ศาลพระภูมิ

รู้หรือยัง?? ไหว้ศาลพระภูมิที่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร

ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหน ไม่ว่าจะบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่ร้านค้าบางที่เราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทั้งหมดทุกที่ก็คือ ศาลพระภูมิ ที่มีลักษณะเป็นแท่นเสาปูนเดี่ยวมีบ้านหรือวิหารเล็ก ๆ ด้านบน เคยคิดกันหรือไม่ว่าทำไมต้องตั้งศาลพระภูมิ การ ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ ที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรบ้าง

การตั้งศาลพระภูมิในประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากของทางศาสนาพราหมณ์ รวมเข้ากับความเชื่อทางศาสนาพุทธ จึงมีการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ขึ้น เพื่ออัญเชิญเทพพระภูมิเทวา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พม่าที่สูงกว่าวิญญาณเจ้าที่โดยทั่วไป เข้ามาสถิตย์อยู่ในศาลพระภูมิในบริเวณที่อยู่อาศัย เพื่อให้ปกปักษ์คุ้มครองดูแล ณ สถานที่แห่งนั้นให้เกิดความเป็นสิริมงคล ไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามา ทำให้ผู้อยู่อาศัยที่นั้นมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข

ไหว้ศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ กับ ศาลเจ้าที่หรือศาลตายายต่างกันอย่างไร

บางครั้งเราอาจจะเห็นว่าบางบ้านจะมีศาลอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ซึ่งนั่นก็คือศาลพระภูมิ กับศาลเจ้าที่หรือศาลตายายนั่นเอง แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าศาลใดคือศาลพระภูมิ ศาลใดคือศาลเจ้าที่ วิธีสังเกตุง่าย ๆ ก็คือ ศาลพระภูมิจะมีเสาต้นเดียวที่มีขนาดใหญ่และจะสูงกว่าศาลเจ้าที่ นอกจากนี้เมื่อหันหน้าเข้าหาศาลศาลพระภูมิจะอยู่ทางด้านซ้าย ส่วยศาลเจ้าที่ตายายจะอยู่ทางด้านขวามือ

จุดตั้งศาลพระภูมิ

การที่จะตั้งศาลพระภูมิ มิใช่ว่าตรงไหนมีพื้นที่ว่าง ๆ ก็จะทำพิธีตั้งกันได้เลย ต้องมีหลักในการพิจารณาถึงจุดการตั้งโดยต้องปรึกษาผู้รู้ หรือจากพราหมณ์ หรือจากผู้ที่ประกอบพิธี ซึ่งหลักในการพิจารณามี ดังนี้

 • จุดที่ตั้งศาลต้องเป็นพื้นดิน ไม่ใช่พื้นที่เดียวกับตัวบ้าน
 • ต้องเป็นจุดที่ไม่ถูกเงาของบ้านมาทับที่ตัวศาล
 • ควรตั้งอยู่ห่างจากบริเวณห้องน้ำ และสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย
 • ไม่ควรที่จะหันหน้าศาลไปยังห้องน้ำ
 • อย่าตั้งศาลให้หันน้าตรงกับประตูทางเข้าหน้าบ้าน
 • ควรตั้งศาลให้ห่างจากรั้วบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
 • ศาลควรสูงอยู่เหนือระดับสายตาของเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
จุดตั้งศาลพระภูมิ

ของไหว้ศาลพระภูมิ

ในที่นี้จะขอกล่าวของไหว้ศาลพระภูมิ ที่ใช้ขึ้นไหว้เป็นประจำ หรือตามวันที่เจ้าของบ้านสะดวก ซึ่งของไหว้จะแยกออกได้มีดังต่อไปนี้

 • ของบูชา : มี ธูป 9 ดอก เทียน ดอกไม้ พวงมาลัย ข้าวปากหม้อ แกง และต้มจืด
 • ของคาว : หัวหมู ไก่ เป็น ปู กุ้ง ปลาทั้งตัวมีหัว-หาง ในส่วนนี้สามารถที่จะใช้ตั้งไหว้ในวันสำคัญหรือวันเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันปีใหม่ไทย-จีน การแก้บน เป็นต้น
 • ของหวาน : เม็ดขนุน ขนมต้มขาว-ต้มแดง ฝอยทอง กล้วย มะพร้าว ทองหยิบ ทองหยด นม ผลไม้ต่าง ๆ ยกเว้นผลไม้ชื่อที่ไม่เป็นมงคล เช่น มังคุด ระกำ กระท้อน เป็นต้น
ของไหว้ศาลพระภูมิ

วิธีการไหว้ศาลพระภูมิ

การไหว้ศาลพระภูมิที่ถูกต้องเริ่มจากการเตรียมเครื่องบูชาตามขั้นต้นที่ได้บอกกล่าวกันไปแล้ว วิธีการไหว้นั้นเริ่มจากจุดธูป 9 ดอก จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นท่องคาถาบูชาพระแม่ธรณีไหว้ศาลพระภูมิ ดังนี้

คาถาบูชาพระภูมิ(1)

ยัสสามุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิปาณิโน
ปะติฎฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยังวิยะ สัพพะทา
สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา
คะณะนาณะจะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะเหฯ

คาถาบูชาพระภูมิ(2)

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ
เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะ มะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต
จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิ คุณูปเปตัง ปะริตตันตัม ภะณามะเหฯ

คาถาขอพรพระภูมิ

สิโรเม ขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลีมา ให้วัฒนาถาวรสิ่งสุข แด่(ระบุชื่อผู้ขอ) ให้มั่งมีเงินทองและทรัพย์พัสดุข้าวของเนื่องนอง ทั้งพร้อมพงศ์เผ่าบริวาร บุตรหลานเหลนลื้อบันลือ สาธุชนซร้องสรรเสริญ โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุเม

ขอพรพระภูมิ

ทั้งนี้การถวายเครื่องบูชา แนะนำว่าไม่ควรซ้ำกันในแต่ละเดือนควรที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามแต่ละเดือนที่กำหนด จะช่วยเสริมความสิริมงคลให้เกิดโชคลาภได้ตามที่ต้องการ

 • เดือนอ้าย เดือนยี่ : ของคาวที่นำมาสักการะบูชาตามแต่ที่สะดวก การสักการะบูชาในสองเดือนนี้ช่วยเสริมเกียรติยศ ชื่อเสียง
 • เดือนสาม เดือนสี่ : ของคาวที่นำมาสักการะบูชาให้เป็น กุ้งพล่า ยำปลา การสักการะบูชาในสองเดือนนี้ช่วยบันดาลโชคลาภ จะห่างไกลจากสิ่งไม่ดี มีแต่ความสุข
 • เดือนห้า เดือนหก : ของคาวที่นำมาสักการะบูชาให้เป็น กุ้งพล่า ยำปลา เนื้อหมู เนื้อวัวหรือของคาวอื่น ๆ ตามที่สะดวก
 • เดือนเจ็ด เดือนแปด : ให้งดเนื้อสัตว์ของคาวทุกอย่าง ของที่นำมาสักการะบูชาให้เป็นมังสวิรัติ
 • เดือนเก้า เดือนสิบ : ให้ของบูชาเป็นของสดของคาวคล้ายกับเดือนห้า เดือนหกจะดียิ่งนัก จะช่วยเสริมลาภผลตามที่ต้องการ
 • เดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง : ห้ามของคาว ให้มีหญ้าแพรก หญ้าปล้องอย่างละ 7 จะทำให้มีลาภผลพูนทวี
คาถาบูชาพระภูมิ

คาถาถวายเครื่องสักการะบูชา

ตั้งนะโม 3 จบ
นะโม เม ชะยะมังคะลัง ภูมิเทวานัง สักการะวันทะนัง
สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง
อุทะกัง วะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ
สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

คาถาลาเครื่องสักการะบูชา

อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะสีละ เนกขัมมะปัญญา สะหะ
วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตุเปกขายุทธายะโว ทิสสา วินะติ อะเสสะโต

สรุป

การตั้งศาลพระภูมินั้นต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ Ruay 365 ได้นำวิธีการ ไหว้ศาลพระภูมิ ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งของสักการะบูชา รวมถึงคาถาบูชา และคาถาขอพรจากพระภูมิ ที่หากเจ้าบ้านนั้นได้ทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเชื่อได้ว่า พระภูมิเทวา จะช่วยปกปักษ์ดูแลรักษาให้ที่อยู่ภายในบ้านอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข สิ่งที่ไม่ดีไม่สามารถเข้ามาภายในบริเวณบ้านได้ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมเรื่องเงินทองโชคลาภให้มีเข้ามาไม่ขาดสาย เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ทั้งนี้อย่าลืมดูแลศาลพระภูมิให้เป็นระเบียบดูสะอาดตา อย่าปล่อยให้รกร้างไม่อย่างนั้นที่อยู่ในศาลจะไม่ใช่พระภูมิเสียแล้ว…

บทความที่น่าสนใจ

10 รอยสักสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ เรียกทรัพย์สินเงินทอง
ความเชื่อเรื่อง ตัวเงินตัวทอง เข้าบ้านมาให้โชคจริงหรือไม่??
ทำเลย!! 7 วิธีไล่ผีร้ายออกบ้าน ทำได้เองรับรองผีหายเกลี้ยง
วิธีแก้เคล็ด คนไม่มีโชค ซื้อหวยไม่ถูก อยากถูกหวย ต้องปลดล็อคกรรม!
13 ลางบอกเหตุ ของคนไทยที่เชื่อว่าไม่ดี เจอแบบนี้ ซวยแล้ว!

Facebook
Twitter
Email