คาถาต่ออายุ

เผยเคล็ดลับ วิธีต่ออายุคนรัก ด้วย คาถาต่ออายุ

ไม่มีใครรู้ว่า เราจะมีชีวิตได้ถึงเมื่อไหร่… แต่ที่แน่ ๆ คือ ใครก็อยากมีชีวิตยืนยาวกันทุกคน ดังนั้นวิธีที่เราสามารถป้องกันได้ ก็คือ การหมั่นทำบุญ สร้างกุศล อุทิศผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร และสามารถลองสวด คาถาต่ออายุ ได้ เพื่อความสบายใจของเรา

ไปดูกันว่า คาถาต่ออายุดังกล่าวนี้มีกี่บท และมีวิธีการท่องอย่างไรบ้าง! อีกทั้งวันนี้ Ruay365 จะรวบรวมวิธีการทำบุญ เพื่อสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาชีวิตมาให้ เพื่อให้ทุกคนทำแล้วสบายใจ ทำแล้วส่งผลดีกับตัวเอง!

คาถาต่ออายุ
วิธีท่องคาถาต่ออายุ ขอบคุณภาพจาก www.sanook.com

ประโยชน์ของการท่อง คาถาต่ออายุ

ความเชื่อเรื่อง การสวดมนต์ ท่องคาถา… เพื่อการต่ออายุ และขจัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย แท้จริงแล้ว ส่งผลโดยตรงให้ผู้ท่องคาถานั้น เกิดความสงบ มีสติสมาธิ และจิตใจเบิกบาน โดยทำให้ไม่วอกแวก ไปกับอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นตรงหน้า…

การสวดมนต์คาถานั้น… ที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็ก ๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาบาลี ซึ่งหากแปลความหมายออกมาก็จะพบว่า มักเป็นคำสวดบูชาเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย อันได้แก่ “พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์” แทบทั้งสิ้น…

เมื่อเจอปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต… การสวดมนต์หรือพระคาถาเพื่อเจริญภาวนา จึงเป็นอุบาย หรือกลวิธีหนึ่งที่จะทำให้จิตสงบ เหมือนคำกล่าวว่า “กายป่วยแต่ใจไม่ป่วย” และทำให้ผู้ศรัทธาและถือศีลดีแล้ว เชื่อว่าจะทำให้ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย… ใครที่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่ ก็ควรสวดมนต์เช่นกัน จะทำให้มีสติสมาธิมากขึ้น!

คาถาต่ออายุ
ประโยชน์ ของการท่องคาถาต่ออายุ ขอบคุณภาพจาก www.thamboongroup.com

คาถาต่ออายุยอดนิยม สวดแล้วอายุยืน!

สำหรับคาถาที่เชื่อว่า ทำให้อายุยืนยาวขึ้น… มีอยู่ด้วยกันหลายบท แต่วันนี้เราจะคัดมาให้ทั้งหมด 3 บท ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่…

คาถาต่ออายุของหลวงปู่สรวง

“อิติปิโส ภะคะวา พระอาทิตย์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระจันทร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระอังคารเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระพุธเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระพฤหัสเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระศุกร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระเสาร์เทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระราหูเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา พระเกตุเทวา วิญญาณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง
อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ
อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะรณะสัมปันโน
อิติปิโส ภะคะวา สุคะโต
อิติปิโส ภะคะวา โลกะวิทู
อิติปิโส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
อิติปิโส ภะคะวา สัตถา เทวะมะนุสสานัง
อิติปิโส ภะคะวา พุทโธ
อิติปิโส ภะคะวา ภะคะวา ภะคะวาติ”

คาถาต่ออายุของหลวงปู่สรวง ขอบคุณข้อมูลจาก www.facebook.com

คาถาดังกล่าวนี้… เป็นคาถาบทหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือสวดมนต์ ซึ่งเชื่อว่า ใช้สวดภาวนาให้หายจากอาการเจ็บป่วย… โดยสวดภาวนาทุกค่ำเช้า (ก่อนนอนและหลังตื่นนอน) เป็นการต่อดวงชะตาชีวิต ให้กับคนที่ชะตาขาด คนที่ดวงไม่ขาดก็ท่องได้ และยังมีพลานุภาพให้เกิดโชคลาภ อำนาจบริวาร และปราศจากภัยอันตรายอีกด้วย… 

คาถาสืบชะตาต่ออายุ (อุณหิสสะวิชะยะ)

“อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตังตวังคัณหาหิ เทวะเต
ปะริวัชเช ระชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต อะกาละมะระเณนะ วา
สัพพัสมา มะระณา มุตโต ฐะเปตวา กะละมาริตัง
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา
สุทธะ สีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุข สะทา
ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระนัง วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง เทสะนังสุตวา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ”

คาถาสืบชะตาต่ออายุ (อุณหิสสะวิชะยะ) ขอบคุณข้อมูลจาก www.sanook.com

คาถานี้… เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับเทวดาที่กำลังจะสิ้นบุญ ซึ่งเชื่อว่า ใช้สำหรับในการสวดเพื่อต่ออายุขัย ให้กับคนที่ชะตาขาด และยังช่วยทำให้อายุยืนยาว ปราศจากภยันตราย สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

คาถาอิติปิโส (บทสรรเสริญพระพุทธคุณ)

“อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.” (บทสรรเสริญ พระพุทธคุณ)

“สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ.” (บทสรรเสริญ พระธรรมคุณ)

“สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ.” (บทสรรเสริญ พระสังฆคุณ)

คาถาอิติปิโส (บทสรรเสริญพระพุทธคุณ) ขอบคุณข้อมูลจาก th.wikisource.org

คาถาดังกล่าวข้างต้น… เป็นบทสรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ… โดยนิยมเรียกว่า “บทอิติปิโส” สามารถท่องได้โดยการ สวดให้มากกว่าอายุ 1 จบ เช่น ถ้าอายุ 25 ปี ก็ท่อง 26 จบ เป็นต้น… โดยสามารถท่องทั้ง 3 บท สรรเสริญทั้ง 3 ประการ หรือจะท่องแค่ บทแรก “สรรเสริญ พระพุทธคุณ” อย่างเดียวก็ได้… ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยป้องกันภัยร้ายต่าง ๆ ช่วยให้แคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดี และต่ออายุขัยได้ด้วยเช่นกัน…

หลังจากดูคาถาต่ออายุไปแล้ว เราไปดูกันว่า สามารถสวดภาวนา ต่ออายุขัยให้กับคนที่รักได้หรือไม่ มีความเชื่อว่าอย่างไร…

การต่ออายุขัยให้คนที่รัก

ตามหลักพุทธศาสนา… แต่ละคนมี “กรรม” เป็นของตัวเอง กรรมหนัก กรรมเบาแตกต่างกันไป มนุษย์เราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม และสร้างบุญกุศลไว้สำหรับภายภาคหน้า ดังนั้น… การที่จะช่วยยืดอายุขัยให้ผู้อื่น เท่ากับว่าเป็นการ เข้าไปยุ่งกับกรรมของเขา เราควรพิจารณาให้ดี

การเกิด แก่ เจ็บ ตาย นั้น เป็นเรื่อง “ธรรมชาติ”… เป็นความจริงที่หลีกหนีไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นใคร ยิ่งใหญ่มีบารมีมากแค่ไหน… ถึงแม้จะเป็นผู้ทรงศีล ปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนา ก็ไม่อาจหลุดพ้นจากเรื่อง “ความตาย” ไปได้… 

คาถาต่ออายุ
การต่ออายุขัยให้คนที่รัก ขอบคุณภาพจาก www.tvpoolonline.com

ถึงอย่างนั้น… ถ้าเราอยากช่วยต่ออายุของคนรักจริง ๆ ก็ยังมีวิธีอยู่ นั่นคือการขอพรเพื่อต่ออายุให้กับคนรัก หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ “การเอาอายุเราไปแลกอายุเขา” ซึ่งควรใช้วิจารณาญาณ และควรพิจารณา 3 ประการ ได้แก่…

  1. พิจารณาผู้ที่เราจะยืดอายุให้ เป็นผู้ที่สมควรจะช่วยไหม… ต้องเป็นพ่อแม่ หรือผู้มีพระคุณของเรามาก ๆ หรือถ้าเป็นตัวเราเอง เราก็ต้องพิจารณาด้วยความเป็นกลางและความเป็นจริงว่า เราเองสมควรมีอายุต่อไปอีกไหม มีต่อไปเพื่ออะไร…
  2. พิจารณาว่าผู้ที่เราจะยืดอายุให้เป็นคนอย่างไร… เป็นคนดี เป็นคนที่ชอบทำบุญกุศลหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ควรไปช่วย เพราะถ้าหาก คนที่เราช่วยยืดอายุไปทำความชั่ว เราเองนั่นแหละ ต้องรับ “กรรม” ตรงนั้นด้วย…
  3. พิจารณาว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญวาสนามากพอไหม… เพราะการต่ออายุขัยให้ผู้อื่นนั้น ต้องมีบุญกุศลอย่างมากมายมหาศาล ซึ่งเกิดมาจากการสะสมบุญกุศลที่ใช้เวลา และควรระลึกไว้ว่า การเพิ่มอายุให้ผู้อื่นนั้น เท่ากับเราอายุสั้นลง…

เมื่อเราพิจารณา ทั้ง 3 ประการข้างต้นแล้ว… ก็สามารถสวดขอพร เพื่อต่ออายุให้กับตัวเรา หรือคนที่เรารักได้ ดังต่อไปนี้…

วิธีขอพร ต่ออายุขัยให้คนรัก

ก่อนอื่น… เราต้องตั้งใจ ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ หายใจเข้าออกช้า ๆ จนมั่นใจว่าจิตแน่วแน่แล้ว จึงค่อยอธิษฐาน ดังต่อไปนี้…

“…ด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าได้เคยทำมาแล้ว ที่กำลังทำ และที่จะทำต่อไปในอนาคต ขอให้ “พลว” (อ่านว่า พะ-ละ-วะ) ปัจจัย ให้ ….(ผู้ที่เราจะช่วย) ได้มีอายุยืนยาวนานออกไปสักระยะ เพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณ และแสดง ความกตัญญู กตเวทิตากับ…(ผู้ที่เราจะช่วย) ตามหลักธรรมของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อให้….(ผู้ที่เราจะช่วย) ได้มีโอกาสสร้างบุญบารมี สร้างบุญ สร้างกุศลให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป…”

ข้อควรระวัง : การขอพร… ไม่ควรไปกำหนดว่าให้มีชีวิตยืดออกไปกี่ปี เพราะจะเป็นการฝืนความเป็นจริง และแสดงถึงความเห็นแก่ตัวเกินไป ยืดได้เท่าไหร่ก็จงพอใจแค่นั้น… และข้อสำคัญ พึงระลึกเสมอว่า ไม่มีใครหลีกหนี “ความตาย” ได้ มนุษย์เกิดมาเพื่อใช้กรรมจนวาระสุดท้าย จนสิ้นบุญสิ้นกรรม… เหนือสิ่งอื่นใด ควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน เพราะเป็นเพียงแค่ความเชื่อหนึ่งเท่านั้น…

วิธีทำบุญ แก้กรรม ต่ออายุ

สิ่งที่แน่นอน ยิ่งกว่าการขอพรต่ออายุ… ก็คือการหมั่นทำบุญ ทำกุศล ซึ่งจะส่งผลให้เรามีชีวิตที่ราบรื่น ยืนนานยิ่งขึ้น และทำให้กรรมหนักเบาลง ซึ่งเราสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้…

  • ทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา : เป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณ ที่ถ้าหากต้องการทำบุญสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตาชีวิต ควรทำบุญด้วยการปล่อยปลาที่กำลังจะถูกฆ่า หรือปลาถูกเชือดในตลาด ยิ่งเป็นผลบุญมาก เพราะเป็นการต่อชีวิตให้ปลาเหล่านั้น…
คาถาต่ออายุ
ทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา ขอบคุณภาพจาก www.thaipost.net
  • ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ : เป็นการซื้อชีวิตสัตว์ เพื่อให้สัตว์เหล่านั้นมีชีวิตอยู่จนสิ้นอายุขัย จะส่งผลให้ชาติหน้ามีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว และคนโบราณเชื่อว่า ช่วยต่อชีวิตเราในชาตินี้อีกด้วย…
คาถาต่ออายุ
ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ขอบคุณภาพจาก www.phichit.go.th
  • ทำบุญซื้อโลงศพ : หากต้องการเสริมดวงชะตาชีวิต ต่ออายุ และสะเดาะเคราะห์ทั้งปวง แนะนำให้ทำบุญด้วยการทำบุญซื้อโลงศพ เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตา และให้อายุยืนยาว รวมทั้งเสริมหน้าที่การงานให้มั่นคงรุ่งเรืองด้วย…
คาถาต่ออายุ
ทำบุญซื้อโลงศพ ขอบคุณภาพจาก www.posttoday.com

สรุปส่งท้าย

ไม่ว่าใครก็หนีชะตากรรม และความตายไม่พ้น… แต่สามารถสวด คาถาต่ออายุ เพื่อความสบายใจต่อตนเองได้ ซึ่งจะช่วยให้เรามีสติสมาธิ และมีจิตใจเบิกบาน เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ไม่โฟกัสกับอาการเจ็บป่วยของเราด้วย…

การสวดคาถาต่ออายุ ที่แนะนำข้างต้น… ควรทำควบคู่กับการหมั่นทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ซึ่งจะช่วยทำให้กรรมของเราเบาขึ้น วิธีทำบุญแก้กรรม เพื่อต่ออายุขัย ที่นิยมก็คือ การไถ่ชีวิตโคกระบือ ปล่อยนกปล่อยปลา และซื้อโลงศพ… ลองไปทำดูนะ! อย่างน้อย สิ่งหนึ่งที่แน่นอน ก็คือ “ความดี จะส่งผลให้เราพบพานแต่สิ่งที่ดี…” สาธุ!

Facebook
Twitter
Email