วัดโฝวกวงซัน

วัดโฝวกวงซัน ชมวัดจีนสุดอลังการ ไม่ต้องบินถึงไต้หวัน ก็สามารถดูได้

อยู่เมืองไทย ก็เที่ยวไต้หวันได้ ที่ วัดโฝวกวงซัน วัดสาขาไต้หวันในประเทศไทย เชื่อว่า ถ้าได้ลองไปแล้ว ต้องได้ฟิวเหมือนกำลังอยู่ต่างประเทศแน่นอน วัดโฝวกวงซัน มีอีกชื่อเรียกหนึ่งคือ เป็น สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน ตัววัดถูกออกแบบตามสถาปัตยกรรมของไต้หวัน เมื่อใครได้มาเยือนที่นี่ ต้องหลงรักความงดงามตามฉบับไต้หวันอย่างแน่นอน

บันได วัดโฝวกวงซัน

ประวัติวัดโฝวกวงซัน

ทางเข้า วัดโฝวกวงซัน

วัดโฝวกวงซัน หรือ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน เป็นวัดสาขาจากประเทศไต้หวัน ก่อตั้งขึ้นโดยพระคุณเจ้า พระเถระซิงหวิน ในปี พ.ศ.2510 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน เพื่อทำการเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ท่านได้ริเริ่มอุดมคติ ให้ความเคารพกับจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทั้งยังปรารถนาจะผสมผสานความสุข  ดังนั้น จึงนำคำว่า “ประเทศไทยกับชาติจีน” รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้นามว่า “ไท่ฮวาซื่อ” โดยมุ่งหวังให้เกิดการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน

พระเถระซิงหวิน ได้สร้างวัดโฝวกวงซันขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนผู้มีศรัทธาทั้งหลาย  และยังเป็นการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมยิ่งขึ้น ตัวสถาปัตยกรรม ได้ออกแบบตามพุทธวิหารของจีนทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ได้มีผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคโดยเต็มใจ

ปัจจุบัน วัดโฝวกวงซัน ถือเป็น อนุสรณ์ศาสนสถานความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์จีนและคณะสงฆ์ไทย และ ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยงที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ อีกแห่งหนึ่งด้วย ตอนนี้ได้ทำการขยายการพัฒนาไปสู่ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยผ่านวัดสาขากว่า 200 แห่งทั่วโลก

เยี่ยมชมวัดโฝวกวงซัน

ประตูทางเข้าสูงเด่น และ พระศากยมุนีหยกขาว

พระศากยมุนีหยกขาว

ภายในวัดโฝวกวงซัน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และองค์เทพมากมายให้ไปกราบไหว้ขอพร เมื่อเดินเข้าไปบริเวณวัดจะเห็นประตูขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวมักชอบมาถ่ายรูปหน้าประตูแห่งนี้ ด้านข้างมี พระศากยมุนีหยกขาว ให้กราบไหว้ก่อนเดินเข้าไปด้านใน

ไมตรียกุมารสต ประตูบรรพต ทางด้านหน้า

ไมตรียกุมารสต

เมื่อก้าวเข้าไปด้านในจะเป็นห้องโถงรับรอง มี ไมตรียกุมารสต หรือ พระศรีอริยเมตไตรย 100 กุมาร ประดิษฐานอยู่ภายในวัด ในจีนมักตั้งองค์พระศรีอริยเมตไตรยไว้ที่ประตูบรรพตทางด้านหน้า เนื่องด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของท่านนั่นเอง เป็นการต้อนรับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาวัด รวมถึงเพื่อการอยู่รวมกันอย่างสงบสุข

ท้าวจตุมหาราชา เทพผู้พิทักษ์

ท้าวจตุมหาราชา

บริเวณด้านข้างทั้งสองฝั่งคือ ท้าวจตุมหาราชา หรือที่เรียกกันว่า มหาจตุวัชระ ตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้น ทรงเป็นธรรมบาลผู้พิทักษ์รักษาคุ้มครองทั่วทั้งจตุรทิศ ทรงมีธรรมบาลคอยพิทักษ์คุ้มครองรักษาอยู่โดยรอบ

รูปแกะสลักมังกรสีขาว ด้านหน้าของวิหารกลาง

รูปแกะสลักมังกรสีขาว

สิ่งที่โดดเด่นและดึงดูดสายตาของผู้คนได้มากที่สุดภายในวิหารกลาง นั่นก็คือ รูปแกะสลักมังกรขาว ด้านหน้าของวิหารกลาง โดยระหว่างทางเดินขึ้นไปยังด้านใน จะมองเห็นเจ้าแม่กวนอิมสีทองอร่ามองค์ใหญ่อยู่ใกล้กับวิหารกลาง

พระประธาน 3 องค์

พระประธาน วัดโฝวกวงซัน

ด้านในของวิหารกลาง จะมีองค์พระประธานอยู่ด้วยกันถึง 3 องค์ ริมผนังโดยรอบจะมีช่องขนาดต่างๆ วางองค์พระหลากหลายขนาด ส่วนริมผนังด้านนอก ตกแต่งด้วยแผ่นกระเบื้อง ฐานวิหารเป็นเป็นหินแกะสลักรูปดอกไม้ เมื่อเดินชมรอบวิหาร จะพบเข้ากับ วิหารพระกษิติครรภ์ และ วิหารพระศากยมุนี ตั้งอยู่ด้านหลัง

หอระฆัง หรือ คัณฑฆระ

คัณฑฆระ

หอระฆัง หรือ คัณฑฆระ เป็นพระอารามที่มีขนาดใหญ่ในจีน จะมีการหล่อสร้างระฆังให้มีขนาดใหญ่ และมีปริมาณน้ำหนักมาก โดยจะสร้างอาคารขึ้นเพื่อเป็นที่สำหรับแขวนระฆังโดยเฉพาะ เรียกว่า หอระฆัง (คัณฑฆระ)

ระฆังและกลอง ถือเป็นเครื่องอุปกรณ์ดุริยางคธรรม ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเพื่อบอกกล่าวเวลา ตามช่วงขณะในกิจวัตรต่างๆ ของพระสงฆ์ในอาราม และบางครั้งเมื่อมีพระอาคันตุกเถระได้ธรรมยาตรามาเยือน ก็จะต้องมีการเคาะระฆังตีกลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลถวายการต้อนรับที่ธรรมยาตรามาเยือน เป็นต้น

เจ้าแม่กวนอิมสีทององค์ใหญ่ ณ วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือ บริเวณองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สีทอง เป็นจุดที่เด่นมากๆ ของวัดแห่งนี้ ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีรูปปั้นเทพจีนประดับอยู่รอบๆ ภายในเป็นห้องแอร์ มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ตรงกลางวิหาร ทั้ง 4 ปาง ได้แก่ ปรางค์ประธานบุตร ปางประทานพร ปางประทานทรัพย์ และปางประธานโชคลาภ

บรรยากาศโดยรวม

บรรยากาศรอบ วัดโฝวกวงซัน

เมื่อเข้าไปภายในวัด ทุกท่านจะได้เห็นบรรยากาศของวัดที่ทั้งกว้างขวางและงดงาม เพราะที่นี่ได้ออกแบบพุทธวิหารทั้งหมดเป็นศิลปะแบบจีน ประกอบไปด้วย วิหารกลาง วิหารพระอวโลกิเตศวร ห้องวิปัสสนา หอฉัน ห้องเรียนพุทธศาสนา ห้องประชุม เรือนรับรอง (ห้องพักของสาธุชน) หอพระไตรปิฎก (ห้องสมุด) เป็นต้น

บริเวณภายนอกของตัววิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ มีการประดับตกแต่งเป็นสวนขนาดย่อม ให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนได้เดินผ่อนคลาย หรือ ถ่ายรูปกับบรรยากาศอันแสนงดงามที่วัดแห่งนี้

การเดินทางไปวัดโฝวกวงซัน

เสาสีแดง วัดโฝวกวงซัน

สามารถเดินทางได้โดย รถยนต์ส่วนตัว หรือ รถแท็กซี่ จะสะดวกมากที่สุด โดยใช้เส้นทางจากถนนรามอินทรา มุ่งหน้าไปทางมีนบุรี ตรงไปจนถึงกม.8 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนคู้บอน ผ่านสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว จะเห็นวัดคู้บอนอยู่ทางซ้ายมือ ห่างไปเพียง 950 เมตร จะเป็นวัดโฝวกวงซัน

รถโดยสารประจำทาง : สาย 197

ที่ตั้ง :55 ถนน คู้บอน แขวง บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

เบอร์โทรศัพท์ : 02-949-4733

เวลาทำการ : ปิดทุกวันจันทร์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : ควรแต่งกายให้สุภาพ ไม่นุ่งขาสั้น เสื้อโชว์เอว สายเดี่ยว เกาะอก หรือโชว์สัดส่วนมากเกินไป

ประตูทางเข้า วัดโฝวกวงซัน
ไต้หวัน

ประเทศไต้หวัน หรือ สาธารณรัฐจีน เป็นการรวมตัวของเกาะเล็กๆ จนกลายเป็น ‘พื้นที่ไต้หวัน’ ปัจจุบันยังไม่ได้รับการรับรองเป็นประเทศแยกจากประเทศจีนโดยสมบูรณ์

เถรวาท

นิกายที่เก่าแก่ที่สุดในศาสนาพุทธ มีต้นกำเนิดมาจากประเทศศรีลังกา ในประเทศไทย มีผู้นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาทมากกว่า 95% ใช้หลักการดำเนินชีวิตตามพระเถระ

มหายาน

หนึ่งในนิกายของศาสนาพุทธ ฝ่ายอาจริยวาท ใช้แนวคิดในการบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์ ช่วยเหลือสิ่งต่างๆ ภายในโลกให้พ้นจากความทุกข์ หรือ เพื่อไปสู่การนิพพาน

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก ผู้จัดการออนไลน์

สรุป

วัดโฝวกวงซัน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่น่าไปเยี่ยมชมมากๆ ยิ่งใครที่ชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมของจีนหรือไต้หวัน ยิ่งต้องมา เพราะที่นี่ถือเป็นวัดสาขาของไต้หวัน การออกแบบทั้งหมดก็เป็นแบบไต้หวันเช่นกัน มีเทพองค์ต่างๆ ให้กราบไหว้กันเยอะแยะมากมาย อีกทั้งยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้ทุกท่านได้มาได้ถ่ายรูปเก็บไว้กันอย่างจุใจ ไม่ต้องบินไกลไปถึงไต้หวัน ก็สามารถเที่ยวไต้หวันในประเทศไทยได้แล้วนะคะ

ก่อนจากกันไป ใครที่อยากอ่านบทความดีๆ เด็ดๆ ทั้งเรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ทุกท่านไว้แล้วที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะ มาพบกับพวกเราได้ในทุกวันที่ Ruay 365

บทความที่เกี่ยวข้อง

Facebook
Twitter
Email