ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 2564

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 2564 เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ให้รวยเฮงตลอดไป

? ปักหมุดเช็คอินบริเวณวัด..หันมาทางสายบุญกันบ้าง หลังจากทุ่มเททั้งกายและใจวิ่งสายหวยมาหลายอาทิตย์จนเหนื่อยล้า ได้เวลาปล่อยวาง และออกเดินทางไปกับเรา Ruay ที่ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปนมัสการ ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 2564 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ที่บอกเลยว่าหนึ่งครั้งในชีวิตควรหาโอกาสไปไหว้ให้ได้ ซึ่งอานิสงส์ของการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดคืออะไร และแต่ละปีนักษัตรจะมีพระธาตุประจำปีเกิดอยู่ที่ไหน จังหวัดไหนบ้าง มาร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ และเดินทางไปพร้อมกันเลย

สารบัญ

พระธาตุ คืออะไร

พระธาตุที่เรานับถือบูชากันอยู่ในสังคมไทยนั้นมีสองประเภท กล่าวคือ ถ้าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้า เราจะเรียกว่า “พระบรมสารีริกธาตุ” ถ้าเป็นพระธาตุของพระอรหันต์ เราจะเรียกว่า “พระธาตุ” 

โดยตามเจดีย์ในวัดสำคัญ ๆ ถ้าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้  เจดีย์เหล่านั้นหรือพระธาตุเหล่านั้นจะเรียกว่า “มหาธาตุ” ส่วนวัดที่มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเรียกว่า “วัดมหาธาตุ” แต่ในสังคมไทยกร่อนคำลงมาเรียกรวม ๆ กันทั้งพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระอรหันต์ รวมทั้งพระเกจิอาจารย์องค์สำคัญ ๆ ว่า “พระธาตุ” เหมือนกันหมด 

ซึ่งก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าเป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมดหรือไม่ หรือพิสูจน์กันว่าจริงหรือไม่จริง เพียงแต่ถ้าคนเขาถือกันว่าเป็นพระธาตุ เราก็ยอมรับว่าเป็นพระธาตุ กราบไหว้บูชาสักการะไปด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ถึงแม้พระธาตุนั้นจะจริงหรือไม่จริง แต่ถ้าเราจริงใจในการบูชา ก็ถือว่าได้บุญจริงแท้แน่นอน

อานิสงส์ของการ “ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด”

พระธาตุที่เราเห็น หรือที่เราบูชากันอยู่ทุกวันนี้นั้นมีมากมายหลายพื้นที่และหลายจังหวัด โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทยเรานั้น มีความเชื่อเกี่ยวกับพระธาตุมาอย่างยาวนานตามคติความเชื่อของชาวล้านนาสมัยโบราณ โดยในตำราพื้นเมืองเหนือเขียนไว้ว่า ก่อนที่มนุษย์เราจะมาปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา จะมี “ตั๋วเปิ้ง” หรือสัตว์ประจำนักษัตรนำดวงวิญญาณมาพักไว้ที่พระธาตุเจดีย์เรียกว่า “ชุธาตุ”

เมื่อถึงเวลาดวงวิญญาณก็ย้ายไปสถิตที่กระหม่อมของผู้เป็นบิดา 7 วัน ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ครรภ์ของมารดา และเมื่อเสียชีวิตลง ดวงวิญญาณก็จะกลับไปอยู่ที่พระธาตุเจดีย์ที่เคยจากมาตามเดิม อีกทั้งยังเชื่อกันว่าการสร้างบุญทานการกุศลเปรียบเสมือนเป็นการสะสมเสบียงเพื่อชีวิตใหม่ 

และการบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ก็ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้แสวงบุญต่างแสวงหาหนทางไปสักการะบูชาพระบรมธาตุ เพื่อก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตน ได้รับอานิสงส์ทำให้อายุยืนนาน รวมถึงเป็นการสะเดาะเคราะห์ ที่ครั้งคราวใดที่ชีวิตตกอับหรือเคราะห์ร้าย หากได้ไปกราบไหว้สักการบูชาพระธาตุประจำปีเกิด แม้เพียงครั้งเดียว ก็เชื่อว่าจะสามารถพ้นจากภาวะวิกฤตของชีวิตเลยทีเดียว

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 2564 และคาถาเสริมสิริมงคล

จากเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานั้น ทำให้อิทธิพลทางความเชื่อเหล่านี้ส่งผลให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศพากันออกเดินทางเพื่อไปนมัสการ “ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 2564” ตามภาคเหนือในจังหวัดต่าง ๆ ตามพลังแห่งความเชื่อมั่นที่พุทธศาสนิกชนมีต่อองค์พระบรมธาตุ โดยทั้ง 12 ปีนักษัตรจะมีพระธาตุประจำปีเกิดเป็นของตัวเอง ดังนี้

พระธาตุประจำปีชวด (หนู)

พระธาตุศรีจอมทอง

“พระธาตุศรีจอมทอง” ตั้งอยู่ในอำเภอจอมทอง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 58 เมตร สันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระทักษิณโมลีธาตุ หรือกระดูกกระหม่อมเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัดพระธาตุแห่งนี้ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีตำนานและมีปูชนียสถานที่สำคัญมากวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีลัษณะศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา ขนาดที่ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็งดงาม และกลายเป็นพระธาตุประจำปีชวดในปัจจุบันที่ไม่ควรพลาดไปนมัสการพร้อมชมความสวยงามในเวลาเดียวกัน

คำบูชาพระธาตุศรีจอมทอง

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฏ ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตฺติมันตัง มะโนหะลัง อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ อังคะวะหะเย ปุเรระมะเน โกวิลา ลัคฺคะปัพพะตา สะหิเหมะคูหา คัพฺเภ ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ

ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/CUTrEgMzXhA7xJfU9

พระธาตุประจำปีฉลู (วัว)

พระธาตุลำปางหลวง

“พระธาตุลำปางหลวง” ตั้งอยู่ในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด ที่มีลักษณะเป็นวัดไม้ที่สวยงามและเก่าแก่แต่ยังสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งเหตุที่พระธาตุลำปางหลวงเป็นพระธาตประจำปีฉลู เพราะเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู 

อีกทั้งยังมีชื่อเสียงเลื่องลือในปาฏิหาริย์ของพระธาตุที่ท้อนเป็นภาพกลับหัวในพระวิหารและมณฑปอีกด้วย ใครอยากไปชมมหัศจรรย์เงาสะท้อน พระธาตุหัวกลับก็ลองแวะเวียนไปชม พร้อมกราบ ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตัวเองกันดู

คำบูชาพระธาตุลำปางหลวง

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฏฐาสัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะคุตตา อุตตะราภิทัย ยานะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง

ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/MXvAfydLnW8bvXvn6

พระธาตุประจำปีขาล (เสือ)

วัดพระธาตุช่อแฮ

“วัดพระธาตุช่อแฮ” ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ วัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและยังเป็นพระอารามหลวงที่มีองค์พระธาตุช่อแฮ ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ที่มีสวยงามตามแบบศิลปะเชียงแสน โดยภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุ และ พระบรมธาตุข้อศอกข้างซ้าย 

ในทุกปีจะมีประเพณีการไหว้พระธาตุช่อแฮ ซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน โดยจะเริ่มขึ้นในวันขึ้น 9 ค่ำเดือน 6 เหนือ เดือน 4 ไต้ของทุกปี ขนทัพมาทั้งขบวนฟ้อนรำ การเทศนาฟังธรรม ทั้งกลางวันและกลางคืน ถือเป็นเอกลักษณ์สมัยโบราณที่หาดูได้ยาก ชาว Ruay ท่านใดมีแพลนว่าจะไปเที่ยวจังหวัดแพร่ ก็ลองหาโอกาสไปในช่วงประเพณีดังกล่าวนี้ดู รับรองว่างดงามตระการตา

คำบูชาพระธาตุช่อแฮ

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

โกเสยัง ธะชัคคะ ปัพพะเต พุทธะธาตุ ปะติฏฐิตัง ปะสันเนนะ อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส

ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/gwXasTk3VgfZ78Db7

พระธาตุประจำปีเถาะ (กระต่าย)

พระธาตุแช่แห้ง

“พระธาตุแช่แห้ง” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 600 ปี ซึ่งกำเนิดขึ้นพร้อมกับการสร้างบ้านแปงเมืองน่าน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง (ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 3 กิโลเมตร)

โดยองค์พระธาตุช่แห้งสร้างขึ้นในสมัยเจ้าพระยาการเมือง ภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุ และ พระบรมธาตุข้อพระหัตถ์ข้างซ้าย นอกจากนี้ องค์พระธาตุแช่แห้ง ถือว่าเป็นปูชนียสถานที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพม่า ที่หาดูได้ยากมาก และยังถูกกล่าวขานว่า เป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนาอีกด้วย

คำบูชาพระธาตุแช่แห้ง

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

ปายาตุภูตา อะตุรานุภาวะจีรัง ปะติฏฐิตา นันทะกัปปัฏฐานะปุระ เทเวนะคุตตา วะระพุทธาตุจิรัง อะหังวันทามิ ตังชินะธาตุง เสตะฐานะ อะหังวันทามิ ทูระโตฯ

ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/6ovqXgH1rGboXs3k8

พระธาตุประจำปีมะโรง (งูใหญ่)

พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์

“พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์” ตั้งอยู่บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดใหญ่และสำคัญมากที่อยู่กลางเมือง สถาปัตยกรรมภายในวัดนี้จัดว่างดงามมาก โดยมีพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ ปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ ที่เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่อันเก่าแก่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 700 

และภายในวัดยังมีเจดีย์พระสิงห์ ซึ่งเป็นเจดีย์ประจำตัวของผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะโรงอีกด้วยถือเป็นวัดที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสวยงามตามแบบศิลปะล้านนา ซึ่งนอกจากจะทรงคุณค่าในด้านของงานศิลปะแล้ว ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่และแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดอีกด้วย

คำบูชาพระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

อิติปะวะระสิหิงโต อุตตมะยะโสปิ เตโช ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละพุทธะ สาสะธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะ พุทโธติ

ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/UQmmUj3dDtyy2pF87

พระธาตุประจำปีมะเส็ง (งูเล็ก)

พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยา วัดเจ็ดยอด

“พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยา” พระธาตุแห่งนี้ตั้งอยู่ในวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยาหรือมหาเจดีย์พุทธคยา เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดของวัด ฐานเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านในเป็นมหาวิหาร(อุโมงค์) มีพระพุทธรูปปางสิงห์หนึ่งประดิษฐานเป็นพระประธาน พระเจดีย์เจ็ดยอดองค์นี้ เชื่อกันว่าได้ถ่ายทอดมาจากเจดีย์มหาโพธิวิหารพุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่สร้างด้วยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น

คำบูชาพระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยา

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

ปฐมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อนิมมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง จตุตถัง ระตะนะฆะรังปัณจะมัง อะชะปาละนิโครธังฉัฏฐัง ราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจจะลินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/GNhqern6z3k2kCoGA

พระธาตุประจำปีมะเมีย (ม้า)

วัดพระบรมธาตุ

“วัดพระบรมธาตุ” ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ตามความเชื่อแต่เดิม พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมียคือ “พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง” ในประเทศเมียนมาร์ แต่หากไม่สะดวกเดินทางไกล คนที่เกิดปีมะเมียสามารถเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุเมืองตากได้ เนื่องจากพระครูพิทักษ์ได้จำลองแบบมาจากพระธาตุเจดีย์ชเวดากอง แล้วครอบทับองค์เดิมไว้ ปิดทองสวยงาม และภายในเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ

คำบูชาพระบรมธาตุ

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

พุทโธพุทธะ หัตถะฏะฐิ พุทธะเจติยะ คันธะวะรัง สะวาตะถิยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/iQDLRSBMyymimjrx9

พระธาตุประจำปีมะแม (แพะ)

พระธาตุดอยสุเทพ

“พระธาตุดอยสุเทพ” เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนล้านนาแล้ว ยังเป็นพระธาตุประจำปีมะแมอีกด้วย เป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสน ภายในประดิษฐานพระบรมธาตุที่เคยเกิดปาฏิหาริย์แยกออกเป็น 2 องค์ ส่วนแรกบรรจุไว้ที่พระธาตุวัดสวนดอก ส่วนองค์ที่สองอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาทำให้เจดีย์ดูงดงามและเด่นชัดตระการตา

คำบูชาพระธาตุดอยสุเทพ

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

ทิศเหนือ: ปัญญะวา อัสมิงเยวะ จันทิมา อิวะธารยัง ปีฏะกัตตะเย สาสนะนีย์ ยานิเกติฯ

ทิศใต้: ปะฐะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตวา ปัตตะจีวรัง ยัง ยัง ชาตัง สังฆมัชเฌ ปุจฉา สุวาหฯ

ทิศตะวันออก: โมกขะปะฐะมะวะรัง อะปายะนิวาระณัง อะระหัง สัคคะโสปาณังฯ

ทิศตะวันตก: สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถุลุงคัง วะรัญญะธาตุง สุเทวะนามะกัง นะระ

ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/mYvcQfnynqr7Za3M9

พระธาตุประจำปีวอก (ลิง)

พระธาตุพนม

“พระธาตุพนม” ตั้งอยู่ที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ถือเป็นการ ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 2564 ของปีนักษัตรเดียวที่ตั้งอยู่ในภาคอีสาน โดยพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมาหาวิหาร แห่งนี้เป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนอีสาน ภายในประดิษฐานพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) และเชื่อกันว่า ถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” ได้รับอานิสงค์บุญบารมี มีคนเคารพนับถือ ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง

คำบูชาพระธาตุพนม

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

ปันนะศิริสะมิง ปัพพะเต อุตะมังธาตุ เหทะยัง วะละจิตตัง เสฐะวะรัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/e84cTGUDh6KgepAM8

พระธาตุประจำปีระกา (ไก่)

พระธาตุหริภุญชัย

“พระธาตุหริภุญชัย” ตั้งอยู่ในตัวเมืองลำพูน พระมหาธาตุองค์นี้เป็นจอมเจดีย์ใหญ่องค์หนึ่งของประเทศไทย ที่มีอายุมายาวนานกว่าพันปี ภายในพระธาตุประดิษฐาน พระบรมธาตุส่วนกระหม่อม หน้าอก นิ้วพระหัตถ์ พระเกศาธาตุที่บรรจุอยู่ในโกศทองคำ เชื่อกันว่าเมื่อขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หากได้ไปนมัสการยังพระธาตุหริภุญชัย ถือว่าได้บุญกุศลและทำให้มีอายุยืนนาน โดยเฉพาะคนที่เกิดปีระกา หรือ ปีไก่

คำบูชาพระธาตุหริภุญชัย

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฐฐังวะระ โมลีธาตุรัง อุฬเสฏฐัง สะหะอังคุละผัฏฐัง กัจจายะโน นามิตปัตตะ ปุรังสิเนนะ เมยหัง ปะนะนามิธาตุง สิระสา นะมามิ อะหังวันทามิ ทูระโตฯ

ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/6SackkxpMqvuifkF6

พระธาตุประจำปีจอ (สุนัข)

พระเจดีย์วัดเกตการาม

“พระเจดีย์วัดเกตการาม” ในทางพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ประดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นพระธาตุประจำปีจอ แต่เนื่องจากคนเราไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ ดังนั้นพระธาตุเจดีย์เกษแก้วจุฬามณี แห่งวัดเกตการาม จึงถูกกำหนดให้เป็นองค์แทนเจดีย์จุฬามณีอีกองค์หนึ่ง ทำให้คนเกิดปีจอสามารถนมัสการพระเจดีย์วัดเกตการาม ในจังหวัดเชียงใหม่แทนได้

คำบูชาพระเจดีย์วัดเกตการาม

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

ตาวะติงสาปุเร รัมเม เกสา จุฬามณี สรีระปัพพะตา ปูชิตา สัพพะเทวานังตัง สิระสา ธาตุ มุตตะมังอะหัง วันทามิ สัพพะทา

ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/Lj6Z1ngTVbe6T1LZ8

พระธาตุประจำปีกุน (หมู)

พระธาตุดอยตุง

“พระธาตุดอยตุง” หรือ วัดพระมหาชินธาตุเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกไหปลาร้าซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย ถือเป็นพระธาตุประจำปีกุน และเป็นปฐมเจดีย์แห่งล้านนาที่สถิตคู่อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาแบบดั้งเดิมมาอย่างยาวนาน แถมที่นี่ยังมีจุดชมวิวสวย ๆ บนยอดดอยที่ใครมีโอกาสได้ไป ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 2564 เป็นต้องเก็บภาพไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลที่งดงามอย่างแน่นอน

คำบูชาพระธาตุดอยตุง

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาธาตุ จิรงมะหาคะมานะ มามิหัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ที่ตั้ง : https://goo.gl/maps/3zuPFFb1SD4hYeya6

นอกจากพระธาตุแล้วไปไหว้เสริมดวงที่ไหนดี?

เมื่อไปไหว้พระธาตุทั้ง 12 แห่งกันแล้ว ก็สามารถเดินทางไป ไหว้พระตามราศี 2564 ได้เช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัดดังประจำจังหวัดทั้งสิ้น เชื่อกันว่าถ้าไปไหว้ในช่วงขึ้นปีใหม่ของทุกปี จะช่วยทำให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา อีกทั้งยังทำให้มีสุขภาพแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัยอีกด้วย

พระธาตุจังหวัดไหนดัง?

นอกจากพระธาตุข้างบนแล้ว สามารถเดินทางไป ไหว้ 8 พระธาตุประจำวันเกิด ที่นครพนม ก็สามารถไหว้ได้หลายวันเช่นกัน เพราะที่จังหวัดแห่งนี้เป็นเมืองแห่งพระธาตุ คนเกิดวันจันทร์-อาทิตย์ สามารถไปไหว้ได้ตามวันเกิดของตนเองเลย เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ ก็สามารถไปไหว้ “พระธาตุพนมวรมหาวิหาร” ณ วัดพระธาตุพนมวรมาหาวิหารได้

ไปไหว้ขอหวยที่ไหนได้บ้าง?

หลังจากที่ไหว้พระไปแล้ว ถ้าใครอยากได้เลขเด็ดล่ะก็สามารถไปไหว้ 10 เจ้าแม่ตะเคียน ชื่อดังของประเทศไทยได้ โดยแม่ตะเคียนทองนั้นเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในต้นตะเคียน นานกว่าร้อยปี มักมีพลังสามารถดลบันดาลโชคลาภให้กับผู้ที่ศรัทธาได้

สรุป

ส่วนใหญ่แล้วการเดินทางไปนมัสการ ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 2564 จะอยู่ในภาคเหนือ เนื่องจากเป็นความเชื่อแต่เดิมของชาวล้านนา ที่ควรหาโอกาสไปไหว้ให้ได้เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ได้รับอานิสงส์ทำให้อายุยืนนาน รวมถึงเป็นการสะเดาะเคราะห์

มีเพียงพระธาตุประจำปีวอก (ลิง) ที่ตั้งอยู่ในภาคอีสาน แต่บางแห่งอาจอยู่ไกลหรือสุดวิสัยที่จะเดินทางไปได้ ชาว Ruay ก็สามารถเดินทางไปบูชาพระเจดีย์ในวัดที่มีลักษณะใกล้เคียงแทนกันได้เช่นกัน เพราะถึงอย่างไรแล้วการกราบไหว้บูชาสักการะที่เปี่ยมล้นไปด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ไม่หวังผลตอบแทน ไม่ว่าจะทำบุญในรูปแบบใดที่ไหนก็ตาม ก็ถือว่าได้บุญจริงแท้แน่นอน

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก tat

บทความแนะนำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Facebook
Twitter
Email