สวด คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก ฉบับโบราณ ครบ 7 วันอานิสงค์เห็นผลได้ทันตา

วันนี้แม่โลมาจะมาแชร์ประสบการณ์ หลังจากที่ได้สวด คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก แล้วได้ผลทันตาเห็นกันเลยค่ะคุ๊ณณณณ…. ต้องบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์จริงที่ได้พบเจอกันมา การสวดมนต์นี้ช่วยได้จริง ๆ อย่างแรกก็ทำให้จิตใจเราสงบเย็นสบายไม่ร้อนรนไปกับปัญหาทำให้มองเห็นวิธีแก้ปัญหานั้น ๆ ได้

ประสบการณ์นี้มาจากคนรู้จักวันหนึ่งนั้นเขาได้เกิดความทุกข์ แล้วไปเจอหนังสือสวดมนต์คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก เขียนเอาไว้ว่า”บทสวดนี้ถ้าผู้ใดสวดครบ 7 วัน หรือตามจำนวนอายุของตัวเอง จะบังเกิดโชคลาภทำมาค้าขายรุ่งเรือง และพ้นเคราะห์ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยและภัยพิบัติทั้งปวง” จากนั้นได้ตัดสินใจลองสวดดูให้ครบ 7 วัน ในเช้าของวันที่ 8 ก็เกิดเรื่องมหัศจรรย์ปัญหาความทุกข์ที่แบกอยู่ก็ถูกคลี่คลายอย่างบังเอิญมาก เพื่อเป็นการยืนยันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ได้เกิดเหตุการณ์ประสบกับปัญหาเรื่องการเงินทำให้เป็นทุกข์ ก็เลยกลับมาสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกอีกครั้ง เชื่อไหมคะ พอสวดครบ7วัน ในเช้าวันที่8 ตอนประมาณ 7 โมงเช้าตื่นเช้าลืมตามาเพราะมีเสียงข้อความเข้ามาในมือถือมีเงินเข้ามา แบบอัศจรรย์มากเป็นก้อนที่กำลังต้องการพอดี

อีกหนึ่งประสบการณ์ของผู้ที่เคยสวดพระคาถานี้แล้วเกิดผลจนน่าอัศจรรย์ใจอย่างมาก เริ่มจากมีเพื่อนป่วยเป็นมะเร็งลำไล้ใหญ่ ซึ่งก็อยากจะหาวิธีช่วยเพื่อนคนนี้ได้เจอหนังสือเล่มหนึ่งเขียนไว้ว่า “สวดมนต์สามารถช่วยชีวิตคน สัตว์ หรือแก้โรคร้ายต่างๆได้ “

คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก

จากนั้นได้ไปอ่านพระพุทธคุณของบทสวดยอดพระกัณฑ์แล้ว รู้สึกชอบมาก ในใจคิดว่าบทสวดนี้ทำไมถึงมีความศักดิ์สิทธิ์ น่าศรัทธามากๆ ก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มท่องจำ เริ่มตั้งจิตไว้ว่า “ถ้าอยากให้เข้าธรรมมะแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ขอให้สามารถสวดมนต์ยอดคาถาพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ได้ โดยไม่ต้องดูหนังสือสวดมนต์ภายในเวลา ๓ วัน ด้วยเทอญ สาธุ”

หลังจากนั้นก็เริ่มท่องจำจนครบ 3 วัน สามารถท่องสวดได้โดยไม่ต้องดูหนังสือ หลังจากที่ท่องจำได้แล้วก็เริ่มสวดตามขั้นตอนลำดับการสวดมนต์ กราบพระรัตนตรัย กราบนมัสการพระพุทธองค์ และต่อด้วยยอดคาถาพระกัณฑ์ไตรปิฎก หลังจากจบก็อุทิศให้กับเพื่อนที่ป่วย(ไม่รู้วิธีการอุทิศ เพียงแต่ตั้งใจบอกให้) จบครบ ๗ วัน

สิ่งที่ปรากฏหลังสวดครบ ๗ วัน เพื่อนกลับมาเล่าให้ฟังว่า หมอบอกว่าวันที่หัวใจเค้าหยุดเต้นไปประมาณ ๑๕ นาที คือวันเดียวกับที่ผมสวดมนต์ครบ ๗ วันพอดี

คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก

อานิสงค์ของการสวด คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก

โบราณท่านว่า ผู้ใดได้พบ คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก นี้แล้ว ท่านว่าเป็นบุญอันประเสริฐนัก เมื่อพบแล้วให้พยายามสวดภาวนาอยู่เป็นนิตย์ตราบเท่าชีวิต จนทำลายขันธ์จากมนุษย์โลก แล้วก็จะไปยังเกิดในสัมปรายภพสวรรค์สุคติภพด้วยพระอานิสงส์เป็นแน่แท้

  • ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวร
  • กิจการงานเจริญรุ่งเรือง อุดมด้วยโภคทรัพย์
  • ปู่ย่า ตายาย บิดามารดา บุตร ที่อยู่เบื้องหลังมีความเจริญรุ่งเรือง
  • บิดา มารดา จะมีอายุยืน
  • สามีภรรยา รักใคร่ดีต่อกัน บุตรหลานเป็นคนดี
  • บุตร เกิดมาเฉลียวฉลาด ปัญญาดี เลี้ยงง่าย สุขภาพดี
  • วิญญาณของบรรพบุรุษจะสู่สุคติภพ
  • เสริมบุญบารมีให้ตนเอง
  • แคล้วคลาดจากอันตรายต่าง ๆ

บทสวดคาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก

ก่อนที่จะสวดพระคาถานั้นขอให้ตั้งใจบูชาชาพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตั้งจิตให้มั่นเพราะในบทสวดมนต์จะมีเทพยดาอารักษ์ทั้งหลายจะมาร่วมร่วมอนุโมทนาบุญในการสวดมนต์ทุกครั้ง ขออย่าได้ทำเป็นเล่น ๆ อาจจะเกิดโทษแก่ตัวเองได้

คำบูชาพระรัตนตรัย

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ อิเมหิ สักกาเรหิ , ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ
โย โส สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม อิเมหิ สักกาเรหิ , ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อิเมหิ สักกาเรหิ , ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พทุธคุณ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสามระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ (กราบ)

ธรรมคุณ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ (กราบ)

สังฆคุณ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ (กราบ)

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก
คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก
คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก
คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก
คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก
คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก
คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก
คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก
คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก
คาถายอดพระกัณฑ์​ไตรปิฎก

บทกรวดน้ำ ของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ ด้วยเดชะผลบุญของข้าพเจ้า ได้สวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ ขอให้ค้ำชู อุดหนุน คุณบิดามารดา ผู้มีพระคุณ ญาติกา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร มิตรรักสนิท เพื่อนสรรพสัตว์น้อยใหญ่ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ คุณพระศรีรัตนตรัย และเทพยดาทั้งหลาย ตลอดทั้งอินทร์ พรหม ยมยักษ์ คนธรรพ์ นาคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้ได้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเดชะผลบุญแห่งข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้ จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในปัจจุบัน และอนาคตกาลเบื้องหน้าเทอญ ฯ
พุทธัง อะนันตัง ธัมมัง จักกะวาลัง สังฆัง นิพพานะปัจจะโย โหนตุ.

สรุป

อานิสงค์ของการสวดพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก นั้นมากมายแต่ที่แน่ ๆ สามารถที่จะสวดขออานุภาพให้ผู้ป่วยไข้อาการจะดีขึ้น ดังมีตัวอย่างจากการแชร์ประสบการณ์ข้างต้น บอกกล่าวกันคร่าว ๆ อีกครั้งสำหรับอานิสงค์ของการสวดจะช่วยให้ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวร กิจการงานเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย จะมีอายุยืน เสริมบุญบารมีให้ตนเอง แคล้วคลาดจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งนี้ Ruay365 มีบทความดี ๆ ให้ทั้งสายมู สายบุญ ได้ข้อมูลดี ๆ สำหรับเสริมดวงชะตาชีวิตให้ดีขึ้นทั้งแก่ตนเอง และคนในครอบครัวห้ามพลาดสามารถที่จะติดตามกันได้ทุกวัน

Facebook
Twitter
Email