ไหว้ เสด็จพ่อ ร. 5 อย่างไรให้ถูกต้องเห็นผลทันใจ พร้อมพระคาถาบูชา

“แม่โลมา หนูจะไปไหว้ เสด็จพ่อ ร.5 ต้องทำอย่างไรบ้าง??” มาอีกแล้วแม่น้องหนู จะทำอะไร ไปไหนมาไหนไม่พ้นแม่โลมาเลย… ใช่แล้ว!! ในเดือนหน้านี้ก็จะเป็นเดือนตุลาคมแล้วสิ ในเดือนนี้มีวันสำคัญอีกหนึ่งวันคือ วันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5

คงจะทราบกันแล้วว่าพระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” เนื่องด้วยทรงเป็นมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่ามีพระปรีชาสามารถยิ่ง ด้วยทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยะประเทศ ด้วยการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

5 1

และท่านยังมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ดังนั้นในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นวันสำคัญและวันหยุดราชการเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การไหว้สักการะบูชาเสด็จพ่อ ร.5 สามารถทำได้ทุกวัน และควรที่จะทำทุกวัน แต่ถ้าหากไม่สามารถทำทุกวันได้แม่โลมาขอแนะนำให้ทำทุกวันอังคารก็ได้(เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์) วันพฤหัสบดี (ซึ่งเป็นวันครู) และในวันพระ สำหรับในวันพระนั้นให้ยกเว้นเครื่องสักการะที่เป็นอบายมุข จำพวก บุหรี่ เหล้า และควรทำให้เป็นประจำไม่ใช้ทำ ๆ หยุด ๆ นะจ๊ะ

พระราชกรณียกิจที่สำคัญของ เสด็จพ่อ ร.5

พระราชกรณียกิจด้านสังคม

ทรงยกเลิกระบบไพร่ โดยให้ไพร่เสียเงินแทนการถูกเกณฑ์ นับเป็นการเกิดระบบทหารอาชีพในประเทศไทย และพระองค์ยังทรงดำเนินการเลิกทาสแบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากออกกฎหมายให้ลูกทาสอายุครบ 20 ปี เป็นอิสระ จนกระทั่งออกพระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ซึ่งปล่อยทาสทุกคนให้เป็นอิสระและห้ามมีการซื้อขายทาส

5

การปฏิรูปการปกครองของ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ทรงประกาศตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน 12 กระทรวง

 • กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบงานที่เดิมเป็นของสมุหนายก ดูแลกิจการพลเรือนทั้งหมดและบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือและชายทะเลตะวันออก
 • กระทรวงนครบาล รับผิดชอบกิจการในพระนคร
 • กระทรวงโยธาธิการ รับผิดชอบการก่อสร้าง
 • กระทรวงธรรมการ ดูแลการศาสนาและการศึกษา
 • กระทรวงเกษตรพานิชการ รับผิดชอบงานที่ในปัจจุบันเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงยุติธรรม ดูแลเรื่องตุลาการ
 • กระทรวงมรุธาธร ดูแลเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์
 • กระทรวงยุทธนาธิการ รับผิดชอบปฏิบัติการการทหารสมัยใหม่ตามแบบยุโรป
 • กระทรวงพระคลังสมบัติ รับผิดชอบงานที่ในปัจจุบันเป็นของกระทรวงการคลัง
 • กระทรวงการต่างประเทศ (กรมท่า) รับผิดชอบการต่างประเทศ
 • กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบกิจการทหาร และบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้
 • กระทรวงวัง รับผิดชอบกิจการพระมหากษัตริย์

นอกจากนี้ยังมีพระราชกรณียกิจออีกมากมายที่พระองค์ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศไทย อาทิเช่น ให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศ, ระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาท, การสร้างรถไฟ สายแรก คือ กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา, การก่อตั้งการประปา การไฟฟ้า ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ การสื่อสาร เป็นต้น

เหตุที่ผู้คนนิยมขอพร เสด็จพ่อ ร.5

โดยส่วนมากผู้ที่ไปขอพรนั้นจะขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของชีวิต เชื่อว่าพระองค์จะพระราชทานให้มีโชคลาภในการประกอบอาชีพ งานที่ทำสะดวกลุล่วง การปลดหนี้หรือถูกรังแก ค้าขาย เป็นต้น

เหตุผลหนึ่ง ทรงประกาศเลิกทาสนั่นเอง ทำให้เป็นที่ประจักษ์ชัดในพระเมตตาที่มีต่อประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ จึงเป็นที่รักใคร่อย่างมากของทั้งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยะมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” จึงเป็นที่เชื่อกันว่า การสักการะพระองค์ก็เพื่อให้เป็นที่รักของคนทั่วไป หรือเรียกกันว่า เมตตามหานิยม

อีกหนึ่งเหตุผลเมื่อสวรรคตไปแล้ว พระองค์ได้กลายเป็นสมมติเทวราชเทพอันศักดิ์สิทธิ์ของพสกนิกร จึงมีความเชื่อว่าได้เห็นท่านแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ผู้ที่นับถือเห็นต่างๆนานา และพระบารมีแห่งพระองค์ได้ปกป้องคุ้มครองและอำนวยชัย

พิกัดสักการะ เสด็จพ่อ ร. 5 มีดังนี้

 1. พระบรมรูปทรงม้า
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝั่งหอประชุม
 3. สถาบันการแพทย์ สยามมินทราธิราช ด้านข้างรพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (สถานีรถไฟธนบุรี)
 4. ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร
 5. มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
 6. ป้อมพระจุลจอมเกล้า

เตรียมเครื่องสักการะ เสด็จพ่อ ร.5

ก่อนที่จะทำการสักการะแม่โลมาจะขอกล่าวถึงเครื่องสักการะก่อน เพื่อที่จะได้เตรียมของกันได้ถูกต้อง(แต่ถ้าหากไม่สามารถหาได้ก็เตรียมเท่าที่แต่ละท่านมีก็ได้นะคะ) เครื่องสักการะหลักที่พระองค์โปรดปรานจะมีดังนี้

 1. น้ำมะพร้าวอ่อน
 2. กล้วยน้ำว้า
 3. ทองหยิบ
 4. ทองหยอด
 5. บรั่นดี
 6. ซิการ์
 7. ข้าวคลุกกะปิ
 8. ดอกกุหลาบสีชมพู หรือดอกไม้ที่เป็นสีชมพู(จำนวน 5 ดอก หรือ 8 ดอก)

วิธีการสักการะ เสด็จพ่อ ร.5

เมื่อตั้งเครื่องสักการะที่เตรียมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

จุดธูปบูชาครั้งแรกให้จุดธูป 16 ดอก แล้วต่อไปจุดธูป 9 ดอก หรือ 5 ดอก ว่าคาถาบูชา (ตั้งจิตอธิษฐานของสิ่งที่ต้องการจากท่านอย่าบนบานศาลกล่าวโดยเด็ดขาด) จากนั้นให้กล่าวคาถาบูชาตามลำดับด้วยจิตที่ตั้งมั่น ตั้งจิตอธิษฐานทำอย่างจริงใจและนอบน้อม

เมื่อกล่าวสักการะขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รอจนพ้นเที่ยงแล้วยกอาหารคาวหวานและกาแฟออก ผลไม้และน้ำตลอดจนเหล้าให้วางไว้ที่เดิมจนพระอาทิตย์ตกดินจึงเก็บเหล้าให้เทอออกเก็บใส่ขวดไว้เหล้าที่เหลือกรอกใส่ขวดนั้นให้เอาไว้กินเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บหรือแก้อาการเจ็บป่วยได้

บทสวดสักการะ เสด็จพ่อ ร.5

พระคาถาบูชาดวงวิญญาณเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5

ตั้งนะโม 3 จบ

“พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง
พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ”

(กล่าว 3 ครั้ง)

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง (แบบย่อ)

“พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ” หรือแบบเต็ม “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

“อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง”

พระคาถาอธิษฐานขอพร (ห้ามบนบานเด็ดขาด)

ตั้งนะโม 3 จบ

“พระสยามะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานัง”

จงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม

ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ) ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (นาย นาง นางสาว) ชื่อ…นามสกุล… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเรื่อง… อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ) พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่งๆ ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่งๆ ขึ้น”

สรุป

แม่โลมาขอเน้นย้ำกันอีกครั้งในการบูชาสักการะพระองค์ท่านเป็นการอัญเชิญดวงพระวิญญาณมารับเครื่องสักการะบูชาควรที่จะทำอย่างจริงใจและนอบน้อม ซึ่งจะส่งผลให้ได้ทำมาค้าคล่องและมีความสุขความเจริญทั่วไปสุขกันทั้งครอบครัวตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวไกล ให้มีโชคลาภในการประกอบอาชีพ งานที่ทำสะดวกลุล่วง การปลดหนี้หรือถูกรังแก ค้าขาย รวมถึงเมตตามหานิยม “คุณน้องหนู ๆ รอ แม่โลมาด้วย!! แม่จะไปสักการะพระองค์ท่าน รอด้วยนะ” นอกจากนี้ทุกท่านสามารถติดตามบทความดี ๆ ที่ Ruay365 ได้ทุกวันนะคะ

Facebook
Twitter
Email