หลวงปู่ขาว อนาลโย แผ่นดินธรรมแห่งหนองบัวลำภู วัดถ้ำกลองเพล

หลวงปู่ขาว อนาลโย พระภิกษุชื่อดัง ของ คณะธรรมยุติกนิกาย ท่านได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชน ในฐานะ พระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สายของพระอาจารย์ชื่อดังอย่าง พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านเป็นที่นับถือคนทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดหนองบัวลำภู จนได้ชื่อว่าเป็น แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว ในเรื่องของบทสวดคาถาของท่านก็ไม่ธรรมดา ใครอยากให้มีคนรัก คนชอบ ต้องท่อง บทคาถาเมตตามหานิยม ของ หลวงปู่ขาว ทุกวัน รับรองคนรักคนหลงตรึม

หลวงปู่ขาว
ขอบคุณภาพจาก แนวหน้าออนไลน์

ประวัติหลวงปู่ขาว

หลวงปู่ขาว อนาลโย มีชื่อเดิมว่า ขาว โคระถา เกิดในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2431 ปีชวด ที่ บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นกับ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ) บิดา ชื่อ พั่ว โคระถา มารดา ชื่อ รอด โคระถา มีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด 7 คน ท่านเป็นคนที่ 4 เป็นเสมือนเสาหลักของครอบครัว ทำอาชีพ ทำนาและค้าขาย ต่อมาท่านได้แต่งงานกับ นาง มี โคระถา เมื่อ พ.ศ.2452 ขณะอายุได้ 20 ปี มีลูกด้วยกัน 3 คน ใช้ชีวิตคู่ได้ 11 ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา

หลวงปู่ขาว
ขอบคุณภาพจาก Preecha Pobamrung

อุปสมบท

ท่านได้อุปสมบท เป็น พระภิกษุ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2462 ที่วัดโพธิ์ศรี (ปัจจุบัน คือ วัดบ่อชะเนง) บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดคณะมหานิกาย มีท่านพระครูพุฒิศักดิ์ฯ เจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญ เป็นพระอุปัชฌาย์ มีพระอาจารย์บุญจันทร์ฯ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และจำพรรษาที่วัดโพธิ์ศรี 6 พรรษา

ต่อมา หลวงปู่ขาวเกิดความศรัทธาในปฏิปทาของ พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต จึงได้ญัตติกรรมเป็นพระธรรมยุติกนิกาย เมื่อ พ.ศ.2468 ขณะมีอายุได้ 37 ปี ณ พัทธสีมาวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี มีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) เป็นประธานพิธี พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระชิโนวาทธำรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์บุญ ปญฺญาวุฑโฒ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

หลวงปู่ขาว
ขอบคุณภาพจาก Pantip

ชีวิตทางธรรม

หลังจากเข้าร่วมคณะธรรมยุติกานิกายแล้ว ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา 8 ปี จากนั้นได้เดินธุดงค์ตาม ท่านพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเขา ลงห้วย หรือไปที่แห่งใดก็ตาม ทำให้ท่านได้ไปทำสมาธิ สร้างบารมีบนเขาเป็นเวลานาน มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่ไปพบเจอมา ทำให้เวลาที่ท่านทำอะไร ก็มักจะระแวดระวังอยู่เสมอ เวลาที่ท่านป่วยอยู่ในป่า ไม่มียารักษา จะออกไปก็ลำบาก ท่านจึงใช้วิธีการภาวนา เพื่อระงับอาการไข้มาแล้วหลายครั้ง ท่านได้ธุดงค์จาริกไปตามที่ต่าง ๆ จนในที่สุด ก็มาพำนักจำพรรษาอยู่ที่ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หลวงปู่ขาว
ขอบคุณภาพจาก T News

มรณภาพ

ใน พ.ศ.2501 หลวงปู่ขาวได้มีอาการตาบอดสนิท เพราะต้อแก้วตา หรือ ต้อกระจก อีกทั้งหูก็ยังมีปัญหา ไม่สามารถได้ยินอะไรได้ดี เพราะหินปูนจับกระดูก แต่สุขภาพจิตของท่านยังดีอยู่เสมอ แม้ว่าจะเจอเข้ากับปัญหาทางสุขภาพมากมาย แต่ท่านก็มิได้เดือดร้อนใจแต่อย่างใด อีกทั้งยังสามารถบอกกำหนดเวลาอายุขัยของตนเองได้อีกด้วยว่า จะมรณภาพในช่วงอายุ 96 ปี ซึ่งก็เป็นจริงไปตามที่ท่านได้กล่าวไว้

หลวงปู่ขาวมรณภาพในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2526 อายุ 95 ปี 64 พรรษา โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับไว้เป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดตั้งบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานโกศโถฉัตรเบญจาตั้งประดับ และพระราชทานเพลิงศพวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2527 ในวันพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธาน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น มีผู้คนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาถวายสักการะสรีระร่างของท่านนับเป็น จำนวนแสนคน ที่ วัดถ้ำกลองเพล ถือเป็นประวัติการณ์สูงสุดของประเทศไทยเลยทีเดียว

หลวงปู่ขาว
ขอบคุณภาพจาก ลานธรรมจักร

คาถาเมตตามหานิยม

ก่อนสวด ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

พุทธะเมตตัง จิตตัง มะมะ พุทธะพุทธา นุภาเวนะ

ธัมมะเมตตัง จิตตัง มะมะ ธัมมะธัมมา นุภาเวนะ

สังฆะเมตตัง จิตตัง มะมะ สังฆะสังฆา นุภาเวนะ

เทียน
ขอบคุณภาพจาก OFC Pictures

ว้ดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู

วัดถ้ำกลองเพล วัดดังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้นชื่อได้ว่า เป็น แผ่นดินธรรมของหลวงปู่ขาว เลยก็ว่าได้ ตั้งอยู่เชิงเขาภูพาน สันนิษฐานว่า เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยขอมเข้ามาครอบครองแผ่นดิน แต่ไม่มีหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.ใด ต่อมาเป็นวัดร้าง ไม่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ.2501พระอาจารย์หลวงปู่ขาว อนาลโย พระวิปัสสนากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ เข้ามา และเห็นว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการบำเพ็ญสมณธรรม จนกระทั่งมรณภาพในเมื่อปี พ.ศ.2526  แต่ยังคงใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาจนถึงปัจจุบัน

หลวงปู่ขาว
ขอบคุณภาพจาก Thailand Tourism Directory

ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ มีพื้นที่กว้างขวาง เต็มไปด้วยแมกไม้ ป่าเขียว และสวนหินธรรมชาติรูปร่างประหลาด ช่วยทำให้จิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมรู้สึกสงบร่มเย็น นอกจากนี้ ภายในห้องโถงใหญ่ (พระอุโบสถ) ยังประดิษฐานรูปปั้นของหลวงปู่ขาว และ กลองโบราณสองหน้า หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “กลองเพล” ตามซอกหินมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่หลายองค์ ประกอบด้วย พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระพุทธรูปปัญฑรนิมิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาที่จำหลักลงในก้อนหิน และด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานพระสังกัจจายน์องค์ใหญ่ มีถนนลาดยางลัดเลาะไปตามแนวป่า และหมู่ก้อนหินรูปทรงแปลกๆ เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร

หลวงปู่ขาว
ขอบคุณภาพจาก Thailand Tourism Directory

สรุป

หลวงปู่ขาว พระภิกษุสงฆ์ชื่อดัง สายพระอาจารย์ชื่อดังอย่าง พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่มีคนนับหน้าถือตาเป็นจำนวนมาก ถึงขนาดที่ว่า ในวันที่ท่านมรณภาพและมีการจัดงานขึ้นที่วัดถ้ำกลองเพล มีผู้คนทั่วทั้งประเทศไปรอกราบไหว้ท่านนับแสนคน ไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติธรรมของท่านเท่านั้นที่โด่งดัง แต่ยังรวมถึงเวทมนต์คาถา อย่างบทสวดคาถาเมตตามหานิยม ที่เป็นหนึ่งในบทสวดที่มีคนนิยมเป็นอย่างมาก ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ก่อนจากกันไป ใครที่อยากอ่านบทความดีๆ เด็ดๆ ทั้งเรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ทุกท่านไว้แล้วที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะ มาพบกับพวกเราได้ในทุกวันที่ Ruay

Facebook
Twitter
Email