ruay365

10 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม 2564 วันดี-วันไม่ดี เช็คด่วน!!

สวัสดีมีนาคม เดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่..กฎของการเดินไปข้างหน้า คือห้ามเสียดายกับสิ่งที่ผ่านมา นั่นแปลว่า การทำทุุกวันให้ดีที่สุด = การเสพสุขในปัจจุบัน ในเมื่อเราต้องก้าวเดินต่อไปเพื่ออนาคตที่วาดฝันไว้ การเลือกเริ่มต้นทุก ๆ ก้าวอย่างมีสติด้วย “ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม 2564” ก็ล้วนเป็นสิ่งที่เหมาะกับการเริ่มต้นเรื่องสำคัญต่าง ๆ ในชีวิต

เพื่อพิจารณาดูคราวที่เหมาะ เวลาที่เหมาะ จังหวะที่เหมาะสมแก่การประกอบการงานที่เป็นมงคลนั้น ๆ โดยไม่รีบด่วนจนเกินไป และไม่ล่าช้าจนเกินไป ตาม Ruay 365 มาเช็คแบบจัดเต็มครอบคลุมทุกวันสำคัญไปพร้อม ๆ กันได้เลย!

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม 2564

คนไทยเรามีความเชื่อเรื่อง ฤกษ์งามยามดี มาตั้งแต่โบร่ำโบราณ ไม่ว่าจะดำเนินการงานสิ่งใด จะต้องมีการดูฤกษ์ก่อนทุกครั้งไป และสำหรับใครที่เฝ้ารอคอย ฤกษ์ดี มีนาคม 2564 วันธงชัยเดือนนี้ หรือยังไม่รู้ว่าจะเริ่มกระทำการใด ๆ วันไหนดีเดือนนี้ เราจัดการรวบรวมมาให้แล้วกับ 10 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ได้แก่

 • ฤกษ์ออกรถมีนาคม 2564
 • ฤกษ์แต่งงาน มีนาคม 2564
 • ฤกษ์คลอดมีนาคม 2564
 • ฤกษ์เดินทางไกล มีนาคม 2564
 • ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่มีนาคม 2564
 • ฤกษ์เจรจา มีนาคม 2564
 • ฤกษ์เปิดกิจการมีนาคม 2564
 • ฤกษ์บวช มีนาคม 2564
 • ฤกษ์เริ่มงานใหม่ มีนาคม 2564
 • ฤกษ์ขอความรัก มีนาคม 2564

ตามมา ดูฤกษ์วันดี กาปฏิทิน ไปพร้อม ๆ กันเลย แล้วเลือกเอาตามความสะดวกและความเหมาะสม ดังนี้

ฤกษ์ออกรถมีนาคม 2564 ออกรถวันไหนดี

ruay365

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 11 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 13 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 14 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 18 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 19 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 22 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 25 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 26 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่
 • 27 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 29 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31

ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์หมั้น มีนาคม 2564

ruay365

สามารถทำได้ในวัน

 • 8 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 14 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13
 • 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24
 • 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

ฤกษ์คลอดมีนาคม 2564 คลอดวันไหนดี ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ruay365

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 14 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 18 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 19 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 20 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 21 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 22 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
 • 25 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน 
 • 27 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 15
 • 16, 17, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31

ฤกษ์เดินทางไกล ฤกษ์เดินทาง มีนาคม 2564

ruay365

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 7 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 11 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 13 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 14 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 19 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 20 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล
 • 28 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเดินทางไกล

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16
 • 17, 18, 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27
 • 29, 30, 31

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่มีนาคม 2564 ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ruay365

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 6 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 11 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 12 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 14 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 19 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 20 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 21 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 22 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 25 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 26 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
 • 29 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16
 • 17, 18, 23, 24, 27, 28, 30, 31

ฤกษ์บวช มีนาคม 2564 ฤกษ์บวชพระ ฤกษ์บวชชี (ชาย/หญิง)

ruay365

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 8 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 11 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 14 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 18 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 19 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 20 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 21 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 22 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 25 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • 29 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15
 • 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

ฤกษ์เจรจา ฤกษ์ทําสัญญา มีนาคม 2564

ruay365

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 7 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 8 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 11 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 14 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 18 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
 • 19 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13
 • 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24
 • 25, 26, 27, 29, 30, 31

ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์เปิดกิจการ มีนาคม 2564

ruay365

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 6 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 11 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 12 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 14 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 20 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงาม เสื้อผ้า เครื่องประดับ
 • 25 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • 28 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
 • 29 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการเปิดธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความสนุกสนานทุกประเภท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17
 • 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31

ฤกษ์เริ่มงานใหม่ มีนาคม 2564

ruay365

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 7 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 20 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 25 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 • 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26
 • 27, 29, 30, 31

ฤกษ์ขอความรัก มีนาคม 2564 ฤกษ์ขอแต่งงาน ฤกษ์ขอเป็นแฟน

ruay365

สามารถทำได้ในวัน

 • 1 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 7 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 21 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 23 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 25 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้
 • 28 มีนาคม 2564 สามารถทำการได้

ไม่สามารถทำได้ในวัน

 • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 • 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
 • 26, 27, 29, 30,  31 

สรุป

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม 2564 คือ ช่วงเวลาที่จะอำนวยให้ประสบความสำเร็จหรือเป็นสิริมงคล ซึ่งการดูฤกษ์ดูยามมีมาตั้งแต่สมัยโบราณตามความเชื่อดั้งเดิมของคนไทย โดยความเชื่อเรื่อง ฤกษ์ดี 2564 ขึ้นอยู่กับความศรัทธาและดวงชะตาของทั้งผู้ให้ฤกษ์และผู้รับด้วย

สำหรับใครที่อยากรู้ว่า ฤกษ์วันนี้ดีไหม อยากดูวัน เวลาที่เหมาะสม และที่สำคัญเลี่ยงวันอัปมงคล ก็สามารถติดตามได้จากบทความของทางเว็บไซต์ Ruay ที่จะมาอัพเดทให้ทุกคนได้ทราบกันอยู่เรื่อย ๆ อย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ทางเราขอให้ทุก ๆ วันคือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีของคุณ

บทความแนะนำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

10 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม 2564 วันดี-วันไม่ดี เช็คด่วน!! - 3814

10 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนมีนาคม 2564 วันดี-วันไม่ดี เช็คด่วน!! - 8529 Post