เพิ่มโชค เพิ่มลาภ ให้ตัวเอง กับ เจดีย์มหามงคลบัว จ.ร้อยเอ็ด

ขึ้นเหนือ ลงใต้ แล้วไปจบกันที่อีสาน! ที่ เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด เจดีย์สีเหลืองทองอร่ามขนาดใหญ่ มองไกลๆ ยังเห็นได้ชัด โดยพระเจดีย์องค์นี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อ เป็นอนุสรณ์ของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัวญาณ สัมปันโน มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะ และ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน ที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงตามหาบัว ในตอนที่หลวงตายังมีชีวิตอยู่ ท่านได้มาดูการถมที่ วางศิลาฤกษ์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยตัวเองทั้งสิ้น!

งานนี้เรียกได้ว่า เอาใจสาวกของ หลวงตามหาบัว เอามาๆ แอดเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ศรัทธาในตัวของท่าน และ นับถือท่านเป็นอย่างมาก หากมีโอกาสสักครั้ง ก็อยากไปกราบไหว้สักการะ ที่เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด แต่หากใครยังตัดสินใจไม่ได้ มาอ่านประวัติ และสถานที่สำคัญของเจดีย์มหามงคลบัว ของหลวงตามหาบัวกันก่อนเลยค่ะ

 800x534 1
ขอบคุณภาพจาก Traveloka

ประวัติ เจดีย์มหามงคลบัว

เจดีย์มหามงคลบัว ตั้งอยู่ใน ตำบล หนองแวง อำเภอ เมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด สร้างเพื่อ เป็นอนุสรณ์ของพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัวญาณ สัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด โดยได้มีการจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่สำหรับเผยแพร่ธรรมะ และ ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในตัวของหลวงตามหาบัว นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่น่าไป สำหรับเมืองร้อยเอ็ด ที่ใครมา จะต้องแวะมาสักการบูชาให้ได้!

201804048cc0225cb9ed2421038a1325a46c562a145108
ขอบคุณภาพจาก Thailand Tourism Directory

ประวัติหลวงตามหาบัว

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า หลวงตามหาบัว หรือ หลวงตาบัว (12 สิงหาคม พ.ศ.2456 – 30 มกราคม พ.ศ.2554) เป็นพระภิกษุนิกายเถรวาทคณะธรรมยุติกนิกาย ฝ่ายอรัญวาสีวิปัสสนาธุระ ชาวจังหวัดอุดรธานี และเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) องค์แรก ท่านเป็นหนึ่งในศิษย์ของพระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตฺโต) ซึ่งมีโอกาสอุปฐากรับใช้หลวงปู่มั่นในช่วงปัจฉิมวัย และ เป็นผู้หนึ่งที่ได้บันทึกประวัติของหลวงปู่มั่นโดยละเอียดในเวลาต่อมา

หลวงตามหาบัว เป็นที่รู้จักในฐานะพระนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ผู้มีปฏิปทาที่มั่นคง แน่วแน่ เด็ดขาด และจริงจัง บรรดาศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่มั่นต่างนับถือกัน ว่าท่านเป็นลูกศิษย์องค์หนึ่งที่มีปฏิปทาที่คล้ายคลึงกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต การกล่าวขวัญถึงท่านในหมู่ผู้ศรัทธามีหลายเรื่องค่อนไปในเชิงอภินิหาร เช่น การล่วงรู้วาระจิตของบุคคลอื่น การที่เศษผม เศษเล็บ และ ชานหมากของท่านกลายเป็นพระธาตุไปตั้งแต่ครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ เป็นต้น

997303465becf1bdeefb670d92771935
ขอบคุณภาพจาก ยุทธชาติ เกรียงไกร

จุดเด่นน่าสนใจของเจดีย์มหามงคลบัว

เจดีย์สีทอง ที่ตั้ง โดดเด่นอยู่กลางสวน ซึ่งมีการออกแบบมาอย่างสวยงาม มีสระน้ำไว้ด้านหน้าและด้านข้างของเจดีย์ ทำให้เกิดภาพสะท้อนของเจดีย์บนผิวน้ำ เจดีย์มีความสูงเด่นกำลังพอดี เพราะอยู่บริเวณกลางทุ่งนา ทำให้สามารถมองเห็นจากที่ไกลๆ ได้ พื้นที่ของเจดีย์ กว้างใหญ่มาก ทำให้ไม่เกิดความแออัด มีความร่มรื่น เหมาะสมกับเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ

 9
ขอบคุณภาพจาก ilovephototour และ pantip

เจดีย์มหามงคลบัว เป็นเจดีย์เดียว ที่ได้รับอนุญาตจากท่านหลวงตา ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ โดยท่านเป็นผู้ที่มาดูการถมที่ วางศิลาฤกษ์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยตัวของท่านเอง เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ซึ่งขณะนั้นหลวงตา ได้จำวัดอยู่ที่วัดป่าบ้านตาด อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในหลวงตามหาบัว เป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะ และ ใช้เป็นสถานที่ใน การปฏิบัติธรรมของชาวพุทธทุกท่าน โดยตัวเจดีย์ ได้แบ่งออกเป็น 4 ชั้น ได้แก่

 4
ขอบคุณภาพจาก ilovephototour และ pantip

• ชั้นล่างสุด  มีห้องอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านไทยอีสาน ซึ่งรวบรวมเพลงพื้นบ้านไทย และ เพลงอีสานเอาไว้ (เป็นดำริของหลวงตามหาบัวเอง) เก็บไว้ใน server สามารถของฟังได้ทุกเพลง 

• ชั้นสอง เป็นห้องสมุด ซึ่งรวบรวมหนังสือธรรมะที่แต่ง โดยหลวงตามหาบัวทั้งหมดไว้ มีทั้งสำหรับแจก และ สำหรับอ่านในห้องสมุด นอกจากนี้ ยังมีห้องฟังธรรมะของหลวงตา ซึ่งรวบรวมเทศน์ของหลวงตาตั้งแต่ปี 2510 กว่าๆ จนถึงปัจจุบัน เก็บใน server สามารถรับฟังได้ทุกกัณฑ์

 5
ขอบคุณภาพจาก ilovephototour และ pantip

• ชั้นสาม เป็นรูปเหมือนหลวงตา และ เป็นที่นั่งภาวนา สำหรับผู้ต้องการความสงบ

• ชั้นสี่ชั้นบนสุด เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน รูปเหมือนหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว และหลวงปู่หล้า โดยมีพระอัฐิธาตุของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ให้กราบไหว้ด้วย

 6
ขอบคุณภาพจาก ilovephototour และ pantip

การเดินทาง

  1. หากเดินทางโดยรถยนต์ จากตัวเมืองร้อยเอ็ด ให้ใช้เส้นทางที่จะไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ขับรถตรง ไปจนถึงสี่แยกบ้านบัวให้เลี้ยวซ้าย ขับต่อไปอีกประมาณ 800 เมตร องค์เจดีย์ จะอยู่ทางซ้ายมือ
  2. หากเดินทาง มาจากต่างจังหวัด ให้วิ่งตามเส้นทางเลี่ยงเมืองหมายเลข 214 ไปจนถึงบริเวณสี่แยกบ้านบัว ทางออกกาฬสินธุ์ จะเห็นยอดขององค์เจดีย์อย่างชัดเจน
20180404767c23430487b6c64d45b83d5d32e9a1145108
ขอบคุณภาพจาก Thailand Tourism Directory

ที่ตั้ง : บริเวณ ทางแยกบ้านบัว ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

เวลาเปิด-ปิดทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น.

 8
ขอบคุณภาพจาก ilovephototour และ pantip

สรุป

เจดีย์มหามงคลบัว หนึ่งในแลนด์มาร์คน่าเที่ยว ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และอย่างที่ทราบกันดี เจดีย์นี้แห่งนี้ เป็นเจดีย์ของพระอาจารย์ชื่อดัง อย่าง หลวงตามหาบัวญาณ สัมปันโน ท่านเองก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีผู้คนให้ความเคารพศรัทธาเป็นจำนวนมาก สำหรับใครต้องการไปไหว้สักการะ เจดีย์ที่หลวงตามหาบัวเป็นผู้ลงเป็นดูการถมที่ วางศิลาฤกษ์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยตัวเอง ก็ไปต้องไปที่นี่เลย! ที่ เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัด ร้อยเอ็ด

ก่อนจากกัน ใครที่อยากอ่านบทความดีๆ เด็ดๆ ทั้งเรื่องความเชื่อ แรงศรัทธา ทำนายฝัน ดูดวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูตรหวย สถิติหวย เลขเด็ด เราได้ทำการรวบรวม เรื่องดี เรื่องดัง เรื่องน่าสนใจ มาให้ ทุกท่านไว้แล้ว ที่นี่ที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะแยะมากมาย มาพบกับพวกเราได้ ในทุกวัน ที่ Ruay365.com ค่ะ

Facebook
Twitter
Email