บทสวดพาหุงมหากา

บทสวดพาหุง คาถาแห่งชัยชนะ สวดประจำสม่ำเสมอชีวิตราบรื่น ไร้อุปสรรค

หากสายบุญท่านใดกำลังมองหาบทสวมนต์ที่จะช่วยให้ชีวิตราบรื่น ทำอะไรก็ไร้ปัญหา ไม่มีอุปสรรค เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง รวมถึงสามารถเอาชนะ ประสบความสำเร็จ Ruay 365 ขอแนะนำ บทสวดพาหุง

บทสวดพาหุง
ขอบคุณรูปจาก ไทยรัฐ

บทสวดพาหุง เป็นบทสวดที่เราจะได้ยินกันบ่อย ๆ แต่จริงแล้วเป็นคำขึ้นต้นของ บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา แต่คนส่วนใหญ่จะเรียกสั้น ๆ เหมือนดังที่กล่าวข้างต้น ขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งบทสวดที่มีความเก่าแก่ โดยเนื้อหาในบทสวดนั้นจะแบ่งได้ 8 บท แต่ละบทจะกล่าวสรรเสริญชัยชนะสูงสุดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 8 ประการ

ที่มาของ บทสวดพาหุง

ที่มาของบทคาถานี้มาจากที่ใดนั้นไม่มีปรากฎที่แน่ชัด ได้ถูกแต่งขึ้นเพื่อถวายแก่พระมหากษัตริย์เวลาที่จะะออกรบไปศึกสงครามคาดว่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุทยา โดยที่มานี้ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ได้ลงไว้ที่หนังสือ แก่นแท้แห่งการสวดมนต์ เอาไว้ว่า ในคืนหนึ่ง หลวงพ่อจรัล ท่านนิมิตถึงพระสงฆ์รูปหนึ่งบอกกับท่านว่า

บทสวดพาหุง

“ฉันคือ สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว (ปัจจุบันคือ วัดใหญ่ชัยมงคล) แห่งกรุงศรีอยุธยา ฉันต้องการให้เธอได้ไปที่วัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อดูจารึกที่ฉันได้จารึกถวายพระเกียรติแก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เป็นเจ้า เนื่องในวาระที่สร้างพระเจดีย์ฉลองชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งพม่า และประกาศความเป็นอิสระของประเทศไทยจากหงสาวดีเป็นครั้งแรก เธอไปดูไว้แล้วจดจำมาเผยแพร่ออกไป ถึงเวลาที่เธอจะได้รับรู้แล้ว”

หลวงพ่อจรัล ได้เดินทางไปวัดใหญ่ชัยมงคล ท่านได้ลงไปโพรงด้านล่างของเจดีย์ ซึ่งตอนนั้นกรมศิลป์กำลังบูรณะอยู่ ท่านพบคัมภีร์ใบลานทองคำจารึกบทสวดพาหุง ตามที่นิมิตจริง ๆ จากนั้นหลวงพ่อจรัล จึงได้นำบทสวดดังกล่าวมาเผยแพร่ทำให้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “บทสวดพาหุงมหากา” หรือ “พุทธชัยมงคลคาถา”

5
ขอบคุณรูปจาก ไทยรัฐ

อานิสงส์ของบทสวดพาหุง

สำหรับบทสวดนี้ได้กล่าวถึงชัยชนะอันสูงสุดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นชัยชนะที่มาจากธรรมะและความอดทนอดกลั้นอยู่เหนือมารทั้งปวง ไม่ได้กำลังหรืออิทธิปาฏิการิย์แต่อย่างใด ครั้งหนึ่งเชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวร สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และในหลวงรัชกาลที่ 1 ทรงเคยได้สวดบทคาถานี้ระหว่างที่ได้ทำศึกสงคราม

ดังนั้น หากผู้ใดได้สวดบทคาถานี้เป็นประจำทุกวันต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้มีชัยต่ออุปสรรคทุกประการรวมถึงคนที่จะมาปองร้าย เกิดปัญญา มีแต่ความเก่งกล้าสามารถ ซึ่งอานิสงส์ดังกล่าวนี้เองที่ให้มีบางครั้งที่จะเรียกบทสวดพาหุงนี้ เปรียบได้ดั่ง คาถาแห่งชัยชนะ

บทสวดพาหุง

วิธีการสวดบทพาหุง

หลวงพ่อจรัล ท่านได้บอกกับญาติโยม หากต้องการที่จะสวดบทชินบัญชรด้วย ให้สวดบทพาหุงก่อนแล้วจึงสวดบทชินบัญชร หรือบางท่านก็จะสวดร่วมกับบทชัยปริตร(มหาการุนิโก) จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลได้สุดยอด โดยวิธีการสวดพาหุงของ หลวงพ่อจรัล นั้นสามารถที่จะตามได้ดังนี้

  • ตั้งนะโม 3 จบ
  • บทสวดไตรสรณคมน์
  • บทสวดอิติปิโส
  • บทสวดพาหุง
  • บทสวดมหาการุนิโก
  • แผ่เมตตาตนเอง
  • แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  • บทกรวดน้ำ

(สวดพุทธคุณอย่างเดียวเท่ากับอายุบวก 1 เช่น อายุ 28 ปี ให้สวด 29 จบ, อายุ 54 ปี ให้สวด 55 จบ เป็นต้น)

บทสวดพาหุง แปล หรือ พุทธชัยมงคลคาถา

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
(พระยามารผู้นิรมิตแขนได้ตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างชื่อ ครีเมขละ พร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องมา
องค์พระจอมมุนีก็เอาชนะมารได้ ด้วยทานบารมีด้วยเดชะอันนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา)

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
(อาฬะวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้าง ปราศจากความยับยั้ง มีฤทธิ์ใหญ่ยิ่งกว่าพระยามาร
เข้ามาประทุษร้ายอยู่ตลอดรุ่ง องค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ ด้วยขันติบารมี ด้วยเดชะอันนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา)

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
(ช้างตัวประเสริฐ ชื่อนาฬาคีรี เป็นช้างเมามัน โหดร้ายเหมือนไฟไหม้ป่า มีกำลังเหมือนจักราวุธ และสายฟ้า
องค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ ด้วยพระเมตตาบารมีด้วยเดชะอันนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา)

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโย ชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
(โจร ชื่อ องคุลีมาล มีฝีมือเก่งกล้า ถือดาบเงื้อวิ่งไล่พระองค์ไปตลอดทาง ๓ โยชน์
องค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ ด้วยการกระทำปาฏิหาริย์ ด้วยเดชะอันนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา)

กัตตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
(นางจิญจมาณวิกาใช้ไม้มีสัณฐานกลมใส่ที่ท้อง ทำอาการประหนึ่งว่ามีครรภ์ เพื่อกล่าวร้ายพระพุทธเจ้า
องค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ ด้วยวิธีสงบ ระงับพระทัยในท่ามกลางหมู่คน ด้วยเดชะอันนี้ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา)

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
(สัจจะกะนิครนถ์ ผู้มีนิสัยละทิ้งความสัตย์ใฝ่ใจจะยกย่องถ้อยคำของตนให้สูงประหนึ่งว่ายกธงเป็นผู้มืดมัวเมา
องค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ ด้วยรู้นิสัยแล้วตรัสเทศนาด้วยเดชะอันนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา)

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
(องค์พระจอมมุนี ได้โปรดให้พระโมคคัลลาน์เถระ นิรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพระยานาคชื่อ
นันโทปนันทะ ผู้มีฤทธิ์มากให้พ่ายแพ้ด้วยวิธีอันเป็นอุปเท่ห์แห่งฤทธิ์ ด้วยเดชะอันนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา)

ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
(พรหม ผู้มีนามว่า ท้าวผกา มีฤทธิ์และสำคัญตน ว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์
มีทิฏฐิที่ถือผิดรัดรึงอยู่อย่างแน่นแฟ้น องค์พระจอมมุนีก็เอาชนะได้ด้วยวิธีเทศนาญาณ ด้วยเดชะอันนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา)

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
(คนมีปัญญาสวดพุทธชัยมงคล คาถาทั้ง ๘ นี้เป็นประจำ โดยไม่เกียจคร้าน
พึงขจัดอุปัทวันตรายทั้งหลายได้ บรรลุถึงซึ่ง พระนิพพานอันเป็นสุข)

บทสวดมหาการุณิโก

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัมหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

สรุป

การที่ได้สวดภาวนาบทสวดพาหุง หรือ พุทธชัยมงคลคาถา เป็นประจำก่อนนอนทุกคืน อานิสงส์นั้นจะช่วยให้มีสมาธิ มีสติและทำให้เกิดปัญญา ยิ่งถ้าหากได้สวดได้ถึง 9 จบแล้วด้วยนั้นยังจะช่วยเป็นเจริญสติได้เป็นอย่างดี สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต แต่ถ้าหากทานใดไม่สะดวกที่จะสวดแบบฉบับเต็ม ก็สามารถที่จะสวดเฉพาะ บทสวดพาหุงแบบย่อ เพียงอย่างเดียวก็ได้เช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Facebook
Twitter
Email