ห้ามลืม!! บทอธิษฐานหลัง สวดมนต์นั่งสมาธิ เสริมสิริมงคล

สายบุญทุกท่านรู้กันหรือไม่ว่า หลังจากที่ สวดมนต์นั่งสมาธิ กันแล้วนั้นยังมีบทอธิษฐานจิตเพื่อส่งบุญแผ่เมตตา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เสริมดวงโชคลาภกันอีกด้วยนะ ท่านที่ยังไม่ทราบคงอยากรู้กันแล้วละสิ เพราะนอกจากที่จะได้ความสงบของจิตใจแล้วยังได้บุญอีกด้วย

แต่รู้กันหรือไม่ว่าการที่เราได้สวดมนต์นั่งสมาธินั้นจะทำให้ได้อานิสงส์แรงกล้า และได้รับผลบุญมากกว่าที่คิด ซึ่งครูบาอาจารย์ได้อรรถาธิบายความถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ไว้ดังนี้

บทอธิษฐานหลัง สวดมนต์นั่งสมาธิ
Woman practicing yoga by a lake

อานิสงส์ของการสวดมนต์นั่งสมาธิ

เกิดกับสุขภาพร่างกาย

เมื่อได้สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะทำให้อารมณ์ผ่องใส ไม่โกรธง่าย ไม่เครียดส่งผลให้ร่างกายสร้างและหลั่งฮอร์โมนในร่างกายที่เป็นปกติ ทำให้ร่างกายเกิดความสมดุล เมื่อร่ายกายสมดุลบุคคลนั้นจะอายุยืน คนที่มีอารมณ์ดี ไม่เครียด จะอายุยืนยาว

เกิดจิตที่แกร่ง

เป็นการบำรุงจิต จิตที่มีกำลังจะเข้มแข็ง ไม่อ่อนไหวง่าย สติดี หนักแน่น การมีจิตเป็นสมาธิสติจะคงอยู่เสมอ จะก่อให้เกิดปัญญาตามมา

การได้โปรดดวงจิตวิญญาณ

ผู้ที่ได้สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะเป็นที่โปรดปรานของพวกวิญญาณเร่ร่อน โดยปรารถนาจะขอส่วนบุญ ส่วนกุศลให้ตนได้ร่มเย็น หรือพ้นทุกข์ หรือแม้กระทั่งหลุดพ้นจากการถูกจองจำ

การได้โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย

ซึ่งนอกจากดวงวิญญาณข้างต้นแล้วยังมีพวกสัตว์เล็ก สัตว์น้อย สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้แผ่เมตตาให้แล้ว พวกเขาเหล่านั้นก็จะจากไปของเขาเอง ไม่ทำร้าย ไม่รบกวนเราอีกเหตุเพราะพวกเขาได้รับแล้ว

ได้พรจากเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์

มนุษย์ที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเป็นประจำจึงเป็นที่โปรดปรานของเทพเทวดา ไปที่ไหนมีเทวดาปกป้องคุ้มครอง ให้โชคให้ลาภ ให้ความมั่งมีสีสุข เมื่อเราสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา จะทำให้เทวดาได้บารมีเพิ่ม ได้ความสว่างเพิ่ม เทวดาก็จะอำนวยอวยพรชัยมงคลให้กับเรา เป็นการตอบแทนคุณเรา

บทอธิษฐานหลัง สวดมนต์นั่งสมาธิ
Woman practicing yoga by a lake

การนั่งสมาธิ หรือการทำสมาธิ

การนั่งสมาธิ คือ การฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้ความตั้งมั่น จดจ่อ และแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ปฏิบัตินั้นเกิดความสงบ เป็นอาการที่พยายามทำจิตให้ตั้งมั่น มีความมั่งคงของจิต ทำให้จิตมีกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นเวลาคิดอะไรได้มากขึ้น ช่วยให้ใจไม่ร้อน อารมณ์เย็นขึ้น

ประเภทของการทำสมาธิ

การทำสมาธิทั้งสองอย่างนั้นได้บุญมาก เนื่องจากเป็นการฝึกฝนที่ลงไปในจิตโดยตรง การทำสมาธิมี 2 อย่างด้วยกัน คือ

  • สมถะกรรมฐาน : การนั่งสมาธิที่เขาทำกันทั่ว ๆ ไปเพื่อให้จิตใจสงบ ตั้งมั่น สมถะกรรมฐานก็เป็นสิ่งที่ทำและสอนกันได้ง่าย
  • วิปัสนากรรมฐาน : การดูมารู้กายรู้ใจตามที่เป็นจริงตาม อนิจจัง ไม่เที่ยง – ทุกขัง เป็นทุกข์ – อนัตตา ไม่มีตัวตน ควบคุมไม่ได้

รู้หรือไม่?? มีการวิจัยเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ

หลาย ๆ คนอาจจะไม่เคยรู้ว่าได้เคยมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์และทำสมาธิ ซึ่งการทดลองนี้มีผลสรุปได้ออกมาว่า การสวดมนต์ทำสมาธิ ที่มีผลดีต่อคลื่นสมองมากที่สุด คือ การสวดมนต์ก่อนทำสมาธิ

เมื่อเราสวดมนต์ก่อน จิตเราจะจดจ่อกับ บทสวดมนต์อยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองอัลฟ่าเกิดขึ้นและคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องจนหลังการ ทดลองอีก 5 นาที จากนั้นได้มีการทำสมาธิ ซึ่งจะเป็นช่วงที่เข้าสู่ การทำสมาธิ ได้อย่างต่อเนื่องดีขึ้นกว่า การไม่สวดมนต์ก่อนทำสมาธิ และเเมื่อฝึกฝนบ่อย ๆ นิวรณ์ 5 ตัวอุปสรรคสำหรับการทำสมาธิ ก็จะหมดไปได้ในที่สุด

(ที่มาของข้อมูลการวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557) หน้าที่ 89-99 Cr.ผศ.ทัศนีย์รัตน์ แววสว่างวงศ์)

บทอธิษฐานหลัง สวดมนต์นั่งสมาธิ
Woman practicing yoga by a lake

คาถาอธิฐานจิตก่อนนั่งสมาธิ

ก่อนนั่งสมาธิ รวบรวมจิตให้นิ่ง สงบ ปล่อยวางทุกสิ่ง นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายแล้วพนมมือ หลังจากนั้นให้ท่องคาถาดังนี้

ตั้ง นะโม 3 จบ

พุทโธ สัตติมะโต พุทโธมัดจิต ธัมโม สัตติมะโต ธัมโมมัดจิต สังโฆ สัตติมะโต สังโฆมัดจิต
ขออำนาจแห่ง คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า และดวงประทีปเจ้า ส่องโลก โปรดส่องทางนรก ทางสวรรค์ ทางนิพพาน และทางดับทุกข์ ขอให้ข้าพเจ้า ได้รู้แจ้ง เห็นจริง ในสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาในกาลบัดนี้ด้วยเถิด…….

หลังจากนั้นให้บริกรรม พุท (หายใจเข้า ) โธ (หายใจออก ) ไปเรื่อยๆจะมีสมาธิดีมาก

บทอธิษฐานหลังนั่งสมาธิ

เมื่อนั่งสมาธิมาสมควรแก่เวลาแล้วจะออกจากสมาธิ ทำใจให้อภัยเป็นทาน ให้อโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร คนที่ทำให้ขุ่นข้องหมองใจไม่ว่าจะเป็นคนก็ตาม สัตว์ก็ตาม เมื่อให้อโหสิกรรมเสร็จแล้ว ให้อธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า………………….(ชื่อของเรา ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อให้บอกทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่แต่ถ้าเปลี่ยนมาหลายครั้งจนจำไม่ได้ให้ใช้ชื่อเก่า )

ขออุทิศบุญที่เกิดขึ้นจากการทำทาน ศีล ภาวนา ที่สำเร็จแล้วในวันนี้ และที่เคยทำมาในอดีตชาติรวมถึงที่จะมีขึ้นในปัจจุบัน น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ถวายและมีส่วนร่วมในพระบุญบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอรหันต์เจ้า พระโพธิสัตว์ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี เพื่อโมทนาพระคุณความดีของพระอริยสงฆ์ ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ ทุกองค์ ทุกท่านจนถึงที่สุด

อุทิศแด่พรหมเทพเทวดาทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้า เทวดาที่รักษาเคหะสถานและกิจการการค้า ดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยาม ท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดิน บรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย ผู้มีพระคุณ ญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดี เหล่าสรรพสัตว์ เหล่าสรรพวิญญาณทั้งหลาย

บทอธิษฐานหลัง สวดมนต์นั่งสมาธิ
Woman practicing yoga by a lake

อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เทวดาใกล้ตัว คนใกล้ตัว สัตว์ใกล้ตัว โดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางทางกุศลทั้งปวงในขณะนี้ ขอให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาและโปรดรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้

ขอให้ท่านให้อโหสิกรรมและถอนตัวจากอุปสรรคต่างๆ ที่ท่านทำให้เกิดขึ้นทั้งปวง และข้าพเจ้าให้อโหสิกรรมต่อท่าน ขอถอนคำสาปแช่ง คาถาเวทมนต์ที่อาจจะเคยกระทำกับท่านทั้งปวง ขอให้หมดสิ้นเวรกรรมทั้งปวงต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากท่านไม่สามารถมารับได้ ขอเมตตาจาก ท่านท้าวยมราช นายนิริยะบาล แม่พระธรณี ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 โปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญในครั้งนี้และขอเมตตาฝากบุญกุศลนี้ไว้กับท่าน เมื่อเจ้ากรรมนายเวรถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่รับได้โปรดเมตตาส่งบุญให้ด้วย

ขออานิสงส์ผลบุญนี้ จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าพเจ้า (หรือผู้อื่นกรณีอุทิศให้ผู้อื่น) ปรารถนาสิ่งใดก็ให้ว่าไป โดยต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (อาทิ เพื่อความสำเร็จต่าง ๆ ให้ธุรกิจการงานราบรื่น มีผลกำไรดี ให้คิดดี พูดดี ทำดีต่อกัน สนับสนุนกัน ขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วย ให้พ้นจากภาวะทุกข์ทั้งหลาย ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ ต้องระบุ บอกรายละเอียด ฯลฯ) นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ…สาธุ สาธุ สาธุ

สรุป

ไม่น่าเชื่อเลยว่าการ สวดมนต์นั่งสมาธิ จะช่วยให้จิตใจสงบ มีสติมากขึ้น นอกจากนี้ยังจะมีผลต่อระบบสมองด้วย มีผลมาจากการวิจัยยืนยันแล้วด้วย แถมการสวดมนต์นั่งสมาธิยังช่วยเสริมบุญบารมีให้กับตัวเอง ดังนั้นเราชาวพุทธนอกจากการทำบุญใส่บาตรแล้วนั้น ก็ไม่ควรที่ละเลยในการปฏิบัติธรรมด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิกันอย่างสม่ำเสมอ

Facebook
Twitter
Email