ruay365

ไหว้พระ วัดประจำรัชกาล ที่ 1 – 10 เสริมดวงชะตา รอบเมืองกรุง

สำหรับราชวงศ์จักรีของไทย จะมี วัดประจำรัชกาล กันทุกระองค์ โดยจะเริ่มมีการสร้างวัดประจำรัชกาลมาตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา จนมาถึงปัจจุบัน คือ รัชกาลที่ 10 ถือทุกพระองค์เป็น องค์อัครราชูปถัมภก หรือ มรดกวัฒนธรรมไทย ทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ตาม Ruay มาดูเลยว่า วัดของแต่ละรัชกาลอยู่ไหนกันบ้าง

ruay365
ขอบคุณภาพจาก Campus Star

วัดประจำรัชกาล ที่ 1 – 10

วัดประจำรัชกาลที่ 1: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ท่าเตียน เป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และยังถือเป็น มหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วย เป็นสถานที่รวบรวมจารึก วิชาต่างๆ เอาไว้ และยังได้ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี พ.ศ. 2551 จากทางยูเนสโก้อีกด้วย

นอกจากนี้ วัดโพธิ์ท่าเตียน ยังถือเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของไทยอีกด้วย มีพระนอนที่ใหญ่ที่สุดด้วยความยาวกว่า 150 ฟุต นั่นคือ พระไสยาส หรือ พระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีลักษณะพิเศษ คือ มีประดับมุกภาพมงคล 108 ประการที่พระบาท

ruay365
ขอบคุณภาพจาก Thai PBS
  • การเดินทาง

MRT: สถานีสนามไชย

รถโดยสารประจำทาง : 1, 3, 6, 9, 12, 25, 32, 44, 47, 48, 53, 82

เรือโดยสาร : สถานี ท่าช้าง / ท่าเตียน / ท่าปากคลองตลาด

วัดประจำรัชกาลที่ 2 : วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เชื่อว่า สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา มีชื่อเดิมว่า วัดมะกอกนอก ในรัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้าอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของ รัชกาลที่ 2 มาบรรจุที่พุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในอุโบสถ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในวัด ก็คือ พระปรางค์ทรงจอมแห ที่มีขนาดใหญ่ ความสูง 81.85 เมตร นับจากฐานของพระปรางค์ ถือว่าเป็นพระปรางค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยและในโลกเลยก็ว่าได้

ruay365
ขอบคุณภาพจาก Pantip
  • การเดินทาง

MRT: สถานีอิสรภาพ

รถโดยสารประจำทาง : 19, 57, 83

เรือโดยสาร : เรือข้ามฟากจากสถานีท่าเตียน ไปยังวัดอรุณฯ

วัดประจำรัชกาลที่ 3 : วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

ในปี พ.ศ. 2363 พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ หรือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงยกทัพไปสกัดทัพพม่าที่ด่านพระเจดีย์สามองค์ เมื่อกระบวนทัพเรือมาถึง วัดจอมทอง ฝั่งธนบุรี ทรงหยุดพักและทำ พิธีเบิกโขลนทวาร ตามตำราพิชัยสงคราม พร้อมอธิษฐานขอให้การรบครั้งนี้ได้รับชัยชนะ แต่กลับไม่มีทัพพม่ายกมาเลย เมื่อกลับมา จึงทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดจอมทองใหม่ และ ถวายแด่รัชกาลที่ 2 ซึ่งเป็นผู้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชโอรสซึ่งเป็นผู้บูรณะ

ruay365
ขอบคุณภาพจาก ธนภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล
  • การเดินทาง

BTS: สถานีวงเวียนใหญ่ แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทาง : 43, 120, 167

วัดประจำรัชกาลที่ 4 : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร หรือมักเรียกกันสั้นๆ ว่า วัดราชประดิษฐ์ เป็นวัดสายธรรมยุตินิกาย โปรดให้สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เหล่าข้าราชการทั้งฝ่ายนอกและฝ่ายใน ได้มาทำบุญกันสะดวกขึ้น เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังและทรงพระราชทานนามว่าวัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการาม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

ภายในพระวิหารของวัด เป็นที่สถิตของพระประธาน “พระพุทธสิหิงคปฏิมากร” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้จำลองจาก พระพุทธสิหิงค์ องค์จริงที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

ruay365
ขอบคุณภาพจาก ธนภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล
  • การเดินทาง

MRT: สถานีสนามไชย

รถโดยสารประจำทาง : 1, 2, 60,152

วัดประจำรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 7 : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร คำว่า ‘ราชบพิตร’ หมายถึง สิ่งที่พระราชาทรงสร้าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับพระอัครมเหสีพระราชเทวี และ เจ้าจอมพระสนมเอก ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้ ก็คือ เสมาของวัด ตั้งอยู่บนกำแพงรอบวัด 8 ด้าน เป็นการขยายเขตทำสังฆกรรมของสงฆ์ให้กว้างขึ้น

ruay365
ขอบคุณภาพจาก ธนภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล

วัดนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 เท่านั้น แต่ยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 7 ด้วย เพราะในรัชสมัยของ รัชกาลที่ 7 ไม่ได้มีการสร้างวัด แต่ท่านก็ได้ทำการทำนุบำรุงและบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธนี้ด้วย จึงถือเป็นวัดประจำพระองค์ด้วยเช่นกัน

  • การเดินทาง

MRT: สถานีสนามไชย

รถโดยสารประจำทาง : 2

วัดประจำรัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 9 : วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เรียกกันสั้นๆ ว่า วัดบวรฯ เดิมที เรียกว่า วัดใหม่ เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 3 รูปแบบการสร้างเป็นแบบไทยผสมจีน พระอารามนี้ เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยด้วย

ruay365
ขอบคุณภาพจาก Bangkok temple on WordPress.com

เมื่อรัชกาลที่ 4 ทรงผนวชได้เสด็จมาประทับ ได้มีการจัดตั้ งคณะสงฆ์ธรรมยุตติกนิกาย ขึ้นที่วัดแห่งนี้เป็นครั้งแรก ถือเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่ง เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช ณ วัดนี้ รวมไปถึง หลังสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ได้ทำการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร มาประดิษฐานที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ซึ่งถือเป็น วัดประจำรัชกาล ที่ 9 อีกด้วย

  • การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง : 5, 11, 12, 15, 38, 56, 68

วัดประจำรัชกาลที่ 8 : วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ruay365
ขอบคุณภาพจาก น้าชาติ ประชาชื่น

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดสุทัศน์ มีการสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2350 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แต่บริบูรณ์เสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. 2390 และ พระราชทานนามว่า วัดสุทัศนเทพวราราม ด้านหน้ามี เสาชิงช้า ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่

ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) สิ่งที่โดดเด่น ที่ Ruay แนะนำ ก็คือ พระอุโบสถของวัดสุทัศน์ ถือเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีพระประธาน คือ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3

  • การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง : 10, 12, 19, 35, 42

วัดประจำรัชกาลที่ 10 : วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

ruay365
ขอบคุณภาพจาก ผู้จัดการออนไลน์

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร หรือ วัดทุ่งสาธิต สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2399 โดยคหบดีชาวลาว ชื่อ นายวันดี ที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ หลังจากเจ้าอาวาสรูปสุดท้ายมรณภาพ ก็ไม่มีใครสืบสานต่อ จนกลายเป็นวัดร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยขึ้นกว่าเดิม

ในวันที่ 9 กันยายน 2508 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ (รัชกาลที่ 10) ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์ พร้อมได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ด้วย

  • การเดินทาง

BTS: สถานีปุณณวิถี แล้วต่อรถสองแถว

รถโดยสารประจำทาง : 45, 46, 507

ruay365
ขอบคุณภาพจาก Sanook

สรุป

ใครกำลังหาแพลนเที่ยวรอบเมืองกรุงฯ แอดมินขอแนะนำ ไหว้พระ วัดประจำราชกาล ที่ 1 – 10 เลย ไปชมความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของวัดแต่ละราชกาล แน่นอนว่า ขึ้นชื่อว่า เป็นวัดของพระราชาแล้ว การตกแต่ง การสร้าง จะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ทั้งตัวสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง รวมไปถึงนิกายของวัดต่างๆ ด้วย ที่มีความแตกต่างกันออกไป

ก่อนจากกันไป ใครที่อยากอ่านบทความดีๆ เด็ดๆ ทั้งเรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ทุกท่านไว้แล้วที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะ มาพบกับพวกเราได้ในทุกวันที่ Ruay 365

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

ไหว้พระ วัดประจำรัชกาล ที่ 1 – 10 เสริมดวงชะตา รอบเมืองกรุง - 8911

ไหว้พระ วัดประจำรัชกาล ที่ 1 – 10 เสริมดวงชะตา รอบเมืองกรุง - 8701 Post