ตำนาน บั้งไฟพญานาค​ ปรากฏการณ์แห่งความศรัทธาริมแม่น้ำโขง

เป็นที่ทราบกันดีในทุก ๆ ค่ำคืนของทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นอีกหนึ่งวันที่ชนชาวไทยมากมายต่างรอคอยที่จะดูปรากฎการณ์ บั้งไฟพญานาค ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บั้งไฟผี

วันนี้แม่โลมา จะพาไปเบิ่งปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นแค่ปีละครั้ง และยังหาคำอธิบายที่แน่ชัดไม่ได้ว่า ลูกไฟสีชมพู ไม่มีกลิ่น ไม่มีควัน ไม่มีเสียง พุ่งขึ้นเหนือลำน้ำโขงไปในอากาศ เกิดขึ้นได้อย่างไร? และจะเกิดแค่ช่วงวันออกพรรษา(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) เท่านั้น

ตำนานแม่น้ำโขงแหล่งกำเนิดบั้งไฟญานาค

เชื่อกันว่า แม่น้ำโขง เป็นที่อาศัยของเหล่า พญานาค ว่ากันว่าแม่น้ำโขงเกิดจากพญานาคตนหนึ่งชื่อว่า ปู่เจ้าศรีสุทโธ ในตอนนั้นได้มีโองการจากสวรรค์ให้พญานาคทั้งสองตนสร้างแม่น้ำแข่งกันคนละสาย และจะให้ปลาที่ไม่เคยมีในโลกนี้มาก่อนให้กับผู้ที่ชนะเพื่อเป็นสมบัติและสัญลักษณ์ของแม่น้ำสายนั้น

การแข่งขันระหว่าง พญาสุวรรณนาคราช กับ พญาศรีสุทโธนาคราช โดย พญาศรีสุทโธนาคราชพาบริวารมุ่งไปทางทิศตะวันออกสร้างแม่น้ำสายหนึ่งด้วยเพราะมีนิสัยใจร้อน มุ่งที่จะสร้างให้เสร็จก่อนแม่น้ำที่สร้างจึงคดไปโค้งมาตามภูเขา เข้าไปซอกเขา หลบหลีกไปตามความเหมาะสมจึงสร้างเสร็จในเวลาอันรวดเร็วจึงทำให้เป็นฝ่ายชนะ

เกิดเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่คดโค้ง เรียกกันว่า “แม่น้ำโค้ง” นานเข้าเปลี่ยนเรียกเป็น “แม่น้ำโขง” และปลาที่แม่น้ำสายไหนไม่เคยมีมาก่อนเลยนั่นคือ “ปลาบึก” ที่มีอยู่ที่แม่น้ำโขงแห่งเดียวในโลก

ตำนาน บั้งไฟพญานาค

เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล ครั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้าได้ตรัสรู้ พระองค์ได้เสด็จเผยแพร่พระศาสนาไปทั่วชมพูทวีปมีพญานาคตนหนึ่งที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วบังเกิดความศรัทธา จึงได้แปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวชเป็นพระภิกษุกตั้งใจปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์

ในค่ำคืนหนึ่งพญานาคตนนี้ได้เกิดหลับไหลไม่ได้ครองสติทำให้คืนกลับร่างเดิม เมื่อเหล่าภิกษุมาเห็นเข้าเกิดความตระหนกตกใจเรื่องจึงทราบถึงองค์พระสัมสาสัมพุทธเจ้า พระองค์จึงให้พญานาคตนนั้นลาสิกขา เนื่องจากนาคเป็นเดรัจฉานจะบวชเป็นภิกษุมิได้ พญานาคเสียใจแต่ก็ยอมทำตามแต่ขอว่ากุลบุตรทั้งปวงที่จะบวชให้เรียกขานว่า ”นาค” เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของพญานาคก่อนเข้าโบสถ์

และต่อมาเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ได้เสด็จไปแสดงธรรมและจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดพุทธมารดาและเหล่าเทวดา กระทั่งครบกำหนดวันออกพรรษา พญานาค นาคเทวี พร้อมทั้งเหล่าบริวารจัดทำเครื่องบูชาและพ่นบั้งไฟถวาย ขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งต่อมาชาวบ้านจึงเรียกขานว่า”บั้งไฟพญานาค”นั่นเอง

บั้งไฟพญานาค แบบเชิงวิทยาศาสตร์

จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยหลาย ๆ ฉบับนั้นต่างสรุปได้ว่าบั้งไฟพญานาค คือ ก๊าซมีเทน-ไนโตรเจน ที่เกิดจากแบคทีเรียในความลึกประมาณ 4.55-13.40 เมตร มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนน้อย

ในวันที่เกิดปรากฏการณ์มีแดดส่องช่วงประมาณ 10, 13 และ 16 นาฬิกา มีอุณหภูมิมากกว่า 26 องศาเซลเซียสทำให้เกิดความร้อนมากพอย่อยสลายสารอินทรีย์ และจะมีก๊าซมีเทนจากการหมัก 3–4 ชั่วโมง มากพอให้เกิดความดันก๊าชในผิวทรายทำให้ก๊าซจะหลุดออกมาและพุ่งขึ้นเมื่อโผล่พ้นน้ำ ฟองก๊าซที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำบางส่วนจะฟุ้งกระจายออกไป

ส่วนแกนในของก๊าซขนาดเท่าหัวแม่มือจะพุ่งขึ้นสูงกระทบกับออกซิเจน รวมกับอุณหภูมิที่ลดต่ำลงยามกลางคืนทำให้เกิดการสันดาปอย่างรวดเร็วจนติดไฟได้

จุดพิกัดที่เกิดบั้งไฟพญานาค

บั้งไฟนี้ไม่ได้เกิดตลอดริมฝั่งแม่น้ำโขงทุกที่จะเกิดเฉพาะบางจุดเท่านั้นแต่ละจุดจะเกิดบั้งไฟจำนวนไม่เท่ากัน แต่ละปีจะมากน้อยต่างกันไม่สามารถระบุได้ว่าที่ไหนจะเกิดขึ้นมากกว่ากัน มีพิกัดดังนี้

  • เขตอำเภอสังคม บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสังคม , อ่างปลาบึก บ้านผาตั้ง อำเภอสังคม
  • เขตอำเภอศรีเชียงใหม่ วัดหินหมากเป้ง ต.พระพุทธบาท
  • เขตอำเภอเมือง บ้านหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมือง , หน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเดื่อ ตำลบบ้านเดื่อ อำเภอ เมือง หนองคาย
  • เขตอำเภอโพนพิสัย ปากห้วยหลวง ตำบลห้วยหลวง อำเภอโพนพิสัย , ในเขตเทศบาลตำบลจุมพล หน้าวัดไทย วัดจุมพล วัดจอมนาง ตำบลจุมพล
  • อำเภอโพนพิสัย หนองสรวง อำเภอโพนพิสัย , เวินพระสุก ท่าทรายรวมโชค ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย , บ้านหนองกุ้ง ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
  • เขตกิ่งอำเภอรัตนวาปี ปากห้วยเป บ้านน้ำเป ตำบลน้ำเป กิ่งอำเภอรัตนวาปีบ้านท่าม่วง ,วัดเปงจาเหนือ กิ่งอำเภอรัตนวาปี
  • เขตอำเภอปากคาด บ้านปากคาดมวลชล ห้วยคาด อำเภอปากคาด
  • เขตอำเภอบึงกาฬ วัดอาฮง ตำบลหอคำ อำเภอบึงกาฬ

สรุปยอดบั้งไฟพญานาคปี พ.ศ.2563

สรุปการเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ปี 2563 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยเกิดลูกไฟทั้งหมด 597 ลูก ในตามจุดต่างๆ ด้วยกัน โดยขึ้นเยอะที่สุดปีนี้ คือ บ้านหนองแก้ว

สรุป

เป็นกันอย่างไรบ้างคะ? ตำนานของบั้งไฟพญานาค คงจะทราบกันแล้ว แต่ที่แน่ ๆ ก็ยังสรุปกันไม่ได้ชัดเจนว่าบั้งไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร เอาเป็นว่าอยู่บนพื้นฐานความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณ แต่แม่โลมาก็ขอย้ำกันอีกสักครั้ง วันออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 )

สรุปยอดบั้งไฟพญานาคที่เกิดขึ้นในพิกัดต่าง ๆ ดังนี้ บ้านหนองแก้ว จำนวน 150 ลูก, บ้านหนองกุ้งเหนือ จำนวน 140ลูก, บ้านตาลชุม จำนวน 128 ลูก, บ้านท่าม่วง จำนวน120 ลูก, บ้านเปงจาน จำนวน 30 ลูก, บ้านปากคาด จำนวน 19 ลูก, วัดไทย จำนวน 5 ลูก, บ้านท่าสีไค จำนวน 3 ลูก และ บ้านหาดคำ จำนวน 2ลูก รวมทั้งหมด 597ลูก

เลขเด็ดบั้งไฟพญานาค มีดังนี้ เลขสามตัว 597 – 150 – 140 – 128 – 120 เลขสองตัว 59 – 97 – 30 – 19 – 05 – 03 – 02

สำหรับผู้นิยมเสี่ยงดวงเรื่องตัวเลขสามารถที่จะนำไปเป็นแนวทางงวดที่จะมาถึงนี้ได้เลยนะจ๊ะ ทั้งนี้สามารถติดตามบทความดี ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สายมู สายบุญ ได้ทั้งหมดที่ Ruay365 แม่โลมามีฝากกันทุกวันนะคะ

Facebook
Twitter
Email