ruay365

วัดศรีสุพรรณ วัดห้ามผู้หญิงเข้า ของเมืองเชียงใหม่ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก

วัดศรีสุพรรณ วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประวัติมายาวนานกว่า 500 ปี มีความโด่งดังในเรื่องของ พระอุโบสถสีเงิน หลังแรกของโลก มีคนเข้ามากราบไหว้และชมความงดงามของวัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก แต่แล้ว ก็ได้เกิดประเด็นขึ้น…! เพราะวัดแห่งนี้ เป็น วัดห้ามผู้หญิงเข้า และประเด็นก็ร้อนกว่าเดิม เมื่อมีกลุ่มมนุษย์ป้าได้เข้าไปภายในโบสถ์ ทั้งๆ ที่มีป้ายเตือนห้ามผู้หญิงเข้าไปแท้ๆ เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ทำไมถึงห้ามผู้หญิงเข้า เดี๋ยว Ruay จะมาเฉลยให้ทุกท่านฟังไปพร้อมๆ กัน

ruay365
ขอบคุณภาพจาก เชียงใหม่นิวส์

ประวัติวัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ สร้างในสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์ในราชวงศ์มังราย โปรดเกล้าฯ ให้นำเอา พระเจ้าเจ็ดตื้อ หรือ พระพุทธปาฏิหาริย์ฯ มาประดิษฐาน ในปี พ.ศ. 2043 แล้วจัดสร้างพระวิหารบรมธาตุเจดีย์ และ อุโบสถ ต่อมาในปี พ.ศ. 2052 ได้ทำการประกอบ พิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถ แล้วนำพระเจ้าเจ็ดตื้อมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถจนถึงปัจจุบัน

ruay365
ขอบคุณภาพจาก Thailand Silver Temple Foundation

ในปี พ.ศ. 2537 พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสลำดับที่ 9 ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ ชาวบ้านศรีสุพรรณ ได้ทำการบูรณะวิหารวัดศรีสุพรรณ มีการวาดจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวของพระธาตุทั้ง 12 ราศี ภาพพระธาตุเจดีย์ ศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ในอดีต และ ภาพปริศนาธรรมโลกทั้ง 3 และ ได้นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านอย่าง หัตถกรรมเครื่องเงิน การดุนลาย ภาพพระพุทธประวัติ ภาพพระเจ้าสิบชาติ ภาพพระเวสสันดรชาดก มาประดับตกแต่งฝาผนังวิหารโบราณ นับเป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดการอนุรักษ์สืบสาน และ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนย่านวัวลายบูรณาการเลยก็ว่าได้

ruay365
ขอบคุณภาพจาก นครเชียงใหม่เกมส์

ต่อมา ได้ก่อตั้ง กลุ่มช่างภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงิน ที่มีชื่อว่า “กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ” และในปี พ.ศ. 2550 ก็ได้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) และ หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการสืบสานมรดก อัตลักษณ์เครื่องเงินของชุมชนย่านวัวลายสืบต่อกันไปอย่างเป็นระบบ

ruay365
ขอบคุณภาพจาก เชียงใหม่นิวส์

พระอุโบสถเงิน อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก

อุโบสถเงิน เป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจในการทำสังฆกรรม ลงอุโบสถสวดพระปาฎิโมกข์ พิธีอุปสมบท และ พิธีกรรมอื่นๆ ของพระภิกษุสงฆ์ ในบวรพระพุทธศาสนา มีการปฏิสังขรณ์จากฐาน และ เขตพัทธสีมาของอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมลง โดยใช้วิธีการจากภูมิปัญญาชาวบ้านของชุมชนวัวลาย จริงๆ แล้ว อุโบสถแห่งนี้ ไม่ได้ทำมาจากเงินแท้ทั้งหลัง แต่ใช้วัสดุจากอลูมิเนียม อย่าง เงินผสม และ เงินบริสุทธิ์ สลักลวดลาย บุดุน ประดับตกแต่ง ตั้งแต่หลังคา ผนังภายใน ภายนอก รวมทั้งหลัง

ruay365
ขอบคุณภาพจาก greenygreen / Pantip

ภายในอุโบสถเงิน เป็นสถานที่ประดิษฐานขององค์พระประธาน หรือ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พระเจ้าเจ็ดตื้อ เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก ปางมารวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์ ภายในอุโบสถ แสดงศิลปกรรมในเรื่องของการให้ความเคารพสักการะพระรัตนตรัย ส่วนด้านนอก เป็นศิลปกรรมแสดงสัญลักษณ์ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ruay365
ขอบคุณภาพจาก ganeshforyou

นอกจากพระประธานอย่าง พระเจ้าเจ็ดตื้อ แล้ว ภายในอุโบสถเงินยังมี องค์พระพิฆเนศ ทั้งองค์ใหญ่ และองค์เล็ก อยู่หลายสิบองค์ เพราะว่า พระพิฆเนศ เป็นเทพที่มีผู้คนนับถือและเคารพมากที่สุด เนื่องจากเป็นเทพที่มีพระกรุณา และ ถือเป็นปฐมเทพที่จะได้รับการบูชาก่อนเริ่มพิธีกรรมต่างๆ ดังนั้น ทางวัดศรีสุพรรณ จึงได้สร้างองค์พระพิฆเนศ บรมครูแห่งความสำเร็จ ขนาดหน้าตักกว้าง 1.25 เมตร สูง 1.50 เมตร ทรงเครื่องศิลปกรรมล้านนา และ ประกอบพิธีเทวาภิเษก ภายใน 1 วัน 1 คืน เพื่อประดิษฐานบนแท่นขันครูหลวง เป็นมิ่งขวัญของช่างสิบหมู่ล้านนา

ruay365
ขอบคุณภาพจาก greenygreen / Pantip

แนะนำสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดศรีสุพรรณ โดย Ruay

พระวิหาร

ruay365
ขอบคุณภาพจาก greenygreen / Pantip

พระวิหารประจำวัดศรีสุพรรณ รูปแบบทรงล้านนา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิโรรส ในปี พ.ศ.2342 ได้รับการปฏิสังขรณ์ผสมศิลปะร่วมสมัย โดยรักษาของที่มีอยู่เดิม และ วาดจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องราวของพระธาตุทั้ง 12 ราศี ภาพพระธาตุเจดีย์ ศูนย์กลางเมืองเชียงใหม่ในอดีต และ ภาพปริศนาธรรมโลกทั้ง 3 เป็นการนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงิน การดุนลาย ภาพพระพุทธประวัติ ภาพพระเจ้าสิบชาติ ภาพพระเวสสันดรชาดก ประดับตกแต่งฝาผนังวิหาร มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่เป็นพระประธาน

พระบรมธาตุ

ruay365
ขอบคุณภาพจาก WICHAI’S SPACE

เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนแบบล้านนา ฝีมือช่างหลวง ทรงองค์ระฆังกลม บนฐานดอกบัวคว่ำบัวหงาย แปดชั้นแปดเหลี่ยม ตั้งบนฐานรองรับทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สามสิบหก  พระบรมธาตุเจดีย์ได้มีการบูรณะมาหลายครั้งแล้ว มีอายุประมาณเท่ากับพระวิหารหรือหลังจากนั้นไม่นาน เพราะในพุทธศาสนาทางล้านนานั้น นิยมสร้างพระธาตุเจดีย์ไว้หลังพระวิหาร

พระพุทธปาฏิหาริย์ (พระเจ้าเจ็ดตื้อ)

ruay365
ขอบคุณภาพจาก Dhamraksaa / Pinterest

พระเจ้าเจ็ดตื้อ หรือ พระพุทธปาฏิหาริย์ เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก ปางมารวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์ มีเรื่องเล่าอิงประวัติศาสตร์ว่า ในสมัยสงครามโลก วัดศรีสุพรรณเคยเป็นที่ตั้งของกองทหารญี่ปุ่น และ กองทหารนี้เคยถูกโจมตีด้วยกระสุนปืน โดยที่กระสุนปืนนั้น เข้ามาโดนที่พระบาทขององค์พระประทาน ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่พระบาทขององค์พระประทานจะมีรอยอยู่

รอยพระพุทธบาทจำลอง

ruay365
ขอบคุณภาพจาก emagtravel.com

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาสล่าสิบหมู่

เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดและสืบสานงานศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบสหกรณ์

ruay365
ขอบคุณภาพจาก konhuleg / TripChiangmai

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ

เป็นสถานที่ที่เปิดให้กับผู้ที่สนใจภูมิปัญญาด้านเครื่องเงินของชาวล้าน ได้ลองเรียนรู้ ฝึกการทำศิลปหัตถกรรมเครื่องเงินกับสล่าผู้ชำนาญ

ศาลาอาคันตุกะ

ศาลาแห่งนี้ เป็นสถานที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน โดยการทำเป็นที่นวดแผนโบราณ นวดแก้เส้น นวดฝ่าเท้า ใครที่ชื่นชอบการนวดแผนไทยหรือต้องการพักผ่อน สามารถมาที่ศาลาอาคันตุกะได้

ruay365
ขอบคุณภาพจาก emagtravel.com

ข้อมูลทั่วไปของวัดศรีสุพรรณ

ที่ตั้ง : วัดศรีสุพรรณ เลขที่ 100 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

เบอร์ติดต่อ : 053-20 0332

053-274705 (สนง.วัด)

061-4032815 (ลูกศิษย์)

เว็บไซต์ : http://www.silvertemple.org

Facebook: วัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา

ข้อห้าม : ตัวอุโบสถเงินของวัดศรีสุพรรณ ไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีเดินเข้าไปด้านใน เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุจากเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายองค์ทางภาคเหนือ

ruay365
ขอบคุณภาพจาก เชียงใหม่นิวส์

การเดินทางไปวัดศรีสุพรรณ

รถยนต์ : ถ้าเริ่มต้นจาก ถนนรอบเมือง ให้เลี้ยวเข้าถนนวัวลาย แล้วตรงมาประมาณ 600 เมตร จะเห็นป้ายวัดศรีสุพรรณอยู่ทางขวามือ ให้เลี้ยวขวาไปอีก 50 เมตร ก็จะเจอวัดศรีสุพรรณ

รถโดยสาร : นั่ง RTC bus สาย R3 (รอบเมืองเชียงใหม่) ลงป้ายสยามทีวี หรือ วัวลาย 2 ก็ได้ ค่ารถคนละ 20 บาท จากนั้น เดินต่อไปยังวัด

ruay365
ขอบคุณภาพจาก เชียงใหม่นิวส์

สรุป

ใครที่ไปเที่ยวเชียงใหม่ ก็ต้องไม่พลาดไปแวะ วัดศรีสุพรรณ กัน ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ไปชื่นชมพระอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่มีความงดงามตระการตาไม่เหมือนใคร ด้วยรูปแบบการออกแบบอุโบสถตามแบบฉบับชาวล้านนา และความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้เงินในการสร้างตัวอุโบสถ ไม่เพียงเท่านั้น ทุกท่านยังต้องห้ามพลาด การไปไหว้พระประธานของที่นี่ หรือ พระพุทธปาฏิหาริย์ (พระเจ้าเจ็ดตื้อ) ที่ดังในเรื่องการขอพรเป็นอย่างมาก

ก่อนจากกันไป ใครที่อยากอ่านบทความดีๆ เด็ดๆ ทั้งเรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ทุกท่านไว้แล้วที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะ มาพบกับพวกเราได้ในทุกวันที่ Ruay 365

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

วัดศรีสุพรรณ วัดห้ามผู้หญิงเข้า ของเมืองเชียงใหม่ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก - 3724

วัดศรีสุพรรณ วัดห้ามผู้หญิงเข้า ของเมืองเชียงใหม่ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก - 2520 Post