ruay365

ฤกษ์ดี ฤกษ์เริ่มงานใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

การเริ่มต้นในสิ่งใหม่ หลาย ๆ คนก็ต้องการให้วันที่เริ่มต้นนั้นเป็นวันที่ดี เป็นฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เพื่อให้สิ่งที่ทำนั้นจะได้ราบรื่น ไร้อุปสรรคพบเจอแต่สิ่งดี ๆ สำหรับใครที่ได้งานใหม่ หรือเริ่มต้นทำงานใหม่ กำลังมองหา ฤกษ์เริ่มงานใหม่ มาทางนี้ Ruay 365 ได้นำฤกษ์ดีมาให้แล้ว

สำหรับ ฤกษ์เริ่มงานใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความมงคลให้กับผู้ทำงาน และนายจ้างสำหรับ ฤกษ์ขึ้นเริ่มใหม่ หรือฤกษ์รับคนเข้าทำงาน ควรจะทำกันในวันใดบ้างจึงจะดี มาเช็ควันมงคลทางนี้กันได้เลย

ruay365

วันดี ฤกษ์เริ่มงานใหม่

 • 1 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถทำการได้
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถทำการได้
 • 6 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถทำการได้
 • 7 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถทำการได้
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถทำการได้
 • 11 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถทำการได้
 • 12 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถทำการได้
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถทำการได้
 • 20 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถทำการได้
 • 21 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถทำการได้
 • 25 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถทำการได้
 • 26 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถทำการได้
 • 27 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถทำการได้

วันที่ไม่ควรเริ่มงานใหม่

 • 2 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 3 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 5 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 9 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 13 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 14กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 16 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 17 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 19 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 22 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 23 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 24 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
 • 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน

นอกจากนี้ Ruay 365 ขอเสริมเคล็ดลับในการเริ่มงานใหม่ในช่วง 3 เดือนแรกให้กับทุกท่านเพื่อที่เราจะได้ทำงานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพในการทำงาน แถมยังได้ใจเจ้านาย และเพื่อนร่วมงานอีกด้วย จาก JobsDB

10 เคล็ดลับในการเริ่มงานใหม่ ช่วง 3 เดือนแรกให้ราบรื่น

ศึกษากฎ กติกา มารยาท ก่อนเริ่มงาน

ในบางบริษัทจะมีการอบรมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหรือระเบียบของบริษัทหรือการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องในมาตรฐานเดียวกัน แต่หากบริษัทที่เราไปไม่มีการแนะนำดังกล่าว เราควรหาข้อมูลเบื้องต้นจากทางฝ่ายบุคคลถึงระเบียบบริษัท

เพื่อปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องต่อไป เช่น เวลาเริ่ม-เลิกงาน เวลาพัก ตำแหน่งงานที่ทำอยู่ในฝ่ายใด และมีใครเป็นหัวหน้าบ้าง ผังองค์กรเป็นอย่างไร มีใครอยู่ในฝ่ายงานใดบ้าง ซึ่งเราต้องพยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจ

ruay365

ไปก่อนเวลา

การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ถ้าเป็น “ก่อนเวลา” จะยิ่งดีกว่าตรงต่อเวลา เพราะจะบ่งบอกลักษณะนิสัย และความรับผิดชอบต่องานที่จะทำ เช่น มาทำงานแต่เช้า หรือเมื่อได้รับมอบหมายงานแล้วส่งงานก่อนเวลา แต่งานที่ส่งนั้น ต้องเป็นงานที่ใช้ได้ มีคุณภาพด้วย

ไม่ใช่ทำแบบขอไปที ให้เสร็จเร็ว จะได้ส่งก่อนเวลา แบบนี้ไม่ดีแน่นอน หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานจะรู้จักและตีความเราได้จากการกระทำที่เค้าเห็นก่อนอย่างอื่น ยิ่งในวันแรกของการทำงาน ต้องวางแผนการเดินทางให้ดี เผื่อเวลาเดินทางบ้าง ไปถึงเร็วดีกว่าไปสายแน่นอน

เรียนรู้ ซักถาม ทำความเข้าใจ

เมื่องานมาปัญญาจะเกิด ควรเปิดรับและเรียนรู้อย่างตั้งใจในทุก ๆ สิ่ง การเรียนรู้งานย่อมต่างจากการเรียนหนังสือที่เราผ่านมา ไม่มีการสอบไม่มีการพูดซ้ำ ต้องทำความเข้าใจอย่างเร็ว และลงมือปฏิบัติจริง ผลงานจะเป็นตัววัดความตั้งใจและเรียนรู้งานของเรา

เรียนรู้สังคมออฟฟิศเพื่อปรับตัว

เราจะใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศ กับเพื่อนร่วมงานวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง การปรับตัวเพื่อให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังที่ 2 อย่างมีความสุข

ขยัน กระตือรือร้น

พนักงานใหม่อาจจะมีเวลาว่างพอสมควร เนื่องจากรอการจัดสรรงานที่ลงตัว ช่วงนี้ถือเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้ สิ่งใดไม่เข้าใจต้องเรียนรู้งาน และทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงาน สิ่งใดไม่รู้ต้องหาคำตอบ อย่าใช้เวลาไปกับการคุยโทรศัพท์ หรือเล่นมือถือเด็ดขาด มันดูขาด….ความรับผิดชอบไปทันที

ruay365

วางตัวให้ดี แต่อย่าโดดเด่นจนเกินพอดี

การวางตัวดี ทั้งการแต่งกายพอเหมาะ น้ำเสียงพอเหมาะ กริยาการแสดงออกไม่เยอะเกินไป จะช่วยให้คนรอบข้างอยากเข้าใกล้ ทำความรู้จัก และให้ความช่วยเหลือ

เป็นมิตร

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน ในช่วงแรกที่ยังไม่รู้จักใครมากนัก การยิ้มทักทาย หรือกล่าวทักทายด้วยคำสั้น ๆ ถือเป็นการเริ่มต้นทำความรู้จักเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการร่วมงานกัน

มองโลกในแง่ดี

ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักนิสัยใจคอใครอย่างดีพอ ขอให้อย่าเพิ่งตัดสินว่าสิ่งที่เค้าทำประสงค์ร้ายกับเรา ให้มองโลกในแง่ดี อย่างที่ควรจะเป็นไว้ก่อน การคิดบวกจะช่วยให้เราไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะมาคิดร้ายหรือระแวงในเรื่องที่ไม่เป็นจริง และจะช่วยให้เราทำงานอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

เรียนรู้งานจากประสบการณ์ของคนอื่นก่อน อย่าขัดแย้งตั้งแต่เริ่มงาน

ช่วงเริ่มงานจะต้องติดต่อประสานงาน และมีคนมากมายมาช่วยสอนงาน การเรียนรู้งานที่ดีคือ การฟัง และซักถามเล็กน้อย เพื่อทำความเข้าใจ ให้คิดว่าคนที่สอนงานเราคือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนเรา ดังนั้นสิ่งที่ไม่ถูกใจหรือขัดแย้งในใจ ขอให้เก็บไว้ก่อน ค่อย ๆ ลงมือปฏิบัติจริงและแก้ไขในสิ่งที่ขัดใจด้วยตนเอง เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่คิดถูกหรือผิด ดีหรือต่างจากวิธีเดิม ๆ อย่างไร

อุปกรณ์ครบ เพื่อพร้อมเรียนรู้งาน

การเตรียมตัวเริ่มงานใหม่ ไม่ใช่แค่เพียงการแต่งตัวสะอาดเรียบร้อย แต่ยังหมายถึง การเตรียมอุปกรณ์ในการทำงานที่พร้อมด้วย เช่น ในวิชาชีพเลขาฯ สมุดนัดหมายหรือสมุดบันทึกมีความจำเป็น งานด้านวิชาการ สื่อการสอนเป็นเรื่องจำเป็น งานไอที ควรมีอุปกรณ์ไอทีที่ต้องใช้ส่วนตัว และที่ขาดไม่ได้ในทุกสายงานในปัจจุบันก็คือ Flash drive และ Email ส่วนตัว สำหรับใช้ในการสำรองเก็บข้อมูลงานด้วย

สรุป

คงจะพอทราบกันบ้างแล้วสำหรับวันดี ฤกษ์เริ่มงานใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคนที่เข้างานใหม่ และนายจ้างที่รับคนเข้าทำงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้มีอยู่ด้วยกันถึง 13 วันเลยทีเดียวน่าจะสามารถวางแผนเข้างานในวันดี ๆ ได้

แต่อย่าลืมด้วยว่านอกจากวันดี ฤกษ์ดีแล้วยังขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้างานด้วยการเริ่มต้นทำงานให้ราบรื่นต้องทำอย่างไรบ้างซึ่ง Ruay 365 ก็ได้นำเคล็ดลับดี ๆ มาให้แล้ว หวังว่าการเริ่มต้นงานใหม่ของทุกท่านจะราบรื่นเจอแต่เรื่องดี ๆ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

ฤกษ์ดี ฤกษ์เริ่มงานใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - 7537

ฤกษ์ดี ฤกษ์เริ่มงานใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - 4713 Post