หวยออกวันพิเศษ

สถิติหวยรัฐบาล ในวันพิเศษ-เลื่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวยรัฐบาล การที่ผลการออกรางวัลลอตเตอรี่ไม่ตรงกับวันที่ต้องออกปกติ อย่างวันที่ 1 และ วันที่ 16 ของทุกเดือน มักจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในแต่ละปี และในปีนี้ได้มีการเลื่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2563 ถูกเลื่อนไปเป็นออกรางวัลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 แทน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)

ทางเราจึงถือโอกาสนี้ในรวบรวมสถิติหวยย้อนหลัง ของการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่อาจจะเป็นเลขเด็ดในการออกรางวัลช่วงวันพิเศษเลยก็ว่าได้ ในงวดที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเคยเลื่อนวันมาออกรางวัลในวันที่ไม่ใช่วันที่ 1 และ 16 ของเดือน เช่น 16 มกราคม เป็นวันครู จึงขยับมาออกรางวัลเป็นวันที่ 17 มกราคม หรือ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงาน ก็เลื่อนมาออกรางวัลในวันที่ 2 พฤษภาคมแทน เป็นต้น

สถิติหวยย้อนหลัง จากการเลื่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 17 มกราคม 2563

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
49177468595 379132 004

วันที่ 17 มกราคม 2562

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
19707965127 660206 412

วันที่ 17 มกราคม 2561

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
20382350236 397624 799

วันที่ 17 มกราคม 2560

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
14515725516 836511 663

วันที่ 17 มกราคม 2559

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
30437150786 743031 532

วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
51054181250 140116 382

วันที่ 30 ธันวาคม 2561

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
73586702701 884031 913

วันที่ 30 ธันวาคม 2560

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
91123498953 504495 373

วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
37771246477 769890 304

วันที่ 30 ธันวาคม 2558

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
00821702895 596246 264

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
36976588113 556355 901

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
06132425699 374043 476

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
24803885225 602980 527

วันที่ 2 มีนาคม 2561

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
75941529589 723318 870

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
00865635773 923949 573

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 2 ตัว
39945902671 046238 403

ตารางเลขประจำวัน ผลหวยที่เลื่อนออกรางวัลในวันพิเศษ

สถิติหวยวันจันทร์

เลขประจำวันจันทร์
วันที่รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัว
30 ธันวาคม 256251054181
15 กรกฎาคม 256236976588
2 พฤษภาคม 255939945902
 • เลขประจำวันจันทร์ สำหรับรางวัลที่ 1 ได้แก่ เลข 5 ออกบ่อยถึง 3 ครั้ง
 • เลขประจำวันจันทร์ สำหรับเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ เลข 8 ออกบ่อยถึง 3 ครั้ง

สถิติหวยวันอังคาร

เลขประจำวัน
วันที่รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัว
17 มกราคม 256014515725
2 พฤษภาคม 256000865635
 • เลขประจำวันอังคาร สำหรับรางวัลที่ 1 ได้แก่ เลข 5 และเลข 6 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง
 • เลขประจำวันอังคาร สำหรับเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ เลข 5 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง

สถิติหวยวันพุธ

เลขประจำวันพุธ
วันที่รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัว
17 มกราคม 256120382350
30 ธันวาคม 255800821702
2 พฤษภาคม 256124803885
 • เลขประจำวันพุธ สำหรับรางวัลที่ 1 ได้แก่ เลข 8, เลข 3 และเลข 2 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง
 • เลขประจำวันพุธ สำหรับเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ เลข 5 และเลข 0 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง

สถิติหวยวันพฤหัสบดี

เลขประจำวันพฤหัสบดี
วันที่รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัว
17 มกราคม 256219707965
2 พฤษภาคม 256206132425
 • เลขประจำวันพฤหัสบดี สำหรับรางวัลที่ 1 : ไม่มี
 • เลขประจำวันพฤหัสบดี สำหรับเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ เลข 5 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง

สถิติหวยวันศุกร์

เลขประจำวันศุกร์
วันที่รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัว
17 มกราคม 256349177468
30 ธันวาคม 255937771246
2 มีนาคม 256175941529
 • เลขประจำวันศุกร์ สำหรับรางวัลที่ 1 ได้แก่ เลข 7 ออกบ่อยถึง 3 ครั้ง
 • เลขประจำวันศุกร์ สำหรับเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ เลข 6 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง

สถิติหวยวันเสาร์

เลขประจำวันเสาร์
วันที่รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัว
30 ธันวาคม 256091123498
 • เลขประจำวันเสาร์ สำหรับรางวัลที่ 1 : ไม่มี
 • เลขประจำวันเสาร์ สำหรับเลขท้าย 2 ตัว : ไม่มี

สถิติหวยวันอาทิตย์

เลขประจำวันอาทิตย์
วันที่รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัว
17 มกราคม 255930437150
30 ธันวาคม 256173586702
 • เลขประจำวันอาทิตย์ สำหรับรางวัลที่ 1 ได้แก่ เลข 7 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง
 • เลขประจำวันอาทิตย์ สำหรับเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ เลข 0 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง

สรุป

หลังจากที่รวบรวมเลขที่ออกบ่อยที่สุด สถิติเลขเด็ด ผลหวยที่ออกรางวัลในวันพิเศษ-วันที่ถูกเลื่อน พบว่า…

 • เลขที่ออกบ่อยที่สุดสำหรับรางวัลที่ 1 ได้แก่ เลข 7 ออกบ่อยถึง 9 ครั้ง
 • เลขที่ออกบ่อยที่สุดสำหรับเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ เลข 02 ออกบ่อยถึง 3 ครั้ง และเลขที่ออกบ่อยรองลงมา ได้แก่ 50 และ 25 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง

เมื่อแบ่งออกเป็นตารางเลข สถิติเลขเด็ด ผลหวยที่ออกรางวัลในวันพิเศษ-วันที่ถูกเลื่อน พบว่า…

 • เลขประจำวันจันทร์ สำหรับรางวัลที่ 1 ได้แก่ เลข 5 ออกบ่อยถึง 3 ครั้ง
 • เลขประจำวันจันทร์ สำหรับเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ เลข 8 ออกบ่อยถึง 3 ครั้ง
 • เลขประจำวันอังคาร สำหรับรางวัลที่ 1 ได้แก่ เลข 5 และเลข 6 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง
 • เลขประจำวันอังคาร สำหรับเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ เลข 5 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง
 • เลขประจำวันพุธ สำหรับรางวัลที่ 1 ได้แก่ เลข 8, เลข 3 และเลข 2 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง
 • เลขประจำวันพุธ สำหรับเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ เลข 5 และเลข 0 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง
 • เลขประจำวันพฤหัสบดี สำหรับรางวัลที่ 1 : ไม่มี
 • เลขประจำวันพฤหัสบดี สำหรับเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ เลข 5 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง
 • เลขประจำวันศุกร์ สำหรับรางวัลที่ 1 ได้แก่ เลข 7 ออกบ่อยถึง 3 ครั้ง
 • เลขประจำวันศุกร์ สำหรับเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ เลข 6 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง
 • เลขประจำวันเสาร์ สำหรับรางวัลที่ 1 : ไม่มี
 • เลขประจำวันเสาร์ สำหรับเลขท้าย 2 ตัว : ไม่มี
 • เลขประจำวันอาทิตย์ สำหรับรางวัลที่ 1 ได้แก่ เลข 7 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง
 • เลขประจำวันอาทิตย์ สำหรับเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่ เลข 0 ออกบ่อยถึง 2 ครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Facebook
Twitter
Email