วันโกน ความเชื่อ

วันโกน ความเชื่อ วันปล่อยผีที่ไม่ควรมองข้าม

เคยได้ยินเรื่อง วันโกน ความเชื่อ เรื่องวันปล่อยผีไหม… ครั้งหนึ่งฉันและเพื่อน ไปทำวิจัยวิชา Folklore หรือคติชนวิทยา ที่หมู่บ้านเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่… ที่นั่นเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ไม่ห่างไกลความเจริญ ชาวบ้านยังเชื่อเรื่องผีสางกันอยู่ รวมทั้งยังมีความเชื่อเรื่อง “ผีเปรตเวียงแหง” ด้วย…

ชาวบ้านเชื่อว่า… ทุกคืนก่อนวันพระ ซึ่งก็คือ วันโกน จะมีเสียงโหยหวนดังออกมาจากวัด… และเมื่อไปสอบถามหลวงพี่ ก็เล่าให้ฟังว่า ในวัดมีผีเปรตอาศัยอยู่ เป็นเปรตแม่ลูกตายทั้งกลม ที่ไม่ไปผุดไปเกิด… และทุกคืนวันโกน ทั้งสองก็จะออกมาขอส่วนบุญ และหลวงพ่อท่านก็เจอเป็นประจำ… 

เสียงที่โหยหวนนี้เอง ก็ยังดังหวีดหวิวเรื่อยมา จนเป็นที่เล่าขานตำนานสืบต่อมาให้ลูกหลานชาวเวียงแหง… สำหรับใครที่ไม่รู้เรื่อง อาถรรพ์วันโกน อ่านข้างล่างเลย! ruay365 รวบรวมความเชื่อในวันโกน มาให้ทุกคนได้อ่านแล้ว ควรรู้ไว้… ทั้งข้อควรระวัง และข้อควรปฏิบัติในวันโกน กันไว้ดีกว่าแก้…

1 58 1280x720 1
วันโกน ความเชื่อ ขอบคุณภาพจาก www.mokkalana.com

วันโกนคือวันอะไร…

รู้ไหมว่า… “วันโกน” ที่ได้ยินกันบ่อย ๆ ก็คือ วันก่อนวันพระ 1 วัน ซึ่งตรงกับ…

 • วันขึ้น 7 ค่ำกับ 14 ค่ำ 
 • วันแรม 7 ค่ำกับ 14 ค่ำ ของทุกเดือน (หรือ วันแรม 13 ค่ำ หากตรงกับเดือนขาด)

และแน่นอนว่า… “วันพระ” จะเป็นวันถัดมาจากวันโกน ซึ่งตรงกับ…

 • วันขึ้น 8 ค่ำกับ 15 ค่ำ 
 • วันแรม 8 ค่ำกับ 15 ค่ำ ของทุกเดือน (หรือวันแรม 14 ค่ำ หากตรงกับเดือนขาด)

***เดือนขาด = เดือนทางจันทรคติที่มี 29 วัน วันสิ้นเดือนตรงกับวันแรม 14 ค่ำ คือ เดือนอ้าย เดือน 3 เดือน 5 เดือน 7 เดือน 9 เดือน 11, คู่กับ เดือนเต็ม

Maxresdefault 11
วันโกน ความเชื่อคือวันปลงผมพระสงฆ์ ขอบคุณภาพจาก sites.google.com

แท้ที่จริงแล้ว… คำว่า “วันโกน” หรือ “วันพระ” นั้น ไม่มีปรากฏในคัมภีร์เพราะเป็นคำที่เราชาวพุทธในประเทศไทยกำหนดขึ้นเอง

แต่ในคัมภีร์มีการพูดถึง… “การถืออุโบสถศีล” และเป็นวันที่พระท่านจะมาประชุมกันทำสังฆกรรม เช่นใน 15 ค่ำ พระท่านจะมาประชุมทำสังฆกรรม… โดยพระสงฆ์ท่านจะปลงผม ในวันก่อนวันพระ และด้วยวิถีปฏิบัตินี้ที่สืบทอดต่อกันมา ชาวบ้านจึงเรียก “วันที่พระสงฆ์ปลงผม” ว่า “วันโกน”

วันโกน กับ ความเชื่อตั้งแต่โบราณ

ความเชื่อที่สืบทอดมา… “วันโกน” และ “วันพระ” ตามปฏิทิน จันทรคติ มักจะเป็นวันที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาพุทธ เช่น การปลงผมพระสงฆ์ การสวดปาฏิโมกข์เพื่อชำระศีล หรือการทำบุญใหญ่ ดังนั้นปกติแล้ว คนสมัยก่อนจะนิยมหยุดงานในวันโกน และวันพระ (ทั้งราชการและเอกชน) เพื่อไปทำบุญตักบาตร…  แต่ต่อมาวัฒนธรรมเรารับตะวันตกเข้ามามากขึ้น จึงเปลี่ยนไปหยุดงานวัน เสาร์ อาทิตย์แทน

ความเชื่อเกี่ยวกับวันโกน และวันพระ… แบ่งออกเป็น 3 เรื่องใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ…

 • ความเชื่อแรก : ช่วงวันพระ วันโกนนี้… เป็นวันที่เหล่าเทพเทวดา จะไปรอรับเสด็จ “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ซึ่งท่านเสด็จมาโปรดสั่งสอน และเทศนาธรรม จึงทำวันนี้ชาวพุทธเชื่อว่าเป็นวันพิเศษ ที่ต้องถือศีล งดการเสพกามารมณ์ สิ่งรื่นเริงทางโลกทั้งปวง… ซึ่งหลายคนที่ถือศีลดีแล้ว อาจมีสัมผัสหรืออาการแปลก ๆ เช่น ขนลุก เวียนหัว หนักบ่า หนักไหล่ ปวดต้นคอ ไม่ต้องตกใจ… เพราะเป็นอาการที่พระญาณของท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วย
Maxresdefault 12
วันโกน ความเชื่อพระพุทธเจ้าโปรดเทวดา ขอบคุณภาพจาก www.youtube.com
 • ความเชื่อสอง : ช่วงวันพระ วันโกนนี้… “ภูมิจักรวาลทั้งสาม” เทวโลก มนุษยภูมิ และ นรกภูมิ จะเปิดมิติภูมิถึงกัน… ชั้นภูมิเทวดาท่านจะเข้าธรรม และตรวจโลก โดยวันพระขึ้น 15 ค่ำ “ท้าวมหาราชทั้งสี่” จะเที่ยวดูโลกนี้ด้วยพระองค์เอง… ผู้ใดที่ทำชั่วต่อบิดามารดา คณะเทวดาชั้นดาวดึงส์ก็จะเสียใจ และว่าผู้นั้น “ทิพยกายจักเบาบาง อสุรกายจักเต็ม…” … ส่วนผู้ใดที่ปฏิบัติดีต่อบิดามารดาแล้ว เหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ก็จะแสดงความชื่นชมยินดีด้วย ว่าผู้นั้น “ทิพยกายจักบริบูรณ์ อสูรกายจักเบาบาง…”
Oa3fy9ahh5isfxkRg8I O
วันโกน ความเชื่อนรก สวรรค์ ขอบคุณภาพจาก pantip.com
 • ความเชื่อสาม : ช่วงวันพระ วันโกนนี้… เป็นวันที่นรกโลก ละเว้นการตัดสินโทษ ลงทัณฑ์เหล่าสัตว์นรก และเปิดประตู โลกวิญญาณให้ภูติผีขึ้นไปรับส่วนบุญได้… จึงจะเห็นว่าผู้ที่มีจิตสัมผัสพิเศษ บางครั้งก็จะรู้สึกอาการผิดปกติ เช่น ปวดเมื่อยตามตัว ปวดหัว ปวดคอ ขนลุก หรืออาจล้มป่วยได้โดยไม่ทราบสาเหตุ นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเหล่าวิญญาณ มารอรับส่วนบุญจากเรา… เราสามารถอุทิศส่วนกุศลได้ ด้วยการไปทำบุญ กรวดน้ำ…
Bb 11
วันโกน ความเชื่อโลกวิญญาณเปิด ขอบคุณภาพจาก www.sanook.com

อาถรรพ์วันโกน ที่ต้องระวัง

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า… “วันโกน” เป็นวันที่ประตูนรกเปิด ซึ่งแปลว่า เป็น “วันปล่อยผี”… ชาวพุทธอย่างเรา ๆ เอง มักจะงดออกเที่ยว โดยเฉพาะในเวลากลางคืน อีกทั้งควรเข้าวัดทำบุญ และฟังธรรม เพราะโบราณเชื่อว่า คืนก่อนวันพระ 1 คืน หรือคืนวันโกน มักเกิดเหตุอาเพศ 2 อย่าง คือ การปล่อยผี และการปล่อยของ…

 • การปล่อยผี : อย่างที่กล่าวไปแล้ว และขอเน้นย้ำอีกครั้ง… วันโกน เป็นวันที่ภูติผี จะขึ้นมาจากนรกเพื่อขอส่วนบุญ เนื่องจากยมบาลงดการทรมานสัตว์นรกให้เป็นกรณีพิเศษ… จึงทำให้เหล่าวิญญาณเที่ยวเร่ร่อนไปในโลกมนุษย์… เราถึงมักจะได้ยิน “เสียงหมาหอน” ในคืนก่อนวันพระ… รวมทั้งได้ยินเสียงโหยหวนปริศนา และเสียงหวีดหวิดของผีเปรต… อย่างไรก็ตาม อาจเป็นกุศโลบายให้ลูกหลานเข้าวัดทำบุญในวันพระต่อมา แต่เชื่อไว้ก็ดีนะ…
Inbound1537682909545646699
วันโกน ความเชื่อเรื่องปล่อยผี ขอบคุณภาพจาก cities.trueid.net
 • การปล่อยของ : ก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่ง ที่เชื่อว่า… ทุกวันอังคาร วันเสาร์ วันโกน และวันพระ จะเป็นวันที่ผู้มีวิชาอาคม เล่นคุณไสย จะต้องปล่อยของ หรือ “ปล่อยผีที่ตนเลี้ยงไว้” ให้เป็นอิสระ ไม่งั้นจะเดือดร้อนต่อตัวเขาเอง… จึงทำให้วันโกนนี้ คุณไสย มนต์ดำ และภูติผีจะลอยลิ่วไปตามลม หรือเรียกว่า “ลมเพลมพัด”… จึงต้องระวังในการออกไปเดินกลางค่ำกลางคืน เพราะของที่ปล่อยมา อาจไปตกที่ผู้ที่มีเคราะห์กรรมได้ อาจทำให้ถึงฆาตก่อนวัยอันควร สุดแล้วแต่บุญกรรม…
W644 4
วันโกน ความเชื่อเรื่องปล่อยของ ขอบคุณภาพจาก today.line.me

สิ่งที่ควรปฏิบัติ ในวันโกน

หลังจากอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว… คงเข้าใจดีแล้วว่า เพราะเหตุใดวันโกน จึงเป็นวันที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ… เมื่อทราบแล้ว ก็ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ด้วย เพื่อความปลอดภัยกับตัวเอง และเพื่อความเป็นสิริมงคล…

 1. หลีกเลี่ยงการออกไปข้างนอกในตอนกลางคืน – โดยเฉพาะสถานที่ที่เปลี่ยวร้าง อย่างเช่น ป่าช้า ตรอกซอย ตึกร้าง ฯลฯ 
 2. งดการไปทำกิจกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ – เช่น การดื่มสุรา ขับมอเตอร์ไซค์ ไปเที่ยวในยามวิกาล ฯลฯ
 3. ถ้าได้ยินเสียงเรียกในตอนกลางคืน – อย่าขานรับ หรือขานตอบเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ของเข้าตัวได้…
 4. ถ้าได้ยินเสียงหมาเห่า หมาหอน – ให้ทำตัวปกติไว้ อย่าเอะใจ หรือสบถใส่หมาให้เงียบ
 5. ถ้าได้ยินเสียงโหยหวน หรือเห็น…ผอ อี – ให้ท่องคาถาศักดิ์สิทธิ์ คาถาป้องกันผีในใจ (คาถาสามารถดูได้ข้างล่าง) และให้นึกถึงพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ รวมถึงนึงถึงคุณบิดามารดา เพราะท่านคือพระของเรา
 6. เช้าของวันต่อมา ควรเข้าวัดทำบุญ – ถวายสังฆทาน ตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร และวิญญาณที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศล
Maxresdefault 10
สิ่งที่ควรปฏิบัติ ในวันโกน ห้ามออกกลางคืน ขอบคุณภาพจาก www.youtube.com

การแผ่ส่วนกุศลในวันโกน ให้ชีวิตราบรื่น

นอกจากการปฏิบัติตามข้างต้นแล้ว… ยังสามารถ ทำพิธีสวดอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณในวันโกน ได้อีกด้วย โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้…

ของไหว้วิญญาณในวันโกน

 • ธูป 1 ดอก
 • ข้าวสวย 1 ถ้วยเล็ก
 • น้ำปลา 1 แก้ว
 • ปลาทูทอดสวย ๆ 1 คู่ (2 ตัว)
26734396 1832980170054885 3144879072479579394 N
การแผ่ส่วนกุศลในวันโกน ให้ชีวิตราบรื่น ขอบคุณภาพจาก kaijeaw.com

ขั้นตอนการสวดอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณในวันโกน

 • เมื่อได้ของไหว้แล้ว ให้นำไปตั้งพิธีที่ใต้ต้นไม้ หรือหน้ารั๊วบ้าน
 • ปลาทูต้องวางสลับกับหัวท้ายวางไว้ตรงกลางแจ้ง
 • หลังจากนั้นให้ปักธูป 1 ดอกลงดิน แล้วกล่าวว่า…

” ข้าพเจ้าชื่อ…และ… (พ่อแม่ ฯลฯ) ของข้าพเจ้าชื่อ… วันนี้วันโกน และต่อ ๆ ไป ทุกวันโกนข้าพเจ้าและ…. (พ่อแม่ ฯลฯ) ของข้าพเจ้าจะนำข้าวปลาน้ำมาให้…เจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามตัวข้าพเจ้าและ…เทวดาที่ดูแลรักษาตัวข้าพเจ้าและ…เจ้าที่เจ้าทาง ผีสางนางไม้ ภูติผีปีศาจ สัมภเวสีผีเร่ร่อนอดอยาก ตลอดจนสัตว์เดรัจฉานที่ผ่านไปมาทั้งหลาย จงมาดื่มกินข้าวปลาน้ำที่ข้าพเจ้านำมาให้ครั้งนี้ และเมื่อได้ดื่มกินอิ่มหนำสำราญแล้ว ขอจงรีบนำสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปจากบ้านและตัวของข้าพเจ้าและ…ของข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้เลย พร้อมทั้งอวยพรให้ข้าพเจ้าและ…ของข้าพเจ้าจงร่ำรวย แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา มีโชคลาภถูกหวยถูกล็อตเตอรี่รางวัลใหญ่ ๆ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บ ปัดเป่าปัญหาอุปสรรคให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว ความสุขกลับมาเยือน ความทุกข์ห่างหายฉับพลัน…”

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น! และหลังจากนี้ต้องทำทุก ๆ วันโกน และชีวิตจะดีขึ้น เป็นสิริมงคลต่อตนเอง และแคล้วคลาดปลอดภัย… ข้อควรปฏิบัติคือ ควรทำพิธีภายในเวลา 19.00 – 22.00 น. เท่านั้น!

คาถาสวดไล่ผี สำหรับวันโกน

ถ้าใครกลัวผีในวันโกน สามารถสวดคาถานี้ป้องกันได้ เคยได้ยินมั้ย “นโม พุทธายะ” ท่องได้ง่าย ๆ ดังนี้…

“นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ
สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ
ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา
ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง
เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง
อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง
ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง
อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ”

212 คาถาป้องกันผี
คาถาสวดไล่ผี สำหรับวันโกน ขอบคุณภาพจาก www.lunarmagus.com

สรุปส่งท้าย

วันโกน ความเชื่อ เรื่องวันปล่อยผี… นั้นสำคัญกว่าที่ทุกคนคิด เพราะวันโกนถือว่าเป็นวันก่อนวันพระ ที่โบราณเชื่อว่า เป็นวันที่ประตูนรกจะเปิดออก ภูติผีวิญญาณจึงจะเดินทางมายังโลกมนุษย์ เพื่อขอส่วนบุญส่วนกุศล อีกทั้งยังเป็นวันที่ปล่อยของ ที่คุณไสยจะลอยไปตามลม และตกที่คนดวงซวยอีกด้วย อาจถึงฆาตได้เลยนะ ต้องระวัง!

วิธีการป้องกันตัวเองจากวันโกน… สามารถทำได้โดยการ ไม่ออกไปเที่ยวในเวลากลางคืน โดยเฉพาะสถานที่เงียบ ๆ เปลี่ยวร้าง ควรอยู่ในบ้าน สวดมนต์ ฟังธรรม และสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาด! คือ ห้ามขานตอบเมื่อได้ยินคนเรียก ห้ามทักเสียงหมาหอน และถ้าเห็นสิ่งนั้น… ก็ให้สวดคาถาไล่ผีรัว ๆ คิดถึงพ่อแม่ก็ช่วยได้นะ!

สำหรับใคร ที่หาวิธีการแผ่ส่วนกุศลให้วิญญาณในวันโกน… สามารถหาอ่านได้ข้างบนเลย รวบรวมมาให้แล้ว รับรองว่าถ้าได้ทำตามนี้ทุกวันโกน ชีวิตจะเปลี่ยนจากร้ายเป็นดี มีโชคลาภ มีผีคอยคุ้มครอง ไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัย!

Facebook
Twitter
Email