ruay365

เช็คให้ชัวร์! ปฏิทินดาวย้ายราศี2564 แบบครบทั้ง 12 เดือน

เกิดปรากฎการณ์ดาวย้าย มาตั้งแต่ในปี 2564 รอบนี้ มาเจอกับ ปฏิทินดาวย้ายราศี2564 เนื่องจาก การย้ายดาวในแต่ละครั้ง จะส่งผลต่อทั้ง 12 ราศี ไม่ว่าจะด้วย ทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้น จงอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาท ใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบและระวังตัวให้ดี งานนี้ Ruay 365 ได้ทำการรวบรวม ปฏิทินดาวย้ายราศี2564 ครบทั้ง 12 เดือน 9 ดวงดาว มาไว้ให้ทุกท่านได้เช็คกันแล้ว

ruay365

ความหมายของดวงดาวทั้ง 9 ดวง

 • 1 ดาวอาทิตย์

คนที่มีอำนาจ บารมี มีชื่อเสียง เป็นผู้นำ รักศักดิ์ศรี มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ความเย่อหยิ่ง ทิฐิ หรูหราโอ่อ่า รักความยุติธรรม จริงจัง ใจร้อนวู่วาม  ไฟ ความร้อน

 • 2 ดาวจันทร์

สตรีสูงศักดิ์ พยาบาล แม่บ้าน แม่ครัว คนครัว นักเดินทาง กะลาสีเรือ คนขับรถ ชาวประมง แพทย์ผดุงครรภ์ ผู้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ประชาชนทั่วไป

 • 3 ดาวอังคาร

ผู้ชาย วัยฉกรรจ์ สามี การกระทำ การงาน ความขยัน กล้าแข็ง กล้าหาญ เอาจริงเอาจัง ภาระ ความรุนแรง แตกหัก  ความขัดแย้ง การต่อสู้  แข่งขัน อุบัติเหตุ กะทันหัน ทำลาย

 • 4 ดาวพุธ

อ่อนวัย สิ่งใหม่ การติดต่อสื่อสาร ความคิด การวางแผน การเจรจา การติดต่อสื่อสาร คำพูด งานเขียน เอกสาร ตัวแทน นายหน้า  เพื่อน ข้อมูลข่าวสาร ไหวพริบปฏิภาณ เปลี่ยนใจง่าย ปรับตัวเข้ากับคนอื่น หรือสภาพแวดล้อมได้ดี

 • 5 ดาวพฤหัสบดี

คุณธรรมความดี ใฝ่ในบุญกุศล โชคลาภ ความสำเร็จ การเจริญเติบโต การเกิด การปกป้องคุ้มครอง การช่วยเหลือ กฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักการ ประเพณี การพิพากษา ตัดสินความต่างๆ ครูอาจารย์ พระ นักบวช ผู้ทรงศีล ความมีสติ การอดทนอดกลั้น ยับยั้งชั่งใจ

ruay365
 • 6 ดาวศุกร์

ผู้หญิง ภรรยา ความรัก ความหวัง ความสุข ความสวยงาม ศิลปะ บันเทิงรื่นรมย์ ดนตรี เพศสัมพันธ์ กิเลส การเงิน เงินสด สิ่งหอมหวาน สิ่งฟุ่มเฟือย

 • 7 ดาวเสาร์

ดาวที่ให้ความทุกข์ แต่ในทางบวกก็ให้ความทรหด อดทนต่อสภาพที่เลวร้ายได้ดี มีธรรมชาติเป็นไฟสุมขอน คุกรุ่นแล้วดับยาก เมื่อเข้าร่วมกับดาวดวงใดมักหน่วงเหนี่ยวให้เฉื่อยชาลง คิดรอบคอบ ตรึกตรอง วิตกกังวล ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์  ของเก่า เหน็ดเหนื่อย โรคเรื้อรัง  คนแก่ สันโดษ ความทุกข์ โทษ ความยากจน การพลัดพราก โยกย้าย ความตระหนี่ มัธยัสถ์

 • 8 ราหู

ความมืดมัว เงา มายา ภาพยนตร์ โจร ความลุ่มหลง เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบปฏิภาณ การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านดีและร้าย ผันผวน ไม่แน่นอน เสี่ยงโชค คดีความ สิ่งผิดกฎหมาย  การหลอกลวง ภัยมืด อุบัติเหตุ หลบซ่อน อบายมุข สังคม ยาเสพติด สุรา สิ่งมอมเมา สารเคมี ของหมักดอง ขยะ

 • 9 เกตุ

แสง รังสี กระแสคลื่น ดาวหาง การเคลื่อนไหว คนบ้า วิกลจริต คนผิดปกติ ความผันผวน วุ่นวาย กังวล ความผิดปกติ ผิดธรรมชาติ เหนือธรรมชาติ สัมผัสที่หก วิญญาณ เทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เดินทางไกล ต่างแดนถิ่นไกล ต่างประเทศ โหราศาสตร์ อิทธิฤทธิ์

 • 0 มฤตยู

กระแสคลื่นต่างๆ ที่มองไม่เห็น คลื่นวิทยุ-โทรทัศน์ ความเครียด วิกฤติ กะทันหัน ความรุนแรงอย่างเฉียบพลัน ไม่รู้ตัว ความลับ ไม่เปิดเผย ความวิบัติ ความตาย การโยกย้าย ต่างแดนถิ่นไกล ต่างประเทศ วิญญาณ โหราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สิ่งลี้ลับ ว่างเปล่า โรคภัย

ruay365

ปฏิทินดาวย้ายราศี2564

มกราคม พ.ศ.2564

 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีธนู 6 มกราคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 14 มกราคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวเกตุ ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 20 มกราคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 30 มกราคม  พ.ศ.  2564

กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 13 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์23กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564
 • ดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ24กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564

มีนาคม พ.ศ. 2564

 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 9 มีนาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีมีน 14 มีนาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวเกตุ ยกเข้าสู่ ราศีตุล 17 มีนาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีมีน 19 มีนาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีมีน 26 มีนาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวพฤหัสบดี ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 29 มีนาคม  พ.ศ. 2564

เมษายน พ.ศ. 2564

 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีเมษ1 1 เมษายน  พ.ศ. 2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 12 เมษายน  พ.ศ. 2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีเมษ 14 เมษายน  พ.ศ. 2564
 • ดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 14 เมษายน  พ.ศ. 2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 29 เมษายน  พ.ศ. 2564

พฤษภาคม พ.ศ. 2564

 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • ดาวเกตุ ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 31 พฤษภาค  พ.ศ. 2564
ruay365

มิถุนายน พ.ศ. 2564

 • ดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 2 กรกฎาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวเกตุ ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 9 กรกฎาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 17 กรกฎาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 20 กรกฎาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 20 กรกฎาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 20 กรกฎาคม  พ.ศ.  2564

สิงหาคม พ.ศ. 2564

 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 5 สิงหาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 14 สิงหาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีสิงห์ 17 สิงหาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 23 สิงหาคม  พ.ศ. 2564

กันยายน พ.ศ. 2564

 • ดาวเกตุ ยกเข้าสู่ ราศีกรกฎ 3 กันยายน พ.ศ. 2564
 • ดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 6 กันยายน พ.ศ. 2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีตุล 8 กันยายน พ.ศ. 2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีกันย์ 17 กันยายน พ.ศ. 2564
 • ดาวพฤหัสบดี ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 28 กันยายน พ.ศ. 2564

ตุลาคม พ.ศ. 2564

 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 3 ตุลาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีตุล 18 ตุลาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีตุล 21ตุลาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีตุล 30 ตุลาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวเกตุ ยกเข้าสู่ ราศีมิถุน 30 ตุลาคม  พ.ศ.  2564
 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีธนู 31 ตุลาคม  พ.ศ.  2564

พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

 • ดาวพฤหัสบดี ยกเข้าสู่ ราศีกุมภ์ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 17 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 17 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564

ธันวาคม  พ.ศ. 2564

 • ดาวศุกร์ ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 3 ธันวาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวอังคาร ยกเข้าสู่ ราศีพิจิก 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีธนู 4 ธันวาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวอาทิตย์ ยกเข้าสู่ ราศีธนู 16 ธันวาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวเกตุ ยกเข้าสู่ ราศีพฤษภ 25 ธันวาคม  พ.ศ. 2564
 • ดาวพุธ ยกเข้าสู่ ราศีมังกร 26 ธันวาคม  พ.ศ. 2564
ruay365

สรุป

ใครเกิดราศีไหน ดาวดวงไหน ก็เช็คกันให้ดี เพราะ การเคลื่อนย้ายของดาว ส่งผลต่อชะตาชีวิตของเราด้วยเช่นกัน บางคนอาจจะโชคดีมาก บางคนอาจจะโชคร้ายหน่อย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราควรป้องกัน ระมัดระวังตัวเองไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ การเช็ค ปฏิทินดาวย้ายราศี2564 ก็ถือว่าได้ช่วยให้เราสามารถป้องกันตัวเองได้ทันเช่นกัน

ก่อนจากกันไป ใครที่อยากอ่านบทความดีๆ เด็ดๆ ทั้งเรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ทุกท่านไว้แล้วที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะ มาพบกับพวกเราได้ในทุกวันที่ Ruay 365

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

เช็คให้ชัวร์! ปฏิทินดาวย้ายราศี2564 แบบครบทั้ง 12 เดือน - 829

เช็คให้ชัวร์! ปฏิทินดาวย้ายราศี2564 แบบครบทั้ง 12 เดือน - 2939 Post