วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย เปิดวาร์ปวัดดัง โลเคชั่นดี สวยสง่า

เที่ยวเหนือสุดแดนสยาม กันที่ วัดร่องขุ่น วัดสวยชื่อดังประจำจังหวัดเชียงราย ที่หลายๆ คนต่างพากันมาชมสถาปัตยกรรมที่สวยงาม พร้อมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ขอบอกเลยว่า วัดเชียงราย แห่งนี้ เป็น วัดสวย หนึ่งใน ที่เที่ยวเชียงราย ยอดนิยม ที่ไม่ว่าใครมา ก็ต้องแวะมาถ่ายรูปกันให้ได้

ด้วยฝีมือการออกแบบและสร้างสรรค์ของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังของประเทศไทย มีการผสมผสานวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างกลมกลืน งานดีขนาดนี้ ใครกันล่ะจะพลาดไม่ไปได้ รอบนี้ต้องมีปักหมุดกันแล้ว ตามไปชมความสวยของวัดร่องขุ่น พร้อมๆ กับ Ruay กันเลย

วัดร่องขุ่น วัดสวย วัดถ่ายรูปสวย จังหวัดเชียงราย

กว่าจะมาเป็น ‘วัดร่องขุ่น’

วัดร่องขุ่น เป็นวัดผสมระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอินเดีย ออกแบบโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2540 มีต้นแบบการสร้างมาจาก วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน เกิดจากแรงบันดาลใจ 3 อย่าง ได้แก่

ด้านหน้าทางเข้าวัดร่องขุ่น
 1. ชาติ : ด้วยความรักชาติ บ้านเมือง และรักในงานศิลป์ จึงต้องการสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินไทย
 2. ศาสนา : ธรรมะได้เข้ามากลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอาจารย์เฉลิมชัย โดยอาจารย์ได้ขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา
 3. พระมหากษัตริย์ : อาจารย์เฉลิมชัยได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้ารัชกาลที่ 9 บ่อยครั้ง จนทำให้ท่านชื่นชมในตัวของรัชกาลที่ 9 มาก เพราะเห็นว่า ท่านมีความสามารถในด้านศิลปะ และ ยังมีพระเมตตาอย่างสูงล้น ทำให้เกิดความตื้นตันใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้ออกแบบวัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่นตั้งอยู่ใน สังกัดฝ่ายมหานิกาย แม้จะมีการผสมผสานของศาสนาฮินดู แต่หลักๆ แล้ว เป็นของพุทธนิกายมหายาน ศานาอื่นเพียงเข้ามาผสมผสานเท่านั้น ตามพระบัญญัติแห่งคณะสงฆ์ไทยแล้ว วัดร่องขุ่นเป็น ‘วัดพุทธ’ ไม่ใช่ ‘มหายาน’

ลักษณะเด่นของวัดร่องขุ่น

สระน้ำด้านล่างวัดร่องขุ่น

มาถึงที่วัดร่องขุ่นแล้ว ต้องห้ามพลาดไปถ่ายรูปกับ อุโบสถสีขาว ของวัดแห่งนี้ โดยพื้นได้ถูกปูเป็นสีขาวล้วน ประดับด้วยกระจกแวววาว วิจิตรงดงามตา ปูนปั้นมีลวดลายไทย โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธาน เหนืออุโบสถ มีการประดับสัตว์ในเทพนิยายไว้ มีลักษณะเป็นสัตว์เทพกึ่งช้างกึ่งวิหค ส่วนภาพจิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ เป็นฝีมือการวาดของอาจารย์เฉลิมชัยลงมือทำด้วยตัวเอง

ความหมายของพระอุโบสถสีขาว

ทางเข้าสู่พระอุโบสถสีขาว วัดร่องขุ่น
 • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า
 • กระจกสีขาว หมายถึง พระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่ส่องสว่างไปทั่วโลก
 • สะพาน หมายถึง เส้นทางเพื่อข้ามวัฏสงสาร มุ่งสู่พุทธภูมิ
  – ก่อนขึ้นสะพาน ครึ่งวงกลมเล็ก หมายถึง โลกมนุษย์
  – วงใหญ่ที่มีเขี้ยว เป็นปากของพญามาร หรือ พระราหู หมายถึง กิเลสในใจของมนุษย์ หรือ ขุมนรก
  – บนสันสะพาน มีอสูรอมกัน 16 ตัว ข้างละ 8 ตัว เป็นตัวแทนของอุปกิเลสทั้ง 16
  – กลางสะพาน  หมายถึง เขาพระสุเมระ หรือ ที่อยู่ของเทวดา
ลานด้านหน้าบริเวณ วัดร่องขุ่น
 • สระน้ำ หมายถึง สันดรมหาสมุทร มีสวรรค์อยู่ทั้งหมด 6 ชั้น เดินลงไป จะเป็นแผ่นดินของพรหม 16 ชั้น แทนด้วยดอกบัวทิพย์ 16 ดอก รอบอุโบสถ ดอกที่ใหญ่สุด 4 ดอก ตรงทางขึ้น
 • ด้านข้างโบสถ์ หมายถึง ซุ้มพระอริยเจ้า 4 พระองค์ ประกอบด้วย พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และ พระอรหันต์ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ควรค่าแก่การกราบไหว้มากที่สุด
 • ก่อนขึ้นบันได ครึ่งวงกลม หมายถึง โลกุตตรปัญญา บันไดทางขึ้น 3 ขั้น แทน ‘อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา’ เมื่อขึ้นไป เจอเจอรูปพรหมแทนด้วยดอกบัวทิพย์ 4 ดอก และประตู 4 บาน
 • ประตูบานสุดท้าย เป็นกระจกสามเหลี่ยม แทนความว่างเปล่า หรือ การหลุดพ้นจากกิเลสมาร
สะพานเข้าพระอุโบสถวัดร่องขุ่น

ช่อฟ้าชั้นต่างๆ

 • ช่อฟ้าเอก หรือ ช่อฟ้าชั้นที่ 1 สื่อถึง ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 ข้อ และ 84,4000 พระธรรมขันธ์ และ เป็นตัวแทนของธาตุต่างๆ บนโลก ได้แก่
  – ช้าง เป็นตัวแทนของ ดิน
  – นาค เป็นตัวแทนของ น้ำ
  – ปีกหงส์ เป็นตัวแทนของ ลม
  – หน้าอก หมายถึง ไฟ
 • ช่อฟ้าชั้นที่ 2 หมายถึง สมาธิ แทนด้วยสัตว์ 2 ชิด นั่นก็คือ พญานาคกับหงส์ เขี้ยวพญานาค แทน ความชั่วในตัวมนุษย์ หงส์ แทน ความดีงาม หากเราสามารถเอาชนะกิเลสได้ ก็จะเกิดสมาธิและปัญญา
 • ช่อฟ้าชั้นที่ 3 หมายถึง ปัญญา แทนด้วยหงส์ปากครุฑ เน้นการดับกิเลสภายในจิตใจของมนุษย์

ข้อมูลทั่วไปของวัดร่องขุ่น

ภาพโดยรวมวัดร่องขุ่น

ที่ตั้ง : ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

เวลาทำการ

วัดร่องขุ่น : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.30 – 18.00 น.

ห้องแสดงภาพ : เปิดให้เข้าชมใน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น. ส่วนวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น.

การเดินทางไปวัดร่องขุ่น

อุโบสถสีขาวล้วน สวยงามตระการตา วัดร่องขุ่น

เดินทางมาจากกรุงเทพฯ

ใช้ถนนสายเชียงราย – กรุงเทพฯ ผ่าน จังหวัดพะเยา ผ่าน อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เข้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มุ่งตรงมาเรื่อยๆ แล้วข้ามสะพานแม่ลาว เมื่อถึงแยกปากทางแม่สรวย ให้ขับต่อไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ก่อนจะถึงแยกขุนกรณ์ ประมาณ 200 เมตร ให้มองดูทางซ้ายมือ จะเห็นตัววัดร่องขุ่น

เดินทางจากสนามบินนานาชาติเชียงราย หรือ ตัวเมืองเชียงราย

ให้มาทางที่จะไป อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ออกไปทางจังหวัดพะเยา เมื่ออกจากตัวเมืองเชียงราย จะผ่านแยกไฟแดงสถานีขนส่งที่ 2 ขับตรงมาเรื่อยๆ จนถึงไฟแดง แยกขวา แยกขุนกรณ์ ให้เลี้ยวขวาเข้ามา ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ก็จะถึงวัดร่องขุ่น

เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่

ให้มาทาง อำเภอดอยสะเก็ด เข้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ขับมาเรื่อยๆ ผ่าน อำเภอแม่สรวย มาจนถึง สามแยกปากทางแม่สรวย ให้เลี้ยวซ้ายไปทาง จังหวัดเชียงราย ตรงเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรายประมาณ 10 กิโลเมตร จนถึงแยกขุนกรณ์ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปวัดร่องขุ่น

มือจากนรก วัดร่องขุ่น

สรุป

มาเที่ยวจังหวัดเชียงราย แต่ไม่แวะ วัดร่องขุ่น ถือว่ามาไม่ถึงถิ่น หนึ่งในสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปะของประเทศไทย มรดกของแผ่นดิน ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ การออกแบบโดยศิลปินชื่อดังอย่าง อาจารย์เฉลิมชัย ด้วยศรัทธาที่มีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทำให้เกิดเป็นวัดร่องขุ่นขึ้น สถาปัตยกรรมตามแบบฉบับของชาวล้านนา ผสมผสานด้วยความเชื่อต่างศาสนา ทำให้ดูงดงามแปลกตามากขึ้นกว่าเดิม

ใครชอบวัดร่องขุ่น ก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวชม ส่วนใครที่ชื่นชอบบทความ สามารถติดตามบทความของเราได้ที่ Ruay 365 เราพร้อมนำเสนอวัดดัง วัดสวย สถานที่ขอเลขเด็ด ทำนายฝัน  เคล็ดลับแบบฉบับสายมู พร้อมแนวทางเลขเด็ด หวยไทย หวยฮานอย และ หวยลาว ห้ามพลาดมาติดตามกันได้ มีอัพเดตให้รับชมกันทุกวัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Facebook
Twitter
Email