ทำบุญแบบไหนดีที่สุด

แชร์ต่อบอกบุญ!! ทำบุญแบบไหนดีที่สุด ได้อานิสงส์แรง

กินไปเถอะชาบู หมูทะ ตายไป..ไม่มีใครทำบุญเป็นของพวกนี้ไปให้เด้อ!! ระหว่างคีบหมูเข้าปากก็เกิดนึกสงสัยและมีคำถามในใจขึ้นมาว่า แล้วการ ทำบุญแบบไหนดีที่สุด กันล่ะ? เมื่อเราทำบุญเสร็จแล้ว เราจะได้บุญชาตินี้หรือไม่ หรือจะได้บุญเมื่อไหร่และชาติไหน แอดมินก็นึกสงสัยอยู่หลายครั้ง

บางคนเองก็ยังไม่ค่อยรู้ในความหมายพวกนี้ เอาเป็นว่าเพื่อคลายสงสัยเรา Ruay365.com จะพาไปทำความรู้จักกับความเชื่อต่าง ๆ ใน การทำบุญ หลากหลายวิธี และ ทำบุญ​แบบไหน​ช่วยในเรื่องใด เสริมดวงด้านใด ที่ให้ผลในชาติปัจจุบันของเราได้ ถ้าพร้อมแล้วมาหาคำตอบไขข้อสงสัยกับเรื่องราวเหล่านี้กันเลย

การทำบุญ ที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน

คำว่า “บุญ” แปลว่า ความดี ความสะอาดแห่งจิต สามารถกำจัด “กิเลส” สิ่งเศร้าหมอง ให้ออกจากใจ ลด ละ เลิก ความโลภ ความเห็นแก่ตัว อันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้ ซึ่งการทำบุญให้ได้บุญนั้น ไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้ เพียงแค่ตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะทำบุญเท่านั้น ก็ถือว่าได้กุศลแล้ว ซึ่งผลบุญจะได้มากหรือน้อยในชาตินี้ขึ้นอยู่กับ 3 ข้อ ดังนี้

 • ผู้รับ จะต้องเป็นผู้มีศีล ไม่จำเป็นต้องเป็นพระหรือนักบวช เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้เช่นกัน หากผู้รับขาดศีลจะทำให้เราได้บุญน้อย
 • สิ่งของที่ให้ ต้องเป็นของที่มาจากใจบริสุทธิ์หรือได้มาโดยสุจริตเท่านั้น
 • ผู้ให้ ต้องมีจิตอันเป็นกุศล กล่าวคือ ก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้ ต้องตั้งใจหรือมีเจตนาดี

To Make Merit
คำสอนของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทำบุญแบบไหนดีที่สุด ทำบุญ​แบบไหน​ ได้บุญ​อะไร

ถ้าจะพูดถึงเรื่อง “การทำบุญ” แน่นอนว่ามีด้วยกันหลากหลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าตัวเรานั้นสะดวกแบบไหนกันบ้าง โดยวิธีการทำบุญให้ได้อานิสงค์แรงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนา และ การทำบุญตามความสะดวก

การทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนา

ในทางพระพุทธศาสนาแบ่งประเภทการทำบุญไว้ด้วยกัน 10 วิธี ดังต่อไปนี้

บุญที่เกิดจากการให้ทาน

ทาน คือ การให้ ถ้ามีเงินทองมากก็ทำมาก มีเงินน้อยก็ทำน้อย ตามกำลังตร ถ้าไม่มีเงินทองก็ใช้แรงกายเป็นทานได้ ผลของการให้ทานดังกล่าวทำให้ผู้ให้เกิดความอิ่มเอิบใจ ส่งผลให้เป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก 

บุญที่เกิดจากการหมั่นรักษาศีล

นับว่าเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ โดยบุญที่เกิดจากการหมั่นรักษาศีล 5 หมายถึง การประพฤติทางกายและวาจาให้เรียบร้อย ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายและคำพูด ไม่กินเหล้าเมายา บุญข้อนี้จะทำให้ช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงาม

บุญที่เกิดจากการภาวนา

เป็นการฝึกใจให้สงบ เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง เช่น การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ บุญนี้จะส่งผลให้เป็นคนที่มีพลังอำนาจในตนเองและมีสติปัญญา

บุญที่เกิดจากการประพฤติอ่อนน้อม

ผู้ที่อ่อนน้อม คือ ผู้ประเสริฐ ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจ หากใครเคยประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ รู้จักถ่อมตน ก็ถือว่าได้บุญไปแล้ว เพราะเป็นการละอัตราตัวตนซึ่งถือเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ส่งผลให้เป็นที่รักที่เมตตาต่อกัน

บุญที่เกิดจากการขวนขวายในกิจผู้อื่น

ใครก็ตามที่ควรได้รับความช่วยเหลือ หากช่วยได้ควรช่วยเขาตามสมควรแก่ฐานะของตร บุญนี้ก็จะส่งผลให้เรามีบริวารมาก มีคนอาสาช่วยเรายามเดือดร้อน

บุญที่เกิดจากการฟังธรรม

บุญนี้จะรวมไปถึง การที่เราอ่านหนังสือ ฟังเทป หรือฟังเทศน์ ที่จะช่วยเราให้เห็นแง่มุมของสัจจะครบถ้วน ส่งผลให้วิสัยทัศน์ของเรากว้างขวางล้ำลึก

บุญที่เกิดจากการแสดงธรรม

คือ การให้ข้อคิดที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยธรรมะ เมื่อเรารู้ว่าใครที่มีเรื่องไม่สบายใจ หรือกำลังคิดทำอะไรไม่ดี ก็ควรแนะนำ สั่งสอน ตักเตือนเขาด้วยความเมตตา ด้วยใจที่ปรารถนาดีจริง ๆ ส่งผลให้เราแตกฉานและมั่งคงในความดีงาม

บุญที่เกิดจากการอุทิศบุญ

เมื่อเราทำความดีใด ๆ เราก็ควรหมั่นเผื่อแผ่ความดีให้แก่คนอื่น ให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเราบุญจะส่งผลให้เราจิตใจสะอาด อิสระและยิ่งใหญ่ขึ้น หากอุทิศบุญมากบุญนั้นก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเป็น 2 เท่าของบุญทั้งหมด

บุญที่เกิดจากการอนุโมทนา

เมื่อใครทำความดีควรยินดีในความดีของเขา ทำให้จิตใจของเราสูงขึ้น ไม่อิจฉาริษยา บุญนี้จะส่งผลให้เรามีมิตรมาก มีความสัมพันธ์ที่ดี

บุญที่เกิดจากการทำความเห็นให้ตรงสัจจะ

คือ การไม่ถือทิฐิ ไม่เอาตนเองเป็นใหญ่ จะทำให้กิจการงานทุกอย่างได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกฝ่าย

การทำบุญตามความสะดวก

To Give

ถือเป็นวิธีการทำบุญแบบง่ายที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ โดยทำบุญแบบใดจะช่วยในเรื่องใด เสริมดวงด้านใด แบ่งออกได้ดังนี้

 • ทำบุญร่วม บริจาคเพื่อซื้อกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถ เสริมดวงตำแหน่งหน้าที่การงานและการสร้าง หลักปักฐาน
 • ทำบุญจัดอาหารเลี้ยงเด็กกำพร้า เสริมดวงการเงิน ค้าขายรุ่งเรือง ลูกหลานหมดปัญหา
 • ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เสริมดวงชะตาชีวิต ต่ออายุ สะเดาะเคราะห์ทั้งปวง
 • ทำบุญทอดผ้าป่า-กฐิน เสริมดวงชะตาชีวิตให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง
 • ทำบุญตักบาตร เสริมดวงโชคลาภ และสมความปรารถนา หากตักบาตรด้วยอาหารที่ไม่มีเลือดเนื้อของสัตว์จะได้บุญครบถ้วนไม่ตกหล่น
 • ทำบุญถวายดอกไม้ ธูป เทียน เสริมดวงชะตาชีวิตให้มีความสุข ความเจริญ ชีวิตสดใสสวยงาม
 • ทำบุญสร้างพระพุทธรูป จะเสริมอำนาจวาสนาในชาตินี้ ชาติหน้าจะได้เป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่
 • ทำบุญร่วมสร้างสะพานและทางสัญจร ชาติหน้าจะบริบูรณ์ด้วยรถ เรือ และยานพาหนะต่าง ๆ
 • ทำบุญร่วมสร้างศาลาริมทาง ชาติหน้าจะมีคฤหาสน์ใหญ่โตเป็นที่อยู่อาศัย
 • ทำบุญบริจาคทานเป็นข้าวปลาอาหาร ชาติหน้าจะมีอาหารดี ๆ กินอย่างสมบูรณ์ ไม่อดอยาก
 • ทำบุญบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ตามสถานที่รับบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ชาติหน้าจะมีเสื้อผ้าแพรพรรณสวย ๆ สวมใส่ตลอดไป
 • ทำบุญปล่อยสัตว์ เช่น การปล่อยนก ปล่อยปลา ชาติหน้าจะมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว จะพ้นเคราะห์พ้นภัย มีลูกหลานมากมาย
 • ทำบุญไหว้พระ พร้อมถวายพวงมาลัย ดอกไม้ ธูปเทียน ชาติหน้าจะอุดมด้วยลาภยศ ชื่อเสียง
 • ทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างวิหาร ชาติหน้าจะมีวาสนาบารมีสูงส่ง
 • ทำบุญสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้า ชาติหน้าจะเป็นคนมีสติปัญญาหลักแหลม
 • ทำบุญบริจาคช่วยเด็กกำพร้า ตามสถานสงเคราะห์ เป็นการสั่งสมบุญกุศล เพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยบารมี ชาติหน้าจะมีพ่อแม่ มีครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้า
 • ทำบุญน้ำมันตะเกียง ชาติหน้าจะมีความเจริญ รุ่งโรจน์ มีชื่อเสียง มีรูปร่างหน้าตาดี
 • ทำบุญบริจาคหนังสือ ชาติหน้าจะได้ดี มีการศึกษาสูง เป็นที่นับหน้าถือตา
 • ทำบุญบริจาคยา ชาติหน้าจะสุขภาพแข็งแรง
 • ทำบุญบริจาคทรัพย์ ชาติหน้าจะเป็นเศรษฐี มีฐานะมั่งคั่ง ร่ำรวย
 • ทำบุญพิมพ์หนังสือธรรมมะแจก ชาติหน้าจะมีวาสนา บารมี มีความเป็นอยู่สมบูรณ์ด้วยลาภยศ
 • ทำบุญด้วยการกินเจลดละชีวิตสัตว์ เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น จะหมดทุกข์ หมดภัยและพบความสุขความเจริญในชีวิต 
 • ทำบุญโลงศพ ช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง สามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่างๆและผ่อนหนักเป็นเบาได้
 • ทำบุญด้วยการบริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ หรือช่วยชำระหนี้สงฆ์ จะช่วยให้ชีวิตราบรื่น หมดทุกข์ หมดโศก ประสบแต่ความโชคดี

สรุป

การ ทำบุญแบบไหนดีที่สุด ได้อานิสงส์แรง ไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้ เพียงแค่ตั้งมั่นอยู่ในความดี ตั้งใจ และมีเจตนาที่จะทำบุญเท่านั้น ก็ถือว่าได้กุศลแล้ว โดยการทำบุญหลากหลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าตัวเรานั้นสะดวกแบบไหน 

หลัก ๆ หัวใจของการทำบุญทุกครั้งที่ช่วยให้ชีวิตสมดุลนั่นก็คือ การให้ การเผื่อแผ่ และการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่นทุกครั้ง ก็จะยิ่งส่งผลบุญให้รุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า และที่สำคัญต้องไม่หวังผลตอบแทน เพราะแน่นอนว่าผลบุญที่คุณจะได้รับแบบทันตาเห็น คือความอิ่มใจสบายใจ นี่แหละที่ถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดแล้ว

Facebook
Twitter
Email