คาถาชนะมาร ชนะศัตรูทั้งปวง สวดได้ทุกวัน ไม่จำกัดรอบ!

ชีวิตวุ่นวาย ประสบปัญหาเยอะ ต้องท่อง คาถาชนะมาร หนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณแคล้วคลาดทุกภัยอันตรายต่างๆ ได้มากขึ้น ในสมัยก่อน เวลาจะออกรบ มักจะมีการท่องคาถาชนะมาร เพื่อเอาชนะศัตรูก่อนออกรบเสมอ สำหรับสมัยนี้ที่ไม่มีการรบ แต่การออกไปทำงาน หรือ ออกไปพบปะเจอคนข้างนอก ก็แทบจะไม่ต่างอะไรจากการออกรบเลย เราสามารถใช้เป็น คาถาชนะศัตรู หรือใครที่ต้องออกไปพรีเซนต์งาน ก็ใช้เป็น คาถาชนะคู่แข่ง ก็ได้

นอกจากนี้ การท่องคาถาชนะมาร บทสวดไล่มาร คาถาปราบมาร อื่นๆ จะช่วยให้ได้รับชัยชนะ หรือ ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ใครที่กำลังประสบปัญหา อยากเอาชนะทุกอุปสรรคที่กำลังเจออยู่ในตอนนี้ Ruay ขอแนะนำให้ท่องคาถาชนะมารเลย

businessman aiming target with bow arrow isolated gray studio wall

รวมคาถาชนะมาร ชนะศัตรูทั้งปวง

คาถาชนะมาร ปัญจะมาเร

มาเริ่มต้นกันด้วย คาถาชนะมาร ปัญจะมาเร จาก พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ยอดพระอาจารย์เกจิชื่อดังของประเทศไทย บทคาถานี้ ช่วยป้องกันอันตรายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุภายในบ้าน นอกบ้าน หรืออันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต คาถาชนะมาร ปัญจะมาเร

ปัญจะมาเรชิโนนาโถ ปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง
จตุสัจจังปกาเสสิ ธัมมจักกังปวัตตะยิ
เอเตนะสัจจะวัชเชนะ โหตุเมชยมังคะลัง นะโมพุทธายะ

คาถาชนะศัตรู

บทสวดนี้ หากสวดทุกวันเป็นประจำ จะทำให้ศัตรูที่คิดจะทำร้ายเราต่างพ่ายแพ้ไปทั้งสิ้น หรือ ถ้าเจอกับอุปสรรคที่ยากจะแก้ไข แนะนำให้ทำการกรวดน้ำหลังสวดมนต์ด้วย จะช่วยคาถาใช้ได้ผลมากยิ่งขึ้น ควรสวดวันละ 5 หรือ 7 จบ ต่อวัน

คาถาชนะศัตรู

อัตตา หะเส ชิตัง เสยโย ยาจายัง อิตรา ปะชา
อัตตะทันตัสสะโปสัสสะ นิจจัง สัญญะตะจาริโน
เนวะ เทโว นะ คันธัพโพ นะ มาโร สะหพ พรหมมุนา
ชิตัง อะปะชิตัง กะยิรา ตะถารูปัสสะ ชันตุโน

คาถาข่มศัตรู

ใครที่กำลังจะต้องเดินทางไปพบศัตรู หรือ คู่แข่ง ให้ทำการท่องคาถานี้ทั้งหมด 3 จบ แล้วกระทืบเท้าดังๆ หนึ่งครั้ง ก่อนออกจากบ้าน จะทำให้ศัตรูเกรงกลัว ด้วยความที่บทสวดค่อนข้างสั้น หากไม่มั่นใจ สามารถสวดกี่จบก็ได้ จนกว่าจะมั่นใจ แล้วจึงออกจากบ้าน

คาถาข่มศัตรู

ตะโต โพธิสัตโต ราชะสิงโหวะมหิทธิโก
อะระหัง ตะมัตทังปะกาเสนโต ราชะสิงโห
สัตถาอาหะ นะโมพุทธายะ นะมามิสุคะตังชินัง

พระคาถาชนะมาร

หากช่วงนี้ประสบแต่ปัญหา เจอแต่เรื่องที่ไม่ดี อาจเป็นเพราะว่า เจ้ากรรมนายเวรกำลังตามมาทวงชีวิต สามารถใช้บทสวดนี้ ทำให้ศัตรูยอมแพ้ไป สามารถสวดได้หลายจบ หลังสวดเสร็จ ให้กรวดน้ำไปให้เจ้ากรรมนายเวรด้วย จะได้ผลดียิ่งขึ้น ช่วยให้เราชนะคนไม่ดี ไม่มีอันตรายใดเกิดขึ้นกับเรา

พระคาถาชนะมาร

นะโม พุทธายะ โมคคัลลานัญ จะมหาเถโร อิทธิมันโต อานุภาเวนะ เชยยะสิทธิเม

คาถาชนะมาร 10 ทิศ

คาถาชนะมาร 10 ทิศ หรือ คาถาโพธิบาท ช่วยป้องกันอันตรายรอบๆ ตัว แม้บทสวดจะค่อนข้างยาว แต่หากสวดทุกวันก่อนนอน จะช่วยป้องกันภัยเป็นอย่างดี นอกจากนั้น บทสวดนี้ยังช่วยทำให้เรามีสมาธิมากยิ่งขึ้นด้วย ควรท่องทั้งหมด 10 จบ

คาถาชนะมาร 10 ทิศ

บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง…บูระพารัสมิง พระธัมเมตัง…บูระพารัสมิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

บทสวดพุทธชนะมาร บทสวดพาหุง พระพุทธเจ้าชนะมาร

ปิดท้ายกันด้วย บทสวดชนะมาร ยอดนิยม รับรองความศักดิ์สิทธิ์ กับ บทสวดพาหุง พระพุทธเจ้าชนะมาร ช่วยป้องกันภัยอันตรายทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็น ทำควบคู่กับการกรวดน้ำ จะช่วยส่งเสริมให้ได้ผลดี

บทสวดพุทธชนะมาร บทสวดพาหุง พระพุทธเจ้าชนะมาร

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

 1. พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
  ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
  ทานาทิธัมมาะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 2. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
  โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
  ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 3. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
  ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
  เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ
 4. อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
  ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
  อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ
 5. กัตวานะ กัฎฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
  จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
  สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 6. สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
  วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
  ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 7. นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
  ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
  อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 8. ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
  พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
  ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
  ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ
 9. เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
  โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
  หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
  โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
Cup man achievement success honor

สรุป

อยากแคล้วคลาดจากภัยอันตราย ต้องอ่าน! คาถาชนะมาร คาถายอดฮิตที่มีคนสวดมนต์ ท่องบทสวดก่อนนอน ทุกวัน ในครั้งนี้ เราก็ได้รวบรวมเอาบทสวดเด็ดๆ ดีๆ มาให้ทุกท่าน ยิ่งเวลาเจอศัตรู หรือ คู่แข่ง แล้วต้องการเอาชนะ บทสวดไล่มาร นี่แหละ ได้ผลดียิ่งนัก ยิ่งสวดมนต์ คู่กับการกรวดน้ำ ยิ่งทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ใครชอบบทสวดต่างๆ หรือ จะเป็นการแนะนำสถานที่ทำบุญ บทความต่างๆ เกี่ยวกับสายมู ต้องห้ามพลาด เผื่อใครชอบเสี่ยงดวงอาจจะได้ผลเมื่อเราลองเล่นหวยออนไลน์ที่เว็บ tode ติดตามพวกเรา Ruay 365 เว็บไซต์ที่รวบรวมบทความสายมูเตลูไว้ให้ทุกท่านอย่างครบครัน พร้อมบอกแนวทางเลขเด็ดทั้งหวยรัฐบาล หวยไทย หวยลาว หวยฮานอย ให้อย่างครบถ้วนในเว็บเดียวเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

Facebook
Twitter
Email