แอ่วเมืองเหนือ ชมร่มหลากสี ที่ วัดพระนอนแม่ปูคา จ.เชียงใหม่

งามปะล้ำปะเหลือ งามแต้ๆ เจ้า กับร่มหลากสี ที่ วัดพระนอนแม่ปูคา หรือที่ชาวเหนือเรียกกันว่า วัดพระป้าน อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ใครที่อยากไปเก็บภาพสวยๆ หรือไปถ่ายรูปเก๋ๆ พร้อมได้สักการะพระนอนองค์ใหญ่ แอดมินก็ขอแนะนำที่นี่เลยค่ะ ในช่วงวันออกพรรษา ทางวัดจะมีการจัดกิจกรรมประดับร่มสไตล์ล้านนามากกว่า 3 พันคันที่บริเวณวัด เมื่อเข้ามา ก็จะสัมผัสได้ถึงความสดใสเลยในทันที แล้วยังได้ บูชาองค์พระนอน จุดเด่นของที่นี่อีกด้วย จะน่าสนใจแค่ไหน ก็ไปดูกันเลย

119968663 3271752472915548 5520003805616879822 N
ขอบคุณภาพจาก Facebook วัดพระนอนแม่ปูคา อุทยานครูบาเจ้าศรีวิไชย

ประวัติ วัดพระนอนแม่ปูคา (วัดพระป้าน)

วัดพระนอนแม่ปูคา หรือ วัดพระป้าน อยู่ที่ 64 ม.5 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  เป็นวัดที่มีตำนานและประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน ตามใบประวัติระบุว่า สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2200 ส่วนในใบทะเบียนของวัดแจ้งว่า ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2203 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2205 หากกล่าวโดยประมาณแล้ว วัดนี้มีอายุมากถึง 300 กว่าปี โดยมี ครูบาเจ้าศรีวิชัย (เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์หลวง) ได้มาสร้างพระวิหารครอบองค์หลวงพ่อพระนอนในปี พ.ศ.2471 และมีขุนเปาเปรมประชาพร้อมด้วยคหบดี พ่อค้า ชาวบ้าน ทั่วทุกสารทิศ โดยมีครูบาเจ้าขาวปี เป็นผู้ดำเนินการคุมงานก่อสร้าง ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างนานกว่า 3 ปี ทำบุญฉลองสมโภช พ.ศ.2473 ทำบุญฉลองปอยหลวง 1 เดือน ขณะนั้นพระครูบาเจ้าศรีวิชัยมีอายุ 50 ปี

120199527 3277728518984610 1591362492064078798 N
ขอบคุณภาพจาก Facebook วัดพระนอนแม่ปูคา อุทยานครูบาเจ้าศรีวิไชย

ตำนาน วัดพระป้าน (พระนอนแม่ปูคา)

กล่าวว่า สมัยที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา จะต้องเสด็จปรินิพพานในปีนี้ แต่เพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลก พระองค์ได้เสด็จมาถึงที่แห่งหนึ่งหรือก็ถือบริเวณวัดพระนอนแม่ปูคานั่นเอง

“ในเวลา….ใกล้พระอาทิตย์ตกดิน องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคได้เสด็จมาถึงสถานที่แห่งหนึ่ง ทรงทอดพระเนตรเห็นชาวนากำลังขึ้นคันนาอยู่ (คำเมืองเรียกว่า “ป้านคันนา”) องค์สมเด็จพระบรมครูก็เข้าไปประทับยืนอยู่ใกล้ชาวนาผู้นั้น แล้วจึงตรัสถามว่า “ดูก่อนอุบาสก ท่านกำลังทำอะไร”

Caption 1
ขอบคุณภาพจาก ปลาหมึกชุบแป้งทอด

ชาวนาผู้นั้นก็แหงนหน้าขึ้นมา เห็นพระพุทธเจ้าเช่นนั้นก็เข้าใจว่าเป็นยักษ์ จึงตกใจกลัว แต่ภายหลังจากรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงก้มลงกราบด้วยเคารพ แล้วไปเอาหญ้าคา (แฝก) มาปูลาดคันนา ทำเป็นที่พักบรรทมค้างแรม ณ ที่นั้น ครั้นรุ่งเช้าก็ได้นำข้าวปลาอาหารมาถวายพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ทั้งหลาย แล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้ 1 เส้น (บางตำนานว่า 3 เส้น) ให้แก่พระอานนท์บรรจุไว้ ณ ที่นั้น พร้อมกับตรัสให้ชาวนาสร้างพระพุทธรูปไว้ที่คันนานี้ แต่ชาวนาอ้างว่าอายุมากแล้วเกรงจะก่อไม่ทันเสร็จ ก็จะตายไปเสียก่อน

119922160 3271752609582201 3921740518888817662 N
ขอบคุณภาพจาก Facebook วัดพระนอนแม่ปูคา อุทยานครูบาเจ้าศรีวิไชย

พระอินทร์และวิษณุกรรมเทพบุตรจึงขอรับอาสาว่าจะช่วย แล้วได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระบรมศาสดาว่าจะให้สร้างเมื่อใด พระองค์จึงตรัสว่า ถ้าตถาคตปรินิพพานไปแล้วได้ 100 ปี ท่านจงก่อรูปพระตถาคตไว้ที่นี่เถิด ด้วยเดชะพุทธบารมี พระอินทร์มาเนรมิตสถูปใหญ่ 7 ชั้น บรรจุพระเกศาธาตุไว้ ณ ที่นั้น 

แล้วทรงตรัสพุทธพยากรณ์ว่า หลังพุทธปรินิพพานแล้ว 100 ปี  ในอนาคตกาลบ้านเมืองจักจะมาเจริญรุ่งเรือง ณ ที่แห่งนี้ ถ้าหากพระธาตุแลพระพุทธรูปมัวหมองเมื่อใด เมื่อนั้นบ้านเมืองก็จักมัวหมองเช่นกัน และบุคคลผู้ใดได้สร้างและบูชาพระธาตุและพระรูปตถาคตที่บรรจุไว้ที่นี่ ภายหน้าจะเรียกว่า “พระป้าน” จะมีผู้มาสร้างวัดชื่อว่า “วัดพระป้าน” (คือวัดพระนอนแม่ปูคา) แม่น้ำที่ไหลผ่าน นั้นจะได้ชื่อว่า “แม่ปูคา” แม่น้ำอันชาวนากั้นน้ำเข้านา จักเรียกว่า “แม่น้ำปูคา”  และได้ทรงกะที่ให้นายอะโน (ชาวนา) สร้างพระพุทธไสยาสน์ขึ้น ต่อมาวิหารพระนอนชำรุด ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ได้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้น

72428425 2446143388809798 5234287999528730624 N
ขอบคุณภาพจาก Facebook วัดพระนอนแม่ปูคา อุทยานครูบาเจ้าศรีวิไชย

ไฮไลท์เด่นประจำ วัดพระนอนแม่ปูคา

เมื่อเดินเข้ามาในวัดแห่งนี้ ทุกคนจะได้เห็นร่มแบบฉบับล้านนาตกแต่งอยู่เต็มไปทั่วทั้งลานวัด มีสีสันสดใสหลากหลาย ซึ่งในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรม มหัศจรรย์จ้องล้านนา ขึ้น ภายในงานมีการจัดจำหน่ายร่มล้านนาในราคา 59 บาท เพื่อนำเอาไปถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระนอนแม่ปูคา ในสมัยก่อน ร่มทั้งหมดทำมาจากกระดาษสา แต่ปัจจุบันผู้คนนิยมนำเอาร่มล้านนาไปเป็นเครื่องประดับในการตกแต่งบ้านเช่นกัน

Dq1XrurU0AQeKPn
ขอบคุณภาพจาก JUPJIN
Dq1XrutVAAI9Tsw
ขอบคุณภาพจาก JUPJIN

พระบรมธาตุเจดีย์ ภายในประดิษฐานบรรจุพระเกศาธาตุ 3 เส้น (บางตำนานว่า 1 เส้น) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโคตมพุทธเจ้า

119943178 3271751742915621 6030846141371576415 N
ขอบคุณภาพจาก Facebook วัดพระนอนแม่ปูคา อุทยานครูบาเจ้าศรีวิไชย

อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ครูบาเจ้าศรีวิชัย ถือเป็นผู้บูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์และสร้างวิหารพระนอนแม่ปูคา

30163 ๒๐๐๑๓๐ 0004
ขอบคุณภาพจาก ปลาหมึกชุบแป้งทอด

พระนอนแม่ปูคา (พระพุทธรูปปางไสยาสน์) ประดิษฐานภายในพระวิหารหลวงของวัดพระป้าน ถือเป็นไฮไลท์หลักสำหรับคนที่มาที่วัดพระนอนแม่ปูคาเลยก็ว่าได้

30163 ๒๐๐๑๓๐ 0006
ขอบคุณภาพจาก ปลาหมึกชุบแป้งทอด

นอกจากนี้ ภายในวัดยังมี หลวงพ่อทันใจ, เทพทันใจ, หุ่นขี้ผึ้งครูบาเจ้าศรีวิไชย, วิหารหลวงครูบาเจ้าศรีวิไชย เป็นต้น

30163 ๒๐๐๑๓๐ 0
ขอบคุณภาพจาก ปลาหมึกชุบแป้งทอด

รวมไปถึงการทำรูปปั้นที่มีการผสมผสานกันระหว่างยุคสมัยเก่าและยุคปัจจุบันเข้าด้วยกัน เน้นในเรื่องการเสียดสีสังคมในปัจจุบัน เช่น รูปปั้นปู่ยักษ์และย่ายักษ์ที่เฝ้าประตูด้วยกัน แต่ย่ายักษ์เอาแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นแท็ปเล็ต เป็นต้น

Ad1baa9d1d8349f1a5e7f97198c5bbd7
ขอบคุณภาพจาก อร่อยสไตล์ By NB
2f6553e65b55453c81e878954c0a9ea8
ขอบคุณภาพจาก อร่อยสไตล์ By NB

หากใครคิดว่าวัดต้องมีแค่พระพุทธรูป คุณคิดผิดแล้วค่ะ เพราะภายในวัดยังมี สวนสัตว์ ซึ่งมีสัตว์ที่ทางวัดได้เลี้ยงดูไว้ เช่น​ นกยูง​ อีกัวน่า​ กิ้งก่ายักษ์​ นกแก้ว ปลาคราฟ เป็นต้น

709fb6a476a044d288462cf18c8c2bf0
ขอบคุณภาพจาก Nadia.Kuma
A8440498fdeb4357b15b4352fc83ac2e
ขอบคุณภาพจาก Nadia.Kuma
44e8674924784ee584cfca19fbb4bc1f
ขอบคุณภาพจาก Nadia.Kuma

ใครอยากสมหวังในความรัก ต้องดู!

คนที่เกิดวันอังคารควรมาไหว้วัดพระนอนแม่ปูคา เนื่องจากเป็นพระประจำวันเกิด และไม่เพียงเท่านั้น ยังมีตำนานเล่าว่า หญิงสาวที่ผิดหวังจากความรักจนเริ่มเข้าอายุเลข 3 ให้มาขอพรกับพระนอน ซึ่งเลข 3 ก็มีความหมายคือ พระนอน เพราะตามความเชื่อเลขสามก็เปรียบดังความรักของหญิงสาวได้เช่นกัน ใครที่อยากสมหวังในความรัก ให้เอาข้าวสารหรือน้ำดื่ม มาถวาย

F028199119d749c5a8e587b0ed8afacf
ขอบคุณภาพจาก อร่อยสไตล์ By NB

บทสวดนมัสการ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระป้าน (พระนอนแม่ปูคา)

(กล่าวนะโม 3 จบ)  วันทามิ  เจติยัง  สัพพัง  สัพพัฏฐาเนสุ  ปะติฏฐิตา  สะรีระธาตุโย  เกศาธาตุโย  อะระหันตา  ธาตุโย  เจติยัง  คันทะกุฏิง  จะตุละสี  ติสสะหิสเส  ธัมมักขันเธ  สัพเพสัง  ปาทะเจติยัง  อะหังวันทามิ  ธาตุโย  วันทามิทุระโส  อะหังวันทามิ สัพพะทา  อะหัง  วันทามิ  สิระสา ฯ

Ezgif.com Gif Maker 2
ขอบคุณภาพจาก อร่อยสไตล์ By NB

ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อม บูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเสียสละสั่งสมบารมีนับชาติมิถ้วน ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ประกาศธรรมนำเวไนยสัตว์ออกจากสังสารวัฏ พร้อมกราบพระธรรม  และพระอริยสงฆ์ ขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานแม้ต้องเกิดในทิพย์จุติใดๆ ขอเกิดภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา ได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดี ได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร ห่างไกลจากพาล มีโอกาสฟังธรรมประพฤติธรรม จนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ ตามส่งชาตินี้และชาติต่อๆไป จนถึงพระนิพพานในกาลอันควรเทอญ กรรมใดๆที่ล่วงเกินต่อพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายในอดีตชาติก็ตามปัจจุบันชาติก็ตาม กราบขออโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ขออุทิศกุศลผลบุญให้แก่ท่านผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบในการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติ  พระพุทธศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้นจงประสบแต่ความดี ปราศจากความทุกข์และมีความสุขฯ ทั่วกันทุกท่านเทอญ

120013402 3271752029582259 8853146581635925959 N
ขอบคุณภาพจาก Facebook วัดพระนอนแม่ปูคา อุทยานครูบาเจ้าศรีวิไชย

คำไหว้ พระนอนแม่ปูคา วัดพระป้าน

(กล่าวนะโม 3 จบ) กุโส นาทินนัง อุปาสะกัง พุทธะโคตะมัง พุทธะรูปังกาโย  โลกะนาโถ ถะปันนา  วะระพิมพานัง  อะหังวันทามิ สัพพะทา

5988f9a0357f4ab2879c39dc837b33ec
ขอบคุณภาพจาก อร่อยสไตล์ By NB

ที่ตั้ง : 64 ม.5 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 

การเดินทาง : ถ้ามาจากตัวเมืองให้วิ่งไปยังถ.สันกำแพงเส้นเก่า ผ่าน ต.ต้นเปา สัก 500 เมตร ป้ายบอกทางเข้าวัดจะอยู่ซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 200 เมตร วัดก็จะอยู่ซ้ายมือ

เวลาเปิด-ปิดทำการ : ทุกวัน เวลา 6.00 น. – 18.00 น. (ยกเว้นในวันที่มีเทศกาลพิเศษ)

Caption
ขอบคุณภาพจาก Nada.Pat

สรุป

ใครที่คิดมาแอ่วเมืองเหนืออย่าง จังหวัดเชียงใหม่ ต้องไม่ลืมแวะมากราบไหว้ วัดพระนอนแม่ปูคา หรือที่เรียกกันว่า วัดพระป้าน โดยเฉพาะ คนที่เกิดในวันอังคาร และคนที่ต้องการ ขอพรเรื่องความรัก เนื่องจากพระนอนเป็นพระปางประจำวันอังคารและยังเป็นพระที่เปรียบเสมือนความรักของหญิงสาวด้วย ยิ่งไปกว่านั้น วัดแห่งนี้ยังมีเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นช่วงออกพรรษาอย่าง มหัศจรรย์จ้องล้านนา อีกด้วย ที่จะมีการประดับร่มล้านนามากกว่าสามพันคัน มีสีสันสวยงาม เหมาะสำหรับถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียแบบสุดๆ

ก่อนจากกันใครที่อยากอ่านบทความดีๆ เด็ดๆ ทั้งเรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ทุกท่านไว้แล้วที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะมากมาย มาพบกับพวกเราได้ในทุกวันที่ Ruay365.com ค่ะ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email