วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ดินแดนสุดท้ายในชีวิตของผู้ป่วยโรคเอดส์

กระแสแรง ไปต่อหรือจะพอแล้ว!? กับ วัดพระบาทน้ำพุ ที่มีกระแสออกมาว่า เงินบริจาคไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายภายในวัด ทำให้อาจจะต้องปิดวัดลง จนทำให้เกิดกระแส “9 บาทช่วยวัดพระบาทน้ำพุ” หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ได้พูดถึงกระแสการบริจาคเงินคนละ 9 บาท ซึ่งเกิดจากลูกศิษย์จัดทอดผ้าป่าบริจาคทำบุญวันเกิดในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี แต่กว่าจะมาเป็นวัดพระบาทน้ำพุได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เรื่องราวของวัดพระบาทน้ำพุ มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไร ตาม Ruay 365 ไปดูกันเลยค่ะ

วัดพระบาทน้ำพุ
ขอบคุณภาพจาก 109 วัด

ประวัติวัดพระบาทน้ำพุ

วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งอยู่ บ้านเชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ภายในวัด มีพระประธานในอุโบสถ ขนาดพระเพลากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมด้วยพระอัครสาวก นอกจากนี้ บนภูเขาภายในวัดยังมีถ้ำ ซึ่งภายในมี หลวงพ่อดำ พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยอยุธยา และพระโพธิสัตว์ 9 องค์ ขณะที่บนยอดภูเขามี หลวงพ่อขาว สร้างโดย พระอุทัย อโนโม ในปี พ.ศ. 2523 ประดิษฐานอยู่ด้วย

ผ่านมานานกว่า 12 ปี ที่ พระอุดมประชาทร หรือ เจ้าคุณอลงกต ได้ก่อตั้ง โครงการธรรมรักษ์นิเวศ ขึ้นที่วัดพระบาทน้ำพุ และได้มีการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีที่สุด แต่ด้วยความที่ภาระทั้งของทางวัดและมูลนิธิฯ แบกรับอยู่จะไม่มีคำว่าสิ้นสุด เนื่องจากปัจจุบันมีคนอาศัยอยู่มากกว่า 1,000 ชีวิตที่ต้องดูแล ทั้งที่เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ตั้งแต่วัยเด็กจนไปถึงผู้สูงอายุ พระภิกษุ รวมถึงเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายมีมูลค่าสูงถึงเดือนละ 4 ล้านบาท

แม้ในตอนนี้ จะได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ให้งบสนับสนุนโครงการฯ ปีละไม่ถึง 1 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่ง ที่ได้รับมาจากการบริจาคของประชาชน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายให้กับจำนวนคนถึงขนาดนั้นเช่นกัน

วัดพระบาทน้ำพุ
ขอบคุณภาพจาก ข่าวชาวบ้าน

พระอุดมประชาทร (เจ้าคุณอลงกต)

พระอุดมประชาทร หรือ เจ้าคุณอลงกต เกิดวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2496 ที่ จังหวัดราชบุรี จบการศึกษาปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (จังหวัดลพบุรี) ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2546 และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น เจ้าคุณชั้นสามัญ ในราชทินนาม “พระอุดมประชาทร”

พระอุดมประชาทร เป็นผู้ก่อตั้ง โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ บ้านพักของผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2535 ณ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตสำนึกของสังคมให้มีเมตตาและมนุษยธรรม ต่อผู้ป่วยเอดส์ที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคม ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ให้ได้มีโอกาสสิ้นลมหายใจอย่างสงบสุข และไปสู่สุขคติตามวิถีทางของชาวพุทธ

วัดพระบาทน้ำพุ
ขอบคุณภาพจาก ไทยรัฐออนไลน์

วิกฤตการเงินวัดพระบาทน้ำพุ “9 บาทช่วยวัดพระบาทน้ำพุ”

ตอนนี้ได้กลายเป็นกระแสเป็นอย่างมาก ในเรื่องของการพูดถึงการบริจาคเงินคนละ 9 บาท เพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายที่วัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งมักจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เหมือนกับการทอดผ้าป่านั่นเอง แต่ปีนี้น่าจะมีการแชร์ บอกต่อๆ กันไป ทางวัดยืนยันว่า เงินเข้าทุกบัญชีของจริง เงินเข้าวัดทั้งหมด ไม่มีรั่วไหล ส่วนของเงินที่ได้มาทั้งหมด นำไปมอบเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ของทางวัด

วัดพระบาทน้ำพุ
ขอบคุณภาพจาก tanaporn_hum120

 หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ กล่าวว่า “เข้าใจว่าลูกหลานบางคนได้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ *494222 แล้วกดโทรออกเพื่อบริจาคเงินจำนวน 9 บาทช่วยเหลือทางวัด โดยมีบริษัท เอไอเอส ได้ทำไว้นานแล้ว บุคคลภายนอกที่เห็น ก็ได้แชร์ต่อกันไป จนเกิดกระแส 9 บาท”

และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ เงินบริจาคเข้าวัดก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ อีกทั้งหลวงพ่ออลงกตยังได้รับอุบัติเหตุเมื่อหลายเดือนก่อน แต่ปัจจุบันได้มีอาการที่ดีขึ้นมากแล้ว หลวงพ่ออยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด อาการตอนนี้ปลอดภัยเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถออกบิณฑบาต รับบริจาคได้ตามปกติ

News 11
ขอบคุณภาพจาก Asian Culture Museum

สำหรับผู้สนใจบริจาคเงินให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุ

บัญชีกองทุนอาทรประชานาถ

วัดพระบาทน้ำพุ
ขอบคุณภาพจาก วัดพระบาทน้ำพุ
  • ธนาคารกรุงเทพ (สาขาลพบุรี) : 289 – 0 – 84697 – 1
  • ธนาคารทหารไทย (สาขาลพบุรี) : 304 – 2 – 41277 – 9
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาลพบุรี) : 579 – 2 – 33730 – 7
  • ธนาคารกสิกรไทย (สาขาถนนสุรสงคราม) : 174 – 2 – 39000 – 0
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาลพบุรี) : 111 – 1 – 47300 – 7
  • ธนาคารธนชาต (สาขาลพบุรี) : 340 – 2 – 14976 – 7
  • ธนาคารกรุงไทย (สาขาวงเวียนสระแก้ว) : 129 – 0 – 10020 – 9

ผลิตภัณฑ์โครงการใจฟ้า

วัดพระบาทน้ำพุ
ขอบคุณภาพจาก วัดพระบาทน้ำพุ

การเดินทางไปวัดพระบาทน้ำพุ

สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวจะง่ายที่สุด จุดหลักที่เราจะผ่าน นั่นก็คือ วงเวียนพระนารายณ์ ให้ขับไปทางอำเภอโคกสำโรง เป็นเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ขับไปสักพักจะถึงแยกเอราวัณ เมื่อเห็นสี่แยกไฟแดง ให้ขับตรงไป เราสามารถมองเห็นป้ายบอกทางได้ตลอด แล้วจะมีป้ายบอกให้เรากลับรถ

เนื่องจากวัดพระบาทน้ำพุอยู่คนละฝั่งกับถนน ฝั่งตรงข้ามตรงทางกลับรถ จะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ขับไปเพียงอีก 1 กิโลเมตร ก็จะเจอป้ายบอกทางให้เลี้ยวซ้ายไปวัดพระบาทน้ำพุ ทางเข้าวัดเป็นซุ้มประตูของวัดหนองบัวขาว ขับไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดพระบาทน้ำพุแล้ว

วัดพระบาทน้ำพุ
ขอบคุณภาพจาก Asian Cultures Museum

ที่ตั้ง : วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่ 08:30 – 16:30 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 062-751-8800, 066-151-0440

Facebook: วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

เว็บไซต์ : http://www.phrabatnampu.org/

วัดพระบาทน้ำพุ
ขอบคุณภาพจาก คริสตจักรใจสมาน

สรุป

คนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที ถ้าไม่ช่วยเพื่อนร่วมโลกด้วยกัน จะให้ช่วยใครกันล่ะคะ? ใครที่สนใจอยากบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายของทางวัดพระบาทน้ำพุ สามารถเข้าไปช่วยกันบริจาคได้ตามบัญชีที่ Ruay 365 ได้ให้ไว้เลยค่ะ หรือหากใครมีเวลาว่าง อยากไปบริจาคและช่วยเหลือด้วยตนเอง ก็สามารถไปที่วัดเองได้เลยค่ะ

ก่อนจากกันไป ใครที่อยากอ่านบทความดีๆ เด็ดๆ ทั้งเรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ทุกท่านไว้แล้วที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะ มาพบกับพวกเราได้ในทุกวันที่ Ruay 365

Facebook
Twitter
Email