เราชนะ

สรุปโครงการ “เราชนะ” ซื้ออะไรได้บ้าง ซื้อหวยได้ไหม ?

Yes! “เราชนะ” แล้วโว้ยย นี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำอุทานของผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการมาตรการล่าสุดของภาครัฐ ที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่านั้น แต่คำว่า “เราชนะ” ยังเป็นอีกหนึ่งโครงการเงินเยียวยารอบใหม่ของรัฐ ที่จะมาช่วยชีวิตกลุ่มอาชีพอิสระและผู้มีรายได้น้อย 

ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีมากมาย รวมถึงรายละเอียดยิบย่อย ไม่ว่าจะเป็น การลงทะเบียน การเช็คสิทธิ์ หรือแม้แต่คำถามว่า เราชนะซื้ออะไรได้บ้าง ซื้อหวยได้ไหม ใช้ได้ที่ไหนบ้าง ยังคงเกิดเป็นคำถามของประชาชนส่วนใหญ่เป็นอย่างมาก ในบทความนี้ Ruay 365 จึงจะมาสรุปให้อ่านแบบเข้าใจง่าย

เราชนะ คืออะไร ต่างกับ คนละครึ่ง อย่างไร

เราชนะ คือ มาตรการล่าสุดของภาครัฐที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 • โดยจะมอบเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ตลอดโครงการ 

ซึ่งจะใช้งบประมาณ 2.1 แสนล้านบาท และคาดว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ราว 31 ล้านคนทั่วประเทศ

แม้ว่ามาตรการ “คนละครึ่ง” และ “เราชนะ” จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เหมือนกัน แต่ความแตกต่างของทั้ง 2 โครงการอยู่ที่

 • เราชนะ จะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท สามารถสะสมเงินไว้ใช้ได้ตลอดโครงการ (ไม่จำเป็นต้องใช้หมดภายในสัปดาห์นั้น ๆ) และนำวงเงินมาใช้จ่ายได้เลย ไม่จำเป็นต้องเติมเงินเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และมีการเพิ่มเติมในส่วนของการใช้จ่ายค่าบริการด้านคมนาคมขนส่ง ขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า แท็กซี่ ตุ๊ก ๆ เป็นต้น โดยมีระยะเวลาโครงการ 29 มกราคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564
 • คนละครึ่ง จะได้รับเงินจำนวน 3,500 บาท ตลอดโครงการ และใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 โดยต้องเติมเงินเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าให้ 50% ของมูลค่าสินค้า แต่ไม่เกินวันละ 150 บาท 

เราชนะ ลงทะเบียน เราชนะได้เงินวันไหน

เราชนะ

โครงการเราชนะ ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนมาแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 และจะหมดเขตการลงทะเบียนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดย “คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ” จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
 • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

สำหรับวิธีการลงทะเบียนผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในโครงการ “เราชนะ” แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ไม่ต้องดำเนินการลงทะเบียนใด ๆ จะได้เงินเข้าอัตโนมัติผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 • วงเงินครั้งแรก จำนวน 675 บาท หรือ 700 บาท วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
 • รับโอนครั้งต่อไปทุกวันศุกร์ วันที่ 12, 19, 26 กุมภาพันธ์ 2564 และ 5, 12, 19, 26 มีนาคม 2564

กลุ่มที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” และ ผู้เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” 

ไม่ต้องดำเนินการลงทะเบียนใด ๆ เช่นกัน หากผ่านเกณฑ์คัดกรองจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ให้กดยืนยันสิทธิ์

 • ตรวจสอบสถานะ ผ่านเว็บไซต์เราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • กดยืนยันสิทธิ์ พร้อมรับเงินครั้งแรก จำนวน 2,000 บาท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • รับโอนเงินครั้งถัดไป จำนวน 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ 4, 11, 18, 25 มีนาคม 2564

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิ (ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล)

ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 – 23.00 น. 

 • ตรวจสอบสถานะ ผ่านเว็บไซต์เราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • รับโอนเงินครั้งแรก จำนวน 2,000 บาท วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • รับโอนเงินครั้งถัดไป จำนวน 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ 4, 11, 18, 25 มีนาคม 2564

เราชนะ เช็คสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะ และ ทบทวนสิทธิ์

 • ผู้ลงทะเบียน หรือผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการสามารถ เช็คสิทธิ์เราชนะ ได้ผ่านช่องทางนี้ >>คลิกที่นี่<<
 • กรณีที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พบสถานะขึ้นว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอเราชนะ ทบทวนสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 ได้ผ่านช่องทางนี้ >>คลิกที่นี่<<

ทั้งนี้ สำหรับเหตุผลที่ทำให้ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ มีดังนี้

 • เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 • เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)
 • เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2563)

สำหรับกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์เราชนะแล้ว แต่ได้รับข้อความ SMS แจ้งเตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการกรอกเลขประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด สามารถลงทะเบียนใหม่ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือน จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

เราชนะมาตรา 33

แอพเราชนะ

ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ มนุษย์เงินเดือนทั่วไป หรืออยู่ในระบบประกันสังคมนั้น จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ แต่ไม่ต้องเสียใจไป เพราะคุณจะได้สิทธิรับเงินเยียวยา 4,000 บาท ในโครงการ “เรารักกัน” แทน 

 • โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 64 – 7 มีนาคม 64 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 
 • ตรวจสอบสิทธิ ได้ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 64
 • ยืนยันตัวตนผ่าน แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 มีนาคม 64
 • จ่ายเงินโอนทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 64 และใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 64 เท่ากับโครงการเราชนะ

ส่วนคำถามที่ว่า อดีตมนุษย์เงินเดือนที่เพิ่งลาออก หรือ ถูกเลิกจ้าง ในช่วงคาบเกี่ยวของทั้งสองมาตรการนี้ หลายคนอาจสับสนว่า แล้วตัวเองต้องเข้าไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโควิด-19 จากมาตรการใดกันแน่นั้น คำตอบคือ

 • ใครที่ลาออกก่อนวันที่ 19 มกราคม 64 คนกลุ่มนี้จะขึ้นทะเบียนกับ “เราชนะ” ได้ โดยหากระบบแจ้งว่า ยังเป็นผู้ประกันตน ในระบบ ประกันสังคม มาตรา 33 ก็สามารถ “ยื่นทบทวนสิทธิ” ได้ผ่านโครงการเราชนะซึ่งจะส่งเรื่องมาขอข้อมูลกับทางสำนักงานประกันสังคม อีกต่อหนึ่ง และทางสำนักงานประกันสังคม ก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นราย ๆ ไป

เราชนะซื้ออะไรได้บ้าง ใช้ที่ไหนได้บ้าง

ป้ายเราชนะ

เราชนะซื้อได้เฉพาะร้านค้าที่มีป้ายหน้าร้านระบุว่า ใช้สิทธิเราชนะ , คนละครึ่งได้ และร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDC และร้านถุงเงินประชารัฐ สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดเงื่อนไข จังหวัดทะเบียนบ้าน โดยแบ่งออกเป็น

 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เช่น อาหารตามสั่ง ร้านเหล้า บุฟเฟ่ต์
 • ร้านค้า OTOP เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ของใช้ สมุนไพร
 • สินค้าทั่วไป เช่น ร้านซ่อมทุกประเภท ร้านขายของฝาก ร้านขายเสื้อผ้า ตลาดสด ร้านขายของชำ
 • โรงแรม/ที่พัก เช่น โฮมสเตย์ หอพัก แมนชั่น อพาร์ทเม้นท์ แฟลต
 • สุขภาพ/ความงาม เช่น ร้านสปา ร้านขายยาและอาหารเสริม ร้านเสริมสวย
 • ขนส่งสาธารณะ เช่น แท็กซี่ รถตู้ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง ตุ๊ก ๆ รถสองแถว BTS MRT BMTA รถไฟ เรือ 
 • รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด เช่น งานก่อสร้างขนาดเล็ก ช่างซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน ซักรีด
 • สุขภาพ/การแพทย์ เช่น สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก) หรือคลินิกทำฟัน คลินิกเสริมความงาม

หรือสามารถค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ตามพื้นที่ที่เราอยู่ปัจจุบัน ได้ >>คลิกที่นี่<<

เราชนะ ซื้อหวยได้ไหม ซื้ออะไรไม่ได้บ้าง

จากกรณีที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ร้านค้า-บริการร่วมโครงการเราชนะ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ผ่านมา พร้อมระบุรายละเอียดชัดเจนว่า ประเภทสินค้าที่ (ไม่ให้สิทธิ์) ในโครงการเราชนะ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ได้แก่

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบ
 • หวย หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • เพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี

สรุป

โครงการ เราชนะ ซื้ออะไรได้บ้าง โดยสามารถซื้อได้เฉพาะร้านค้าที่มีป้ายหน้าร้านระบุว่า ใช้สิทธิเราชนะ , คนละครึ่งได้ และร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDC และร้านถุงเงินประชารัฐ โดยสามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดเงื่อนไข 

ส่วนประเภทสินค้าที่ (ไม่ให้สิทธิ์) ในโครงการเราชนะ หรือไม่สามารถใช้จ่ายได้ ได้แก่ หวย หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบ เพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะวงเงินที่ได้รับจะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ แต่ใช้ได้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ใช้ชำระค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ และใช้ชำระค่าบริการต่าง ๆ ได้เท่านั้น 

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ที่ Ruay ไม่ได้กล่าวถึง สามารถสอบถามหรือดูรายละเอียดอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยตรง หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตังได้ที่เบอร์ 02-111-1144 ตลอด 24 ชั่วโมง

บทความแนะนำอื่นๆที่น่าสนใจ

Facebook
Twitter
Email