้เทศนาเรื่องขันต์ 5 เรื่องกฎไตรลักษณ์ ความไม่เที่ยง ความไมมีตัวตน พระวักกลิได้ฟังก็เห็นด้วย และเข้าใจในสิ่งที่พระพุทะเจ้ากล่าวมาทั้งหมด ไม่ได้ยึดติดอะไร และได้ฆ่าตัวตาย เพื่อหนีความเจ็บปวด โดยมีพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเขาจะไม่ไปเกิดอีกแน่นนอน เพราะเขาได้บรรลุธรรมแล้วนั่นเอง

พระพุทะเจ้าเยี่ยมพระวักกลิ

ในขณะเดียวกันจากเรื่องราวในพุทธประวัติก็ยังมีการพูดเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าสามารถมีชีวิตได้ถึง 120 ปี แต่พระองค์เลือกที่จะปรินิพพานในปีที่ 80 นั่นก็เท่ากับว่าพระองค์เลือกที่จะจบชีวิตของตนเองก่อนอายุขัยจริง

ฆ่าตัวตาย บาปไหม

ก่อนที่เราจะบอกว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปหรือไม่นั้น ก่อนอื่นต้องมาดูความหมายของคำคำนี้ก่อนว่าหมายถึงอะไร พจณานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ได้ระบุความหมายของ “บาป” เอาไว้ว่า…

บาป คือการกระทำผิดหลักคำสอน หรือข้อห้ามในศาสนา คือความชั่ว ความมัวหมอง ดังนั้นหากเราจะบอกว่าการฆ่าตัวตายนั้นเป็นบาป ก็ต้องขัดกับหลักคำสอนทางศาสนา

ปาณาติบาตกรรม กรรมที่เกิดจากการฆ่า

ในพระพุทธศาสนามีการพูดถึงเรื่อง “ปาณาติบาตกรรม” ซึ่งมาจากคำว่า “อติปาต” หมายถึง ทำให้ตกล่วงไป ฆ่า และคำว่า “ปาณ” หมายถึง สัตว์มีชีวิต แปลความหมายโดยรวมว่า “ปาณาติบาต” แปลว่า “ทำให้สัตว์นั้นตายลง” ซึ่งการฆ่าสัตว์ดังกล่าวข้างต้น จะถือเป็นบาปก็ต่อเมื่อครบองค์ประกอบทั้ง 5 ประการ ได้แก่

  • 1.) สัตว์มีชีวิตนั้นมีชีวิต
  • 2.คนฆ่ารู้ว่าสัตว์มีชีวิต
  • 3. มีจิตคิดค่า
  • 4.ความพยายาม
  • 5. สัตว์นั้นจะต้องตายด้วยความพยายาม

ดังนั้นหากพิจารณาตามหลักปาณาติบาตแล้ว การฆ่าตัวตายจึงไม่ได้ถือว่าผิดศีลข้อ 1 ว่าด้วยการฆ่าสัตว์ ตัดชีวิต นอกจากนี้ในพระไตรปิฏก และหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ก็ยังไม่มีการกล่าวถึงบาปของของการฆ่าตัวตายเอาไว้แต่อย่างใด

ทว่าจากการวิเคราะห์ของพระเกจิอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า การฆ่าตัวตาย เกิดจากจิตของผู้นั้นเต็มไปด้วยความสับสน เคียดแค้น ความโกรธ วุ่นวาย เศร้าหมอง อยากมีอยากเป็น และความต้องการหล้นพ้นสภาพที่เป็น ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นสภาวะของจิตที่ตกอยู่ภายใต้กิเลส และตัณหา ดังนั้นจิตสุดท้ายก่อนตายนี่เอง ที่ทำให้การฆ่าตัวตายเป็นบาปกรรม และนำพาให้คนคนนั้นไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดี

สรุปส่งท้าย

อ่านมาถึงตรงนี้ชาว Ruay ทุกท่านก็คงได้ข้อสรุปกันแล้วใช่ไหมว่า ฆ่าตัวตาย บาปเพราะอะไร?? ก็เพราะสภาวะจิตของเราขณะฆ่าตัวตายนั้นเต็มไปด้วยกิเลสและตัณหา มิใช่จิตที่ว่างเปล่า บรรลุธรรมดังพระอรหันต์

อย่างไรก็ตามแต่ทุกชีวิตนั้นมีค่าในตัวของมันเอง เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราเกิดมาแล้วต้องเจอกับปัญหา ความทุกข์ และเรื่องราวทั้งที่ได้ดั่งใจ และไม่ได้ดั่งใจ หากมองว่านี่แหละคือ “ชีวิต” อาจจะช่วยลดทอนความทุกข์ในใจ และค่อย ๆ หาข้อแก้ไขมันไปทีละอย่าง ก็อาจจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นก็ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Facebook
Twitter
Email