ลุ้นเลขเด็ด ลุ้นรางวัล ไปกับ ปู่ทองมาดอนปู่ตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จ.อุดรธานี

แรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่จริงๆ กับ ปู่ทองมาดอนปู่ตา ชื่ออาจจะฟังดูสับสันและท้าทายการพูดภาษาไทยของเราสุดๆ แต่ขอบอกเลยว่าเรื่องที่สุดจริงๆ ไม่ได้มีแค่เรื่องชื่อเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่อีกด้วย จังหวัดนี้นี่เขาไม่ธรรมดากันจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น วัดป่าคำชะโนด ที่มีความเลื่องลือที่สุดในบรรดาคอหวยทั้งหลาย หรือจะเป็น องค์เจ้าปู่มุจลินทร์นาคราช ที่เพิ่งมาเมื่อไม่นานเช่นกัน เรียกว่าเป็นแหล่งรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ว่าได้ ส่วนปู่ทองมาดอนปู่ตาจะมีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนนั้น ทางเราได้ทำการสำรวจมาให้แล้วค่ะ

09 800x600 1
ขอบคุณภาพจาก คิด-กัน-ไป

ดอนปู่ตา คืออะไร

ดอนปู่ตา เป็นบริเวณป่าที่ดอนที่น้ำท่วมไม่ถึง มีไม้ใหญ่น้อย ไม้เถา ไม้เลื้อย ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น รวมทั้ง ยังมีผลิตผลจากป่า อาทิ เห็ดชนิดต่างๆ ทั้งเห็ดปลวก เห็ดผึ้ง เห็ดระโงก วิถีชุมชนชาวอีสาน มีความเชื่อในบาป บุญ เคร่งครัดในจารีตประเพณี ปฏิบัติกิจตามความเชื่ออย่างมั่นคง เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ประหนึ่งเป็น ภูมิคุ้มกันจากภัยพิบัติทั้งมวล ให้กับชุมชน อีกทั้ง เป็นการแสดงถึงความเคารพ กตัญญูบรรพชนผู้ล่วงลับ

แทบทุกหมู่บ้านของชาวอีสาน จะมี “ดอนปู่ตา” เป็นที่ประทับของผีปู่ตาหรือผีอารักษ์ของหมู่บ้าน ชาวบ้านเชื่อว่า ดอนปู่ตาเป็นบริเวณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยส่วนมาก จึงไม่กล้าตัดฟันต้นไม้ จับสัตว์ต่างๆ ที่มีในดอนปู่ตามากินเป็นอาหารโดยพละการ ยกเว้นเมื่อมีความจำเป็น เช่น ต้องการนำไม้มาใช้ เพื่อประโยชน์ของชุมชน ก่อนจะตัด ต้องทำพิธีขออนุญาตตัดไม้ ส่วนการเก็บเห็ด หาอาหารนั้น โดยส่วนใหญ่ ชาวบ้านมักจะไม่กล้าล่วงล้ำเข้าไปในบริเวณดอนปู่ตา ด้วยความรกครึ้ม ด้วยบรรยากาศที่ขลัง ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านจึงเคารพและเกรงกลัว “ดอนปู่มาก” มาก แต่กระนั้น ก็ยังมีชาวบ้านบางคนที่มีความใจกล้า โดยมีการขอขมา ขออนุญาต ก่อนเข้าเก็บเห็ด หาใบตอง ในดอนปู่ตา

ชื่อเรียก“ดอนปู่ตา” น่าจะมาจากการเรียกผีบรรพชน“ปู่ย่าตายาย” ในเบื้องต้น แต่โดยวิถีความเชื่อในสังคมอีสานจะเคารพ ยึดมั่นในผีเพศชายมากกว่า จึงเลือนเหลือแค่ผี ปู่-ตา อันเป็นตัวแทนของบรรพชนทั้งสองเพศ คือ “ปู่”เป็นญาติทางฝ่ายชาย “ตา”เป็นญาติทางฝ่ายหญิง

ภายในป่าดอนปู่ตามีการสร้างหอพ่อปู่และแม่ย่าไว้กราบไหว้ โดยปกติในรอบปีจะมีการเซ่นไหว้ใหญ่ครั้งหนึ่ง ซึ่งมักจะทำในเดือน 6 ก่อนจะลงทำนา โดยจะมีของเซ่นไหว้ ดังนี้ เหล้าหนึ่งไห ไก่หนึ่งตัว สำรับหวานสี่ สำรับหมากหนึ่งคำ และบุหรี่หนึ่งมวน และมี “เต่าจ้ำ” หรือ “ขะจ้ำ” เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อเจรจากับผีปู่ตา และเป็นผู้กล่าวนำและกล่าวแทนชาวบ้านในพิธีเซ่นไหว้

ลักษณะการใช้ประโยชน์จากดอนปู่ตา

• ประการแรก ใช้เป็นสถานที่ ในการประกอบพิธีกรรม

1416136
ขอบคุณภาพจาก VOICE ONLINE

โดยปกติแล้วดอนปู่ตา เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพ ยำเกรงของชาวบ้าน ชาวบ้านจะใช้ เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ อันเกี่ยวกับ ความศรัทธา ที่มีต่อผีปู่ตา พิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีกรรมเลี้ยงประจำปี ในเดือนสาม และเดือนหก ซึ่งเรียกว่า “เลี้ยงขึ้น” (เป็นการเลี้ยง เมื่อเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยว) และ “เลี้ยงลง” (เป็นการเลี้ยง เมื่อจะเริ่มต้นฤดูการปักดำ) นอกจากนี้ มีพิธีการเสี่ยงทาย สภาพดิน ฟ้า อากาศ ก่อนจะเริ่มต้นไถหว่าน และพิธีบนบาน เฉพาะราย (ชาวอีสานเรียกว่า “บ๋า”) ซึ่งทุกพิธีกรรม จะมีการเซ่นไหว้บูชา และเลี้ยงดู ด้วยสำนึกในพระคุณ พร้อมกับอันเชิญบวงสรวง ผีปู่ตา ให้มาช่วยดลบันดาล ให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี มีสุขโดยทั่วหน้า นอกจากจะใช้เป็น สถานที่ประกอบ พิธีดังกล่าว ดอนปู่ตาบางพื้นที่ ยังใช้เป็นสถานที่เผาศพ ในบางโอกาสอีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก EEKMUM

• ประการที่สอง เป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ทั่วๆ ไปของชุมชน

เช่น เลี้ยงสัตว์ ประเภทวัว ควาย ชุมชนอาจร่วมมือกัน จับสัตว์น้ำตามหนองน้ำ ในบริเวณป่าดอนปู่ตา โดยเงื่อนไข ในป่าดอนปู่ตาเหล่านี้ มีต้นไม้ประเภทต่างๆ มีพืชพันธุ์ผัก เห็ด แมลง พืชสมุนไพร เป็นต้น คนในชุมชน สามารถขออนุญาต ตัดไม้ ค้นหาเก็บผลิตผลป่ามาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตามความจำเป็นเฉพาะราย บางบ้านเก็บใบตอง ของไม้บางชนิด มาเย็บเป็นฝากั้นห้อง หรือแม้แต่ใช้เศษไม้ และกิ่งไม้มาเป็นเชื้อเพลิง ตลอดจนทำเป็น ไม้หลักสำหรับพืชประเภทแตงกวา แตงร้าน เป็นต้น ซึ่งการใช้ประโยชน์ดังกล่าว ต้องได้รับความยินยอม จากกรรมการหมู่บ้าน และเฒ่าจ้ำ

DFQROr7oWzulq5FZUIEsf07HAaYpL9KYeI8QM2DTxP7VPpoHmazPv1diWytqMjiW7IA
ขอบคุณภาพจาก ไทยรัฐออนไลน์

เลขเด็ดให้แม่นของปู่ทองมาดอนปู่ตา

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ดอนปู่ตาพ่อทองมา บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 5 ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี มีผู้คนเป็นจำนวนมากแห่เข้าไปขอเลขเด็ดจาก ปู่ทองมาดอนปู่ตา บ้านหนองบัวบาน ต่างเข้าไหว้รูปปั้นปู่ทองมา มีชาวบ้านแห่กันนำเงินมาบริจาค ผ่านทางกรรมการชาวบ้านหนองบัว เพื่อนำเงินที่ได้มาไปสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในที่ดินสาธารณะของดอนปู่ตา

สำหรับที่บริเวณภายในลานอเนกประสงค์ของดอนปู่ตานั้น เต็มไปด้วยชาวบ้านที่มารับฟังการแสดงของหมอลำ เพื่อฉลองดอนปู่ตาของปู่ทองมาโดยเฉพาะที่ลานหน้าศาลพ่อปู่และรูปเหมือนของปู่ทองมา มีชาวบ้านเข้ามากราบไหว้ และนำต้นเงินมาร่วมบริจาคกันเป็นจำนวนมาก เพื่อขอพร ขอโชคลาภ ขอเลขเด็ดกัน โดยภายในวันนี้ช่วงบ่าย จะมีการประกอบพิธีรำบวงสรวงถวายปู่ทองมาและขอเลขเด็ดกัน มีชาวบ้านยืนรอตัวเลขเด็ดกันอย่างหนาแน่น

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ทำพิธีขอเลขเด็ดกันอยู่นั้น มีการโชว์ตัวเลข 3 ตัว คือ 941 ส่วน 2 ตัวคือ 98, 89 สุดแท้แต่ดวงใครดวงมัน ซึ่งเลข 89 และ 98 นั้นถือว่าเป็นเลขดัง และตอนนี้ แผงขายลอตเตอรี่ก็ไม่มีขายแล้วเช่นกัน ขณะที่เลขใกล้เคียง ยังถูกตั้งราคาขายถึงใบละ 300-500 บาทเลยทีเดียว

Dtbezn3nNUxytg04N1OORTKwFiv9bhbxEd1wHunduJJELM
ขอบคุณภาพจาก ไทยรัฐออนไลน์

สรุป

ปู่ทองมาดอนปู่ตา จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ขอหวยที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก สำหรับชาวอีสาน ยิ่งในวันที่หวยออกรางวัลหรือวันก่อนเลขออก จะมีคนเป็นจำนวนมาก มีมากกว่าพันคน เข้าไปขอเลขเด็ดจากปู่ทองมาดอนปู่ตา เพราะเคยมีคนบอกต่อกันมาว่า มีคนมาขอเลขที่นี่แล้วถูกรางวัลไปตามๆ กัน ทำให้มีผู้คนเข้ามาขอเลขเป็นจำนวนมาก ใครสนใจ ก็สามารถเข้าไปขอเลขกันได้นะคะ

ก่อนจากกันไป ใครที่อยากอ่านบทความดีๆ เด็ดๆ ทั้งเรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ทุกท่านไว้แล้วที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะ มาพบกับพวกเราได้ในทุกวันที่ Ruay365.com

Facebook
Twitter
Email