คาถาป้องกันตัว

6 คาถาป้องกันตัว แคล้วคลาดปลอดภัย สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในรอบปีที่ผ่านมา ทั่วโลกมีเรื่องราวความวุ่นวายเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ แต่สิ่งที่ทุกคนจะนึกถึงทันทีคงหนีไม่พ้นเรื่อง การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก และทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วนับล้านคน ขณะเดียวกันความวุ่นวายจากการประท้วง สงครามกลางเมือง หรือ เหตุการณ์ม็อบ ก็สร้างความเสียหายไม่แพ้กัน และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคงเป็นเรื่องของ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เราไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เพื่อให้เกิดสติและมีสมาธิ วันนี้ Ruay 365 จึงได้รวบรวม “คาถาป้องกันตัว” ให้ได้สวดบูชาแคล้วคลาดปลอดภัย รวมถึงแนะนำ “วิธีรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน” ที่จะช่วยเป็นแนวทางใน การเอาตัวรอด จากทุกสถานการณ์มาฝากกัน

6 คาถาป้องกันตัว แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาป้องกันตัว

เชื่อว่าชาวพุทธหลาย ๆ ท่าน เวลาจะออกจากไปไหนมาไหนแต่ละที คงต้องมีการกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้าน เพื่อให้พระท่านช่วยปกปักรักษา คุ้มครองให้เราเดินทางออกจากบ้านได้ อย่างปลอดภัย จะทำอะไรก็ราบรื่น แต่ถ้าจะให้ดีควรมีการสวด คาถาป้องกันตัว คาถาป้องกันภัย เพื่อให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่าง ๆ ที่เราคาดไม่ถึงด้วย โดยคุณสามารถเลือกสวดได้จากคาถาต่าง ๆ ที่ Ruay รวมมาไว้ได้เลย ดังนี้

คาถากันปืน

คาถากันปืนนี้ เป็นพระ คาถาป้องกันตัวสั้น ๆ ใช้สวดภาวนาตอนที่เจอสถานการณ์คับขัน เพื่อให้แคล้วคลาดจากอาวุธปืน เหมาะสำหรับ เหตุการณ์ม็อบ การปะทะกันระหว่างการชุมนุม หรือปัญหาการทะเลาะวิวาท 

นะอุ เออัด อุทธังพะลังเสยยัด
อะอัดนะ นัดมัดอัด อุทธะอุตตัมปิ
อุตตะรัง อุสุอัสสะปะปิ ภะคะวา
อิติปิผิดนะอุทธัง อัทโธ โมโทอัดธังอุด
พุทอุทธัง อัทโธ ชาโธอุทธัง อัดยะมิให้ออก
นะผิดกาโรโหติ สัมภะโว

คาถากำบัง

คนที่มีคู่อริที่บาดหมางกันมาก่อน เหมาะสำหรับคาถานี้ เป็น คาถาป้องกันคนคิดร้าย ใช้สวดภาวนาเพื่อหลบศัตรู หรือคนที่กำลังคิดปองร้าย ทำให้ฝ่ายตรงข้ามมองไม่เห็น คลาดสายตาไปได้ หรือแคล้วคลาดปลอดภัย 

ปะถะมังพินธุกังชาตัง ตรีนิกัตวา นะนะ การังปัญจะสัมภะวัง
นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระ เทเวหิปูชิตัง นะรานัง กามะปิเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง

คาถากันไฟและขโมย

เหตุการณ์ไฟไหม้ ข่าวไฟไหม้ มีให้เห็นกันอยู่รายวัน และที่ผ่านมาก็พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและมองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่กลับสร้างความสูญเสียอันใหญ่หลวง นอกจากการมีสติและไม่ประมาทแล้ว คุณสามารถนำคาถานี้ ไปใช้สวดภาวนากับทราย 7 จบแล้วนำไปโปรยรอบบ้าน เพื่อป้องกันอัคคีภัยและขโมยได้ 

ปัญจะมาเล ชิเนนาโถ ปัตโตสัมโพ ธิมตตะมัง อรหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา

คาถาป้องกันภัยพิบัติ

อย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นว่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภูเขาไฟระเบิด เป็นสิ่งที่เราไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และไม่อยากมีใครอยากให้เกิดขึ้น ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และจิตใจของผู้ประสบภัย 

เพื่อให้เกิดความสบายใจ ให้เกิดสติ ป้องกันอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้น คุณสามารถสวด คาถาป้องกันตัว หรือ คาถาป้องกันภัยสั้น ๆ แบบนี้ ทุกครั้งที่ก่อนเดินทางหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจเกิดอันตราย ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย 

เริ่มท่อง นะ โม 3 จบ ก่อน จึงกลั้นใจท่องคาถา
ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตานะราปิจะ
เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม

คาถาป้องกันอันตรายทั้งปวง

คาถาป้องกันอันตรายนี้ เป็นพระคาถาหลวงปู่มั่น หรือคาถาพระพุทธเจ้าตอนชนะมาร ใช้ท่องเพื่อป้องกันอันตรายทั้งปวง ทุกสถานการณ์ ถือว่าเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

คาถากันโรคภัย คาถาป้องกันโรคระบาด

การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ถือเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบในทุกภาคส่วน ยิ่งตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นการหาที่พึ่งทางใจอย่างการสวด คาถาป้องกันตัว คาถากันโรคภัย คาถาป้องกันโรคระบาด ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสบายกายสบายใจขึ้นได้ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 คาถา ดังต่อไปนี้

บทสวดโพชฌงคปริตร (คาถาขจัดโรคร้าย)

โพชฌังโคสะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะตะถาปะเร สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯเอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ เต จะ ตัง อะภินันทิตะวาโรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตะวานะ สาทะรัง สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโสตถิ เต โหตุ สัพพะทา

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโสตถิ เต โหตุ สัพพะทา 

บทสวดรัตนสูตร (คาถาปัดเป่าโรคระบาด) 

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข สัพเพ วะ ภูตา สุมะนา ภะวันตุ อะโถปิ สักกัจจะ สุณันตุ ภาสิตัง ตัสมา หิ ภูตา นิสาเมถะ สัพเพ เมตตัง กะโรถะ มานุสิยา ปะชายะ ทิวา จะ รัตโต จะ หะรันติ เย พะลิง ตัสมา หิ เน รักขะถะ อัปปะมัตตา

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิกิญจิ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ยะถินทะขีโล ปะฐะวิง สิโต สิยา จะตุพภิ วาเตภิ อะสัมปะกัมปิโย ตะถูปะมัง สัปปุริสัง วะทามิโย อะริยะสัจจานิ อะเวจจะ ปัสสะติ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

เย อะริยะสัจจานิ วิภาวะยันติ คัมภีระปัญเญนะ สุเทสิตานิ กิญจาปิ เต โหนติ ภุสัปปะมัตตา นะ เต ภะวัง อัฏฐะมะมาทิยันติ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

สะหาวัสสะ ทัสสะนะสัมปะทายะ ตะยัสสุธัมมา ชะหิตา ภะวันติ สักกายะทิฏฐิ วิจิกิจฉิตัญจะ สีลัพพะตัง วาปิ ยะทัตถิ กิญจิ จะตูหะปาเยหิจะ วิปปะมุตโต ฉะ จาภิฐานานิ อะภัพโพ กาตุง อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

กิญจาปิ โส กัมมัง กะโรติ ปาปะกัง กาเยนะ วาจายุทะ เจตะสา วา อะภัพโพ โส ตัสสะ ปะฏิจฉะทายะ อะภัพพะตา ทิฏฐะปะทัสสะ วุตตา อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

วะนัปปะคุมเพ ยะถา ผุสสิตัคเค คิมหานะมาเส ปะฐะมัสมิง คิมเห ตะถูปะมัง ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ นิพพานะคามิง ปะระมัง หิตายะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร อะนุตตะโร ธัมมะวะรัง อะเทสะยิ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง พุทธัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง ธัมมัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ

ยานีธะ ภูตานิ สะมาคะตานิ ภุมมานิ วา ยานิวะ อันตะลิกเข ตะถาคะตัง เทวะมะนุสสะปูชิตัง สังฆัง นะมัสสามะ สุวัตถิ โหตุ

วิธีรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

คาถาป้องกันตัว

หลังจากที่เราได้ร่าย คาถาป้องกันตัว เพื่อให้เกิดสติและมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ขึ้นชื่อว่าเป็น สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ภัยพิบัติ นั้น เราจะประมาทไม่ได้เลยแม้แต่น้อย เพราะในบางครั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนนำมาซึ่งความสูญเสียทางด้านทรัพย์สิน จิตใจ ไปจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มี วันนี้ Ruay จึงได้นำเอา How to ดี ๆ ที่จะช่วยเป็นแนวทางใน การเอาตัวรอด เมื่อเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินในแต่ละรูปแบบมาฝากด้วย ดังนี้

ไฟไหม้

ไฟไหม้ ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความอันตรายเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุยอดนิยมที่ทำให้เกิดไฟไหม้ล้วนมาจากความประมาทของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ล้วนขาดอากาศหายใจเพราะควันไฟ ก่อนที่จะถูกไฟคลอกตามมา

วิธีเอาตัวรอดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้

 • รีบมองหาทางหนีไฟเพื่อออกมาให้เร็วที่สุด ห้ามใช้ลิฟท์หรือบันไดเลื่อนเพื่อหนีไฟเป็นอันขาด
 • เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ส่วนใหญ่ควันไฟจะลอยขึ้นที่สูง จึงควรที่จะก้มตัวลงต่ำพร้อมทั้งหาผ้าชุบน้ำมาปิดจมูกเพื่อป้องกันการสำลักควันก่อนที่จะไปถึงทางหนีไฟ
 • มีสติอยู่เสมอ อย่ามัวแต่ห่วงทรัพย์สินหรืออะไรที่ไม่จำเป็น ให้ตั้งสติแล้วมองหาทางหนีไฟก่อนเป็นอันดับแรก

แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดมาจากภัยธรรมชาติ ซึ่งในบ้านเรามีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้น้อย เมื่อเทียบกับสถานการณ์ แผ่นดินไหวญี่ปุ่น แต่นั่นใช่ว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นในประเทศเราเลย ฉะนั้นศึกษาการเอาตัวรอดไว้ก่อนดีที่สุด

วิธีเอาตัวรอดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เกิดแผ่นดินไหว

 • หากอยู่ในที่โล่งให้วิ่งหนีออกจากตัวอาคารหรือต้นไม้เพื่อป้องกันเศษซากต่าง ๆ จะร่วงหล่นใส่
 • กรณีที่อยู่ในอาคารให้มองหาที่หลบ เช่น โต๊ะ ตู้ หรือสิ่งของที่สามารถกำบังเราจากข้าวของบนเพดานที่อาจร่วงหล่นใส่ได้
 • มีสติอยู่เสมอ ห้ามวิ่งไปเรื่อย ลงบันไดเลื่อน และลงลิฟท์ เพราะอาจเกิดอันตรายมาจากเหตุขัดข้องระหว่างแผ่นดินไหวได้

น้ำท่วม

น้ำท่วม เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดมาจากภัยธรรมชาติที่เกิดได้บ่อยในประเทศไทย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นดินแดนราบลุ่มและมีฤดูฝนที่ยาวนาน

วิธีเอาตัวรอดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วม

 • หากยังพอรู้ทันว่าน้ำกำลังจะมาให้รีบเก็บข้าวของต่าง ๆ ที่เสียงต่อความเสียหายไว้ขึ้นที่สูง
 • ศึกษาเส้นทางการเดินทางของน้ำ ระยะเวลาที่มีแนวโน้มว่าจะท่วม จากหน่วยงานหรือสื่อโซเชียลต่างๆ เพื่อที่จะได้วางแผนใช้ชีวิตในระหว่างน้ำท่วมได้ถูก
 • เตรียมเสบียง ยารักษาโรค เสื้อผ้า อุปกรณ์สำหรับใช้ดำเนินชีวิตไว้ให้พร้อมในกรณีที่อาจจะต้องมีการอพยพเพื่อหนีน้ำฉุกเฉิน
 • ถอดปลั๊กไฟและยกเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นภายในบ้านไปไว้ที่สูง พร้อมกับตัดกระแสไฟของตัวบ้านเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรตามมา

แก๊สน้ำตา

หากต้องอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการยิงแก๊สน้ำตา อย่าง เหตุการณ์ม็อบที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในหลาย ๆ ประเทศช่วงนี้ เช่น ม็อบพม่า หรือแม้กระทั่ง ม็อบประเทศไทย ของเราเองนั้น มักเกิดการปะทะรุนแรงระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจ จะต้องรู้มีวิธีการรับมือให้ได้

วิธีเอาตัวรอดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ยิงแก๊สน้ำตา

 • ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือในปริมาณมาก ๆ ทันที (ใช้น้ำเย็นห้ามใช้น้ำร้อนเด็ดขาด) โดยให้น้ำไหลผ่านดวงตาเบา ๆ ล้างนานสักพักเพื่อให้แก๊สน้ำตาออกให้หมด อย่าล้างด้วยน้ำแรง ๆ เพราะจะทำให้กระจกตาอักเสบได้ สำหรับคนที่ใส่คอนเทคเลนส์เมื่ออยู่ในที่ปลอดภัยแล้วให้รีบถอดออกแล้วรีบล้างตาให้สะอาด
 • ล้างตาเสร็จแล้ว ให้ล้างหน้า มือ แขน ขา ที่โดนแก๊สน้ำตา ด้วยสบู่ หรือน้ำเปล่า แต่สบู่จะช่วยล้างแก๊สน้ำตาได้ดีกว่า
 • ควรรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าในทันที ส่วนเสื้อผ้าที่เปื้อนแก๊สนั้นให้ใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้น รัดหรือมัดปิดปากถุง ถ้าจะยังใช้เสื้อผ้าต่อ ให้นำไปผึ่งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 1 วัน จากนั้นนำไปผ้าไปซัก 2 ครั้ง ด้วยน้ำเย็นก่อนแล้วตามด้วยน้ำร้อน

อย่างไรก็ตาม หากต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มีการยิงแก๊สน้ำตา ควรสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดปกปิดผิวหนังร่างกาย ใส่แว่นตาป้องกันดวงตาดูทิศทางลมให้อยู่ทิศเหนือลมไว้ ตั้งสติและระมัดระวังตัวเองและคนใกล้ตัวให้ปลอดภ้ย

โควิด (Covid-19)

สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ถือเป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งที่รุนแรง และยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้

วิธีรับมือและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 • ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดอาหารดิบ 
 • ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
 • หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ล้างให้สะอาด เพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุด
 • สวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ
 • งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

สรุป

จากสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ภัยพิบัติต่าง ๆ หรือการแพร่ระบาดของโรคภัยต่าง ๆ ล้วนแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันคาดคิด ฉะนั้นแล้วการมีความรู้ในการเอาตัวรอดเป็นพื้นฐานจะช่วยทำให้ทั้งตัวเราและคนที่รักรอดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดีที่สุด 

หรือหากใครที่รู้สึกไม่สบายใจ เพื่อให้เกิดความสบายใจ ให้เกิดสติ ป้องกันอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นผ่อนหนักให้เป็นเบา คุณสามารถเลือกสวด 6 คาถาป้องกันตัว ตามที่ Ruay แนะนำกันไปได้ ถือเป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่งที่สวดได้ทุกวันทุกเวลา รับรองว่าสวดแล้วสภาพกายและสภาพจิตดีขึ้น แคล้วคลาดปลอดภัยทุกสถานการณ์ เพี้ยง!!

บทความแนะนำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Facebook
Twitter
Email