เปิดตำแหน่งปิดทองพระพุทธรูป อานิสงส์ส่งผลบุญให้ชีวิตรุ่งเรืองในทุกชาติ

สำหรับท่านที่ชอบท่องเที่ยวที่ชอบแนวแสวงบุญ กราบสักการะขอพรพระศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่าง ๆ กิจกรรมหนึ่งที่นักแสวงบุญนิยมทำนั่นก็คือ การปิดทององค์พระพุทธรูป และคงจะเคยได้ยินสำนวนที่ว่า “ปิดทองหลังพระ” กันมาบ้าง วึ่งหมายถึง การทำดีที่ไม่หวังผลตอบแทน ไม่ได้หวังที่จะให้ใครมารับรู้ จากสำนวนนี้เองจึงทำให้ผู้คนโดยส่วนใหญ่เมื่อได้กรบไหว้ขอพรพระแล้วนั้นเลือกที่จะปิดทองที่องค์พระพุทธรูปที่ด้านหลัง

แต่จะมีกี่คนที่จะรู้ว่าการปิดทององค์พระพุทธรูปในส่วนอื่น ๆ นั้น ในแต่ละจุดมีความหมาย ได้ผลอานิสงส์แตกต่างกันออกไป ในแต่ละจุดนั้นจะมีความหมายอย่างไร ในครั้งต่อไปเราจะได้ปิดทององค์พระพุทธรูปได้ถูกต้อง

ปิดทององค์พระพุทธรูปที่พระเศียร

เชื่อกันว่า เมื่อได้ปิดทององค์พระพุทธรูปที่พระเศียรจะทำให้มีความจำดี มีสติปัญญาเป็นเลิศ เรียนเก่งหัวไวลาดหลักแหลม หากมีปัญหาหรืออุปสรรคสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้เสมอแม้จะเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็จะผ่านพ้นไปได้

ปิดทองหลังพระ

ปิดทององค์พระพุทธรูปที่พระหัตถ์

เชื่อกันว่า เมื่อได้ปิดทององค์พระพุทธรูปที่พระหัตถ์ จะทำให้มีอำนาจ บารมี เป็นเคารพนับถือแก่ผู้ที่พบเห็น อีกทั้งยังเป็นที่น่าเกรงขามแก่คนที่พบเห็น

ปิดทององค์พระพุทธรูปที่พระพักต์

เชื่อกันว่า ถ้าได้ปิดทององค์พระพุทธรูปที่บริเวณที่พระพักต์จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวางงานทุกอย่างจะราบรื่นไม่ติดขัด

ปิดทองหลังพระ

ปิดทององค์พระพุทธรูปที่พระอุระ

เชื่อกันว่า หากได้ปิดทององค์พระพุทธรูปที่บริเวณหน้าอก จะทำให้เป็นที่รักใคร่ของคนรอบ ๆ ข้าง เอ็นดู ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะมีเสน่ห์มากกว่าคนอื่น ๆ เสมอ

ปิดทองหลังพระ

ปิดทององค์พระพุทธรูปที่พระอุทร

เชื่อกันว่า เมื่อได้ปิดทององค์พระพุทธรูปที่บริเวณท้อง จะทำให้มั่งมี ร่ำรวย มีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป รวมถึงจะทำให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมาไม่มีวันหมด

ปิดทององค์พระพุทธรูปที่พระนาพี

มีความเชื่อกันว่า ถ้าได้ปิดทององค์พระพุทธรูปที่บริเวณสะดือ ความหมายจะมีลักษณะคล้ายกับการปิดทองบริเวณที่ท้อง คือ ร่ำรวย มีความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ แต่ที่มีความพิเศามากกว่าคือจะทำให้มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู จุนเจอเสมอ เมื่อเจออุปสรรคใด ๆ แล้วจะมีคนยื่นมือเข้ามาชวยเหลือส่งเสริมไม่ให้เจอความยากลำบากหรืออดยาก

ปิดทองหลังพระ

ปิดทององค์พระพุทธรูปที่พระบาท

เชื่อกันมาว่า หากได้ปิดทององค์พระพุทธรูปที่บริเวณเท้าแล้วนั้น จะชวยให้ชีวิตดเนินไปอย่างรายรื่น พบเจอกับความสมบูรณ์เพรียบพร้อม ไมว่าจะเป็นเรื่องของบุตรบริวาร ที่อยู่อาศัย รวมถึงในเรื่องของการเดินทาง การใช้พาหนะต่าง ๆ เดินทางไปที่ใดก็จะปลอดภัยสมปรารถนา

ปิดทองหลังพระ

ปิดทององค์พระพุทธรูปที่บริเวณด้านหลัง ปิดทองหลังพระ

การปิดทององค์พระพุทธรูปที่บริเวณด้านหลังมีความสำคัญอย่างยิ่ง (ปิดทองหลังพระ) เพราะจะช่วยเติมเต็มในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเอง หากได้ปิดทองบริเวณด้านหลังองค์พระเชื่อกันว่าจะช่วยให้ผิวพรรณดี ผ่องใส และมีสง่าราศี

ปิดทองหลังพระ

ปิดทององค์พระพุทธรูปที่บริเวณฐานรอง

หากอยากจะชีวิตที่มันคง เราก็ต้องมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแกร่งซะก่อนจึงจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเติบโตไปได้อย่างประสบผลสำเร็จมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้นจึงเชื่อกันว่าหากได้ปิดทององค์พระพุทธรูปที่บริเวณฐานรองจะทำให้มีชีวิตที่มั่นคง แข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน ความรัก ครอบครัว และการเงิน

สรุป

เป็นอย่างไรกันบ้างคงจะทราบความหมายในการปิดทององค์พระ แต่อย่าลืมกันด้วยในตอนที่เรากำลังปิดทององค์พระให้จั้งจิตอธิษฐานด้วยว่า ” ด้วยอานิสงส์ของการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เติมเต็มสิ่งดี ๆ ให้สมบูรณ์เพรียบพร้อมทุกประการ” หากว่าองค์พระพุทธรูปที่จะปิดทองได้ปิดทองจนเต็มองค์แล้วเราสามารถที่จะปิดทับลงไปได้ พร้อมทั้งตั้งจิตอธิษบานว่า ” การสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีงาม ที่สมบูรณ์ดีแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกด้วยเถิด “

Facebook
Twitter
Email