ruay365

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์บวช สำหรับลาบวช ตลอดปี2564

มาแล้ววววว! Ruay จัด ฤกษ์บวช หรือ ฤกษ์ลาบวช ประจำปี 2564 สำหรับใครต้องการจะบวช ไม่ว่าท่านจะเป็น ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ก็สามารถใช้ฤกษ์ในการบวชตามนี้ได้ ตามความเชื่อทางหลักโหราศาสตร์และ การดูฤกษ์มงคล แล้ว เราได้ทำการรวบรวมวันมงคลสำหรับการบวชมาให้แล้ว ดังนี้

ฤกษ์บวช วันที่ควรบวช (ทั้งชาย และหญิง) เวลาดี ที่ Ruay อยากแนะนำ

ควรจะกระทำได้ในวันใดบ้างในปี 2564 จึงจะดี ถึงเป็นวันมงคล ตามมาเช็คกันได้เลย..

ฤกษ์บวชเดือนมกราคม 2564

ruay365
 • วันที่ 3 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 3 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 3 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 3 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 3 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 3 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 3 มกราคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ฤกษ์บวชเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ruay365
 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ฤกษ์บวชเดือนมีนาคม 2564

ruay365
 • วันที่ 7 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 17 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 26 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 27 มีนาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ฤกษ์บวชเดือนเมษายน 2564

ruay365
 • วันที่ 3 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 7 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 16 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 20 เมษายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ฤกษ์บวชเดือนพฤษภาคม 2564

ruay365
 • วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ฤกษ์บวชเดือนมิถุนายน 2564

ruay365
 • วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ฤกษ์บวชเดือนกรกฎาคม 2564

ruay365
 • วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ฤกษ์บวชเดือนสิงหาคม 2564

ruay365
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ฤกษ์บวชเดือนกันยายน 2564

ruay365
 • วันที่ 4 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 6 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 18 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 28 กันยายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ฤกษ์บวชเดือนตุลาคม 2564

ruay365
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ฤกษ์บวชเดือนพฤศจิกายน 2564

ruay365
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ฤกษ์บวชเดือนธันวาคม 2564

ruay365
 • วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
 • วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ฤกษ์ดีในการอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

สรุป

สำหรับใครที่กำลังมองหา ฤกษ์บวช ไม่ต้องไปหาไกล Ruay 365 ได้ทำการรวบรวมไว้ให้ทุกท่านที่นี่แล้วค่ะ สำหรับฤกษ์ในการบวชนี้ สามารถใช้ได้ทั้งกับผู้ชายและผู้หญิง สำหรับผู้ชายก็คือบวชพระ ส่วนผู้หญิงก็คือบวชชีพราหมณ์ แอดมินก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกัน

ก่อนจากกันใครที่อยากอ่านบทความดีๆ เด็ดๆ ทั้งเรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ทุกท่านไว้แล้วที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะมากมาย มาพบกับพวกเราได้ในทุกวันที่ Ruay 365

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์บวช สำหรับลาบวช ตลอดปี2564 - 4016

ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ฤกษ์บวช สำหรับลาบวช ตลอดปี2564 - 1230 Post