ใช้เงินลงทุน หวยยี่กี อย่างไร ได้กำไรกลับมาสูงสุด

การที่จะเล่น หวยยี่กี นั้นมีหลาย ๆ สิ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยให้นักเสี่ยงโชคทั้งหลายต้องรู้ อย่างเช่น สูตรต่าง ๆ เทคนิคการเล่นหลากหลาย รูปแบบการเล่นมากมาย ยังมีสิ่งสำคัญอีกอย่างที่นักเสี่ยงโชคทั้งหลายต้องให้ความสำคัญคือ เงินลงทุน เราต้องรู้ว่าลงทุนเท่าไหร่ถึงจะได้กำไรคุ้มทุน หรือจะขาดทุนถึงแม้ว่าจะเข้าทุกรอบก็ตาม วันนี้เจ้าแม่โลมา จะมาแจกแจงการลงทุนให้ทุกท่านได้ทราบว่าลงทุน หวยยี่กี เท่าไหร่จะได้กำไรเท่าไหร่ ต้องลงทุนกับเลขชุดไหนบ้าง

เจ้าแม่มีมาให้นักเสี่ยงดวงทุกท่านได้เก็บเอาไปพิจารณา วิเคราะห์ ว่าในตัวของท่านมีทุนที่จะสามารถเล่นได้ในจำนวนเท่าไหร่ ตามสถานการณ์กระเป๋าของทุกท่าน จะขอยกตัวอย่างการเล่นตัวละ 1 บาท ให้ดูก่อนเพื่อที่จะได้เข้าใจและจะง่ายต่อการคำนวณในการลงทุนเล่น หวยยี่กี

วางแผน ก่อนนำทุนวาง หวยยี่กี

หวยยี่กี
วางแผนการลงทุน
 • กรณีเล่น 100 ตัว ลงทุน 100 บาท เมื่อถูกได้กลับมา 90 บาท ขาดทุน 10 บาท (โอกาสถูก 100% ความเสี่ยง 0%)
 • กรณีเล่น 90 ตัว ลงทุน 90 บาท เมื่อถูกได้กลับมา 90 บาท กำไร 0 บาท (โอกาสถูก 90% ความเสี่ยง 10%)
 • กรณีเล่น 80 ตัว ลงทุน 80 บาท เมื่อถูกได้กลับมา 90 บาท กำไร 10 บาท (โอกาสถูก 80% ความเสี่ยง 20%)
 • กรณีเล่น 70 ตัว ลงทุน 70 บาท เมื่อถูกได้กลับมา 90 บาท กำไร 20 บาท (โอกาสถูก 70% ความเสี่ยง 30%)
 • กรณีเล่น 60 ตัว ลงทุน 60 บาท เมื่อถูกได้กลับมา 90 บาท กำไร 30 บาท (โอกาสถูก 60% ความเสี่ยง 40%)
 • กรณีเล่น 50 ตัว ลงทุน 50 บาท เมื่อถูกได้กลับมา 90 บาท กำไร 40 บาท (โอกาสถูก 50% ความเสี่ยง 50%)
 • กรณีเล่น 40 ตัว ลงทุน 40 บาท เมื่อถูกได้กลับมา 90 บาท กำไร 50 บาท (โอกาสถูก 40% ความเสี่ยง 60%)
 • กรณีเล่น 20 ตัว ลงทุน 20 บาท เมื่อถูกได้กลับมา 90 บาท กำไร 70 บาท (โอกาสถูก 30% ความเสี่ยง 70%)
 • กรณีเล่น 10 ตัว ลงทุน 10 บาท เมื่อถูกได้กลับมา 90 บาท กำไร 80 บาท (โอกาสถูก 20% ความเสี่ยง 80%)

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าต้องเล่นให้ต่ำกว่า 90 ตัว เราถึงจะได้กำไร จะทำการแบ่งออกเป็นชุดตัวเลข และจะตัวอย่างของการลงทุน จะมีดังต่อไปนี้

ชุดตัวเลข 50 ตัว จะแบ่งออกได้ 8 ชุด ดังนี้

 • เลขหน้า เลขต่ำ มีเลขดังนี้ 00 – 99 (ตัวเลขหลักสิบเป็นเลข 0 1 2 3 4)
 • เลขหน้า เลขสูง มีเลขดังนี้ 50 – 99 (ตัวเลขหลักสิบเป็นเลข 5 6 7 8 9)
 • เลขหน้า เลขคู่ มีเลขดังนี้ 00 – 89 (มีตัวเลขหลักสิบเป็นเลข 0 2 4 6 8)
 • เลขหน้า เลขคี่ มีเลขดังนี้ 10 – 99 (มีตัวเลขหลักสิบเป็นเลข 1 3 5 7 9)
 • เลขหลัง เลขต่ำ มีเลขดังนี้ 00 – 94 (มีตัวเลขหลักหน่วยเป็นเลข 0 1 2 3 4)
 • เลขหลัง เลขสูง มีเลขดังนี้ 05 – 99 (มีตัวเลขหลักหน่วยเป็นเลข 5 6 7 8 9)
 • เลขหลัง เลขคู่ มีเลขดังนี้ 00 – 89 (มีตัวเลขหลักหน่วยเป็นเลข 0 2 4 6 8)
 • เลขหลัง เลขคี่ มีเลขดังนี้ 01 – 99 (มีตัวเลขหลักหน่วยเป็นเลข 1 3 5 7 9)
หวยยี่กี
รวยออนไลน์

ที่นี้เรามาดูกันว่าการลงทุน และกำไรที่จะได้จากตัวเลข 50 ตัว เป็นอย่างไร
เล่นตัวละ 10 บาท x 50 ตัว ทุนที่เล่นเท่ากับ 500 บาท
กรณีถูกจะได้ 10 x 90 = 900 บาท จะได้กำไร 400 บาท
ในหนึ่งวัน ถ้าเล่นเข้า 10 รอบ จะได้กำไรทั้งหมด 400 x 10 = 4,000 บาท
ในหนึ่งวัน ถ้าเล่นเข้า 20 รอบ จะได้กำไรทั้งหมด 400 x 20 = 8,0000 บาท

ชุดตัวเลข 33/34 ตัว จะแบ่งออกได้ 3 ชุด ดังนี้

เลขต่ำ มีเลขดังนี้ 00 – 32
เลขกลาง มีเลขดังนี้ 33 – 65
เลขสูง มีเลขดังนี้ 66 – 99

เรามาดูกันว่าการลงทุน และกำไรที่จะได้จากตัวเลข 33/34 ตัว เป็นอย่างไร

เล่นตัวละ 10 บาท x 33 ตัว ทุนที่เล่นเท่ากับ 330 บาท
กรณีถูกจะได้ 10 x 90 = 900 จะได้กำไร 570 บาท
ในหนึ่งวัน ถ้าเล่นเข้า 10 รอบ จะได้กำไรทั้งหมด 570 x 10 = 5,700 บาท
ในหนึ่งวัน ถ้าเล่นเข้า 20 รอบ จะได้กำไรทั้งหมด 527 x 20 = 11,400 บาท

ชุดตัวเลข 25 ตัว จะแบ่งออกได้ 4 ชุด ดังนี้

เลขต่ำ มีเลขดังนี้ 00 – 24
เลขกึ่งต่ำ มีเลขดังนี้ 25 – 49
เลขกึ่งสูง มีเลขดังนี้ 50 – 74
เลขสูง มีเลขดังนี้ 75 – 99

จากนี้เรามาดูกันว่าการลงทุน และกำไรที่จะได้จากตัวเลข 25 ตัว เป็นอย่างไร

เล่นตัวละ 10 บาท x 25 ตัว ทุนที่จะเล่นเท่ากับ 250 บาท
กรณีถูกจะได้ 10 x 90 = 900 บาท จะได้กำไร 650 บาท
ในหนึ่งวัน ถ้าเล่นเข้า 10 รอบ จะได้กำไรทั้งหมด 650 x 10 = 6,500 บาท
ในหนึ่งวัน ถ้าเล่นเข้า 20 รอบ จะได้กำไรทั้งหมด 650 x 20 = 13,000 บาท

หวยยี่กี
ชนะหวยยี่กี

ชุดเลข 20 ตัว จะเป็นจำพวกตัวเลขเบิ้ล จะมีตัวเลข ดังนี้

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
รวมกันทั้ง บน และ ล่าง จะได้เป็น 20 ตัว

เรามาดูกันว่าการลงทุน และกำไรที่จะได้จากตัวเลข 20 ตัว เป็นอย่างไร

เล่นตัวละ 10 บาท x 20 ตัว ทุนที่จะเล่นเท่ากับ 200 บาท
กรณีถูกจะได้ 10 x 90 = 900 บาท จะได้กำไร 700 บาท
ในหนึ่งวัน ถ้าเล่นเข้า 10 รอบ จะได้กำไรทั้งหมด 700 x 10 = 7,0000 บาท
ในหนึ่งวัน ถ้าเล่นเข้า 20 รอบ จะได้กำไรทั้งหมด 700 x 20 = 14,000 บาท

ชุดเลข 10 ตัว

จะเป็นจำพวกตัวเลขเบิ้ล จะมีตัวเลข ดังนี้
00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
จะเป็นแค่ บน หรือ ล่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง

เรามาดูกันว่าการลงทุน และกำไรที่จะได้จากตัวเลข 10 ตัว เป็นอย่างไร

เล่นตัวละ 10 บาท x 10 ตัว ทุนที่จะเล่นเท่ากับ 100 บาท
กรณีถูกจะได้ 10 x 90 = 900 บาท จะได้กำไร 800 บาท
ในหนึ่งวัน ถ้าเล่นเข้า 10 รอบ จะได้กำไรทั้งหมด 800 x 10 = 8,0000 บาท
ในหนึ่งวัน ถ้าเล่นเข้า 20 รอบ จะได้กำไรทั้งหมด 800 x 20 = 16,000 บาท

หวยยี่กี
Money

สรุป

ทุกท่านจะเห็นกันแล้วว่า การเล่นชุดตัวเลขน้อย จะได้กำไรสูงที่สุด แต่เจ้าแม่ก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนว่า ความเสี่ยงที่จะไม่เข้าก็สูงเช่นเดียวกัน ตามความคิดของเจ้าแม่ ถ้าเล่นตัวเลขในชุด 33/34 ตัว และชุด 25 ตัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละวิธีการลงทุน หวยยี่กี นั้นก็จะขึ้นอยู่กับทุกท่านว่ามีเงินทุนเท่าไหร่ ต้องการได้กำไรเท่าไหร่ในแต่ละวัน แต่ก็ต้องระวังในเรื่องความเสี่ยง และความโลภด้วย เพราะจะทำให้เราขาดทุนหมดตัวได้

Facebook
Twitter
Email