ใครศรัทธาในพระแม่กวนอิม ต้องดู! วิธีขอพร เจ้าแม่กวนอิม พร้อมบทสวดบูชา

เจ้าแม่กวนอิม องค์ธิดาเทพผู้เปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความเมตตา สำหรับใครที่บูชาเทพเจ้าสายจีน ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักกับเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพผู้ยิ่งใหญ่ ที่มีแต่คนรู้จักและนับถือกันในวงกว้าง และไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น ต้องบอกเลยว่า เจ้าแม่กวนอิม ได้รับความนิยมไปทั่วทั้งโลก ไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือยุโรป ก็ต่างศรัทธาในองค์พระแม่กวนอิม นอกจากนี้ เจ้าแม่กวนอิม ยังถือเป็น สัญลักษณ์แห่งเมตตามหาการุณย์ เพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ เหตุใดเจ้าแม่กวนอิมจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมา ต้องไปดูที่มาที่ไปของเทพธิดาองค์นี้กันเลย

Vh4mp5
ขอบคุณภาพจาก thaixstitch

ประวัติเจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม องค์เทพธิดาผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ เป็นผู้เปี่ยมมีความกตัญญู มีความ โดดเด่นในเรื่องของ ความรัก ความมีเมตตา เปรียบเสมือนแม่ที่มีความรักให้กับลูก จึงกลายเป็นอีกหนึ่งองค์เทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลก และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งเมตตามหาการุณย์ เพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์

ในตำนานพื้นบ้านของจีนเล่าไว้ว่า เจ้าแม่กวนอิมในชาติสุดท้ายนั้นมีพระนามเดิมว่า “เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน” ทรงจุติเป็นพระราชธิดาองค์ที่ 3 ของพระเจ้าเมี่ยวจวง กษัตริย์ผู้โหดร้ายทารุณ เมื่อโตขึ้นพระราชธิดาองค์ที่ 1และ 2 ปรารถนาที่จะเข้าสู่พิธีวิวาห์ มีแต่องค์หญิงเมี่ยวซ่านที่ไม่พึงปรารถนาในสิ่งใด ๆ นอกเหนือไปจากพระเมตตาที่ทรงการุณย์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ ทรงถือศีลกินเจ และเรียนรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ทำให้พระราชบิดากริ้วโกรธที่ขัดพระทัย จึงลงโทษทัณฑ์ทรมานพระธิดาเมี่ยวซ่านนานัปการ จงถึงขั้นสั่งประหารชีวิต แต่ก็ไม่อาจกระทำสิ่งใดพระธิดาเมี่ยวซ่านได้

หลังจากนั้น เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน จึงทรงหนีออกจากวังเพื่อออกบวช มุ่งมั่นประกอบคุณงามความดีและบำเพ็ญศีลภาวนา ในเวลาต่อมาพระเจ้าเมี่ยวจวง ต้องประสบเคราะห์กรรมที่ได้ทรงกระทำไว้ ทำให้ทรงป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ต้องรักษาด้วยพระโอสถที่ปรุงจากดวงตาและแขนของผู้ที่เป็นทายาทเท่านั้น ซึ่งพระธิดาองค์ที่ 1 และ 2 ไม่มีผู้ใดยินยอมกระทำเช่นนั้น

เมื่อข่าวนี้ล่วงรู้ถึงเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน พระองค์จึงกลับเข้าวัง ให้อภัยต่อการกระทำของพระบิดา และทรงยอมสละดวงตาและแขนทั้งสองข้างเพื่อใช้ปรุงเป็นพระโอสถ จนกระทั่งพระเจ้าเมี่ยวจวงฟื้นคืนเป็นปกติ ความกตัญญูของเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน สร้างความตื้นตันให้แก่โลกมนุษย์และสรวงสวรรค์ เมื่อพระองค์ทรงบรรลุมรรคผลเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิม องค์ศากยมุณี (พระสัมมาสัมพุทธเจ้า) จึงประธานคืนดวงตาและแขนให้แก่พระองค์

74xq07
ขอบคุณภาพจาก thaixstitch

พระอวโลกิเตศวร ในฐานะเป็น พระธยานิโพธิสัตว์

• พระมนุษิโพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์ประเภทนี้ อยู่ในสภาวะมนุษย์หรือเป็นสิ่งมีชีวิตในรูปแบบอื่นๆ ที่กำลังบำเพ็ญสั่งสมบารมีอันยิ่งใหญ่เพื่อพระโพธิญาณอันประเสริฐ ถ้าตามมติของฝ่ายเถรวาทก็คือผู้ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเพื่อบำเพ็ญ ทศบารมี 10 ประการให้บริบูรณ์ เหมือนเมื่อครั้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคได้ทรงกระทำมาในอดีต โดยที่ทรงเสวยพระชาติเป็นทั้งมนุษย์และสัตว์จนได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระศากยมุนีพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีดังกล่าวนี้เป็นความยากลำบากแสนสาหัส สำเร็จได้ด้วยโพธิจิต อีกทั้งวิริยะและความกรุณาอันหาที่เปรียบมิได้ ต้องอาศัยระยะเวลายาวนานนับด้วยกัปอสงไขย สิ้นภพสิ้นชาติสุดจะประมาณได้

ขอบคุณภาพจาก chinatalks

• พระธยานิโพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์ประเภทนี้ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ผู้กำลังบำเพ็ญบารมีเพื่อแสวงหาดวงปัญญาเหมือนประเภทแรก แต่เป็นพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีบริบูรณ์ครบถ้วนแล้ว และสำเร็จเป็นพระธยานิโพธิสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ในสมาธิโดยยับยั้งไว้ยังไม่เสด็จเข้าสู่พุทธภูมิ เพื่อจะโปรดสรรพสัตว์ต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุด พระธยานิโพธิสัตว์นี้เป็นทิพยบุคคลที่มีลักษณะดังหนึ่งเทพยดา มีคุณชาติทางจิตเข้าสู่ภูมิธรรมขั้นสูงสุดและทรงไว้ซึ่งพระโพธิญาณอย่างมั่นคง จึงมีสภาวะที่สูงกว่าพระโพธิสัตว์ทั่วไป พระธยานิโพธิสัตว์มักจะมีภูมิหลังที่ยาวนาน เป็นพระโพธิสัตว์เจ้าที่สำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์มาเนิ่นนานนับแต่สมัยพระอดีตพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ สุดจะคณานับเป็นกาลเวลาได้ พระธยานิโพธิสัตว์ที่พุทธศาสนิกชนมหายานรู้จักดี อาทิ พระมัญชุศรี พระอวโลกิเตศวร พระมหาสถามปราปต์ พระสมันตภัทร พระกษิติครรภ์ เป็นต้น

ขอบคุณภาพจาก ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก สมุทรสาคร

เหตุใดเจ้าแม่กวนอิมจึงไม่กิน “เนื้อ”

หลังจากที่พ่อของเจ้าแม่กวนอิมตาย ก็ได้ไปเกิดใหม่เป็น ‘วัว’ เพราะกรรมที่ท่านทำไม่ดีเมื่อตอนที่เกิดเป็นคน จึงเกิดกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานและต้องเกิดเป็นแบบนี้ไปเป็นร้อยเป็นพันชาติ เจ้าแม่กวนอิมจึงไม่บริโภคเนื้อวัว เพราะนึกถึงพ่อของตน จึงไม่อยากทานพ่อของตนเองเป็นอาหาร

W644 2
ขอบคุณภาพจาก มติชนสุดสัปดาห์

บทสวดคาถา และ วิธีบูชา เจ้าแม่กวนอิม

ของสำหรับถวายเจ้าแม่กวนอิม

1.น้ำชาจีน 1 ถ้วย

2.ผลไม้ 2 อย่าง แต่ไม่ควรถวาย ละมุด มังคุด และพุทรา

3.ดอกบัว 5 ดอก

4.ธูป บูชา 5 ดอก (สามารถเว้นได้ หากไม่สะดวก)

ELfMpohUcAAyki7
ขอบคุณภาพจาก nuntjeera

บทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม

นำโมกวงซิอิม ผ่อสัก

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) (ท่องทั้งหมด 3 จบ)

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต

โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต

ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง

นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก

คำแปล บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล

ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง

ข้าพเจ้าขอน้อมถึง พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ

พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป

ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการ จงมีแด่ข้าพเจ้า

ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด

ได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรม และสรรพเคราะห์ทั้งมวล จงหมดสิ้นไป

Tsz Shan HongKong2
ขอบคุณภาพจาก suchaya.t

บทสวดอื่นๆ สำหรับบูชาเจ้าแม่กวนอิม

บทสวด มหากรุณาธารณีสูตร

โชยชิ่ว โชยงั่ง บ่อไหง๋ ไต่ปุยซิมทอลอ นีจิ่ว (3 จบ)

ปึงซือออนีทอ ยูไล้ (3 จบ)

นำมอ ฮอลาตัน นอตอลา เหย่ เย                             นำมอ ออลีเย ผ่อลูกิดตีซอปอลาเย

ผู่ทีสัตตอพอเย หม่อฮอสัตตอพอเย             หม่อ ฮอเกียลูนี เกียเยงัน สัตพันลาฮัวอี

ซูตัน นอตันเซ                                                    นำมอ สิดกิด ลีตออีหม่งออลีเย

ผ่อลูกิด ตีสิด ฮูลาเลงถ่อพอ                                    นำมอ นอลา กินซี

ซีลี หม่อฮอพันตอซาเม                                        สะพอ ออทอ เตาซีพง

ออซีเย็น สะพอ สะตอ นอมอ พอสะตอ                   นอมอ พอเค มอฮัว เตอเตา

ตันจิต ทองัน ออพอ ลูซี                                        ลูเกียตี เกียลอตี อีซีลี

หม่อฮอ ผู่ทีสัตตอ สัตพอ สัตพอ                             มอลา มอลา มอซี มอซี ลีทอยิน

กีลูกีลูกิดมง ตูลู ตูลู ฟาเซเยตี                                  หม่อ ฮอฮัว เซเยตี ทอลา ทอลา

ตีลีนี สิด ฮูลาเย เจลา เจลา มอมอ ฮัวมอลา หมกตีลี     อีซี อีซี สิดนอ สิดนอ ออลาซัน ฮูลาเซลี

ฮัวซอ ฮัวซัน ฮูลา เซเย                                          ฮูลู ฮูลู มอลา ฮูลู ฮูลู ซีลี ซอลา ซอลา

สิดลี สิดลี ซูลู ซูลู ผู่ถี่เย ผู่ถี่เย ผู่ถ่อเย ผู่ถ่อเย   มีตีลีเย นอลา กินซี ตีลีสิด นีนอ

ผ่อเย มอนอ ซอผ่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ                  หม่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ สิดทอยีอี

สิดพันลาเย ซอผ่อฮอ นอลากินซี ซอผ่อฮอ               มอลานอลา ซอผ่อฮอ สิดลาเซง ออหมกเคเย

ซอผ่อฮอ ซอผ่อหม่อฮอ ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ           เจกิดลา ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ ปอทอมอกิดสิดถ่อเย

ซอผ่อฮอ นอลากินซี พันเคลาเย ซอผ่อฮอ                มอพอลี เซงกิดลาเย ซอผ่อฮอ

นำมอห่อลาตัน นอตอลาเหย่เย                               นำมอออลีเย ผ่อลูกิตตี ชอพันลาเย ซอผ่อฮอ

งัน สิดตินตู มันตอลา ปัดถ่อเย ซอผ่อฮอ

8174fbcac2e06a204049725457676b7b
ขอบคุณภาพจาก annlyshop

บทสวดมนต์ฮ่งไป่กวงอิม (สรรเสริญกิตติคุณพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม)

ม้อเอี่ยซาผ่อออ จี้ซิมกุยเหม่งลี่

กวงอิมผ่อสักไต่ฉื่อปุย กิ่วโต่วจงเซ็งบ่อจิงตี้

จ๋อชิ่วจิบปั๊งกำโหล่วจุ้ย อิ๋วชิ่วจิบกีเอี่ยงลิวกี

เท้าเจี่ยเต็งจุงอยู่ไหล่ฮุก เข้าตังเสี่ยเหนี่ยมออหนี่ท้อ

อู่นั้งเหนียมติกกวงอิมจิ่ว ฮวยแคฮ่วยจ่อแปะโหน่ยตี๊

เจียวเหนี่ยมกวงซี่อิม หมอเหนียมกวงซี่อิม

จี่เต็กลิ้มตังกวงซี่อิม แปะโหน้ยตี๊ตังกวงซี่อิม

ฉิ่มเซียกิ้วโค่วกวงซี่อิม แปะโชยบ่วงเอ็กกวงซี่อิม

หกต่อฮุ้งตังคงลี่หิ่ง หกต่อกังโอ้วหลั่งหลีชิ้ม

หกต่อเอี้ยงกังกิ้วจิกโค่ว หกต่ออิมฮู่โต่วจงเซ็ง

หยิกยิกสี่ซี้ไหล่กิ้วโค่ว สี่ซี้กิ้วโค่วปุกหลี่ซิง

ง้อกิมกี๋ซิ่วไป้กวงอิม หยุ่ยหงวงกวงอิมกั้งไหล่ลิ้ม

ไต่ฉื่อปุยกิ้วโค่วหลั่ง นำมอเหล่งก้ำกวงซี่อิม

ผ่อสักหม่อฮอสัก นำมอออนี้ถ่อหุก

นำมอออนี้ถ่อหุก นำมอออนี้ถ่อหุก

DFQROr7oWzulq5FZUIK6x3ady4fB3HfRyR9PE0sBkjN3h1mtrBzUdTMFl7iugN8Dyw2
ขอบคุณภาพจาก ไทยรัฐออนไลน์

สรุป

เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ที่มีผู้คนนับถือกันอย่างมากมายทั่วโลก ตัวแทนของความรักและความเมตตากรุณา เชื่อกันว่าใครที่บูชาพระแม่กวนอิมและปฏิบัติตนเองอยู่ในคุณงามความดีอยู่เสมอ จะเจริญก้าวหน้าขึ้นในๆ ทุกเรื่อง ทำให้มีผู้บูชาพระแม่กวนอิมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะใน เทศกาลกินเจ ที่เราจะงดการรับประทานเนื้อสัตว์ เพื่อละเว้นชีวิต และเรายังต้องถือศีล เพื่อเสริมบุญบารมี เสริมโชค และเป็นการฝึกสมาธิ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์อีกด้วย

ก่อนจากกันใครที่อยากอ่านบทความดีๆ เด็ดๆ ทั้งเรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ทุกท่านไว้แล้วที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะมากมาย มาพบกับพวกเราได้ในทุกวันที่ Ruay365.com ค่ะ

Facebook
Twitter
Email