ไหว้พระ ชนะหมู่มาร ที่ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ พร้อมวิธีการขอพร

ปีนี้มันปีอะไร ทำอุปสรรคเยอะขนาดนี้! เอาชนะมวลหมู่มาร กันที่ วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร วัดดังย่านถนนข้าวสาร ที่มีผู้คนไปกราบไหว้กันเป็นจำนวนมากทุกวัน ที่นี่มีของเด็ดที่ทุกคนต้องมา ไม่ว่าจะเจออุปสรรค หรือ เรื่องร้ายแรงอะไร ก็ต้องมาไหว้พระที่นี่ เพราะวัดแห่งนี้ เปรียบเสมือนกับ วัดแห่งชัยชนะ หากมาขอพรที่นี่ มารร้าย หรือ อุปสรรคต่างๆ จะพ่ายแพ้ไปในที่สุด วัดนี้มีอะไรเด็ดบ้าง เดี๋ยว Ruay 365 จะจัดมาให้ทุกคนแบบเต็มๆ เลยค่ะ!

Wat Chana Songkhram
ขอบคุณภาพจาก tripadvisor

ประวัติวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่เดิมบริเวณนี้ เป็นทุ่งนาขนาดใหญ่ จึงเรียกว่า “วัดกลางนา” สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ ทั้งพระอาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงแต่งตั้งพระราชาคณะฝ่ายรามัญ สำหรับพระนครเช่นเดียวกับสมัยอยุธยา โดยโปรดให้พระสงฆ์รามัญมาอยู่วัดนี้ จึงเรียกชื่อวัดว่า “วัดตองปู” เลียนแบบวัดตองปู ซึ่งเป็นวัดพระรามัญในสมัยอยุธยา

แต่อีกกระแสหนึ่งกล่าวว่า ชื่อ วัดตองปู มาจากชาวรามัญ หมู่บ้านตองปู ซึ่งเคยอยู่ในหงสาวดี ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย จึงนำชื่อวัดที่ศรัทธา มาตั้งเป็นที่พึ่งทางจิตใจด้วย ต่อมา เมื่อทรงมีชัยชนะข้าศึก จึงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดชนะสงคราม”

6.วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 800x530 1
ขอบคุณภาพจาก Traveloka

สถาปัตยกรรมที่สำคัญ

พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์

พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ มเหธิศักดิ์ ปูชนียะชยันตะโคดม บรมศาสดาอนาวรญาณหรือที่เรียกกันว่า หลวงพ่อปู่ เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก 2.5 เมตร สูง 3.5 เมตร ภายในองค์พระ มีฉลองพระองค์ของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทอยู่ด้วย

Caption 1

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ ก่ออิฐถือปูนเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็น 13 ห้องเสา ไม่มีพาไล ฐานพระอุโบสถเป็นฐานบัวลูกแก้ว หลังคาทำเป็นชั้นลด 3 ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบสี ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเจาะเป็นช่องหน้าต่าง บานหน้าต่างเป็นลายเทพพนมเหนือบานหน้าต่างเป็นลายพระนารายณ์ทรงครุฑ ลวดลายพื้นหน้าบันแตกต่างกันคือ หน้าบันด้านหน้าลายพื้นเป็นลายเทพพนม ส่วนหน้าบันด้านหลังลายพื้นเป็นลายก้านแย่งใบเทศ ประดับกระจกสีปิดทอง

Wat Chana Songkhram 2

ศาลาราย

ศาลาราย ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก เนื่องจาก ทางวัดต้องการเปลี่ยนสภาพ ให้เป็นสำนักเรียนของพระภิกษุสงฆ์ มีการกั้นห้อง เปลี่ยนแปลงเสาแต่สภาพเดิมน่าจะมีทางขึ้นหลังละ 2 ข้าง ด้านหนึ่งของศาลารายจะก่อทึบ และ เชื่อมด้วยกำแพงโดยรอบ หลังคาลด 1 ชั้น เคลือบกระเบื้องสี ด้านที่ก่อผนังทึบจะเจาะเป็นช่องหน้าต่าง อีกด้านหนึ่งเปิดโล่ง

41 Big
ขอบคุณภาพจาก wikimapia

พระเจดีย์

พระเจดีย์ ตั้งอยู่มุมด้านหน้าทั้งสองข้างของเขตพุทธาวาส มีลักษณะเป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้ 20 ทรงจอมแห  ก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ พระเจดีย์กลมอีก 2 องค์ อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ ลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสูงมีทางขึ้นทางเดียว บนฐานที่ตั้งเจดีย์ทางเดินโดยรอบทั้ง 2 องค์

5f59a8ea16c2598b0f1237e67aee0a09e0a3e614f92966608d24b7fd29d4f6ef
ขอบคุณภาพจาก สยามรัฐออนไลน์

ศาลหนึงออกวงอิม

ศาลหนึงออกวงอิม หรือ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายนอกเป็นศาลาแบบจีน มีหลังคาสามชั้น ลดหลั่นกันลงมา ด้านหน้าศาล มีเสาสูงสองต้น และ มีมังกรตัวยาวพันเกี่ยวเสาเอาไว้ ตรงข้างประตู มีเสามังกรอยู่ด้วย

1454251 MPZhkqQoGMz3PPG9HkAXimHriCDifJNzswqke1bk6TQ
ขอบคุณภาพจาก Chana Songkram / foursquare

รอยพระพุทธบาทจำลอง

ด้านหลังพระอุโบสถ เป็นที่ตั้งของ รอยพระพุทธบาทจำลอง ที่มีผู้คนเข้ามากราบไหว้อยู่เสมอ และที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของรอยพระพุทธบาทจำลองนั้น ก็เป็นบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเพิ่งบูรณะเสร็จ ด้านบนสุด ประดิษฐานพระสารีริกธาตุไว้ ด้านล่างลงมา มีพระรูปของสมเด็จกรมพระราชวังบวรฯ ส่วนชั้นล่างสุด เป็นหอกลองและหอระฆังของวัด

1518410227570 Largejpg
ขอบคุณภาพจาก tripadvisor

วิธีการขอพรที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

ท่านทั้งหลายที่มากราบไหว้ที่วัดแห่งนี้ มีความเชื่อว่า หากไปไหว้พระประธานในโบสถ์ และ รูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวัง บวรมหาสุรสิงหนาถ (บุญมา) ขออะไร จะสมหวังดังตั้งใจ หรือ จะชนะทุกภัยอันตราย สิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย

Wat Chana Songkhram 1
ขอบคุณภาพจาก tripadvisor

ของไหว้ สำหรับไหว้พระประธานในโบสถ์

  1. ธูป 3 ดอก
  2. เทียน 1 เล่ม
  3. ดอกบัว 1 ดอก

ของไหว้ สำหรับไหว้รูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ

  1. ธูป 5 ดอก
  2. เทียน 1 เล่ม
  3. ดอกบัว 1 ดอก

คาถาอาราธนาคุณพระ สมเด็จชนะ วัดชนะสงคราม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ฯ

อิติปิ อะระหัง พุทโธ สุคะโต นะโม พุทธายะ

นะมะพะทะ ปัญจะ พุทธา นะมามิหัง ฯ

มะหาสุระสีหะนาทัง นะมามิ ฯ

ตั้งจิตระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า คุณมารดาบิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ และสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (สมเด็จวังหน้า)

แล้วอธิษฐานขอให้ ……………………………….. (ตามที่ปรารถนา) ฯ

Caption 1 1
ขอบคุณภาพจาก tripadvisor

การเดินทางไปวัดชนะสงคราม

MRT  : สถานีสามยอด ต่อรถตุ๊กตุ๊กประมาณ 50 บาท ก็จะถึงวัด

รถโดยสารประจำทาง : สาย 3, 6, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 82, 123

รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ : สาย ปอ.6, 509

ที่ตั้ง : ถนนจักรพงษ์ แขวง ชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.

Facebook: วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

Picture81
ขอบคุณภาพจาก Dhurakij Pundit University

สรุป

อยากชนะทุกอุปสรรค ต้องไปขอพรที่ วัดชนะสงคราม วัดที่จะทำให้ทุกท่านชนะศัตรูทุกราย ขอบอกไว้เลยว่า วัดแห่งนี้ ดังในเรื่องของการขอพร แล้วสมหวังดังปรารถนามากๆ อันนี้ส่วนตัวของแอดมินเลยนะ แอดมินเองก็เคยไปขอพรที่วัดแห่งนี้ค่ะ แล้วทุกคนเชื่อไหมคะว่า แอดมินได้สมดั่งที่คิดไว้จริงๆ ด้วย ต้องทำจิตใจให้แรงกล้า ตั้งสมาธิให้ดี แล้วอธิษฐาน จะสำเร็จไวค่ะ ที่สำคัญ ต้องอย่าลืมตั้งตนเป็นคนดี ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นด้วยนะคะ

ก่อนจากกันไป ใครที่อยากอ่านบทความดีๆ เด็ดๆ ทั้งเรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ทุกท่านไว้แล้วที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะ มาพบกับพวกเราได้ในทุกวันที่ Ruay 365

Facebook
Twitter
Email