วัดสระมณี

วัดสระมณี ชมพญานาค 4 ตระกูล บ้านผักตบ จังหวัดอุดรธานี

ที่เที่ยวใหม่ (ที่ไม่ใหม่) แต่น่าสนใจสุดๆ! วัดสระมณี จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นหนึ่งวัด ที่มีการตกแต่งด้วย พญานาค เป็นส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้ ปกติแล้วหากเราพูดถึง จังหวัดอุดรธานี คนมักจะถึงคำชะโนดเป็นหลัก แต่ที่จริงแล้ว วัดสระมณี ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจเหมือนกัน นั่นก็คือ พญานาค 4 ตระกูล ทุกคนอาจกำลังสงสัยกันว่า วัดแห่งนี้มีพญานาคตระกูลอะไรบ้าง แล้วเหตุใดพญานาคทั้ง 4 ตระกูลถึงได้มารวมกันอยู่ที่วัดแห่งนี้ Ruay 365 มีคำตอบให้

วัดสระมณี

สารบัญ

ประวัติ วัดสระมณี จังหวัดอุดรธานี

วัดสระมณี ตั้งอยู่ที่ บ้านผักตบ เหมู่ที่ 2 บ้านผักตบ ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดประมาณ 5 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา โดยวัดแห่งนี้ ได้เกิดขึ้นมาจากการสร้างหมู่บ้านผักตบ ในปี พ.ศ.2413 โดยชาวบ้านเมืองหนองหารที่ทำอาชีพทำนา ได้ชักชวนกันออกมาตั้งหมู่บ้านอยู่บนเนินฝั่งขวาของห้วยด่าน มีหัวหน้าชาวนา ชื่อว่านายพันเมือง ได้พาชาวบ้านมาตั้งรกรากใหม่กันที่นี่ เนื่องจากทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีหนองน้ำอยู่หนึ่งหนองและหนองน้ำนั้นมีผักตบ (สามหาว) ขึ้นอยู่มาก จึงให้ชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองผักตบ

วัดสระมณี

เมื่อหมู่บ้านเริ่มเติบโตขึ้นพอสมควร ชาวบ้านจึงขออนุญาตสร้างวัด ซึ่งเป็นวัดสังกัดมหานิกาย ผู้อาวุโสของหมู่บ้านได้เล่าว่า บริเวณสระน้ำที่ตั้งของวัดนั้น วันดีคืนดีจะมีลูกแก้วมณีโชติลอยขึ้นมาจากริมขอบหนองน้ำ มีสีสันสดใสสวยงามมาก จึงให้นามวัดว่า วัดสระแก้วมณีโชติ หรือ สระมณีโชติ

โดยมีเจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระอธิการบาน พุทธจิตโต เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรก ต่อมา ในปี พ.ศ.2488 จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดสระมณี และวัดนี้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ตลอด ส่วนพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ก็เข้าวัดทำบุญให้ทานรักษาศีลมิได้ขาด

แต่ก็เกิดการขัดแย้งกันในการเขียนประวัติของวัด ซึ่งในข้อความจากหนังสือประวัติวัดได้เขียนไว้ว่า วัดสระมณีบ้านผักตบ ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2338 ตามคำบอกเล่าของผู้อาวุโสของหมู่บ้าน แต่หากเทียบดูก็เป็นระยะที่ใกล้เคียงกัน อาจสันนิษฐานได้ว่า วัดสระมณีอาจจะมีอยู่ก่อนก็ได้ แต่อาจเป็นวัดร้าง หรือเพิ่งจะเริ่มสร้างใหม่ในช่วงหลังจากการตั้งหมู่บ้านผักตบ ก็สามารถตีความหมายได้ทั้ง 2 ทาง

วัดสระมณี

สถานที่สำคัญของวัดสระมณี

พระบรมสารีริกธาตุ

เป็นพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับพระราชทาน จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกฯ ทรงประทานและมอบหมายให้ แก่ อ.ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์ (อ.เชียง) และคณะผู้อัญเชิญมาประดิษฐานในวันที่ 16 เดือน มีนาคม 2557

วัดสระมณี

องค์พ่อพระพุทธพิบูลธนาภิรมย์

องค์พระประธาน ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องของการกราบไหว้ขอพร มีขนาดหน้าตักกว้าง 60 นิ้ว ประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดสระมณี เป็นพระประธานที่ได้รับประทานนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกฯ เช่นกัน

วัดสระมณี

พระพุทธศิริมงคลธรรมภิรมย์

ประดิษฐานหน้าบันทาด้านหน้าของพระอุโบสถวัดสระมณี เป็นพระพุทธรูปที่ท่านอาจารย์ปัณณวิชญ์พิบูลธนาภิรมย์ (อ.เชียง) และคณะสร้างถวายแก่วัดสระมณี และเป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานในปี พ.ศ.2558 เป็นพระประธานที่ได้รับประทานนามจาก สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทำการเททอง หล่อองค์พระที่วัดดวง

องค์รูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกฯ

ท่าน อ.ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์ (อ.เชียง) และคณะศรัทธาผู้ติดตาม พร้อมทั้งคณะศรัทธาชาวบ้านผักตบ ร่วมกันสร้างถวายแก่วัดป่ามณี เพื่อนำมาประดิษฐานหน้าบันซุ้มประตูทางด้านหน้าของพระอุโบสถ

วัดสระมณี

รูปเหมือนหลวงพ่อพระครูอดุลกัลยาณวัตร

พ่อพระครูอดุลกัลป์ยาณวัตร หรือ สวัสดิ์ เตชธมโม ผู้เป็นบูรพาจารย์ ประจำวัดสระมณี เจ้าอาวาสวัดสระมณีรูปที่ 13 คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างไว้ เป็นที่สักการบูชาถึงคุณงามความดีของท่าน ปัจจุบันอยู่ที่ห้องพระศาลาการเปรียญวัดสระมณี

พระพุทธพิบูลธนาภิรมย์ (องค์จำลองทองเหลือง)

พระประธานที่ท่าน อาจารย์ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์ (อ.เชียง) และท่านณณชัย ทีฆธนานนท์ (อดีตนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี) และคณะศรัทธาผู้ติดตามท่านอาจารย์เชียง สร้างถวายให้แก่วัดสระมณี เพื่อจุดประสงค์ใช้ในงานการแห่บูชารอบหมู่บ้าน เช่น ในงานประเพณีสงกรานต์ วันปีใหม่ เป็นต้น

วัดสระมณี

ศาลปู่โคตร

องค์หลวงปู่ อันเป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านผักตบ ปัจจุบัน อยู่ข้างศาลาหลังเล็กด้านข้างพระอุโบสถ วัดสระมณี

บ่อน้ำแก้วมณีโชติ

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ลือกันว่า มีพญานาคราช ปกปักรักษาอยู่ผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้ ขอพรองค์หลวงพ่อฯ จะไม่ลืมนำน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับไปที่บ้าน ปะพรมศีรษะและล้างหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือบางคนป่วยก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้

วัดสระมณี

ไขปริศนา พญานาค 4 ตระกูล

พญานาคราชแห่งวัดสระมณี บ้านผักตบ หนองหาน อุดรธานี ตามความเชื่อศรัทธาว่าด้วย ตระกูลพญานาคราช ดั่งปรากฏในพระพุทธมนต์ขันธปริตร พญานาคราช 4 ตระกูลใหญ่ ที่ประตูทางขึ้นซ้ายขวา ประกอบด้วย

วัดสระมณี
  1. พญาวิรูปักข์นาคราช พญานาคตระกูลสีทอง
  2. พญาเอราปถนาคราช พญานาคตระกูลสีเขียว
  3. พญาฉัพพยาปุตตนาคราช พญานาคตระกูลสีรุ้ง
  4. พญากัณหาโคตมนาคราช พญานาคตระกูลสีดำ
วัดสระมณี
วัดสระมณี

วิธีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดสระมณี

สระแก้วมณีโชติ

วิธีขอพรองค์พญานาค และ ขอน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสระมณีโชติ

ให้บูชาธูปที่ทางวัดได้จัดไว้จำนวน 39 ดอก โดยทางวัดได้ทำการมัดรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำมาจุดให้ครบทุกดอกและเมื่อจุดแล้วให้นั่งลงยกธูปขึ้นระหว่างศีรษะกับหน้าผาก (หากไม่สะดวกให้ยืนก็ได้) และกล่าวคำขอพรภายในใจ ตามความต้องการที่อยากได้ และ ให้นำน้ำที่สระกลับไปด้วย และเมื่อพรนั้นสำเร็จ ให้กลับมาขอบคุณองค์หลวงพ่อและพญานาคด้วย หากต้องการบริจาคปัจจัย ก็ให้หย่อนลงตู้บริจาคที่ตั้งไว้บนพระอุโบสถหรือติดต่อไปยังเจ้าอาวาสวัดจะเป็นการดียิ่ง

วัดสระมณี

หอปู่โคตร

หอปู่โคตรของวัดสระมณีแห่งนี้ ชาวบ้านผักตบและหมูบ้านแถวละแวกนี้ นับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถ้ามีใครคิดไม่ดีไม่งามกับวัด เป็นต้นว่า คิดจะไปขุดหาวัตถุโบราณ หรือขโมยสิ่งของภายในวัดก็จะเกิดอภินิหารทำบุคคลนั้นต้องมีอันเป็นไปเลยก็ว่าได้

วิธีการขอพรหอหลวงปู่โคตร

จุดธูป 3 ดอก หรือ11 ดอก ก็ได้ ให้ขอพรอะไรก็ได้ครั้งละ 1 ข้อ จากปู่โคตร แต่ห้ามกล่าวบนด้วยสิ่งของอย่างอื่น เช่น นึ่งไก่ หัวหมูฯ ห้ามโดยเด็ดขาด ให้บูชาปู่โคตรด้วยดอกไม้ ธูปเทียนและผลไม้ ของหวาน น้ำแดง น้ำเขียว ต่างๆ ยิ่งเป็นผลไม้มงคลจะดียิ่ง

เมื่อผู้ขอพรได้รับพรที่ขอสมดั่งปรารถนาแล้วให้กลับมาขอบคุณท่าน และนำดอกไม้ ธูป เทียน และผลไม้นำมาบูชาปู่โคตรท่าน หากต้องการบริจาคปัจจัยก็ให้หย่อนลงตู้บริจาคที่ตั้งไว้ด้านหน้าหอ หรือติดต่อไปยังเจ้าอาวาสวัดจะเป็นการดียิ่งเช่นกัน

วัดสระมณี

หลวงพ่อพิบูลธนาภิรมณ์

คาถาบูชาพระพุทธพิบูลธนาภิรมย์

(ตั้งนะโม 3 จบ)
นะมัสสะ  พระพุทธะ พิบูลธะนาภิรมยะ  มาราปะราชะยัง  นะมามิหังฯ
พุทธังวันทามิ  ธัมมังวันทามิ  สังฆังวันทามิ  สัพพะโสฯ
ขอให้ข้าพเจ้าจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยบารมีของพระพุทธพิบูลธนาภิรมย์เทอญฯ

วิธีการขอพรหลวงพ่อพิบูลธนาภิรมณ์

สำหรับการ ขอพรหลวงพ่อพิบูลธนาภิรมณ์ ทาง Ruay แนะนำว่า ให้ท่านจุดธูป 39 ดอก ปักลางแจ้งครั้งแรกครั้งเดียว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ สติสงบนิ่ง ตั้งนะโม 3 จบ  กล่าวคำบูชาองค์หลวงพ่อพระพุทธพิบูลธนาภิรมย์ แล้วเริ่มขอพรจากองค์หลวงพ่อท่าน โดยอธิฐานจิตตั้งสัจจะว่า ข้าพเจ้า………………………..นามสกุล…………………….มีความประสงค์ให้องค์หลวงพ่อช่วยเรื่องอะไร ให้ท่านนึกถึงความสำเร็จนั้น เช่น

บางคนเจ็บป่วยไม่สบาย ก็ให้นึกถึงความสบายอาการที่หายจากโรคภัยนั้นๆ บางคนอยากขายที่ดิน ก็ให้นึกถึงเวลาที่มีความสุขกับการที่เราเคยได้มา และวันนี้จะมอบให้กับเจ้าของที่แท้จริงก็ให้นึกถึงเวลาที่เรายื่นโฉนดที่ดินให้เขา เขาจะดีใจขนาดไหน และเราจะดีใจขนาดไหนเมื่อทรัพย์ในการขายที่ดินนั้น 

บางคนต้องการเดินทางไปสอบเข้าเป็นข้าราชการ หรือเลื่อนขั้น ก็ให้นึกถึงความสำเร็จในการเดินเข้าห้องสอบ ทำข้อสอบได้ และนึกถึงภาพที่ได้เข้าไปรายงานตัวในสถานที่นั้น นึกถึงความสุข ปิติเหล่านั้น และกล่าวกับองค์หลวงพ่อช่วยเปิดทาง เปิดบารมี ให้ลูกได้พรสมดังปรารถนานั้น (นิยมขอพรครั้งละ 1 ข้อ)

เมื่อเสร็จแล้ว ให้ขึ้นไปกราบองค์พ่อท่านภายในอุโบสถ ถ้าเป็นไปได้ให้นั่งสวดมนต์ภาวนาสมาทานศีล 5 ถ้ามีเวลาให้สวดมนต์บทพระธรรมจักรฯ แปล นั่งสมาธิสัก 15 – 20 นาที แล้วถวายบุญที่ได้จากการนั่งภาวนานั้น แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นั้น (บนพระอุโบสถจะมีคู่มือในการกราบไหว้และจะมีมัคทายกวัดคอยให้คำชี้แนะอยู่ซุ้มหน้าพระอุโบสถ) 

เมื่อท่านเดินทางกลับไปแล้ว ให้ตั้งใจดำเนินชีวิตอยู่ในศีล 5 ตามที่สมาทาน และให้สังเกตว่าในการดำเนินชีวิตของท่าน  หลังจากเดินทางมาขอพรแล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับท่าน และเมื่อท่านสำเร็จดั่งพรที่ปรารถนา อย่าลืมเด็ดขาด ต้องเดินทางกลับมาขอบคุณองค์พ่อท่าน ที่ วัดสระมณี ด้วย

วัดสระมณี

การเดินทางไปวัดสระมณี

การเดินทางโดยรถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร

ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 36.8 กิโลเมตร ตามถนนอธิบดี ไปทาง Mittraphap Road/ถนนมิตรภาพ/ถนน อุดรดุษฎี 3 นาที (550 เมตร)ตามถนนนิตโย ไปทาง อด.2007 มุ่งไป ตำบล ผักตบ 31 นาที (30.1 กม.)  ตาม อด.2007 ไปยังจุดหมายของคุณ  7 นาที (6.2 กม.) ก็จะถึงวัดสระมณี

ที่ตั้ง : วัดสระมณี ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่ 06.00 – 18.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 081-0554477

Facebook: วัดสระมณี จังหวัดอุดรธานี

วัดสระมณี

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก กิน-นอน-เที่ยว อุดรธานี

สรุป

จังหวัดอุดรธานี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคอีสานที่มีขนาดใหญ่ และยังเป็นที่นิยมทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติและวัฒนธรรมแบบอีสานดั้งเดิม ที่อุดรธานีนอกจากวัดคำชะโนด ที่เป็นที่เลื่องชื่อแล้ว ก็มี วัดสระมณี นี่แหละค่ะ ที่โด่งดังในเรื่องของพญานาค ใครที่ศรัทธาในองค์พญานาค อยากมาลองไหว้สักครั้ง ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาที่วัดแห่งนี้ดูได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Facebook
Twitter
Email